Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Chính tảNghe,viết: Hành trình của bầy ong

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:19

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG I Mục đích yêu cầu -Nhớ –viết tả, trình bày khổ thơ cuối Hành trình bày ong -Ơn lại cách viết từ ngữ có tiếng chứa âm đầu s/x âm cuối t/c II Đồ dùng học tập: Phiếu bốc nthăm BT Bảng phụ viết sẵn III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ khó trước –GVnhận xét kết trước 2.Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả Cả lớp đọc thầm theo - Gọi 1-2 HS đọc thuộc khổ thơ … - Em nêu nội dung khổ thơ ? Sự chăm ca ngợi thành lao động bầy ong -Em tìm từ dễ viết sai ? +rong ruổi, rù rì, nối liền, lặng thầm, - GV đọc từ khó HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc HS viết vào -GV đọc – lưu ý từ khó HS sốt lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa GV chấm nhanh số –NX trước lớp Rút kinh nghiệm HS đổi chéo soát lỗi HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập -Gọi HS đọc TaiLieu.VN Page -Tổ chức hoạt động nhóm đơi Đọc ,nêu yêu cầu đề - Gọi đại diện nhóm chữa Các nhóm thảo luận VD:nhân sâm/xâm nhập Buột miệng/buộc lạt Bài Nhóm khác nhận xét, bổ sung HS làm việc cá nhân Các từ cần điền là: Gọi HS trình bày bảng phụ xanh xanh , sót , soạt , biếc HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN Page ... khác nhận xét, bổ sung HS làm việc cá nhân Các từ cần điền là: Gọi HS trình bày bảng phụ xanh xanh , sót , soạt , biếc H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Chính tảNghe,viết: Hành trình của bầy ong, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Chính tảNghe,viết: Hành trình của bầy ong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn