Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Chính tảNghe,viết: Hành trình của bầy ong

3 54 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:19

Giáo án Tiếng Việt Chính tả Nhớ - viết HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG I / Mục tiêu / Nhớ – viết xác , trình bày khổ thơ cuối thơ Hành trình bầy ong / Ôn lại cách viết từ ngữ có âm cuối t / c / GD HS ý thức rèn chữ II / Chuẩn bị : GV:-Một số phiếu nhỏ viết cặp chữ ghi tiếng vần theo cột dọc BT 2b -Bảng phụ viết dòng thơ có chư cần điền tập 3b HS: SGK ,vở ghi III / Hoạt động dạy học : T/g Hoạt động GV Hoạt động HS 1’ I/ Ổn định : KT sĩ số HS 3’ II)Kiểm tra cũ : 34’ III/ Bài : 1’ / Giới thiệu : Hơm em nhớ tả khổ thơ -HS lắng nghe cuối : Hành trình bầy ong ơn lại cách viết từ ngữ có tiếng chứa âm cuối t / c 23’ SGK ,vở ghi tả - HS lên bảng viết : son sắt , sắc sảo , Gọi HS lên bảng viết : son sắt , sắc thắt chặt ,mặc ( Cả lớp viết nháp) sảo , thắt chặt ,mặc / Hướng dẫn HS nhớ- viết : -GV cho HS đọc khổ thơ cuối Hành trình bầy ong -HS theo dõi SGK lắng nghe -Cho HS nối tiếp đọc thuộc lòng khổ thơ TaiLieu.VN Page -Cho lớp đọc thầm lại khổ thơ -2 HS đọc , lớp lắng nghe (SGK ), ghi nhớ lại cách trình bày câu thơ lục bát -Cả lớp đọc thầm , khổ thơ (SGK ), -Hướng dẫn HS viết từ mà ghi nhớ lại cách trình bày câu thơ HS dễ viết sai : rong rủi , rù rì , lục bát liền , lặng thầm -1 HS lên bảng viết , lớp viết giấy -Cho HS gấp SGK lại viết nháp từ dễ sai -GV hướng dẫn chấm chữa - HS gấp SGK lại viết -GV đọc khổ thơ lượt , cho HS mở SGK , dùng bút chì sốt lỗi -Chấm chữa +Cho HS đổi chéo để chấm +GV chọn chấm 08 HS - HS soát lỗi -2 HS ngồi gần đổi chéo để chấm -GV rút nhận xét nêu hướng khắc phục lỗi tả cho lớp -HS lắng nghe / Hướng dẫn HS làm tập : 10’ * Bài tập 2b : -1 HS nêu yêu cầu tập 2b GV nhắc lại yêu cầu tập -1 HS nêu yêu cầu tập 2b - Gọi em lên bốc thăm , mở đọc cho lớp nghecặp tiếng ( vần ) , ghi phiếu , tìm viết -5 HS lên bảng tham gia chơi thật nhanh lên bảng từ ngữ có chứa tiếng -GV cho lớp bổ sung thêm từ ngữ khác * Bài tập 3b : -HS bổ sung từ khác -Cho HS nêu yêu cầu tập -HS nêu yêu cầu tập 3b 3b 2’ -Cho HS làm tập vào -HS làm tập vào -GV chữa tập -HS theo dõi / Củng cố dặn dò : TaiLieu.VN Page -Nhận xét tiết học biểu dương HS -HS lắng nghe học tốt -Về nhà xem lại lỗi viết sai luyện viết lại từ ngữ cần ghi nhớ -Chuẩn bị tiết sau nghe viết Chuỗi ngọc lam Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page ... (SGK ), ghi nhớ lại cách trình bày câu thơ lục bát -Cả lớp đọc thầm , khổ thơ (SGK ), -Hướng dẫn HS viết từ mà ghi nhớ lại cách trình bày câu thơ HS dễ viết sai : rong rủi , rù rì , lục bát... Gọi em lên bốc thăm , mở đọc cho lớp nghecặp tiếng ( vần ) , ghi phiếu , tìm viết -5 HS lên bảng tham gia chơi thật nhanh lên bảng từ ngữ có chứa tiếng -GV cho lớp bổ sung thêm từ ngữ khác *
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Chính tảNghe,viết: Hành trình của bầy ong, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Chính tảNghe,viết: Hành trình của bầy ong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn