Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập đọcHạt gạo làng ta

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:17

Giáo án Tiếng việt Tập đọc HẠT GẠO LÀNG TA Trần Đăng Khoa I.- Mục tiêu: 1) Đọc lưu loát thơ Biết đọc diễn cảm thơ với giọng nhẹ nhàng tình cảm, tha thiết 2) Hiểu ý nghĩa thơ : Ca ngợi người làm nên hạt gạo thời chống Mỹ – hạt gạo làm nên từ vị phù sa, từ nước có hương sen thơm, từ mồ hôi công sức cha mẹ, bạn thiếu nhi Hạt gạo lòng hậu phương góp phần vào chiến thắng tiền tuyến - Học thuộc lòng khổ thơ em thích 3) Giáo dục HS biết quý trọng hạt gạo,tự hào truyền thống dân tộc ta II.- Đồ dùng dạy học: -GV :SGK,bảng phụ -HS: SGK III.- Các hoạt động dạy – học: T/g Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ 1) Ổn định :KT sĩ số học sinh 3’ 2)Kiểm tra cũ : Gọi HS đọc Cả lớp theo dõi bạn đọc,trả lời trả lời câu hỏi nhận xét - Cô bé mua chuỗi ngọc lam cho ? Em có đủ tiền mua chuỗi ngọc không ? Chi tiết cho em biết điều ?(K) - Em nghĩ nhân vật câu chuyện ?(TB) - GV nhận xét ,ghi điểm 3) Bài mới: 1’ a) Giới thiệu bài: Hôm nay, - HS lắng nghe học thơ Hạt gạo làng ta nhà thơ Trần Đăng Khoa Bài thơ giúp TaiLieu.VN Page em hiểu rõ sống lao động chiến đấu hào hùng dân tộc ta kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược 11’ b) Luyện đọc: -Gọi HSK(G) đọc thơ - Cho HS đọc nối tiếp khổ thơ - Luyện đọc từ ngữ khó : phù sa, trành, quết, tiền tuyến… 10’ -HSK đọc,cả lớp đọc thầm -HS đọc nối tiếp luyện đọc từ khó - Cho HS đọc nối tiếp thơ ,đọc giải - HS nối tiếp đọc nêu giải - GV đọc diễn cảm lần tồn -Lắng nghe c) Tìm hiểu bài: -Khổ thơ1 :Cho HS đọc thầm trả lời - HS lớp đọc thầm câu hỏi - Hạt gạo làm nên từ tinh +Hạt gạo làm nên từ ? tuý đất (có vị phù sa), (HSK) nước, cơng lao người -HS lớp đọc thầm - Những hình ảnh : “Giọt mồ -Khổ thơ : Cho HS đọc thầm trả hôi sa / Những trưa tháng sáu / …) lời câu hỏi +Những hình ảnh nói lên nỗi vất vả người nơng dân ? (HSTB) GV: Hai dòng thơ cuối khổ thơ vẽ vẽ hai hình ảnh trái ngược có tác dụng nhấn mạnh nỗi vất vả, chăm người nông dân không quản nắng mưa, -HS lớp đọc thầm lướt lăn lộn đồng ruộng để làm nên hạt - Tuổi nhỏ thay cha anh chiến gạo trường gắng sức lao động, bạn Ý : Nỗi vất vả người nông dân chống hạn, bắt sâu, gánh phân làm hạt gạo -Đọc thầm lướt khổ thơ lại +Tuổi nhỏ góp cơng sức TaiLieu.VN Page để làm hạt gạo GV Hình ảnh bạn chống hạn vục mẻ miệng gầu, …là hình ảnh cảm động,nói lên nỗ lực bạn, dù nhỏ chưa quen lao động cố gắng đóng góp cơng sức để làm hạt gạo 11’ - Vì hạt gạo quý Hạt gạo làm nên nhờ đất, nhờ nước; nhờ mồ hôi, công sức mẹ cha, bạn thiếu nhi Hạt gạo đóng góp vào chiến thắng chung dân tộc + Vì tác giả gọi hạt gạo “hạt vàng”? (HSG) - Nhiều HS nêu cách đọc khổ thơ -HS đọc nối tiếp nhóm,trước lớp - HS thi đọc diễn cảm Ý : Hạt gạo góp phần vào kháng chiến HS luyện đọc theo cặp chống giặc d) Đọc diễn cảm: -HS nhẩm đọc thuộc lòng,cử bạn GV cho HS đọc thầm tìm cách đọc dự thi đọc thuộc lòng thơ -Cả lớp chọn bạn đọc hay - Cho HS đọc nối tiếp bài,GV sửa chữa Hạt gạo làm nên từ mồ hôi 3’ - Cho HS luyện đọc theo cặp công sức cha mẹ, bạn - Đưa bảng phụ ghi khổ thơ 2, hướng thiếu nhi Hạt gạo lòng dẫn HS đọc diễn cảm -Cho HS thi hậu phương góp phần vào chiến thắng tiền tuyến thời kì đọc diễn cảm kháng chiến chống mĩ cứu nước - GV nhận xét , khen HS đọc hay -Cho HS nhẩm thuộc lòng khổ thơ -Cho nhóm thi đọc thuộc lòng -Lắng nghe GV nhận xét ,khen bạn đọc hay 4) Củng cố : - Cho biết ý nghĩa thơ ?(KG) TaiLieu.VN Page - GV nhận xét tiết học, cho HS hát Hạt gạo làng ta - Yêu cầu HS nhà tiếp tục luyện học HTL thơ, nhà đọc trước Buôn Chư Lênh đón giáo Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page ... nghĩa thơ ?(KG) TaiLieu.VN Page - GV nhận xét tiết học, cho HS hát Hạt gạo làng ta - Yêu cầu HS nhà tiếp tục luyện học HTL thơ, nhà đọc trước Buôn Chư Lênh đón giáo Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page... để làm hạt gạo 11’ - Vì hạt gạo quý Hạt gạo làm nên nhờ đất, nhờ nước; nhờ mồ hôi, công sức mẹ cha, bạn thiếu nhi Hạt gạo đóng góp vào chiến thắng chung dân tộc + Vì tác giả gọi hạt gạo “hạt vàng”?... chiến gạo trường gắng sức lao động, bạn Ý : Nỗi vất vả người nông dân chống hạn, bắt sâu, gánh phân làm hạt gạo -Đọc thầm lướt khổ thơ lại +Tuổi nhỏ góp cơng sức TaiLieu.VN Page để làm hạt gạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập đọcHạt gạo làng ta, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập đọcHạt gạo làng ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn