Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập đọcChuỗi ngọc lam

2 52 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:16

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC CHUỖI NGỌC LAM I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài.Phân biệt lời nhân vật ,thể tính cách nhân vật -Hiểu:Ca ngợi nhân vật người có lòng nhân hậu, biết quan tam đem lại niềm vui cho người khác II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ ảnh giáo đường III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : Hs đọc Trồng rừng ngập mặn ,TLCH Dạy a Giới thiệu : Giới thiệu tranh –giới thiệu (SGVtr 256 ) b Bài : HĐ1 :Luyện đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS - giỏi đọc -GV chia 3đoạn đoạn 1:…xin gói lại cho cháu đoạn 2:… đừng đánh rơi đoạn 3: lại -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Luyện đọc từ khó: Pi-e, Nơ-en, chuỗi Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai ngọc, Gioan, … -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó: lễ Nơ-en, giáo -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đường,… đổi đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn Câu 1ý SGK ? +…để tặng chị nhân ngày lễ Nơ-en Vì chị mẹ nuôi cô từ mẹ Câu 1ý SGK ? Câu 1ý SGK ? +…không Vậy giọng cô bé đọc ntn ? + cô bé mở khăn tay …… ….ghi giá tiền Gọi 2HS đọc + 1HS dẫn chuyện đoạn Câu 2SGK ? HS nêu cách đọc Gọi tốp HS , tốp em đoạn Câu 3SGK ? Câu SGK? GV tổng kết ý -Luyện đọc theo nhóm hình thức phân vai - Gọi HS đọc theo nhóm -Liên hệ thực tế -Qua câu chuyện, em thấy gia đình, quan tâm đến người chưa? càn phải làm gì? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Ban đầu cao giọng, sau rụt rè Lớp NX, sửa sai + để hỏi có bé mua chuỗi ngọc tiệm Pi-e khơng ? Chuỗi ngọc có phải thật khơng? giá tiền? + em mua tất số tiền em dành dụm … + nhân vật người tốt, nhân hậu, biết sống nhau, muốn đem lại niềm vui cho người Lớp NX sửa sai ... tiết học -Ban đầu cao giọng, sau rụt rè Lớp NX, sửa sai + để hỏi có bé mua chuỗi ngọc tiệm Pi-e khơng ? Chuỗi ngọc có phải thật khơng? giá tiền? + em mua tất số tiền em dành dụm … + nhân vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập đọcChuỗi ngọc lam, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập đọcChuỗi ngọc lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn