Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:12

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ NGHE – VIẾT: CHUỖI NGỌC LAM I.Mục đích yêu cầu: -Nghe -viết tả, trình bày đoạn Chuỗi ngọc lam -Làm tập phân biệt tiếng có âm đầu vần dễ lẫn; tr/ch ao/au II Đồ dùng học tập: Từ điển Bảng phụ BT III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ khó trước Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc đoạn viết … - Em nêu nội dung +Chú Pi-e biết Gioan lấy hết tiền đoạn văn ? dành dụm từ lợn đất để mua tặng chị chuỗi ngọc tế nhị gỡ mảnh giấy ghi giá tiền để bé vui mua chuỗi ngọc tặng chị -Em tìm từ dễ viết sai ? +Pi-e, Gioan, chuỗi ngọc, … -GV đọc từ khó HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc HS viết vào -GV đọc – lưu ý từ khó HS sốt lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa HS đổi chéo soát lỗi GV chấm nhanh số trước lớp -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Đọc, nêu yêu cầu đề Bài -Gọi HS đọc Các nhóm thảo luận Tổ chức hoạt động nhóm đơi VD: tranh/quả chanh -Gọi đại diện nhóm chữa mào gà/màu đỏ Bài Nhóm khác nhận xét, bổ sung HS làm việc cá nhân HS làm VBT Gọi HS trình bày Các từ cần điền: đảo, hào, dạo, HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết ttrọng, tàu, vào, trước, trường, vào, chở, trả ...H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết ttrọng, tàu, vào, trước, trường, vào,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn