Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:12

Giáo án Tiếng Việt Chính tả Nghe - viết : CHUỖI NGỌC LAM ( Từ Pi – e ngạc nhiên … đến cô bé mỉm cười rạng rỡ , chạy ) I / Mục Tiêu / Nghe – viết tả , trình bày đoạn Chuỗi ngọc lam / Làm tập phân biệt tiếng có vần dễ lẫn tr / ch 5/ Giáo dục HS cẩn thận,có ý thức rèn chữ viết II / Đồ dùng dạy học : -GV : SGK Bảng phụ viết sẵn tập 2b -HS : SGK,vở ghi III / Hoạt động dạy học : T/g Hoạt động GV Hoạt động HS I/ Ổn định : Kiểm tra dụng cụ HS 4’ II)Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết :việc làm , - HS lên bảng viết : việc làm , Việt Bắc Việt Bắc , , lược , , lược ( Cả lớp viết nháp) III / Bài : 1’ 8’ / Giới thiệu : Hôm em tả đoạn “ Chuỗi -HS lắng nghe ngọc lam ( Từ “Từ Pi – e ngạc nhiên … đến cô bé mỉm cười rạng rỡ , chạt đi” )và ôn lại cách viết từ ngữ có chứa ao / au / Hướng dẫn HS nghe – viết : -Cho HS đọc đoạn cần viết Chuỗi ngọc lam Hỏi : Nêu nội dung đoạn đối thoại ? TaiLieu.VN -HS theo dõi SGK lắng nghe Page (HSKG)-Chú Pi – e biết Gioan lấy hết tiền dành dụm để mua tặng chị chuỗi ngọc nên tế nhị gỡ giá tiền để bé vui mua chuỗi ngọc tặng chị -Cho HS đọc thầm, lại ý cách viết -HS đọc thầm thực theo yêu câu đối thoại , câu hỏi , câu cầu cảm , từ ngữ dễ viết sai -Hướng dẫn HS viết từ mà HS dễ viết sai: trầm ngâm , lúi húi , rạng rỡ , Gioan -1 HS lên bảng viết , lớp viết giấy -Viết tả :GV đọc rõ câu nháp 15’ cho HS viết ( Mỗi câu lần ) -HS viết tả -GV nhắc nhở tư ngồi HS -GV đọc tồn cho HS sốt lỗi + Cho HS dùng SGK bút chì tự rà soát lỗi - HS soát lỗi -Chấm chữa :+GV chọn chấm 10 -2 HS ngồi gần đổi chéo HS để chấm để chấm 10’ +Cho HS đổi chéo -HS lắng nghe -GV rút nhận xét nêu hướng khắc phục lỗi tả cho lớp / Hướng dẫn HS làm tập : * Bài tập 2a : -1 HS nêu yêu cầu tập 2a -1 HS nêu yêu cầu tập 2a GV nhắc lại yêu cầu tập -Đại diện nhóm lên trình bày -Cho HS hoạt động nhóm GV chấm chữa -HS nêu yêu cầu tập * Bài tập : Treo bảng phụ -HS đọc thầm -Cho HS nêu yêu cầu tập -HS làm việc cá nhân : điền vào ô -Cho HS đọc thầm “ Nhà môi trường trống phiếu 14 tuổi” ( ) đảo ,(tự )hào , (một) dạo ,( trầm TaiLieu.VN Page -Làm việc cá nhân : điền vào ô trống ) trọng ,tàu ,( tấp ) vào ,trước (tình phiếu học tập hình đó) 2’ - Cho HS trình bày kết ,(mơi) trường ,chở (đi ),trả (lại) -GV chấm chữa -HS lắng nghe / Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học biểu dương HS học -HS lắng nghe tốt -Nhớ cách viết tả từ luyện tập lớp -Chuẩn bị tiết sau nghe viết : Buôn Chư Lênh đón giáo Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page ...(HSKG)-Chú Pi – e biết Gioan lấy hết tiền dành dụm để mua tặng chị chuỗi ngọc nên tế nhị gỡ giá tiền để bé vui mua chuỗi ngọc tặng chị -Cho HS đọc thầm, lại ý cách viết -HS đọc thầm thực theo... ngâm , lúi húi , rạng rỡ , Gioan -1 HS lên bảng viết , lớp viết giấy -Viết tả :GV đọc rõ câu nháp 15 cho HS viết ( Mỗi câu lần ) -HS viết tả -GV nhắc nhở tư ngồi HS -GV đọc toàn cho HS soát lỗi... nêu yêu cầu tập -HS làm việc cá nhân : điền vào ô -Cho HS đọc thầm “ Nhà môi trường trống phiếu 14 tuổi” ( ) đảo ,(tự )hào , (một) dạo ,( trầm TaiLieu.VN Page -Làm việc cá nhân : điền vào ô trống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Chính tảNghe,viết: Chuỗi ngọc lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn