Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:08

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU TỔNG KẾT VỐN TỪ I Mục đích yêu cầu: -Liệt kê từ người, nghề nghiệp, dan tộc anh em đất nước; từ ngữ mưu tả hình dáng người; câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn -Từ từ ngữ mưu tả hình dáng người, viết đoạn văn mưu tả hình dáng người cụ thể II Đồ dùng học tập: Bảng phụ viết KQ BT1 III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS làm BT2 tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần +SGK Làm mẫu phần a - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết a)….ơng, bà, chú, thím, mợ, dượng, anh rể, chị dâu,… b)…lớp trưởng, em lớp dưới, bác bảo vệ, cô lao công, … c)….giáo viên, hải quân, đội, d)….kinh, tày, nùng, giáy,… (GV treo bảng phụ hoàn thành-giải thích số từ khó ) TaiLieu.VN Nhóm khác bổ sung HS đọc lại KQ Page Bài 2: VD: HS làm việc cá nhân +Con cha nhà có phúc Gọi HS trình bày (khuyến khích HS tìm nhiều đáp án ) Tay đứt ruột sót +Kính thầy yêu bạn Tôn sư trọng đạo +Bạn nối khố Bài 3: Bạn bè chấy cắn đôi Tổ chức chơi trò chơi “truyền điện ” đáp án:SGV tr300 Bài 4: - Gọi HS đọc đề tập số ,xác định yêu cầu ? -Em định tả ai? +Dùng từ ngữ BT3 viết đoạn văn (khoảng câu) tả hình dáng người thân… Hãy tìm từ ngữ để miêu tả cho phù hợp với đối tượng HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày Lớp NX,sửa sai vào VBT Bình hay HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Về nhà tiếp tục hồn thành đoạn văn -NX tiết học TaiLieu.VN Page ... tả ai? +Dùng từ ngữ BT3 viết đoạn văn (khoảng câu) tả hình dáng người thân… Hãy tìm từ ngữ để miêu tả cho phù hợp với đối tượng HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày Lớp NX,sửa sai vào VBT Bình... (khuyến khích HS tìm nhiều đáp án ) Tay đứt ruột sót +Kính thầy u bạn Tơn sư trọng đạo +Bạn nối khố Bài 3: Bạn bè chấy cắn đôi Tổ chức chơi trò chơi “truyền điện ” đáp án: SGV tr300 Bài 4: - Gọi HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn