Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hạnh phúc

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:06

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : HẠNH PHÚC I Mục đích yêu cầu: -Hiểu nghĩa từ hạnh phúc -Biết trao đổi, tranh luận bạn để có nhận thức đsúng hạnh phúc II Đồ dùng học tập: Từ điển Bảng phụ BT2,3 III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc lại đoạn văn tả mẹ cấy 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Bài1 Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Cả lớp đọc thầm lần ,xác định yêu cầu ? - Tổ chức hoạt động nhóm +Trạng thái sung sướngvì cảm thấy - Gọi đại diện nhóm nêu kết hồn tồn đạt ý nguyện Nhóm khác bổ sung Bài 2: Gọi HS nhắc lại Làm miệng +Những từ đồng nghĩa : sung Gọi HS trình bày (khuyến khích HS dùng từ điển-tìm nhiều từ tốt) sướng, may mắn… +Những từ trái nghĩa : bất hạnh, khốn khổ, … Gặp từ khó, GV giải nghĩa Bài 3: Thảo luận nhóm Đại diện nhóm nêu kết (nếu HS chọn đáp án khác –GV tơn trọng ý kiến em giải thích rõ đáp án cô ) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Ghi nhớ từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ chứa tiếng phúc,có ý thức vun đắp hạnh phúc gia đình HS có quyền tranh luận để bảo lưu ý kiến thảo luận nhóm +Mọi người sống hồ thuận ... HS chọn đáp án khác –GV tôn trọng ý kiến em giải thích rõ đáp án ) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Ghi nhớ từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ chứa tiếng phúc, có ý thức vun đắp hạnh phúc gia đình... lại Làm miệng +Những từ đồng nghĩa : sung Gọi HS trình bày (khuyến khích HS dùng từ điển-tìm nhiều từ tốt) sướng, may mắn… +Những từ trái nghĩa : bất hạnh, khốn khổ, … Gặp từ khó, GV giải nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hạnh phúc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn