Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Chính tảNghe,viết: Buôn Chư Lệnh đón cô giáo

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:01

Giáo án Tiếng việt Chính tả (Nghe - viết ): BN CHƯ LÊNH ĐĨN GIÁO ( Từ Y Hoa lấy gùi … đến hết ) I / Mục tiêu / Nghe – viết tả , trình bày đoạn Bn Chư Lênh đón giáo / Làm tập phân biệt tiếng hỏi , ngã 3/ Giáo dục HS tính cẩn thận rèn chữ viết II Chuẩn bị: GV: Bốn từ giấy khổ lớn cho nhóm làm tập 2b HS :SGK,vở ghi III / Hoạt động dạy học : T/g Hoạt động GV 1’ I / Ổn định : KT sĩ số HS 3’ II/ Kiểm tra cũ : HS lên bảng làm tập 3b GV nhận xét 34’ III/ Bài : Hoạt động HS -1HS tìm từ chứa báo / báu , cao / cau -1HS tìm từ chứa lao / lau , mào / màu -HS lắng nghe 1’ / Giới thiệu : Hôm em tả đoạn “ Bn Chư Lênh đón giáo” phân biệt tiếng hỏi , ngã HS theo dõi SGK lắng nghe 22’ / Hướng dẫn HS nghe – viết : -Cho HS đọc đoạn cần viết bài” Bn Chư Lênh đón giáo” -1 HS lên bảng viết , lớp viết giấy -Cho HS luyện viết từ chữ dễ viết sai : nháp TaiLieu.VN Page phăng phắc , Y Hoa , trải -HS viết tả -GV đọc rõ câu cho HS viết Mỗi câu lần ) - HS soát lỗi -GV nhắc nhở tư ngồi HS -GV đọc tồn cho HS sốt lỗi -2 HS ngồi gần đổi chéo + Cho HS dùng SGK bút chì tự rà soát để chấm lỗi -HS lắng nghe -Chấm chữa :+GV chọn chấm 10 HS +Cho HS đổi chéo để chấm 11’ -GV rút nhận xét nêu hướng khắc phục -1 HS nêu yêu cầu tập 2b lỗi tả cho lớp - HS làm việc theo trò chơi tiếp sức / Hướng dẫn HS làm tập : * Bài tập 2b : -1 HS nêu yêu cầu tập 2b GV nhắc lại yêu cầu tập -HS lắng nghe -Cho HS làm việc theo trò chơi tiếp sức (GV dán từ giấy lên bảng) -HS nêu yêu cầu tập 3b GV chấm chữa tun bố nhóm tìm -HS làm việc cá nhân nhanh -HS trình bày kết bảng phụ * Bài tập 3b-Cho HS nêu yêu cầu tập -HS lắng nghe 3b -Thằng bé lém , -Làm việc cá nhân bạn cháu điểm cao -GV treo bảng phụ cho HS trình bày kết 2’ -GV cho HS đọc lại “ Lịch sử ngắn -HS lắng nghe -Em tưởng tượng xem ông trả lời sau lời bào chữa cháu ? IV / Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học -Về nhà kể lại mẫu chuyện cho người thân nghe TaiLieu.VN Page -Chuẩn bị tiết sau nghe viết :“Về nhà xây “ Rút kinh nghiệm : TaiLieu.VN Page ... yêu cầu tập 2b GV nhắc lại yêu cầu tập -HS lắng nghe -Cho HS làm việc theo trò chơi tiếp sức (GV dán từ giấy lên bảng) -HS nêu yêu cầu tập 3b GV chấm chữa tun bố nhóm tìm -HS làm việc cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Chính tảNghe,viết: Buôn Chư Lệnh đón cô giáo, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Chính tảNghe,viết: Buôn Chư Lệnh đón cô giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn