Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Chính tảNghe,viết: Về ngôi nhà đang xây

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:54

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ: Nghe- viết: VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY I Mục tiêu: - Viết tả, trình bày hình thức khổ thơ đầu “Về nhà xây” - Làm BT tả a/b; tìm từ thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện (bt3) II Đồ dùng dạy học: GV : Vở BTTV5, bút dạ, bảng nhóm HS : SGK, bảng III Các hoạt động dạy hoc: Hoạt động GV A Kiểm tra cũ: Hoạt động HS HS viết từ ngữ BT 2b tiết trước B Dạy Giới thiệu Dạy học mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết - GV đọc mẫu - HS đọc khổ thơ cuối - HS đọc nối tiếp khổ thơ cuối - GV lưu ý HS từ dễ viết sai : huơ huơ, nồng hăng … - HS đọc thầm lại tả để ghi nhớ - Xem lại cách trình bày chữ dễ viết sai - GV đọc lại cho HS dò - HS gấp SGK viết - Hướng dẫn chấm chữa - HS tự dò - Chấm : 5-7 em nhận xét - Từng cặp HS đổi sửa lỗi Hoạt động 2: Làm tập tả Bài 2b: Lựa chọn TaiLieu.VN Page Nhắc h/s cách làm 2b) Vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng… Bài 3: Lưu ý HS: Ơ số 1: Chứa tiếng bắt đầu r hay gi 3) Nêu y/c tập Ô số 2: Chứa tiếng bắt đầu v hay d HS hoàn thành tập + Câu chuyện gây cười chi tiết nào? Củng cố dặn dò Nhận xét tiết học TaiLieu.VN Page ...Nhắc h/s cách làm 2b) Vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng… Bài 3: Lưu ý HS: Ơ số 1: Chứa tiếng bắt đầu r hay gi 3) Nêu y/c tập Ô số 2: Chứa tiếng bắt đầu v hay d HS hoàn thành tập + Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Chính tảNghe,viết: Về ngôi nhà đang xây, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Chính tảNghe,viết: Về ngôi nhà đang xây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn