Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcNgu Công xã Trịnh Tường

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:51

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC Ngu Công Trịnh Tường I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát, diễn cảm toàn với giọng kể hào hứng, thể khâm phục trí sáng tạo, tinh thần tâm chống đói nghèo, lạc hậu ơng Phàn Phù Lìn Hiểu :ca ngợi ơng Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm thay đổi tập quán canh tác vùng, làm thay đổi sống thôn II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ Quả thảo III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc lại Thầy cúng bệnh viện ,TLCH Dạy a Giới thiệu : Giới thiệu tranh –giới thiệu (SGVtr 317 ) b Bài : HĐ1 :Luyện đọc -Gọi 1HS - giỏi đọc Cả lớp đọc thầm theo -GV chia đoạn: đoạn 1:…đất hoang trồng lúa đoạn 2:…như trước đoạn 3: lại -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi TaiLIeu.VN Luyện đọc từ khó: ngoằn ngoèo, lúa nương, DT riêng Giải nghĩa từ khó : Ngu Cơng , cao sản, Page đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn Câu SGK ? đoạn + ơng lần mò tháng rừng tìm nguồn nước;cùng vợ ….về thôn Câu 2SGK ? + tập quán canh tác, đồng bào không làm nương trước mà trồng lúa nước; không làm nương nên khơng phá rừng, thơn khơng hộ đói đoạn + ông hướng dẫn bà trồng thảo Câu 3SGK ? Câu 4SGK ? +Ơng Lìn chiến thắng đói nghèo, lạc hậu nhờ tâmvà tinh thần vượt khó… HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc “Khách đến……………… -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm ……trồng lúa” Lớp NX sửa sai - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? ý mục I HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học TaiLIeu.VN Page ... theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn Câu SGK ? đoạn + ơng lần mò tháng rừng tìm nguồn nước;cùng vợ ….về thôn Câu 2SGK ? + tập quán canh tác, đồng bào không làm nương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcNgu Công xã Trịnh Tường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 17 bài: Tập đọcNgu Công xã Trịnh Tường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn