Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

3 61 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:44

Giáo án Tiếng việt Tập làm văn : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I- MỤC TIÊU: - HS biết chuyển phần dàn ý (thân bài) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ trình tự miêu tả II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Dàn ý văn tả cảnh sông nước HS - Một số văn, đoạn văn hay tả cảnh sông nước III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : + Hãy nêu vai trò câu mở đoạn - HS nêu đoạn văn ? + Hãy đọc câu mở đoạn mà em làm - HS đọc câu mở đoạn BT3 ? - Nhận xét, ghi điểm Bài : - Nghe 1- Giới thiệu : Trong tiết TLV trước, em quan sát cảnh sông nước Trong tiết học hôm nay, em học chuyển phần dàn ý thành đoạn văn 2- Hướng dẫn làm tập : - Kiểm tra dàn ý văn tả cảnh sông nước - Các tổ trưởng báo cáo HS chuẩn bị - Đọc đề gợi ý - HS đọc đề bài, HS đọc việc cần làm gợi ý Lớp đọc thầm đề gợi ý làm - Nghe TaiLieu.VN Page GV : + Phần thân gồm nhiều đoạn, đoạn tả đặc điểm phận cảnh Nên chọn phần tiêu biểu thuộc thân – để viết đoạn văn + Trong đoạn thường có câu văn nêu ý bao trùm toàn đoạn + Các câu đoạn phải làm bật đặc điểm cảnh thể đựơc cảm xúc -Một vài HS nói phần chọn để ngưới viết chuyển thành đoạn văn hoàn + Em chọn phần để viết ? chỉnh - HS viết đoạn văn vào bảng phụ, HS khác viết vào - Viết đoạn văn - Trình bày -2 HS viết đoạn văn vào bảng phụ trình bày bài, HS khác nhận xét bổ sung - HS làm nối tiếp đọc đoạn văn, HS khác nhận xét, bổ sung - Cả lớp bình chọn người viết đọan văn tả cảnh sơng nước hay nhất, có nhiều ý sáng tạo + Theo em, bạn viết đoạn văn hay nhất? - GV nhận xét, chấm điểm số đoạn văn 3- Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học Yêu cầu HS viết - Nghe đoạn văn chưa đạt nhà viết lại để thầy cô TaiLieu.VN Page kiểm tra tiết TLV sau - Dặn HS nhà đọc trước yêu cầu, gợi ý tiết TLV : Luyện tập tả cảnh địa phương - HS TaiLieu.VN Page ... đoạn, đoạn tả đặc điểm phận cảnh Nên chọn phần tiêu biểu thuộc thân – để viết đoạn văn + Trong đoạn thường có câu văn nêu ý bao trùm toàn đoạn + Các câu đoạn phải làm bật đặc điểm cảnh thể đựơc... HS khác nhận xét bổ sung - HS làm nối tiếp đọc đoạn văn, HS khác nhận xét, bổ sung - Cả lớp bình chọn người viết đọan văn tả cảnh sơng nước hay nhất, có nhiều ý sáng tạo + Theo em, bạn viết đoạn... TaiLieu.VN Page kiểm tra tiết TLV sau - Dặn HS nhà đọc trước yêu cầu, gợi ý tiết TLV : Luyện tập tả cảnh địa phương - HS TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn