Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:44

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục đích yêu cầu: Hiểu quan hệ nội dung câu đoạn, biết cách viết câu mở đoạn II Đồ dùng học tập: -ảnh minh hoạ vịnh Hạ Longtrong SGKvà cảnh đẹp Tây Nguyên gắn với đoạn văn -bảng phụ ghi lời giải BT1-ý b,c II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS trình bày dàn ý văn tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Lớp đọc thầm theo ,xác định yêu cầu ? Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết Câu a ? +MB: câu đầu +TB : đoạn tiếp +KL :câu cuối Câu b ? + Thân gồm 3đoạn -Đoạn 1: tả kì vĩ Hạ Long với Hàng nghìn đảo -Đoạn :tả vẻ duyên dáng Hạ Long -Đoạn 3: tả nét riêng biệt, hấp dẫn Câu c ? Hạ Long qua mùa +…mở đầu đoạn văn, nêu ý bao trùm tồn đoạn, có tác dụng chuyển Bài 2: đoạn ,nối kết đoạn với Gọi HS đọc đề , XĐy/c …… Gợi ý : + lựa chọn câu mở đoạn thích hợp Cần đọc tìm ý đoạn có sẵn Gọi HS trả lời Bài (có nhiều đáp án,GV khuyến khích câu văn hay.) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -GV nhắc lại tác dụng câu mở đoạn -NX tiết học -chuẩn bị viết đoạn văn tả cảnh sơng nước nhất… VD : Tây Ngun có núi cao rừng dày ……… ... Gọi HS trả lời Bài (có nhiều đáp án, GV khuyến khích câu văn hay.) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -GV nhắc lại tác dụng câu mở đoạn -NX tiết học -chuẩn bị viết đoạn văn tả cảnh sơng nước nhất… VD : Tây Ngun
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn