(Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

72 90 0
  • Loading ...
1/72 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:16

Tìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái NguyênTìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NƠNG TRÀ MY Tên đề tài: TÌM HIỂU KÊNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA HTX CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT BẢN ĐỊA TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Định hướng đề tài: Hướng ứng dụng Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Khoa: Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 THÁI NGUYÊN – 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NƠNG TRÀ MY Tên đề tài: TÌM HIỂU KÊNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA HTX CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT BẢN ĐỊA TỨC TRANH - HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Định hướng đề tài: Hướng ứng dụng Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Lớp: K46 – PTNT NO2 Khoa: Kinh tế & PTNT Giảng viên hướng dẫn: ThS Đồn Thị Mai Cán sở: Trần Đình Quang THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn kiến thức học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, bước đâu làm quen với kiến thức khoa học Qua sinh viên trường hoàn thiện kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Được đồng ý Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Ban chủ nhiệm khoa Kinh Tế Phát Triển Nông Thôn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm HTX chăn nuôi động vật địa Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” Trong suốt q trình thực tập, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa KT & PTNT, đặc biệt giúp đỡ tận tình giáo Ths Đoàn Thị Mai toàn thể thầy, cô trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập trình báo cáo đề tài tốt nghiệp Do thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài mang tính mới, khố luận hẳn tránh khỏi sơ suất, thiếu sót, tơi mong nhận nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn sinh viên để đề tài tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nông Trà My ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Danh sách thành viên HTX chăn nuôi động vật địa năm 2017 31 Bảng 3.2: Hiện trạng vật nuôi trang trại năm 2017 36 Bảng 3.3: Chi phí giống ban đầu 42 Bảng 3.4: Chi phí xây dựng chuồng trại ban đầu HTX 43 Bảng 3.5 Chi phí đầu tư trang thiết bị ban đầu HTX 44 Bảng 3.6: Tổng chi phí xây dựng ban đầu 45 Bảng 3.7: Chi phí thức ăn hàng năm 46 Bảng 3.8 Chi phí sản xuất hàng năm HTX 46 Bảng 3.9: Doanh thu tiêu thụ từ sản phẩm HTX năm 2017 47 Bảng 3.10: Doanh thu tiêu thụ từ bán giống HTX năm 2017 48 Bảng 3.11: Tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm HTX năm 2017 48 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ máy tổ chức HTX chăn nuôi động vật địa 35 Hình 3.2: Sơ đồ kênh tiêu thụ sản phẩm HTX 40 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chú thích BKHĐT Bộ kế hoạch đầu tư CBKN Cán khuyến nơng CP Chính phủ HTX Hợp tác NĐ Nghị định NQ Nghị TT Thông tư TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết 1.2 Mục tiêu thực tập 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiệu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm kênh tiêu thụ 2.1.2 Kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 10 2.1.3 Khái niệm hợp tác 17 2.1.4 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 19 2.2 Cơ sở thực tiễn 19 2.2.1 Kinh nghiệm địa phương khác 19 2.2.2 Bài học kinh nghiệm từ địa phương 22 Phần KẾT QUẢ THỰC TẬP 28 3.1 Khái quát sở thực tập 28 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội HTX chăn nuôi động vật địa 28 vi 3.1.2 Thời gian thành lập HTX chăn nuôi động vật địa 30 3.1.3 Những thành tựu đạt HTX 31 3.1.4 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 32 3.2 Kết thực tập 35 3.2.1 Nội dung thực tập công việc cụ thể HTX 35 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập 53 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 54 3.2.4 Đề xuất giải pháp 56 Phần KẾT LUẬN 61 4.1 Kết luận 61 4.1.1 Về điều kiện tự nhiên HTX chăn nuôi động vật địa 61 4.1.2 Về sở vật chất HTX 61 4.1.3 Về kênh tiêu thụ sản phẩm HTX 62 4.2 Kiến nghị 62 4.2.1 Kiến nghị với nhà nước địa phương 62 4.2.2 Đối với thành viên kênh tiêu thụ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết Chăn nuôi ngành kinh tế quan trọng Việt Nam, nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu cho người dân Đây ngành kinh tế giúp cho nông dân tăng thu nhập, giải nhiều công ăn việc làm cho người lao động Tuy nhiên, nhận thấy ngành chăn ni giai đoạn vừa qua phát triển với quy mô nhỏ lẻ, tự phát, thiếu kinh nghiệm thông tin thị trường tiêu thụ, tốc độ tăng trưởng chậm lại, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường dẫn đến hiệu kinh tế thấp Một nhân tố thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi năm vừa qua đời mơ hình tổ chức sản xuất hợp tác (HTX) chăn nuôi Về chất HTX tổ chức liên kết nơng dân có hoạt động ngành chăn nuôi để phát huy sức mạnh kinh tế quy mô sản xuất tiêu thụ sản phẩm sở hình thành liên kết (HTX) chăn nuôi với tác nhân đầu vào đầu ngành chăn nuôi Qua trình hình thành phát triển, kết bước đầu mơ hình (HTX) chăn ni chứng tỏ hướng mới, đắn đầy triển vọng ngành chăn nuôi Thông qua liên kết (HTX) chăn nuôi phần khắc phục khó khăn hộ chăn ni quy mô nhỏ, giá thành sản xuất cao, chất lượng sản phẩm thấp đồng đều, dịch bệnh chăn nuôi khơng kiểm sốt Chăn ni ngựa bạch hươu ngành đem lại hiệu kinh tế cao, phát triển chăn nuôi ngựa bạch hươu góp phần đáng kể việc chuyển dịch cấu kinh tế, giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn ni Ngồi phát triển chăn ni ngựa bạch hươu tận dụng chế phẩm ngành trồng trọt rơm rạ, thân ngô, cám… phế phụ phẩm ngành công nghiệp chế biến Đặc biệt phát triển chăn nuôi ngựa bạch hươu nhằm phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân Ngựa bạch giống ngựa sắc trắng (ngựa trắng) bị bạch tạng (ngựa bạch), chúng phân bố chủ yếu ba tỉnh Đông Bắc Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang Hươu Sao loại động vật hoang dã nuôi chủ yếu số tỉnh miền Trung Nghệ An, Hà Tĩnh… Cả hai loại động vật mang lại giá trị kinh tế cao nhập Thái Nguyên để mở rộng chăn nuôi năm gần Tuy nhiên, bên cạnh việc mang lại liệu kinh tế cao việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ ngựa bạch hươu có nhiều vấn đề đặt như: tổ chức mạng lưới tiêu thụ nhiều bất hợp lý, sở vật chất bảo quản, thiết bị vận chuyển chưa đảm bảo, quy mô viên của (HTX) chăn ni động vật địa ít, quy mô viên lớn hộ chăn ni ngồi (HTX) chưa đáp ứng yêu cầu đối tác tiêu thụ sở chế biến giết mổ, thương lái… Thêm vào rủi ro dễ gặp phải trình sản xuất tiêu thụ dẫn đến tình trạng khơng ổn định chăn ni người dân Điều lý khiến cho người chăn nuôi chưa dám mạnh dạn đầu tư cao vào chăn nuôi ngựa bạch hươu biết ngành có tiềm phát triển Từ lý tiến hành thực đề tài: “Tìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm HTX chăn nuôi động vật địa Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên’’ 1.2 Mục tiêu thực tập 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng kênh tiêu thụ sản phẩm HTX chăn nuôi động vật địa xóm Gốc Gạo, Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kênh tiêu thụ HTX 50 tăng sản phẩm từ ngựa bạch hươu có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Sự biến động giá cả: Giá định cho người chăn nuôi chọn thời điểm bán ra, đồng thời thời điểm thương lái, người bán lẻ, người tiêu dùng…Số đông người chăn nuôi cho khó khăn họ tiêu thụ sản phẩm từ ngựa hươu giá biến động Sản lượng tiêu thụ sản phẩm HTX tăng giảm tỷ lệ nghịch với tăng giảm giá − Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên Chăn nuôi ngựa bạch hươu chịu ảnh hưởng yếu tố tự nhiên như: vùng sinh thái, thời tiết, khí hậu, Tức Tranh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ẩm quanh năm có mùa rõ rệt hè, đông Hàng năm phải hứng chịu nhiều tác động xấu thời tiết, trung bình có từ đến 10 bão áp thấp nhiệt đới Vào mùa Đông nhiệt độ xuống thấp tháng 12 tháng giêng, có lúc nhiệt độ xuống độ C, xuất băng giá tuyết rơi…Điều ảnh hưởng đến khả sinh sản phát triển ngựa bạch hươu Cần có biện pháp che phủ chuồng trại vào ngày lạnh giá, mùa hè vệ sinh chuồng trại thống mát cho đàn vật ni − Thu nhập người tiêu dùng Thu nhập người tiêu dùng ảnh hưởng tới sản lượng tiêu thụ, người tiêu dùng có thu nhập cao nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ ngựa bạch hươu cao Vì sản phẩm từ ngựa bạch hươu có giá trị dinh dưỡng cao loại thực phẩm khác như: thịt lợn, thịt gà, vịt… − Sự tác động thông tin Thông tin tác động nhiều tới thị trường tiêu thụ, thơng tin tác dụng vào tâm lý người tiêu dùng ảnh hưởng tới sức mua họ − Chi phí vận chuyển 51 Chi phí vận chuyển chiếm cao chi phí kinh doanh thành viên góp phần định đến giá sản phẩm tiêu thụ − Các đối thủ cạnh tranh Cạnh tranh quy luật kinh tế thị trường Mỗi định đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm người sản xuất 3.2.1.7 Thảo luận, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức kênh tiêu thụ sản phẩm HTX − Điểm mạnh (S) Chăn nuôi nghề truyền thống bà nông dân từ bao đời nay, người dân có kinh nghiệm chăn ni, chủ yếu gia đình có truyền thống làm nông nghiệp tận dụng lao động nhàn rỗi nông nghiệp Giống ngựa bạch hươu nhập từ nơi uy tín có chất lượng cao, phẩm chất tốt Thành phần tiêu thụ khâu tiêu thụ sản phẩm nhiều Có ứng dụng khoa học công nghệ chăn nuôi (hệ thống uống nước tự động…) − Điểm yếu (W) Quy mô sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa chủ động sản xuất Người chăn ni có tâm lý tận dụng diện tích đất sẵn có để dùng cho chăn ni, nuôi với quy mô nhỏ lẻ Tuy thành lập thành HTX chưa đầu tư nhiều kỹ thuật không chủ động khâu tiêu thụ, dẫn đến khó khăn cho họ việc bán sản phẩm chăn ni cho người thu mua người tiêu dùng 52 Quy mô thị trường nhỏ lẻ Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn quy mô phân phối sản phẩm nơi lại mang quy mô nhỏ Hạn chế vốn để sản xuất: Người chăn nuôi chưa hỗ trợ nhiều vốn chăn ni, sản xuất, người thu mua lò mổ chủ yếu hoạt động theo hình thức cá nhân, nên vốn hạn chế, đại lý phân phối sản phẩm quy mơ nhỏ, vốn Hệ thống lò giết mổ tập trung thiếu, quy trình cơng nghệ lạc hậu, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, nên việc kiểm tra, khiểm soát giết mổ, vệ sinh thực phẩm chưa đảm bảo Người chăn nuôi người bán chưa nắm bắt thông tin biến động giá thị trường Do hạn chế trình độ nên việc năm bắt thơng tin thị trường hạn chế − Cơ hội (O) Thị trường tiêu thụ tỉnh Thái Nguyên rộng lớn, dân số đông, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm cao, tạo nhiều hội phát triển ngành nghề Phát triển dãy sản phẩm theo hướng đa dạng hóa Cạnh tranh ngành ngồi ngành thúc đẩy nỗ lực cải tiến, phát triển sản phẩm, tạo lợi cạnh tranh riêng − Thách thức (T) Ngành chăn nuôi đạt lợi nhuận cao bên cạnh rủi ro rình rập cao Các sản phẩm thay giá thấp thị tràn lan gây ảnh hưởng không nhỏ đến mứa tiêu thụ sản phẩm mà HTX sản xuất Nếu có dịch bệnh xảy gây tổn thất nặng nề đến hoạt động sản xuất sản lượng tiêu thụ, làm người chăn ni nản chí, người bán khơng có lãi 53 3.2.1.8 Vai trò HTX kênh tiêu thụ sản phẩm HTX HTX tạo điều kiện để thành viên tương trợ lẫn thông qua tổ chức lại quy mô sản xuất, cung cấp sản phẩm dịch vụ đầu vào giá rẻ, đảm bảo chất lượng, an tồn có địa tin cậy Để chăn nuôi hiệu quả, HTX tập trung củng cố hệ thống chuồng trại đảm bảo cho khâu chăn nuôi hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường HTX liên kết với tổ chức, cá nhân tỉnh khâu tiêu thụ sản phẩm giúp cho đầu HTX ổn định Tham gia vào thị trường điều tiết giá đầu vào đầu rá sản phẩm, làm tốt khâu kết nối tận dụng hội để tiêu thụ sản phẩm HTX 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập HTX chăn nuôi động vật địa thành lập năm 2015 chuyên chăn nuôi hai loại động vật quý ngựa bạch hươu chủ yếu Thấy lợi địa hình, giao thơng khí hậu phù hợp ơng Trần Đình Quang bà xóm Gốc Gạo, Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên thành lập nên HTX chăn nuôi động thực vật địa để sản xuất cải thiện sống Tuy nhiên với nỗ lực giúp đỡ từ cán quyền địa phương viên HTX kết chưa cao Về thực tập HTX với viên cán làm việc, phần hiểu khó khăn q trình chăn ni đặc biệt vấn đề tiêu thụ sản phẩm mà HTX sản xuất − Thực trạng sau tìm hiểu với việc chăn ni ngựa bạch hươu mang lại hiệu kinh tế cao cho người chăn ni Tuy nhiên, q trình chăn ni đòi hỏi người dân phải am hiểu lồi vật ni, phần ăn vật ni cách phòng bệnh cho vât ni 54 − Mạng lưới tiêu thụ chưa có tính liên kết chặt chẽ, mang tính thủ cơng cao Đầu khơng ổn định chất lượng sản lượng khiến cho việc chuyển hướng tiêu thụ theo hướng thị trường gặp nhiều khó khăn − Các sản phẩm từ ngựa bạch hươu loại sản phẩm có giá trị kinh tế cao giá thành phẩm thấp Khiến cho người tiêu dùng phải suy nghĩ đắn đo việc có nên bỏ tiền để mua hay không Do ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng tiêu thụ − Việc tiêu thụ sản phẩm HTX chủ yếu thơng qua mơi giới bên ngồi, người quen người chăn ni chưa có kênh quảng cáo để HTX giới thiệu sản phẩm tời khách hàng − Vấn đề tiêu thụ sản phẩm HTX địa phương quan tâm, tạo điề kiện chưa thực mang lại kết cao Hầu hết người chăn nuôi tự tìm đầu cho sản phẩm Tham gia tìm hiểu kênh tiêu thụ HTX em học hỏi nhiều điều: cách thức tiêu thụ, cách viên sử lý khó khăn trình làm việc… 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Trong trình thực tập tốt nghiệp HTX chăn nuôi động vật địa (cụ thể trang trại thầy Trần Đình Quang) em rút số kinh nghiệm thực tế sau ∗ Những học kinh nghiệm rút trình thực tập Để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HTX chăn ni động vật địa ban quản lý HTX cán quyền địa phương có tầm quan trọng lớn Là người vạch phương hướng kế hoạch, đưa sách phù hợp nhằm thúc đẩy tiêu thụ Đồng thời, ban quản lý HTX cán địa phương tiếng nói người dân với doanh nghiệp, thương lái thu mua sở chế biến Khi cán địa phương 55 quản lý HTX đứng môi giới với thành phần thu mua thành cơng đạt thỏa thuận cao Sự liên kết chặt chẽ viên HTX tin tưởng vào ban quản lý HTX cán quyền địa phương điều quan trọng để tiêu thụ sản phẩm dễ dàng Liên kết tạo sản phẩm tốt số lượng chất lượng giúp cho việc tiêu thụ thuận lợi cho người chăn nuôi Điều kiện địa lí, giao thơng, sở yếu tố định đến việc tiêu thụ sản phẩm HTX Bởi loại sản phẩm chất lượng, giá bán giống nhau… đảm bảo tiêu chí mà người thu mua cần Giữa hai vũng miền núi đồng bằng, giao thông thuận lợi khơng thuận lợi chăc chắn người thu mua tìm đến nơi có giao thơng thuận lợi để mua người mua tiết kiệm nhiều chi phí Cách giao tiếp ứng xử với người mua yếu tố giúp người chăn ni tiêu thụ sản phẩm Bởi lẽ khơng có người bỏ tiền mua sản phẩm đồng thời chấp nhận cau có, khó chịu người bán ∗ Những học rút cho thân Những công việc mà em trải qua thực tế, học hỏi môi trường thực tế, trao hội áp dụng kiến thức học vào cơng việc… em thấy có lỗ hổng thân từ tiếp tục hồn thiện thân Đồng thời, với giúp đỡ người có kinh nghiệm nơi thực tập, em có thêm học để tránh sai xót trình làm việc thực tế sau Tinh thần ham học hỏi, không sợ sai tự tin Với vai trò sinh viên thực tập, điều khơng biết khơng hiểu em ln cố găng học hỏi trao đổi với người xung quanh 56 Không cần ngại ngùng sợ sai mà không giám hỏi vấn đề thắc mắc, lỗi lầm mắc phải giúp em ghi nhớ đứng lên từ sai lầm Chính tinh thần ham học hỏi với giúp đỡ nhiệt tình người làm em tiến ngày hồn thiện thân Tự tin giao tiếp, đưa ý kiến thân, khơng ngại ngùng hay sợ ý kiến sai mà khơng giám nói Đây yếu tố định thành công công việc Về sựu chủ động Chủ động học lớn mà thực tập em học hỏi Chủ động tìm hiểu công việc nơi thực tập, chủ động làm quen với người, chủ động đề xuất làm việc với người… Tất giúp em hòa nhập với môi trường Khi đến thực tập, người có cơng việc riêng khơng có thời gian quan tâm theo sát cho em nên em chủ động học hỏi nắm bắt hội thực tiễn Về tinh thần trách nhiệm Đang sinh viên thực tập nên tinh thần trách nhiệm công việc quan trọng, biết điều nên em ln cố gắng hồn thành cơng việc giao cho hiệu cao công việc 3.2.4 Đề xuất giải pháp 3.2.4.1 Giải pháp thị trường Để nắm bắt đưa sản phẩm chiếm lĩnh thị trường, HTX cần tiếp tục tổ chức khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất, phát tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm từ ngựa hươu địa bàn Đồng thời thường xun nghiên cứu nắm bắt thơng tin thị trường, tìm 57 kiếm đối tác làm ăn lâu dài, chí phải mua thông tin chi tiết sản xuất, quy định VSATTP, chế độ thuế kênh lưu thông, tiêu thụ Tổ chức hệ thống dịch vụ, sản xuất, kinh doanh đồng liên hoàn từ khâu đầu vào khâu đầu sản phẩm Hình thành hệ thống cung ứng vật tư, kỹ thuật, dịch vụ tư vấn, thông tin… Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, quảng bá sản phẩm Ban quản lý HTX ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty phân phối thực phẩm, bếp ăn tập thể, khu công nghiệp siêu thị… tiêu thụ thị trường nước 3.2.4.2 Lựa chọn kênh tiêu thụ hợp lý HTX chăn nuôi vừa nơi sản xuất giống vừa thực chăn nuôi Vì ngựa hươu sản xuất có chất lượng đồng đều, yêu cầu người tiêu dùng Kiểm sốt dịch bệnh, mơi trường chất thải từ chăn nuôi Thu nhập người chăn nuôi tăng lên ổn định Nếu người dân muốn chăn ni gia đình họ đến trực tiếp HTX để mua giống họ hướng dẫn ký thuật chăn nuôi để đạt hiệu cao Làm giảm chi phí cho thành viên kênh họ đến trực tiếp HTX để mua 3.2.4.3 Giải pháp cho thành viên − Giải pháp thành viên chăn nuôi Muốn vậy, người chăn nuôi, người bán buôn, người bán lẻ, lò mổ người tiêu dùng phải thương lượng để có thỏa thuận phù hợp Người chăn nuôi cung cấp trọng lượng, thời điểm với chất lượng thỏa thuận Người chăn nuôi phải cập nhật thông tin 58 thị trường, thông tin chi tiết sản xuất, quy định vệ sinh an toàn thực phẩm… − Giải pháp thành viên bán buôn Các nhà điều hành thị trường cần có sách giúp người bán bn thiết lập mối quan hệ với người chăn nuôi, ký hợp đồng cam kết mua – bán thỏa thuận trước với giống nuôi, thời gian nuoi giá bán – mua… để hai bên chủ động, tiêu thụ sản phẩm − Giải pháp thành viên lò mổ Nâng cao hiệu vận chuyển: cần tìm biện pháp giảm khoảng cách thu mua, thiết lập mối quan hệ với người nuôi gần lò mổ, hồn thiện thiết bị vận chuyển, giảm hao tốn nhiê liệu… từ nâng cao hiệu vận chuyển Về công nghệ giết mổ: xếp lại hệ thống lò mổ hợp lý, áp dụng cơng nghệ lò mổ đại, đáp ứng nhu cầu ngày cao người mua tăng chất lượng sản phẩm người tiêu dùng − Giải pháp người bán lẻ Về đầu vào: để có quan hệ chi phối phụ thuộc lẫn nhau, lò mổ người bán bn người bán lẻ nên có thỏa thuận rõ ràng việc mua – bán, đáp ứng tiêu thụ ổn định thành viên bán lẻ thị trường Về đầu ra: vào thói quen mua nhỏ lẻ người dân giải pháp cho người bán lẻ cân cung cấp cách thường xuyên với khối lượng vừa đủ tính cho khách hàng − Giải pháp phát triển tập trung liên kết sản xuất, tiêu thụ Tuy thành lập HTX tính liên kết viên với chưa cao, người dân sản xuất chăn nuôi theo hướng “mạnh người làm”, liên kết CBKN người dân, liên kết người dân với người thu mua người tiêu dùng chưa cao Nên gặp khó khăn người lại có cách giải 59 khác khơng mang lại hiệu Chính để giải vấn đề điều trước tiên cần làm là: Giữa người dân, CBKN bàn bạc, xem xét đánh giá tổng kết xem người dân có điểm mạnh, điểm yếu trình tiêu thụ sản phẩm người dân làm đạt từ tìm thị trường khơng phụ thuộc xem người thu mua mua với giá sản lượng − Giải pháp nâng tính cạnh tranh Nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua chọn giống vật nuôi tốt, áp dụng khoa học công nghệ chăn ni tiêm phòng bệnh thời điểm Có chiến lược phát triển cụ thể: để phát triển chăn nuôi lâu dài có hiệu người dân cần cập nhật kiến thức thị trường (thị trường cần gì, chất lượng nào, sản lượng sao…) Marketting sản phẩm: sản phẩm đưa thị trường để nhiều người tiêu dùng biết đến cần tạo thương hiệu tốt, cần chiến lược quảng cáo, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng 3.2.4.4 Giải pháp lao động Kết nghiên cứu có tới 71,43% lao động HTX lao động phổ thơng điều gây ảnh hưởng đến hiệu chăn ni họ chưa đủ kiến thức để xử lý số tình chăn ni xảy bất ngờ để giải vấn đề HTX cần Nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh người quản lý thành viên HTX lao động Tổ chức lớp tập huấn kĩ thuật chăn nuôi cho thành viên HTX người lao động 60 Tổ chức lớp bồi dưỡng kĩ quản lý cho quản lý HTX thành viên HTX Nâng cao chất lượng, cải thiện sống cho người lao động HTX Khuyến khích HTX với thành viên sở để thành viên địa phương khác ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nhân rộng mơ hình chăn ni, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đạt hiệu cao Chủ động phòng chống dịch bệnh kịp thời cho vật nuôi để tránh rủi ro không đáng có 61 Phần KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Qua tìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm HTX chăn ni động vật địa xóm Gốc Gạo, Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Tôi đưa số kết luận sau 4.1.1.Về điều kiện tự nhiên HTX chăn nuôi động vật địa Điều kiện nơi phù hợp cho việc chăn nuôi Có vị trí địa lý thuận lợi, giao thơng bê tơng hóa thuận lợi cho việc lại giao lưu buôn bán lưu thông hàng hóa Điều kiện thủy văn thời tiết thuận lợi cho việc trồng thêm thức ăn cho vật ni, có dòng sơng Cầu chảy qua nơi cung cấp nguồn nước tưới cho sản xuất, đất đai có địa hình phẳng, diện tích đất rộng (tổng 10 ha) đất đai tương đối màu mỡ, tầng đất canh tác dày điều kiện thuận lợi cho việc trồng loại thức ăn chăn nuôi giống cỏ voi VA06 4.1.2 Về sở vật chất HTX Cơ sở vật chất HTX quan tâm đầu tư đầy đủ đáp ứng hoạt động sản xuất mơ hình chăn ni, có hệ thống bơm, bể chứa, hệ thống ống nước vòi tưới tự động để tưới nước cho vườn cỏ cách nhanh chóng tiện lợi nhất, ngồi HTX đầu tư trang thiết bị để phục vụ cho việc sinh chuồng ngựa chăm sóc ngựa xe rùa, máy phun thủy lực, nhà kho ủ phân, máy cắt cỏ, HTX đáp ứng đảm bảo vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, sát trùng chuồng ni thường xuyến để phòng tránh dịch bệnh cách có hiệu HTX vừa trung tâm nghiên cứu phát triển nhiều loài động vật địa vừa trung tâm xây dựng với mục đích sản xuất, kinh doanh cung cấp giống ngựa bạch,, hươu đạt chuẩn cho địa phương nước 62 Bên cạnh bãi cỏ VA06 với diện tích khoảng 5,5 nhằm cung cấp cỏ cho vật nuôi đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăn nuôi quanh năm cho đàn ngựa, hươu Bên cạnh để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, vật ni bổ sung thêm chất khống tinh bột cần thiết 4.1.3 Về kênh tiêu thụ sản phẩm HTX Qua tìm hiểu, trình tiêu thụ sản phẩm HTX chăn nuôi động vật địa nhiều hạn chế: + Mạng lưới chuỗi tiêu thụ mỏng chưa cơng nghiệp hóa + Mẫu mã sản phẩm, thương hiệu chưa có + Thị trường tiêu thụ khơng ổn định, gặp nhiều khó khăn + Liên kết viên với nhau, nông dân với quyền địa phương chưa chặt chẽ + Cấp quyền địa phương chưa phát huy hết vai trò việc tổ chức quy trình, định hướng thị trường tiêu thụ 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Kiến nghị với nhà nước địa phương Qua tìm hiểu cho thấy, ngoại trừ tín dụng thú y, can thiệp quyền cấp kênh tiêu thụ sản phẩm HTX không thực rõ nét Vì vậy, thời gian tới Nhà nước tổ chức liên quan áp dụng sách tín dụng hỗ trợ vốn cho người chăn nuôi với mức lãi suất thời gian thích hợp vời thời gian tăng trưởng phát triển chu kì chăn ni sách thuế, sách đầu tư để có hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm HTX từ người chăn ni đến người tiêu dùng nhanh, có khối lượng ngày lớn mà chất lượng không bị giảm sút Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục nghiên cứu để cung cấp tín dụng cách kịp thời, mà trước hết đơn giản hóa thủ tục cho vay làm cho người chăn nuôi trung gian tiêu thụ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi 63 Có biện pháp ổn định giá thức ăn gia súc để giảm bớt chi phí cho người chăn ni Có sách khuyến khích ni khoa học, đạt hiệu quả, đối tượng, phù hợp với đặc điểm người chăn nuôi tập quán tâm lý họ Xây dựng mạng lưới thú y đủ sức phòng chống điều trị kịp thời bệnh cho gia súc Hỗ trợ chi phí tập huấn, nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh khoa học kỹ thuật cho thành viên HTX Chính sách đầu tư hỗ trợ phủ có vai trò định cho phát triển ngành Chính quyền cấp cần quan tâm, hỗ trợ nhiều vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư mở rộng đàn kỹ thuật nhân giống, chăm sóc, phòng trừ loại dịch bệnh thường gặp vật nuôi 4.2.2 Đối với thành viên kênh tiêu thụ + Đối với người chăn ni Cần đẩy mạnh chuyển đổi thói quen sản xuất chăn nuôi theo quy mô nhỏ sang quy mô lớn, theo hướng chăn nuôi bán công nghiệp cơng nghiệp tiên tiến Cần có kiến thức thị trường, chủ động nắm vững thông tin thị trường nhằm chủ động tiêu thụ sản phẩm, không sợ bị ép giá thành viên tiêu thụ + Đối với thành viên trung gian Trong hoạt động thu mua cần thống giá theo giá thị trường để tránh tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh thành viên với Cần chủ động hoạt động thu mua Nhanh chóng đầu tư để đại hóa cơng nghệ vận chuyển, công nghệ giết mổ nhằm đảm bảo ngày hoàn thiện theo hướng sản xuất lớn, tạo sản phẩm đủ sức cạnh tranh số lượng chất lượng khâu mà tạo 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2014) Báo cáo tình hình thực đổi mới, phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác nơng nghiệp, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 384/QĐ- TTg việc bổ sung kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán HTX tổ hợp tác năm 2011 Ủy ban Kinh tế Quốc hội UNDP Việt Nam (2012), Báo cáo nghiên cứu phát triển HTX vai trò HTX an sinh hội, NXB Tri Thức II Tài liệu interne http://www.dtk.com.vn/tin-tong-hop/thuc-trang-phat-trien-nganh-channuoi-tai-viet-nam.html https://toc.123doc.org/document/2422602-kniem-co-so-li-luan-1-1-banchat-kinh-te-cua-thi-truong-tieu-thu-san-pham.htm https://toc.123doc.org/document/2422603-vi-tri-cua-kenh-tieu-thu-sanpham-nong-nghiep.htm http://vaas.org.vn/thuc-trang-va-nhung-giai-phap-thuc-hien-chuoi-lienket-tieu-thu-san-pham-chan-nuoi-tai-ha-noi-a14862.html https://nonghoc.com/show-article/43664/nam-dinh-bat-cap-trong-sanxuat-va-tieu-thu-san-pham-chan-nuoi.aspx http://lienminhhtxhaiphong.org.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=lmhtx &MenuID=5631&ContentID=17455 10 https://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/thuc-day-tieu-thu-san-phamchan-nuoi-20170517131655844.htm ... Tìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm HTX chăn nuôi động vật địa xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ’ 1.2 Mục tiêu thực tập 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng kênh tiêu thụ sản phẩm. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NƠNG TRÀ MY Tên đề tài: TÌM HIỂU KÊNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA HTX CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT BẢN ĐỊA XÃ TỨC TRANH - HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN... Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên − Đề xuất số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu hoạt động kênh tiêu thụ sản phẩm HTX chăn ni động vật địa xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu kênh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã chăn nuôi động vật bản địa tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn