hệ thống dẫn động xích tải

23 72 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:12

Trường cao đẳng cơng thương miền trung Khoa khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY Sinh viên thực : Ngô Quốc Thắng MSSV: 1650000215 Ngành đào tạo : Người hướng dẫn : Ký tên : ……… Ngày bắt đầu : Ngày kết thúc :…………… Ngày bảo vệ : …………… ĐỀ TÀI ĐỀ số 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Phương án số : Số liệu thiết kế : - Lực vòng xích tải, F(N) : 5000 Vận tốc xích tải V (m/s) :1.15 Số đĩa xích tải dẫn, z (răng) 11 Bước xích tải, p (mm): 110 Thời gian phục vụ L, năm: Quay chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ ( năm làm việc 300 ngày, 01 ngày làm việc Chế độ tải: T1 = T, T2=0.8 T, t1 = 44s, t2 = 42s 1 Tính tốn thơng số xích tải 1.1 Cơng suất phận xích tải 1.2 Cơng 1.3 Số xuất tải trọng thây đổi vòng quay xích tải Chọn sơ số vòng quay đồng động nđb = 1500 v/ph Ta chọn dộng 4A100S4Y3 có cơng suất: 3(Kw), Số vòng quay 1420(v/ph) II phân bố tỉ số truyền cho hệ thống truyền động Tỉ số truyền hệ thống truyền máy tính cơng suất trục Tính mơmen trục Bảng 4.3 Trục Đ/CƠ I II III Công tác Côn g suất (Kw) 6.66 6.72 6.03 5.80 5.75 Số vòng quay (v/ph) 1420 173.3 149.8 56.7 56.7 Mô men (Nmm) 44790 160403 384422 976895 968474 Tỷ số truyền (-) III Tính tốn thiết kế truyền đai thang 3.1 Theo lượt đồ hệ thống dẫn động xích tải thiết kế truyền đai thang phụ thuộc vào cơng suất 6.66 Kw số vòng quay v/p, theo bảng 4.3 ta chọn loại đai A với mm, , A=8.1, Nhận xét giáo viên hướng dẫn ... - Lực vòng xích tải, F(N) : 5000 Vận tốc xích tải V (m/s) :1.15 Số đĩa xích tải dẫn, z (răng) 11 Bước xích tải, p (mm): 110 Thời gian phục vụ L, năm: Quay chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ... độ tải: T1 = T, T2=0.8 T, t1 = 44s, t2 = 42s 1 Tính tốn thơng số xích tải 1.1 Cơng suất phận xích tải 1.2 Cơng 1.3 Số xuất tải trọng thây đổi vòng quay xích tải Chọn sơ số vòng quay đồng động. .. lượt đồ hệ thống dẫn động xích tải thiết kế truyền đai thang phụ thuộc vào cơng suất 6.66 Kw số vòng quay v/p, theo bảng 4.3 ta chọn loại đai A với mm, , A=8.1, Nhận xét giáo viên hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: hệ thống dẫn động xích tải, hệ thống dẫn động xích tải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn