(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

69 64 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:46

Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênPhân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênPhân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênPhân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênPhân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênPhân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênPhân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênPhân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênPhân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênPhân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênPhân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ HƯƠNG GIANG Tên đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HÌNH ĐỒI TẠI TÂN KIM, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ HƯƠNG GIANG Tên đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HÌNH ĐỒI TẠI TÂN KIM, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Lớp : K46 – PTNT – N02 Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Hà Quang Trung Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập tốt nghiệp vừa qua, em nhận giúp đỡ nhiệt tình cá nhân, tập thể để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Trước tiên, em xin trân trọng cảm ơn ban Giám hiệu nhà trường, tồn thể Thầy Cơ giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn truyền đạt cho em kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Hà Quang Trung dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình để em hồn thành q trình nghiên cứu hồn thiện khóa luận Qua em xin cảm ơn tới ủy ban nhân dân Tân Kim nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập đặc biệt toàn người dân địa bàn thời gian em thực tập tạo điều kiện thuận lợi cho em tiếp cận thu thập thông tin cần thiết cho đề tài Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên giúp đỡ em tinh thần, vật chất suốt trình học tập thực thiện đề tài Do trình độ, kinh nghiệm thực tế thân có hạn, thời gian thực tập khơng nhiều khố luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót mong nhận bảo thầy cô giáo, đóng góp ý kiến bạn sinh viên để khố luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Lê Hương Giang ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình chăn ni Việt Nam năm gần giai đoạn 20142016 12 Bảng 4.1 Tình hình sử dụng đất đai Tân Kim năm 2017 25 Bảng 4.2 Số liệu dân số giới tính 26 Bảng 4.3: Thực trạng chăn nuôi đồi Tân Kim giai đoạn nswm 20152017 31 Bảng 4.4: Các giống sử dụng Tân Kim 2015-2017 32 Bảng 4.5 Giá bán sản lượng Tân Kim 2015-2017 33 Bảng 4.6: Thông tin chung hộ điều tra năm 2018 34 Bảng 4.7: Tình hình sản xuất chăn nuôi hộ điều tra 35 Bảng 4.8: Thị trường tiêu thụ Đồi Tân Kim 37 Bảng 4.9: Giá bán sản lượng hộ điều tra Tân Kim 37 Bảng 4.10: Một số tiêu chung chăn nuôi đồi hộ điều tra xét theo quy năm 2018 38 Bảng 4.11: Tình hình chi phí đầu tư hộ chăn ni Đồi xét theo quy 39 Bảng 4.12 Kết hiệu sản xuất chăn nuôi đồi hộ điều tra theo quy chăn nuôi Tân Kim 40 Bảng 4.13 Kết HQKT hộ chăn nuôi đồi hộ điều tra 41 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Đầy đủ BCT Bãi chăn thả BCT Bán chăn thả BTB&DHMT Bắc trung Duyên hải miền Trung CN Công nghiệp ĐB Đồng HH Hỗn hợp HQKT Hiệu kinh tế HQSX Hiệu sản xuất KH-CN Khoa học công nghệ KHKT Khoa học kỹ thuật QML Quy lớn QMN Quy nhỏ QMV Quy vừa TD&MNPB Trung du Miền núi phía Bắc TSCĐ Tài sản cố định đinh UBND Ủy ban nhân dân VSAT Vệ sinh an toàn XHCN hội chủ nghĩa iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học hập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm đặc điểm sản xuất nông nghiệp 2.1.2 Khái niệm nông hộ 2.1.3 Lý thuyết HQSX, HQKT 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.2.1 Tình hình chăn ni Việt Nam năm gần giai đoạn 2014-2016 12 2.2.2 Tồn thách thức chăn nuôi Việt Nam 14 2.2.4 Tình hình chăn ni số địa phương khác 16 PHẦN ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Đặc điểm thời gian nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 v 3.4.1 Điếu tra thu thập số liệu thứ cấp 21 3.4.2 Thu thập số liệu sơ cấp 22 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 23 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 24 4.1.1 Vị trí địa lý 24 4.1.2 Điều kiện tự nhiên 24 4.1.3 Tài nguyên 25 4.1.5 Điều kiện kinh tế hội 27 4.2 Đánh giá tình hình thuận lợi khó khăn Tân Kim phát triển đồi 29 4.2.1 Thuận lợi 29 4.2.2 Khó khăn 30 4.2.3 Thực trạng chăn nuôi đồi địa bàn Tân Kim 30 4.2.4 Thực trạng phát triển chăn nuôi đồi hộ điều tra Tân Kim huyện Phú Bình 34 4.2.5 Tình hình thị trường tiêu thụ đồi Tân Kim 36 4.2.6 Phân tích hiệu chăn ni Đồi 38 4.2.7 Phân tích SWOT 42 4.2.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến chăn nuôi đồi Tân Kim 44 4.2.9 Đề xuất giải pháp 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, hoạt động chăn ni gia cầm nói chung nói riêng tỉnh Thái Nguyên đạt thành tựu đáng kể, số lượng đàn sản lượng thịt liên tục tăng lên Bên cạnh tăng lên số lượng, chất lượng thịt nâng lên nhờ cải thiện hình thức ni chất lượng giống Chăn ni góp phần đáng kể vào tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động; cải thiện bữa ăn nâng cao đời sống người dân Tuy nhiên, ngành chăn nuôi chưa phát triển tương xứng với tiềm lợi địa phương, nhiều khó khăn bất cập dẫn tới, hiệu sản xuất (HQSX), hiệu kinh tế (HQKT) chưa cao bền vững, chưa tạo nhiều việc làm thu nhập cho người lao động Có thể nói người chăn ni người làm cơng tác quản lý băn khoăn, trăn trở việc lựa chọn hình thức ni, quy ni, giống nuôi, thời gian nuôi cho đạt HQSX, HQKT cao Bên cạnh đó, môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt, biến động khó lường đòi hỏi hội nhập kinh tế thách thức ngành chăn nuôi nước ta ngày lớn Ngành chăn nuôi đáp ứng tốt cầu ngày cao khắt khe người tiêu dùng nước, trì ổn định hoạt động để góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mà phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước tiến tới xuất sản phẩm Để giải vấn đề này, khơng đường khác ngành chăn nuôi phải không ngừng đổi mới, nâng cao HQSX, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, nâng cao khả cạnh tranh HQKT Tân Kim thuộc huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên với đặc điểm đất đai đa dạng phù hợp phát triển chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi Hiện tập trung chăn ni đồi với hình thức chủ yếu bán chăn thả (BCT) Sự phát triển đồi khơng góp phần xóa đói giảm nghèo mà làm cho Tân Kim trở thành vùng ni có quy lớn Bên cạnh ưu thuận lợi tồn số khó khăn trình độ thiếu hiểu biết tiếp cận khoa học công nghệ hạn chế, nghề chăn ni nói chung người chăn ni đồi nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng yếu tố khách quan dịch bệnh, thị trường, việc nghiên cứu nhằm đưa giải pháp nâng cao HQSX, HQKT người dân Tân Kim việc chăn nuôi dồi việc làm cần thiết Xuất phát từ thực tiễn tơi nghiên cứu đề tài ‘‘Phân tích hiệu sản xuất hình đồi Tân Kim huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên’’ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng hiệu sản xuất đồi Tân Kim đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao HQSX, HQKT chăn nuôi hộ nông dân Tân Kim Huyện Phú Bình 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng sản xuất đồi Phú Bình địa bàn - Đánh giá hiệu kinh tế hộ chăn ni đồi Tân Kim - Phân tích thuận lợi khó khăn sản xuất đồi - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao HQSX, HQKT sản xuất đồi 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học hập nghiên cứu khoa học Nông nghiệp xem ngành chủ đạo nước ta, chăn ni ngành sản xuất chủ yếu Ngành chăn nuôi cung cấp sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: thịt, sữa, trứng… đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chủ yếu người dân Theo xu hướng phát triển hội thời kỳ hội nhập kinh tế, sản phẩm ngành chăn nuôi cung cấp thực Phân tích hiệu chăn ni đồi trang trại cho người dân nước mà hàng hóa chủ lực mang lại nhiều ngoại tệ cho đất nước Hiện chăn ni đồi tỉnh tồn vài khó khăn: Ảnh hưởng dịch bệnh H5N1, bệnh đầu đen, bệnh nhiễm cầu trùng máu, giá thức ăn tăng cao, giá đồi biến động mạnh … Tuy nhiên Tân Kim tiếp tục khuyến khích hộ chăn nuôi đầu tư phát triển chăn nuôi đa dạng bền vững 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đánh giá thực trạng phát triển, khó khăn, bất cập phát triển ngành chăn nuôi đồi Xác định so sánh hiệu kinh tế chăn ni đồi theo tiêu chí khác nhau; Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết hiệu kinh tế chăn ni đồi để có sở khoa học nhằm định hướng ngành chăn nuôi đồi phải lên “đôi chân” nào? Đây vấn đề nhiều hồi nghi, trăn trở thời gian qua Phân tích hiệu kinh tế chăn nuôi đồi bối cảnh rủi ro để thấy khả phát triển ngành điều kiện Ước lượng số hiệu kỹ thuật phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật để thấy hạn chế tổ chức, quản lý hoạt động chăn nuôi đồi, từ có sở khoa học đề xuất giải pháp cải thiện khả thực hành người chăn ni - Đề xuất nhóm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao HQSX, HQKT chăn nuôi đồi, sở khoa học để quan quản lý người chăn nuôi tham khảo, áp dụng nhằm góp phần hồn thành chiến lược, mục tiêu phát triển chăn ni Tân kim Phú Bình đề 48 Tăng cường công tác vệ sinh thú y chăn nuôi giết mổ, chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tạo tin tưởng cho thị trường nước hướng tới xuất Các giải pháp kỹ thuật - Chuyển đổi phương thức chăn nuôi Chuyển đổi mạnh mẽ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, trang trại Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ phải nuôi hàng rào ngăn cách, không chăn thả tự do, dễ kiểm sốt dịch bệnh đảm bảo an tồn sinh học Giảm chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ vùng đồng đông dân cư - Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi Thực chăn ni khép kín, ứng dụng lọai chuồng ni tiên tiến chuồng kín, chuồng lồng, máng ăn, máng uống tự động Tăng cường sử dụng thức ăn công nghiệp vào chăn nuôi nông hộ để tăng xuất, hiệu chăn nuôi - Giải pháp giống Giống bốn yếu tố quan trọng hoạt động chăn ni gà, đóng vị trí khơng nhỏ việc nâng cao suất Chất lượng giống sử dụng ảnh hưởng không nhỏ đến kết thu chất lượng giống thấp,chủng loại giống chưa đa dạng khiến người dân khơng có chọn lựa việc tuyển chọn giống nuôi Cho nên nguồn giống từ ngoại tỉnh nhập cần kiểm soát chặt chẽ biện pháp nghiệp vụ Khuyến khích hộ ni giống ta giống mang lại hiệu cao so với giống khác Hình thành phát triển trại giống địa phương để cung cấp giống cho người nuôi đia phương giảm mua giống từ nơi khác với giá cao chất lượng thấp - Lựa chọn quy nuôi phù hợp 49 Đối với hình thức BCT nên trọng phát triển vùng gò đồi, vùng có diện tích đất rộng khí hậu thuận lợi thích hợp cho việc chăn nuôi bán chăn thả trình thị hố nên việc mở rộng quy khó khăn Trong thời gian tới, để hộ mạnh dạn mở rộng quy nuôi BCT, quyền địa phương cần quan tâm nữa, tạo điều kiện mặt, cho thuê đất để phát triển nuôi đồi BCT - Phát triển hình thức ni BCT trì hình thức ni CN Qua phân tích hiệu kinh tế hai hình thức ni ta thấy hình thức ni BCN chiếm ưu đạt hiệu kinh tế cao Do thời gian tới cần có biện pháp để phát triển chăn ni theo hình thức BCT Đối với hộ ni nên phải tích cực học có điều chỉnh quy ni hợp lý, hộ nên đúc rút cho kinh nghiệm nuôi học hỏi kinh nghiệm từ người khác để giúp cho chăn ni có kết hiệu cao - Đẩy mạnh công tác thú y Tuyên truyền rộng rãi để người chăn nuôi hiểu biết áp dụng biện pháp Thực tiêm phòng bắt buộc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt vaccine dịch cúm gia cầm, thường xuyên kiểm tra tình hình chăn ni hộ, trang trại Tăng cường lực ngành thú y, cấp xã, phải trang bị thiết bị cần thiết nâng cao kiến thức trách nhiệm cho thú y viên Giải pháp sách - Giải pháp quy hoạch đất đai Tiến hành kiểm tra, rà soát lại quỹ đất nhằm xác định vùng có điều kiện thuận lợi phát triển trang trại chăn nuôi tập trung, chủ yếu vùng đất trống chưa sử dụng, đất xa khu vực dân cư tập trung, đất hoang hóa chưa sử dụng đất trồng trọt hiệu để chuyển 50 đổi sang phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, cho thuê tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng sở chăn nuôi tập trung, công nghiệp Thêm vào đó, cần có sách th đất hợp lý ưu tiên cho người địa phương để hộ chăn ni th đất mở rộng quy chăn nuôi, thiết kế trang trại để phát triển tổng hợp chăn nuôi trồng trọt nhằm đạt hiệu kinh tế cao Việc tiến hành giao đất lập trang trại chăn ni phải có hợp đồng sử dụng đất chặt chẽ với chủ trang trại Hiện vùng gò đồi có lợi chăn ni so với vùng đồng diện tích rộng, mật độ dân cư thấp, cách xa khu vực dân cư đông đúc thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi thịt quy lớn Do vậy, quyền địa phương cần hồn thiện sách đất đai, quy hoạch lại vùng đầu tư xây dựng hệ thống đường sá để thuận lợi cho việc lại vùng gò đồi - Giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, thông tin tuyên truyền Mở rộng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật chăn ni tiên tiến, biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gà, gắn đào tạo với tiễn sản xuất Chú trọng đào tạo kiến thức chăn nuôi, thú y cho người chăn nuôi nhỏ, vùng sâu, vùng xa Phát triển câu lạc khuyến nơng, nhóm sở thích sản xuất chăn nuôi thịt để hỗ trợ, giúp đỡ kinh nghiệm, kiến thức sản xuất chăn nuôi Tổ chức thành lập nhóm hộ nơng dân sản xuất giỏi cho tham quan, giới thiệu hình chăn nuôi tiên tiến để hộ học hỏi kinh nghiệm tích luỹ kiến thức phục vụ cho chăn ni gia đình Xây dựng trang web tin kinh tế, kỹ thuật sản xuất ngành chăn nuôi; xây dựng hệ thống sở liệu thống nội dung quản lý cập nhật thông tin ngành chăn nuôi thị nước 51 Tổ chức buổi hội thảo trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi hộ chăn nuôi thị xã, huyện vùng lân cận phát triển mạnh chãn nuôi thịt nhý Bạch Thạch, Mỏn Hạ, La Ðuốc… - Giải pháp vốn Hầu hết hộ nông dân điều tra cho vốn khâu quan trọng tiền đề cho việc định mở rộng quy chăn nuôi theo hướng công nghiệp bán cơng nghiệp Vì vậy, để tạo điều kiện tốt cho hộ mở rộng quy chăn nuôi, chúng tơi có đề nghị số giải pháp sau: Giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi Tiếp tục phát huy vai trò đồn thể quỹ hội phụ nữ, quỹ hội nơng dân, ngân hàng sách…tại địa phương để góp vốn sản xuất Tổ chức thành lập hiệp hội chăn nuôi nhằm hỗ trợ vốn cho phát triển sản xuất Tăng cường mối liên kết người chăn nuôi với sở thức ăn chăn nuôi, người thu gom, bán buôn nhằm huy động vốn vào sản xuất đạt hiệu kinh tế cao đồng thời đảm bảo đầu sản phẩm - Giải pháp buôn bán giết mổ, thị trường tiêu thụ Kiên thực việc nghiêm cấm buôn bán, giết mổ gia cầm sống đông dân cư Tăng cường kiểm tra, kiểm dịch chợ buôn bán, sở giết mổ, chế biến gia cầm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Kiểm tra chặt chẽ việc nhập lậu gia cầm qua biên giới, kiên tiêu hủy, xử lý nặng trường hợp nhập gia cầm trái phép qua biên giới Địa phương phải thường xuyên cung cấp thông tin giá đầu vào đầu qua truyền thông để hộ chăn nuôi nắm bắt rõ, quan chức địa phương cần có sách thích hợp để sản phẩm người chăn 52 nuôi địa bàn không bị ép giá, tránh gây thiệt hại cho hộ nuôi, đồng thời hộ dân cần có liên kết với để tránh không bị lái buôn ép giá Cán địa phương nhà chức trách có liên quan nên khuyến khích hộ chăn ni thành lập nhóm chun tìm đầu cho hộ chăn ni, quan chức tổ chức xây dựng mối liên kết sở chăn nuôi thịt điểm buôn bán, sở giết mổ, siêu thị, nhà hàng xã, để sản xuất tiêu thụ sản phẩm 53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Chăn nuôi đồi loại hình chăn ni khơng thể thiếu lĩnh vực chăn ni Ngồi nhiệm vụ cung cấp nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho người, chăn nuôi Đồi mang lại hiệu kinh tế cao, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống cho người nông dân hội Trong ba giống đưa vào nuôi (gà ta,gà lai trọi, minh dư) giống ta đạt hiệu cao Về thị trường đầu vào, sở thức ăn, thú y, giống mọc lên nhiều nên việc tiếp cận đầu vào dễ dàng Bên cạnh đó, người chăn ni giúp đỡ mặt kỹ thuật hãng thức ăn thuốc thú y thông qua buổi tập huấn Công tác thú y địa bàn quan tâm đến, hộ chăn nuôi tiêm cho uống thuốc phòng trị bệnh theo quy trình, nãm trở lại dịch bệnh không xảy nhiều Về thị trường đầu ra, mối lo ngại lớn người chăn nuôi Thị trường tiêu thụ phong phú, đa dạng song người nông dân chưa tiếp cận thị trường lớn mà phải thông qua mạng lưới giết mổ buôn bán tư nhân nên sản phẩm thường bị ép giá gây thiệt hại cho người chăn nuôi, đặc biệt hộ nuôi quy lớn Bên cạnh nhập lậu tràn lan thị trường khiến người dân khơng bán gà, bán chấp nhận giá rẻ làm cho người nuôi lỗ nặng 54 5.2 Kiến nghị Đối với quyền địa phương - Cần có sách thu hút nhà đầu tư xây dựng phát triển trang trại quy lớn, khuyến khích hình thành phát triển trại sản xuất giống thịt địa bàn - Ưu tiên phát triển hệ thống giao thông điện, nước khu quy hoạch chăn nuôi tập trung - Tổ chức đánh giá, kiểm tra tình hình chăn nuôi trang trại hộ nuôi thịt, quan tâm, động viên để tăng động lực nuôi cho hộ - Giúp người ni thịt tìm kiếm nhiều nguồn đầu để nông dân không bị ép giá bán - Cần tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật thường xuyên cho hộ gia đình, thực sách ưu đãi, thu hút cán có trình độ chun mơn lĩnh vực ni cơng tác xã, phường để họ phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật cho người chăn nuôi - Khuyến khích tạo điều kiện cho hộ chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại tập trung để tạo điều kiện thuận lợi việc quản lý, chăm sóc, quản lý dich bệnh - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho hộ vấn đề dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại cần trọng vào công tác thú y để hạn chế dịch bệnh xảy Đối với nông hộ chăn nuôi - Các hộ chăn nuôi cần phải tăng cường tiếp cận với thông tin thị trường, tránh tình trạng chăn ni chạy theo phong trào dẫn tới bị tư thương ép giá Theo dõi dự báo nhu cầu thị trường từ có điều chỉnh qui mô, cấu chăn nuôi phù hợp 55 - Tn thủ quy trình tiêm phòng vaccine phóng chống dịch bệnh Cần quan tâm đến công tác vệ sinh chuồng trại xử lý chất thải chăn nuôi Sau vụ thu hoạch, sở chăn nuôi nên tiến hành khử trùng chuồng trại vơi bột, sau có thời gian để trống chuồng, phơi nắng dụng cụ chăn nuôi để đảm bảo phòng chống dịch bệnh tốt - Các trang trại, gia trại, hộ nông dân cần liên kết lại với nhau, giúp đỡ sản xuất, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, người sản xuất giỏi làm gương cho người sản xuất trung bình noi theo, đồng thời thông tin cho nhu cầu loại thị trường, tránh tình trạng sản xuất tự phát, nhỏ lẻ - Mạnh dạn vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi gà, đầu tư trang thiết bị…, đồng thời có biện pháp sử dụng vốn vay hiệu quả, an tồn Khơng nên q ỷ lại hay trơng chờ vào hỗ trợ nhà nước địa phương - Với hai hình thức ni, hộ cần sử dụng nguồn lực có cách hiệu hơn, cần tính tốn hợp lí chi phí đầu vào, tận dụng triệt để phụ phẩm nông nghiệp lao động nhàn để tiết giảm chi phí - Tham gia đầy đủ nghiêm túc lớp tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết kiến thức chăn ni thịt, tăng cường tìm hiểu tiến khoa học kỹ thuật phương tiện thông tin đại chúng, qua sách, báo, internet… 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt UBND Tân Kim, Báo cáo kết thực phát triển kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hội,quốc phòng an ninh năm 2018, Tân Kim UBND Tân Kim, Phú Bình năm 2016-2017 báo cáo đấnh giá kết thực hình phát triển kinh tế lĩnh vực nơng nghiệp UBND Tân Kim, Phú Bình năm 2017 báo cáo tổng kết hình ni đồi Tân Kim năm 2017 II Tài liệu Internet Nông nghiiệ https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p Nhtps://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng http://www.dankinhte.vn/nhung-dac-diem-cua-san-xuat-nong-nghiep/ Http://wdân https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99_n%C3%B4ng_d%C3%A2n Đặc điểm hộ nông dân https://toc.123doc.org/document/126456-dac-diem-cua-ho-nong-dan.htm Lý thuyết vấn đề áp dụng tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp https://text.123doc.org/document/1028847-ly-thuyet-va-van-de-ap-dung-cacchi-tieu-danh-gia-hieu-qua-kinh-te-trong-san-xuat-nong-nghiep.htm Chăn nuôi xt.123doc https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C4%83n_nu%C3%B4i_%E1%BB%9F_Vi %E1%BB%87t_Nam 57 10 đs://vi.wik https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0_%C4%91%E1%BB%93i_Y%C3% AAn_Th%E1%BA%BF 11Gà Tiên Yên https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0_Ti%C3%AAn_Y%C3%AAn 12 Đông Tảo https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0_%C4%90%C3%B4ng_T%E1%BA %A3o PHIẾU ĐIỀU TRA Phiếu điều tra số:…… I Những thông tin hộ điều tra Họ tên chủ hộ:………………………………………………………… - Tuổi:…………… Giới tính:…………… .Dân tộc: …………………… - Trình độ văn hố……………… - Nghề nghiệp chủ hộ: + Cán bộ, công chức + Nông dân + Dịch vụ + Thành phần khác Thôn…………………xã Tân Kim - huyện Phú Bình– tỉnh Thái Nguyên Số nhân khẩu/ hộ:………… người Tổng số lao động hộ:……………người II Tình hình chăn ni hộ 2.1 Tổng diện tích đất: m2 Trong đó: - Đất thổ cư m2 - Đất chăn nuôi m2 - Đất trồng trọt m2 2.2 Gia đình cho biết giống gia đình ni: STT Giống Quy (con) Số lứa/ năm Ghi 2.4 Hình thức chăn thả gia đình Chạy đồi Bán chăn thả Hình thức đem lại hiệu kinh tế cao hơn? 2.5 Thông tin chăn nuôi: - Số lứa/năm - Số đầu xuất chuồng BQ/năm - Thời gian nuôi/lứa 2.6 Chi phí sản xuất ni (tính cho 01 lứa gà) STT ĐVT Giá mua Số lượng Thành tiền Giống …… Con giống Thức ăn cho từ – tuần tuổi/con Thức ăn cho từ tuần tuổi đến lúc xuất chuồng Văc xin Thuốc thú y Hóa chất sát trùng Men vi sinh 2.7 Chi phí cho chuồng trại, vật liệu 2.7.1 Chuồng trại Diện tích chuồng? Kinh phí đầu tư cho chuồng? Chuồng sử dụng thời gian lâu? 2.7.2 Vật liệu Gia đình có sử dụng lưới vật liệu khác để rào chắn gà? Chi phí cho rào chắn bao nhiêu? Thời gian sử dụng rào chắn bao lâu? 2.8 Chi phí nhân cơng sản xuất gà: Có phải thuê lao động? Mấy người? Giá công? năm thuê tháng? 2.9 Dụng cụ chi phí thời gian sử dụng Stt Tên phương tiên Lưới/sắt Máng ăn Máng uống Đèn Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Thời gian sử dụng (năm) Kg Cái Cái Cái 2.10 Số vốn đầu tư cho chăn nuôi: triệu Trong đó: - Vốn tự có: - Vốn vay: + Vay người thân: Lãi vay + Vay tổ chức tín dụng: Lãi vay + Vay khác: .Lãi vay 2.11 Hình thức mua vật tư chăn nuôi: - Mua tiền mặt - Mua chịu ……… % - Lãi chịu % 2.12 Tiêu thụ sản phẩm: Các sản phẩm gà/ lứa STT Nội dung thịt Phân giống ĐVT Số lượng Kg Bao Con Giá bán Thành tiền Nơi bán - Bán trực tiếp cho người thương lái Lượng bán %? giá bán………… - Bán chợ Lượng bán %? giá bán…………… - Bán cho cơng ty (HTX) - Hình thức bán khác Lượng bán %? 2.13 Hộ xác định giá bán cách nào: - Thông tin đài, báo - Tư thương - hàng xóm - Khác 2.14 Hình thức bán: - Bán nhà Bán vào thời gian Giá bán Bán vào thời gian Giá bán - Mang bán 2.15 Gia đình có tham gia lớp tập huấn chăn ni khơng? Có khơng Tên lớp tham gia tập huấn? Tập huấn đâu? Chi phí tập huấn? năm tập huấn lần? 2.16 Những thuận lợi khó khăn chủ yếu gia đình chăn nuôi ND 1.Vốn 2.Giống 3.Tiêu thụ 4.Kỹ thuật 5.Dịch bệnh 6.Giá 7.Khuyến nông Rất lợi thuận Thuận lợi Bình thường Khó khăn Rất khó khăn 2.17 Hình thức liên kết sản xuất gia đình? a Hợp tác • Có thành viên HTX khơng? Có khơng Mức đóng góp cho HTX, u cầu thành viên HTX gì? .………… • Thuận lợi tham gia vào HTX ………… Tổ sản xuất III Ý kiến vấn 1.Ơng (bà) có dự định mở rộng (thu hẹp) quy sản xuất kinh doanh khơng? - Có mở rộng Quy dự kiến gì? - Khơng mở rộng Tại sao? - Thu hẹp quy Tại sao? Ơng (bà) có nguyện vọng chăn nuôi đồi Ngày… tháng… năm 2018 Người điều tra Lê Hương Giang Người vấn ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ HƯƠNG GIANG Tên đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT MƠ HÌNH GÀ ĐỒI TẠI XÃ TÂN KIM, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP... trạng hiệu sản xuất gà đồi xã Tân Kim đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao HQSX, HQKT chăn nuôi gà hộ nông dân xã Tân Kim Huyện Phú Bình 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng sản xuất gà đồi Phú. .. thiết Xuất phát từ thực tiễn tơi nghiên cứu đề tài ‘ Phân tích hiệu sản xuất mơ hình gà đồi xã Tân Kim huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ’ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình gà đồi tại xã Tân Kim huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn