Quy trình nghiên cứu thị trường

5 52 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

Quy trình nghiên cứu thị trường 1.2 Mơ tả quy trình theo bước cơng việc thực : Bước – Xác định nhu cầu kinh doanh : Xuất phát từ định hướng chiến lược & y tưởng kinh doanh quản ly & nhân viên Tập đoàn Tổng GĐ & Hội đồng quản trị họp bàn chọn lựa nghành hàng & lĩnh vực tiến hành tìm đối tác kinh doanh Bước - Thông qua nguồn thơng tin & tìm kiếm đối tác tiềm : Tìm hiểu thơng tin qua nguồn: báo chí, internet, hội chợ, triển lãm, văn phòng xúc tiến thương mại… Tìm hiểu đối tác qua : -Gặp gỡ, trao đổi với đối tác.Thăm thực địa sở, quy mô phương thức hoạt động đối tác tiến hành đánh giá lựa chọn đối tác tiềm theo mẫu biểu quy định Bước - Nghiên cứu thị trường: Các khía cạnh nghiên cứu bao gồm: Mơi trường kinh doanh vĩ mơ: Nghiên cứu tình hình kinh tế - trị - xã hội, quy mô dân số, điều kiện đặc thù địa phương sách Nhà nước có liên quan áp dụng… Mơi trường kinh doanh vi mơ: Phân tích quythị trường ngành hàng định kinh doanh, tâm lý thị hiếu tiêu dùng, phân tích đối thủ cạnh tranh, nguồn cung ứng, đặc tính sản phẩm, phân tích nội doanh nghiệp… Khách hàng: Kênh phân phối, mức lợi nhuận dự kiến… Người tiêu dùng: Nghiên cứu yêu thích người tiêu dùng đặc tính, mẫu mã, bao bì, giá cả… sản phẩm… Phương pháp nghiên cứu thị trường bao gồm: Thu thập số liệu thông tin liên quan đến khía cạnh nghiên cứu Phỏng vấn trực tiếp/gián tiếp qua bảng câu hỏi điều tra: Tuỳ thuộc vào chủng loại mặt hàng kinh doanh mà nội thiết lập phù hợp Khảo sát thực tế: mời khách hàng người tiêu dùng sử dụng thử sản phẩm mẫu sau lấy ý kiến phản hồi Phân tích liệu, thơng tin thống kê, thu thập thông qua việc sử dụng biểu đồ Kết công tác nghiên cứu thị trường nhằm: - Xác định mức độ chấp nhận người tiêu dùng & khách hàng - Dự kiến thị trường mục tiêu & kênh phân phối - Xác định phương thức cạnh tranh sản phẩm loại & sản phẩm thay - Xác định xu hướng phát triển & quythị trường Bước – Đánh giá khả kinh doanh: Trên sở kết nghiên cứu thị trường, Giám đốc R & D Giám đốc kinh doanh nghành hàng đánh giá khả kinh doanh & lập kế hoạch kinh doanh sơ để làm việc với đối tác Kế hoạch kinh doanh sơ gồm : - Kế hoạch sản lượng , kế hoạch bao phủ, cấu trúc giá , nhân sự, hậu cần & lỗ lãi… - Hình thức kinh doanh , Kênh phân phối & chương trình MKT Bước – Đàm phán với đối tác : Nội dung cần y đàm phán với đối tác : - Điều khoản kinh doanh : Sản phẩm, Giá , Chiết khấu, Thanh toán, Vận chuyển, Bản quyền & độc quyền sản phẩm … - Các hỗ trợ khác ( hỗ trợ kinh doanh , POSM, thiết kế …) Bước – Lựa chọn đối tác : Căn qua đàm phán & Họp bàn đánh giá đối tác để lựa chọn đối tác tốt Bước – Đề phương án kinh doanh : Giám đốc Nghành hàng GĐ Chiến lược, GĐ R & D , GĐ XNK bàn bạc & xây dựng Chiến lược & Kế hoạch kinh doanh nghành hàng theo mẫu biểu quy định Ban Kế hoạch & Chiến lược Bước –Thực chiến lược & kế hoạch kinh doanh : Dựa Chiến lược & Kế hoạch kinh doanh nghành hàng , Giám đốc kinh doanh nghành hàng trình lên TGĐ phương án & sách kinh doanh cụ thể triển khai thực tế sau phê chuẩn Bước –Đánh giá thực chiến lược & kế hoạch kinh doanh: Định kỳ tháng –quy – nửa năm – năm , Giám đốc Chiến lược & Kế hoạch với GĐ Tài , GĐXNK , GĐ R&D GĐ Nghành hàng đánh giá lại hiệu hoạt động nghành hàng đưa giải pháp &điều chỉnh cho nghàng hàng 1.3 Theo anh chị quy trình có bất cập hay nhược điểm cho cơng tác quản ly Vì ? Theo anh /chị quy trình cần cải thiện để việc thực trở nên tốt - Những bất cập & nhược điểm quy trình thường nằm Bước – thu thập thông tin Bước -Nghiên cứu thị trường - Nguyên nhân : Đây hai bước gần quan trọng quy trình nên sai sót có xảy bước dẫn đến sai lầm việc chọn lựa nghành hàng kinh doanh & đối tác Sự thiếu hiểu biết lĩnh vực kinh doanh & hạn chế lực nghiên cứu & phân tích thị trường đội ngũ R & D XNK nguyên nhân dẫn đến sai sót hai bước - Giải pháp cải thiện bất cập & nhược điểm hai bước & quy trình : Củng cố yếu tố người cách tìm tuyển, bổ sung & xây dựng đội ngũ chuyên gia & có thâm niên & giàu kinh nghiệm nhiều lĩnh vực khác cho Phòng XNK Phòng R & D Theo Anh/chị nội dung mơn học Quản trị Tác nghiệp áp dụng vào công việc anh /chị doanh nghiệp anh /chị ? Anh /chị dự định áp dụng kiến thức vào hoạt động & áp dụng nào? 2.1Tất học môn học Quản trị Tác nghiệp áp dụng vào cơng việc tơi Tập đồn Kangaroo 2.2Những dự định áp dụng kiến thức vào công việc tơi Tập đồn Kangaroo sau : a.Xây dựng Chiến lược dài hạn & trung hạn cho Tập đoàn Quản trị thực thi : Xác định nhân tố định tới thành công Chiến lược phát triển Tập đoàn Kangaroo trung hạn & ngắn hạn : - Tập trung vào Quản trị tác nghiệp ( 28%) - Tập trung vào MKT & Phân phối sản phẩm ( 18%) - Đầu tư vào Thương Hiệu sẵn có (17%) - Cải thiện chất lượng SP/dịch vụ phục vụ khách hàng (16%) - Sử dụng người lãnh đạo & quản ly giỏi ( 14% ) - Duy trì Nguồn lực Tài mạnh ( 4% ) - Các yếu tố khác ( 3% ) b Vạch nhiệm vụ Quản trị tác nghiệp Phòng/ Bộ phận ( BOD, MKT, Sales, HR, Financial ) & quản trị sản xuất phận ( Factory , Warehouuse & Logistics) :  Công nghệ cách thức thực  Mức độ sử dụng máy móc & khơng gian  Các vấn đề chiến lược  Thời gian đáp ứng  Phát triển người / đội ngũ làm việc  Phục vụ khách hàng  Chất lượng  Tiết kiệm chi phí  Giảm hàng dự trữ  Nâng cao suất c Rà soát xác định loại lãnh phí Phòng phận chức Tập đồn tìm giải pháp- biện pháp để khắc TRÁCH NHIỆM phục lãng phí QUY TRÌNH DIỂN GIẢI Phòng & D dựng & củng cố tiêu chuẩn Cănnhững vào Chiến & ý& tưởng kinh doanh d.RXây lĩnhlược vực nghành BƯỚC 1: / Phòng XNK Cán cơng nhân viên Tập đoàn nhu cầu ĐỊNH NHU CẦU /Tổnghàng giám đốc thực tếthông thị trường Tổng giám mà Kangaroo XÁC dắt thị trường qua việc xác đốc/cán lập &bộ có thẩm KINHdẫn DOANH quyền xác định ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh cụ thể hóa tiêu chí đo lường chất lượng sản phẩm dịch vụ phục Nhân viên & D vụRkhách XNK phân công thông tintiêu ( theochí mẫu quy hàng TậpBƯỚC đồn2: Kangaroo - Thơng Qua qua việc tìmthurathập định) đánh giá lựa chọn đối tác tiềm ( theo THU THẬP THƠNG TIN, mẫu biểu quycầu định) TÌM KIẾM ĐỐI TÁC TTIỀM cần cải thiện để thỏa mãn ngày tốt nhu khách hàng NĂNG e Xây dựng hệ thống Kế hoạch tác Nhân viên R&D/ XNK vàPhòng Kinh doanh Ban phân cơng - Cập nhật đối tác lựa chọ vào danh sách đối tác tiềmcho năngcác theo mẫu định ly & nghiệp cấpquy quản BƯỚC 3: / Bộ phận chức tiên phân cơng Cán đồn R&D, XNKđó ưu GĐ KDđược NGHIÊN CỨU THỊ Tập tổ chức nghiên cứu thị trường theo khía cạnh, TRƯỜNG hàng đầu cho việc lập kế hoạch nguồn lực doanh ERP phương phápnghiệp mục tiêu theo mẫu quy định f Áp dụng phương pháp Quản trị dự trữ vào Bộ phận Kho vận & GĐ R & D /GĐNhà XNKmáy / GĐ kinh doanh BƯỚC 4: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KINH DOANH Tập đồn QUY TRÌNH TÌM KIẾM & CHỌN MỚI Cán Nghành hàng có thẩm quyền BƯỚC 5: ĐÀM PHÁN VỚI ĐỐI TÁC Cán Nghành hàng có thẩm quyền BƯỚC 6: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KINH DOANH Phòng R & D XNK Phòng KD báo cáo kết nghiên cứu thị trường chuyển tới cán có thẩm quyền mẫu quy định xem xét đánh giá Nếu khảĐỐI thi chuyển bước đàm phán với đối tác Nếu LỰA TÁC KINH DOANH không khả thi quay lại bước chuyển sang xác định nhu cầu khác Thông qua kết đàm phán hợp tác tiến hành lựa chọn Đối tác có sách điều khoản phù hợp Công ty mẫu quy định Duyệt GĐ kinh doanh nghành + GĐ Chiến lược + GĐ XNK GĐ kinh doanh GĐ Chiến lược GĐ Tài GĐ R & D BƯỚC 7: ĐỀ RA PHƯƠNG ÁN KINH DOANH BƯỚC 8: THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH KINH DOANH BƯỚC 9: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH Tiếp tục GĐ kinh doanh Đàm phán với Đối tác sách điều khoản hợp tác mẫu quy định BƯỚC 10: TIẾP TỤC HỢP TÁC Xây dựng phương án kinh doanh sở nguồn lực Công ty với nội dung theo mẫu quy định Thực triên khai phương án kinh doanh theo tiến độ theo hợp đồng với đối tác Tuỳ thuộc vào sản phẩm mà xác định thời gian đánh giá hiệu kinh doanh phù hợp theo mẫu biểu quy định Nếu không hiệu , cần đàm phán với đối tác điều khoản cải tiến phương án kinh doanh chấm điểm dứt hợp đồng kinh doanh với đối tác Ký kết hợp tác lâu dài với Đối tác thiết lập mối quan hệ đơi bên có lợi ... mẫu định ly & nghiệp cấpquy quản BƯỚC 3: / Bộ phận chức tiên phân cơng Cán đồn R&D, XNKđó ưu GĐ KDđược NGHIÊN CỨU THỊ Tập tổ chức nghiên cứu thị trường theo khía cạnh, TRƯỜNG hàng đầu cho việc... phẩm loại & sản phẩm thay - Xác định xu hướng phát triển & quy mô thị trường Bước – Đánh giá khả kinh doanh: Trên sở kết nghiên cứu thị trường, Giám đốc R & D Giám đốc kinh doanh nghành hàng đánh... thẩm quy n BƯỚC 5: ĐÀM PHÁN VỚI ĐỐI TÁC Cán Nghành hàng có thẩm quy n BƯỚC 6: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KINH DOANH Phòng R & D XNK Phòng KD báo cáo kết nghiên cứu thị trường chuyển tới cán có thẩm quy n
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình nghiên cứu thị trường , Quy trình nghiên cứu thị trường

Từ khóa liên quan