Quy trình nghiên cứu lựa chọn đối tác kinh doanh mới

5 253 9
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

Quy trình tác nghiệp thơng thường Doanh nghiệp tơi tham gia vào quy trình nghiên cứu lựa chọn đối tác kinh doanh Quy trình nghiên cứu lựa chọn đối tác kinh doanh thực theo bước công việc sau : Bước : Xác định nhu cầu kinh doanh : Xuất phát từ định hướng chiến lược & ý tưởng kinh doanh quản lý & nhân viên Công ty Ban Giám đốc họp bàn chọn lựa ngành hàng & lĩnh vực tiến hành tìm đối tác kinh doanh Bước - Thơng qua nguồn thơng tin & tìm kiếm đối tác tiềm : Tìm hiểu thơng tin qua nguồn: báo chí, internet, hội chợ, triển lãm, văn phòng xúc tiến thương mại… Bước - Nghiên cứu thị trường: Các khía cạnh nghiên cứu bao gồm: Mơi trường kinh doanh vĩ mơ: Nghiên cứu tình hình kinh tế - trị - xã hội, quy mô dân số, điều kiện đặc thù địa phương sách Nhà nước có liên quan áp dụng… Mơi trường kinh doanh vi mơ: Phân tích quy mơ thị trường ngành hàng định kinh doanh, tâm lý thị hiếu tiêu dùng, phân tích đối thủ cạnh tranh, nguồn cung ứng, đặc tính sản phẩm, phân tích nội doanh nghiệp… Khách hàng: Kênh phân phối, mức lợi nhuận dự kiến… Người tiêu dùng: Nghiên cứu yêu thích người tiêu dùng đặc tính, mẫu mã, bao bì, giá cả… sản phẩm… Phương pháp nghiên cứu thị trường bao gồm: Thu thập số liệu thông tin liên quan đến khía cạnh nghiên cứu Phỏng vấn trực tiếp gián tiếp qua bảng câu hỏi điều tra: Tuỳ thuộc vào chủng loại mặt hàng kinh doanh mà bảng câu hỏi thiết lập phù hợp Khảo sát thực tế: mời khách hàng người tiêu dùng sử dụng thử sản phẩm mẫu sau lấy ý kiến phản hồi Phân tích liệu, thông tin thống kê, thu thập thông qua việc sử dụng biểu đồ Kết công tác nghiên cứu thị trường nhằm: - Xác định mức độ chấp nhận người tiêu dùng & khách hàng - Dự kiến thị trường mục tiêu & kênh phân phối - Xác định phương thức cạnh tranh sản phẩm loại & sản phẩm thay - Xác định xu hướng phát triển & quy mô thị trường Bước - Đánh giá khả kinh doanh: Trên sở kết nghiên cứu thị trường, Ban Giám đốc Phòng kinh doanh đánh giá khả kinh doanh & lập kế hoạch kinh doanh sơ để làm việc với đối tác Kế hoạch kinh doanh sơ gồm : - Kế hoạch kinh doanh dựa số lượng, nhân sự, lỗ lãi… - Hình thức kinh doanh , Kênh phân phối & chương trình quảng bá sản phẩm Bước - Đàm phán với đối tác : Nội dung cần ý đàm phán với đối tác : - Điều khoản kinh doanh : Sản phẩm, giá , chiết khấu, hình thức tốn, vận chuyển nào, quyền & độc quyền sản phẩm … - Các hỗ trợ khác ( hỗ trợ kinh doanh , thiết kế …) Bước - Lựa chọn đối tác : Căn qua đàm phán họp bàn đánh giá đối tác để lựa chọn đối tác tốt Bước - Đề phương án kinh doanh : Ban Giám đốc phòng kinh doanh họp bàn đề phương án kinh doanh tối ưu rõ ràng Bước -Thực chiến lược & kế hoạch kinh doanh : Dựa chiến lược kế hoạch kinh doanh ngành hàng , phòng Kinh doanh phó giám đốc kinh doanh trình lên Giám đốc phương án & sách kinh doanh cụ thể triển khai thực tế sau phê chuẩn Bước - Đánh giá thực chiến lược & kế hoạch kinh doanh: Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm , ban Giám đốc phòng Kinh doanh đánh giá lại hiệu hoạt động ngành hàng đưa giải pháp điều chỉnh thích hợp cho ngành hàng Quy trình có bất cập hay nhược điểm cho cơng tác quản lý Vì ? Theo anh /chị quy trình cần cải thiện để việc thực trở nên tốt Theo bất cập hay nhược điểm quy trình nằm bước thu thập thơng tin bước nghiên cứu thị trường - Nguyên nhân : Đây hai bước gần quan trọng quy trình nên sai sót có xảy bước dẫn đến sai lầm việc chọn lựa ngành hàng kinh doanh đối tác Sự thiếu hiểu biết lĩnh vực kinh doanh & hạn chế lực nghiên cứu phân tích thị trường đội ngũ nhân viên KD ngun nhân dẫn đến sai sót hai bước - Giải pháp cải thiện bất cập nhược điểm hai bước quy trình : Củng cố yếu tố người cách đào tạo tuyển dụng, bổ sung xây dựng đội ngũ chuyên gia có thâm niên giàu kinh nghiệm nhiều lĩnh vực khác cho Phòng kinh doanh Theo Anh/chị nội dung môn học Quản trị Tác nghiệp áp dụng vào công việc anh /chị doanh nghiệp anh /chị ? Anh /chị dự định áp dụng kiến thức vào hoạt động áp dụng nào? Tất nội dung môn học Quản trị TN áp dụng vào cơng việc Công ty CP Đầu tư Thương mại thiết kế Thế hệ Một số nội dung áp dụng trực tiếp, số nội dung giúp rút kinh nghiệm tránh số sai sót điều hành cơng việc kinh doanh Những dự định áp dụng kiến thức vào công việc Công ty Thế hệ sau : a Xây dựng Chiến lược dài hạn & trung hạn cho Công ty Quản trị thực thi : Xác định nhân tố định tới thành công Chiến lược phát triển Công ty Thế hệ trung hạn & ngắn hạn : - Tập trung vào Quản trị tác nghiệp ( 25%) - Tập trung vào MKT & Phân phối sản phẩm ( 19%) - Đầu tư vào thương hiệu sẵn có (10%) - Cải thiện chất lượng SP dịch vụ phục vụ khách hàng (25%) - Sử dụng người lãnh đạo & quản lý giỏi ( 14% ) - Duy trì Nguồn lực Tài mạnh ( 4% ) - Các yếu tố khác ( 3% ) b Vạch nhiệm vụ phòng ban : • Công nghệ cách thức thực • Mức độ sử dụng máy móc & khơng gian • Các vấn đề chiến lược • Thời gian đáp ứng • Phát triển người / đội ngũ làm việc • Phục vụ khách hàng • Chất lượng • Tiết kiệm chi phí • Giảm hàng dự trữ • Nâng cao suất c Rà soát xác định loại lãng phí Phòng ban Cơng ty tìm giải pháp biện pháp để khắc phục lãng phí d Xây dựng hệ thống Kế hoạch tác nghiệp cho cấp quản lý Phòng Ban / Bộ phận chức Cơng ty , ưu tiên hàng đầu cho việc lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp e Áp dụng phương pháp quản trị dự trữ vào phận kho công ty ... Bước - Lựa chọn đối tác : Căn qua đàm phán họp bàn đánh giá đối tác để lựa chọn đối tác tốt Bước - Đề phương án kinh doanh : Ban Giám đốc phòng kinh doanh họp bàn đề phương án kinh doanh tối ưu... & quy mô thị trường Bước - Đánh giá khả kinh doanh: Trên sở kết nghiên cứu thị trường, Ban Giám đốc Phòng kinh doanh đánh giá khả kinh doanh & lập kế hoạch kinh doanh sơ để làm việc với đối tác. .. bước gần quan trọng quy trình nên sai sót có xảy bước dẫn đến sai lầm việc chọn lựa ngành hàng kinh doanh đối tác Sự thiếu hiểu biết lĩnh vực kinh doanh & hạn chế lực nghiên cứu phân tích thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình nghiên cứu lựa chọn đối tác kinh doanh mới , Quy trình nghiên cứu lựa chọn đối tác kinh doanh mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn