Quy trình GPMB của dự án – công ty sudico

6 77 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

QUY TRÌNH GPMB CỦA DỰ ÁN CƠNG TY SUDICO Công ty cổ phần Đầu tư đô thị khu công nghiệp Sông đà doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị khu công nghiệp Để triển khai dự án xây dựng cần phải có mặt phù hợp với quy hoạch chung, để có mặt xây dựng phải trải qua nhiều cơng đoạn để thực Dự án Ban quản lý Dự án giao nhiệm vụ trực tiếp thực cơng tác giải phóng mặt (GPMB) Dự án (sau xin chấp thuận đầu tư) Công tác tổ chức GPMB cơng tác đặc thù q trình thực dự án đầu tư nói chung dự án đầu tư thị nói riêng, lĩnh vực liên quan đến nhiều vấn đề xã hội nói chung vấn đề liên quan đến sách nhà nước quản lý đất đai vấn đề ổn định kinh tế, trị, xã hội địa phương Quy trình GPMB bao gồm lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước sau: - Luật, nghị định thơng tư phủ, định hướng dẫn thực công tác quản lý đất đai - Quy trình quản lý thực cơng tác GPMB UBND thành phố Hà Nội - Đặc thù văn hố xã hội, tình hình kinh tế dân cư địa phương nơi thực dự án (Quận, huyện, phường, xã) 2.Công tác GPMB thực theo trình tự sau: - Thực Quyết định UBND Thành phố Quận (huyện) việc GPMB, thu hồi đất để thực Dự án đầu tư mà công ty triển khai theo chấp thuận UBND Thành phố Việc thu hồi đất có liên quan đến sách quản lý đất đai ban hành theo đặc thù thành phố Xác định loại đất, tài sản hộ gia đình, cá nhân tổ chức bị thu hồi nằm ranh giới thực dự án, sách đền bù hỗ trợ bồi thường cho hộ gia đình cá nhân tổ chức có đất tài sản bị thu hồi - Triển khai thực công tác GPMB địa phương nơi thực dự án Hội đồng GPMB (Quận, huyện), Tổ công tác trực tiếp thực công tác GPMB( Phường, xã) Thực tìm hiểu đời sống dân cư địa phương thực tuyên truyền sách nhà nước thành phố liên quan đến công tác đền bù hỗ trợ GPMB - Hội đồng Tổ công tác chịu trách nhiệm tổ chức thực công tác GPMB từ bắt đầu đến kết thúc, bao gồm đảm bảo tính xác ranh giới loại đất tài sản sách đền bù mà Thành phố ban hành Trình tự cụ thể công tác GPMB cho dự án gồm 30 bước thực (xem file đính kèm) 15 trang Những bất cập công tác GPMB: - Vấn đề quản lý đất đai Thành phố nói chung địa phương nói riêng Nguyên nhân luật đất đai ban hành vào năm 2003 chưa cập nhật vấn đề sử dụng quản lý đất đai từ trước năm 1993 Tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp giao theo NĐ 64/CP địa phương cụ thể có nhiều vướng mắc (Phương án giao đất, việc thực tế sử dụng đất người dân địa phương, nguồn gốc đất khơng rõ ràng khác Ví dụ: Dự án Đường 32 kéo dài từ năm 2000 - 2010; năm 2010 đến vấn đề quản lý đất đai sách đền bù khơng phù hợp - Chính sách đền bù Chính phủ nói chung Thành phố nói riêng chưa phù hợp với tình hình kinh tế xã hội dân cư, đặc biệt khu vực có tính chất đặc thù tơn giáo Việc thực sách nói địa phương chưa qn kéo dài gây khó khăn cho cơng tác đền bù Các văn ban hành chồng chéo chưa phù hợp với tình hình chung Thành phố, đồng thời việc thực nhiều văn lúc gây khó khăn cho việc thực Dự án thời gian kéo dài ( Ví dụ: Chính sách đền bù thay đổi liên tục công tác GPMB chưa kịp triển khai dẫn đến có nhiều Dự án phải thực nhiều sách, văn ban hành phục vụ cho công tác GPMB thay đổi với thời hạn ngắn khơng phù hợp với q trình thực cơng tác GPMB - Bản thân trình tự thủ tục cơng tác giải phóng mặt gồm q nhiều văn giấy tờ, thủ tục pháp lý rườm rà dẫn đến kéo dài thời gian thực gây xúc cho nhân dân Bên cạnh thường có nhiều dự án địa phương dẫn đến không đủ lực đáp ứng dự án theo tiến độ đề - Tình hình xã hội địa phương, điều kiện hoàn cảnh sống, môi trường sống, vấn đề tôn giáo vấn đề gia đình sách người có hồn cảnh khó khăn địa phương Về người dân thực chủ trương sách đề nhà nước thành phố Tuy nhiên địa phương cụ thể vấn đề an sinh xã hội lúc đảm bảo yêu cầu nhân dân dẫn đến xúc hộ dân nói riêng cộng đồng nói chung Đặc biệt địa bàn có đất thu hồi liên quan đến vấn đề tơn giáo tín ngưỡng vấn đề thường đẩy lên thành vấn đề mang đặc thù trị xã hội Để thực cơng tác giải phóng mặt Dự án trở nên tốt hơn, cần cải thiện vấn đề sau: - Đối với vấn đề sách quản lý đất đai cần có phối hợp ngành: Bộ Tài nguyên, Bộ Tài đến địa phương, cần có điều chỉnh phù hợp ngành để thống sách đền bù phù hợp với tình hình chung xã hội địa bàn có tính đặc thù riêng Cần có tham khảo lấy ý kiến người dân soạn thảo ban hành sách liên quan đến vấn đề quản lý đất đai đền bù, thống đảm bảo việc thực văn ban hành địa bàn cụ thể thành phố - Đối với quy trình thực cơng tác giải phóng mặt địa bàn thành phố Hà Nội cần có thống quận huyện toàn thành phố Đồng thời giảm bớt thủ tục không cần thiết nằm quy trình - Đối với tình hình dân cư vấn đề xã hội nảy sinh q trình giải phóng mặt cần có phối hợp cấp từ thành phố, quận, huyện, phường xã tổ chức đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, nhằm tránh xúc người dân có đất bị thu hồi Lĩnh vực kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng môi trường phức tạp với nhiều quy trình tác nghiệp phức tạp, Công tác GPMB phần quy trình phức tạp Cùng với phát triển kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh biến động mang lại nhiều hội thách thức cho nhà quản trị Các nhà Quản trị phải lên kế hoạch hoạch định cho hoạt động mà họ thực hiện, Quản trị hoạt động mang lại cách tổng quát để quản lý hoạt động sản xuất Đối với kinh doanh Bất động sản việc cho sản phẩm với dịch vụ tốt việc nhìn nhận đánh giá thị trường quan trọng, liên quan đến luật, sách nhà nước Tất kiến thức Quản trị Tác nghiệp áp dụng doanh nghiệp hoạt động Đầu tư đô thị khu công nghiệp nội dung quan quản trị tác nghiệp công tác dự báo, với phát triển kinh tế thị trường đặc biệt thời kỳ thị trường giai đoạn ổn định cơng tác dự báo ngày đóng vai trò quan trọng thành công doanh nghiệp Nhà quản trị cần phải có nhìn tổng qt với nhũng phân tích khoa học liệu thu thập để đưa đánh giá nhận định thị trường tương lai Dự báo tiên đốn xảy tương lai vào việc thu thập xử lý số liệu khứ để xác định xu hướng vận động tương lai Với lĩnh vực kinh doanh bất động sản dự báo tiềm hoạt động kinh tế liên quan đến vấn đề tài (nguồn vốn) với sách nhà nước việc cho vay vốn kinh doanh bất động sản sách liên quan khác nhà nước lý thyết dự báo Quản trị tác nghiệp áp dụng hiệu lĩnh vực kinh doanh bất động sản Những dự báo tốt giúp nhà quản trị định đầu tư vào dự án lớn tiếp tục vững vàng tiếp tục triển khai dự án bối cảnh mà nhà nước siêt chặt tín dụng cho vay bất động sản nay; Hay xu hướng phát triển đô thị dân cư với qui hoạch phát triển đô thị vùng miền (VD: Qui hoạch phát triển 50 năm Thành phố Hà Nội tương lai đất phía Tây thành phố Hà nội trở thành khu đất VÀNG) dự báo để nhà đầu tư có định hướng, chiếm lược phát triển đầu tư theo khu vực Nhưng việc có nhũng thơng tin phục vụ cho cơng tác dự báo nhà quản trị cần thu thập từ khách, từ chuyên gia phân tích nhận định hiểu biết thân xu hướng vận động kinh tế phát triển chung xã hội Công tác dự báo bước cự kỳ quan trọng trình tác nghiệp yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc định nhà đầu tư Hết ... thực dự án, sách đền bù hỗ trợ bồi thường cho hộ gia đình cá nhân tổ chức có đất tài sản bị thu hồi - Triển khai thực công tác GPMB địa phương nơi thực dự án Hội đồng GPMB (Quận, huyện), Tổ công. .. tục công tác GPMB chưa kịp triển khai dẫn đến có nhiều Dự án phải thực nhiều sách, văn ban hành phục vụ cho công tác GPMB thay đổi với thời hạn ngắn khơng phù hợp với q trình thực cơng tác GPMB. .. nhiệm tổ chức thực công tác GPMB từ bắt đầu đến kết thúc, bao gồm đảm bảo tính xác ranh giới loại đất tài sản sách đền bù mà Thành phố ban hành Trình tự cụ thể cơng tác GPMB cho dự án gồm 30 bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình GPMB của dự án – công ty sudico , Quy trình GPMB của dự án – công ty sudico

Từ khóa liên quan