Quản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)

115 115 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:08

Quản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc KạnQuản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc KạnQuản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc KạnQuản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc KạnQuản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc KạnQuản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc KạnQuản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc KạnQuản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc KạnQuản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc KạnQuản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Kạn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG THỊ THU HÀ QUẢN DỊCH VỤ CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: Quản kinh tế THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG THỊ THU HÀ QUẢN DỊCH VỤ CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC KẠN Ngành: Quản kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS.MA THỊ HƯỜNG THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn "Quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn" trung thực, kết nghiên cứu riêng Tôi xin cam đoan, luận văn cơng trình nghiên cứu dựa sở thuyết học tập qua tìm hiểu tình hình thực tiễn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, dự hướng dẫn TS Ma Thị Hường Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực, giải pháp đưa xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu, kinh nghiệm phù hợp với địa phương chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Một lần xin khẳng định trung thực lời cam kết Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019 Tác giả luận văn Nông Thị Thu Hà ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: "Quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn", cố gắng nỗ lực thân, nhận hướng dẫn, giúp đỡ động viên nhiều cá nhân, tập thể Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn ban Giám hiệu nhà trường, tồn thể thầy giáo Khoa Quản kinh tế, Viện Đào tạo sau đại học truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Ma Thị Hường dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho tơi hồn thành q trình nghiên cứu đề tài Đây cơng trình nghiên cứu, làm việc nghiêm túc thân, song khả trình độ có hạn, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô, bạn bè bạn đọc quan tâm tới đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019 Tác giả luận văn Nông Thị Thu Hà iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương 1:LÝ LUẬN KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝDỊCH VỤ CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 luận quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm, chức phân loại ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm mục tiêu quản dịch vụ cho vay nông nghiệp nông thôn ngân hàng thương mại 1.1.3 Nội dung quản dịch vụ cho vay nông nghiệp nông thôn Ngân hàng thương mại 18 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn ngân hàng thương mại 24 1.2 Cơ sở thực tiễn quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Ngân hàng Thương mại 28 iv 1.2.1 Kinh nghiệm quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Agribank chi nhánh Thái Nguyên 28 1.2.2 Kinh nghiệm quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Agribank chi nhánh Phú Thọ 29 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho Agribank - Chi nhánh Bắc Kạn 31 Chương 2:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 32 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 35 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu thơng tin 35 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 Chương 3:THỰC TRẠNG QUẢN LÝDỊCH VỤ CHO VAY PHÁT TRIỂNNÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC KẠN 38 3.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Agribank - CN Bắc Kạn 39 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển chi nhánh 39 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 40 3.1.3 Cơ cấu tổ chức 43 3.2 Thực trạng quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Agribank Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 52 3.2.1 Tổ chức lập kế hoạch cho vay vốn 52 3.2.2 Tổ chức triển khai thực kế hoạch hoạt động cho vay vốn 58 3.2.3 Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay vốn 67 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Agribank Bắc Kạn 70 3.3.1 Nhân tố chủ quan 70 v 3.3.2 Nhân tố khách quan 73 3.4 Đánh giá chung quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Agribank Bắc Kạn 79 3.4.1 Những kết đạt 79 3.4.2 Những hạn chế 80 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 81 Chương 4:GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN DỊCH VỤ CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM -CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN 86 4.1 Định hướng hoạt động cho vay Agribank Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn 2025 86 4.2 Giải pháp tăng cường quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Agribank Bắc Kạn 88 4.2.1.Giải pháp lập kế hoạch hoạt động cho vay 88 4.2.2.Giải pháp triển khai tổ chức thực 89 4.2.3.Giải pháp tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn 93 4.3 Kiến Nghị 94 4.3.1.Kiến nghị với Nhà nước 94 4.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 94 4.3.3 Kiến nghị quyền địa phương, ngành liên quan 95 4.3.4 Kiến nghị với AgribankViệt Nam 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 101 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQ : Bình quân CNH : Cơng nghiệp hóa ĐVT : Đơn vị tính HTX : Hợp tác xã NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNo : Ngân hàng nông nghiệp NHTM : Ngân hàng thương mại UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết huy động vốn Agribank chi nhánh Bắc Kạn 47 Bảng 3.2 Kết hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh Bắc Kạn 48 Bảng 3.3 Lập kế hoạch cho vay Agribank chi nhánh Bắc Kạn 55 Bảng 3.4 Số lượng cán viên chức Agribank chi nhánh Bắc Kạn 58 Bảng 3.5: Số lượng khách hàng vay vốn phát triển nông nghiệpnông thôntại chi nhánh Agribank Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2017 60 Bảng 3.6 Số vụ sai phạm quản tài sản bảo đảm 64 Bảng 3.7 Phân loại nợ theo nhóm nợ Agribank chi nhánh Bắc Kạn 65 Bảng 3.8 Mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Agribankchi nhánh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 66 Bảng 3.9 Số lượng hồ sơ vay vốn Agrinbank chi nhánh Bắc Kạngiai đoạn 2015 - 2017 68 Bảng 3.10 Kết kiểm tra, giám sát sau giải ngân Agrinbankchi nhánh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 69 Bảng 3.11 Số lượng cán viên chức phận tín dụng Agribankchi nhánh Bắc Kạn cử đao tạo giai đoạn 2015-2017 72 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 3.1.Cơ cấu tổ chức Agribank tỉnh Bắc Kạn 44 Sơ đồ 3.2 Quy trình quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn Agribank chi nhánh Bắc Kạn 62 Biểu đồ 3.1 Cơ cấudư nợ Agribank Bắc Kạn theo loại hình kinh tế 49 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu dư nợ Agribank Bắc Kạn theo nhóm nợ 50 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu dư nợ Agribank Bắc Kạn theo thời hạn 51 Biểu đồ 3.4 Cơ cấu dư nợ Agribank Bắc Kạn theo nguồn vốn 52 Biểu đồ 3.5 So sánh kế hoạch kết thực cho vay Agribank Bắc Kạn năm 2015 56 Biểu đồ 3.6 So sánh kế hoạch kết thực cho vay Agribank Bắc Kạn năm 2016 56 Biểu đồ 3.7 So sánh kế hoạch kết thực cho vay Agribank Bắc Kạn năm 2017 57 Biểu đồ 3.8 Trình độ cán viên chức Agribankchi nhánh Bắc Kạn 2017 71 Biểu đồ 3.9 Tỷ lệ đánh giá khách hàng quy trình cung cấp tín dụng Agribank Bắc Kạn áp dụng cho vay 73 Biểu đồ 3.10 Tỷ lệ đánh giá cán viên chức sách nhà nước tới công tác quản dịch vụ cho vay Agribank Bắc Kạn 74 Biểu đồ 3.11 Tỷ lệ đánh giá cán viên chức điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới công tác quản dịch vụ cho vay Agribank Bắc Kạn 75 Biểu đồ 3.12 Tỷ lệ đánh giá cán viên chức thu nhập hộ ảnh hưởng tới công tác quản dịch vụ cho vay Agribank Bắc Kạn 76 Biểu đồ 3.13 Tỷ lệ đánh giá cán viên chức trình độ,nhận thức người dân ảnh hưởng tới quản dịch vụ cho vaycủa Agribank Bắc Kạn 78 91 hội địa phương để hỗ trợ cho hộ sử dụng vốn mục đích sản xuất kinh doanh hiệu Đối với đối tượng doanh nghiệp, cần khuyến khích doanh nghiệp vay vốn để mở rộng quy mơ sản xuất, doanh nghiệp có trụ sở không nằm địa bàn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp phát triển nơng thơn, họ có nhu cầu vay vốn, ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn thông qua quy mô kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn Đối với đối tượng THT, HTX, tổ chức đại diện cho hộ dân, vậy, ngân hàng thơng qua THT, HTX để hỗ trợ cho hộ dân vay vốn, từ thúc đẩy mơ hình THT, HTX phát triển phát triển sản xuất kinh doanh cho hộ thuộc THT, HTX vay vốn Thứ ba, quản quy trình cho vay Trong lĩnh vực nơng nghiệp nơng thôn đa số khách hàng cá nhân, hộ sản xuất với đối tượng đa dạng, nhiều ngành nghề, trình độ dân trí khơng đồng đều, cần đơn giản linh hoạt quy trình thủ tục cho vay,cácphươngthức cho vay phải mở rộng để phù hợp với đối tượng vay.Việc đơn giản hoá cácthủ tục vay vốn cần thiết Nếu thủ tục rườm rà, phức tạp khách hàng phải chờ đợi lâu, lại nhiều lần hội để sản xuất kinh doanh dẫn tới nản trí, lúc hiệu cho vay quản dịch vụ cho vay Ngân hàng giảm sút Hiện nay, quy trình cho vay Agribank Bắc Kạn thực theo Quyết định 836/QĐ-NHNo-HSX Quyết định 766/QĐ-NHNo- KHDN Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam Xét góc độ Ngân hàng thực tế bước thực quy trình điều quan trọng cần thiết khó bỏ bước nào, bỏ làm đứt mắt xích hoạt động cho vay, khiến cho Ngân hàng có khả gặp rủi ro Do Agribank Bắc Kạn phải thực quy trình linh hoạt nghiệp vụ chun mơn để đưa tới cho khách hàng 92 sản phẩm dịch vụ tối ưu Bên cạnh đó, thực phù hợp, linh hoạt phương thức cho vay giải pháp quan trọng việc mở rộng Hiện nay, Agribank chi nhánh Bắc Kạn có tất phương thức cho vay : phương thức cho vay lần, phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng, phương thức cho vay dự án đầu tư, phương thức cho vay hợp vốn, phương thức cho vay trả góp, phương thức cho vay hạn mức tín dụng dự phòng, phương thức cho vay hạn mức thấu chi, phương thức cho vay lưu vụ, phương thức cho vay hạn mức tín dụng họ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mơ nhỏ Trong q trình thực Agribank Bắc Kạn nên nghiên cứu phát triển cải tiến phương thức cho phù hợp với tính chất lĩnh vực nơng nghiệp nơng thôn Thứ tư, quản tài sản bảo đảm Việc quản tài sản bảo đảm để hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng yêu cầu bắt buộc Do vậy, Agribank Bắc Kạn cần phải có phận quản riêng tài sản đảm bảo Bộ phận hỗ trợ phận tín dụng kiểm tra, đánh giá, thẩm định giá trị tài sản đảm bảo cho sát với thị trường Tránh trường hợp tài sản mà cá nhân, tổ chức mang cầm cố nhiều ngân hàng Thứ năm, nâng cao chất lượng sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin cho quản cho vay Tuyển thêm cán tin học có trình độ cao, để hỗ trợ phòng nghiệp vụ q trình cơng tác Xây dựng bốt rút tiền tự động với máy ATM tự động đại phục vụ nhu cầu phát triển tốn khơng dùng tiền mặt địa phương Hoàn thiện, nâng cấp thường xuyên hệ thống IPICAS, cung cấp cho cán không giữ chức vụ modul hình cần thiết liên quan đến việc khai thác thông tin nghiệp vụ Kết hợp viễn thông - ngân hàng ngân hàng điện tử tảng di động xu hướng tăng trưởng Việt Nam, vượt qua ngân hàng điện tử 93 thiết bị truyền thống tương lai gần Thứ sáu, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng -Đổi cấu, cách thức phát triển sản phẩm dịch vụ, thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán toàn chi nhánh cách thức “bán hàng” giao tiêu đến chi nhánh tỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương giao khốn cụ thể đến cán đơn vị -Hồn thiện chế khốn tài hợp đến chi nhánh cấp (chi nhánh huyện), giao cho chi nhánh cấp tự chịu trách nhiệm việc kinh doanh đơn vị mình, có xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ kèm với hoạt động cho vay phù hợp với tình hình thực tế địa phương đơn vị -Nâng quyền phán tín dụng cho Giám đốc chi nhánh huyện để dễ dàng việc làm điều hành, định cho vay, mở rộng cho vay -Thường xuyên kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo địa bàn, thay đổi cán tín dụng phụ trách địa bàn để tránh tình trạng trây ì, nể 4.2.3.Giải pháp tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Thực công tác kiểm tra tốt, nghiêm túc có tác dụng ngăn chặn rủi ro tín dụng cách có hiệu quả.Việc kiểm tra tiến hành định kỳ, đột xuất cơng khai với tất vay Việc kiểm tra tiền hành trước, sau cho vay, tất khâu để kiểm tra quan trọng khâu kiểm tra sau cho vay chứng minh lại khâu hay sai Hiện nay, Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thực theo quy trình cho vay kiểm tra trước, sau cho vay Chưa biết phối kết hợp với quyền cấp, chi cục Thuế, Kho bạc, đoàn thể xã hội địa phương nên việc kiểm tra chưa sát thực tế Vì vậy, muốn tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt trước, sau cho vay, chí thu nợ phải tăng cường phối 94 hợp với quyền cấp, chi cục Thuế, Kho bạc, đoàn thể xã hội địa phương để thu thập thêm thông tin khách hàng Ngoài đợt tổ chức đợt kiểm tra theo chương trình, cán tín dụng cần định kỳ thay đổi địa bàn cho vay tổ chức kiểm tra chéo địa bàn Mở rộng cho vay, nợ xấu tăng điều không tránh khỏi, để giảm thiểu tỷ lệ tăng lên Ngân hàng cần làm tốt cơng tác kiểm tra, kiểm sốt việc sử dụng tiền vay để giảm nợ xấu xuống, nhằm đảm bảo hiệu công tác quản dịch vụ cho vay 4.3 Kiến Nghị 4.3.1.Kiến nghị với Nhà nước Xây dựng hệ thống sách phát triển nơng nghiệp nơng thơn thống nhất, đồng bộ, sách đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn quan trọng Cần tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống tổ chức đầu tư vốn nông nghiệp nông thôn, thu hút tham gia thành phần kinh tế Nhà nước thống quản đóng vai trò chủ đạo, chọn loại hình tổ chức tín dụng phù hợp với hoàn cảnh, địa bàn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, nên tập trung vốn mối để đầu tư, tránh đầu tư chồng chéo 4.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước -Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chế cho vay, đảo bảo tiền vay sở bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp ngân hàng, hạn chế bớt thủ tục pháp phức tạp, gây khó khăn cho ngân hàng -Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ sử dụng chương trình theo hướng đại hóa hệ thống Ngân hàng, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm cho vay tổ chức tín dụng ngân hàng với -Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động tín dụng, cần phải nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời 95 sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng để đạo, phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục sai sót cách triệt để, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng - Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng CIC, cập nhật thường xuyên thông tin khách hàng vay vốn tình hình trả nợ vay, mối quan hệ khách hàng với ngân hàng, có quy định bắt buộc ngân hàng thực chế độ báo cáo xác thường xuyên, kịp thời 4.3.3 Kiến nghị quyền địa phương, ngành liên quan -Sự phối kết hợp Chính quyền, đồn thể địa phương từ cấp thơng, bản, xã, phường, thị trấn với ngân hàng cách nhịp nhàng, chặt chẽ công tác đầu tư tín dụng, cần xây dựng quy hoạch, phân vùng phù hợp với điều kiện địa bàn - Tạo điều kiện cấp giấy phép kinh doanh có đủ điều kiện để hộ sản xuất vay vốn Ngân hàng, hộ không đủ điều kiện quy định theo luật định kiên khơng cấp giấy phép kinh doanh - Phối hợp cấp, ngành có liên quan, tổ chức đồn thể xã hội Hội nông dân, Hội phụ nữ, khuyến nông, khuyến lâm, Hội Cựu chiến binh với phối hợp ngân hàng đầu tư vốn cho hộ sản xuất, tư vấn cho họ kỹ thuậtvề sản xuất, chăn nuôi cho phù hợp với vùng,chất đất, khí hậu có hiệu suất cao Cùng bàn bạc phương án tiêu thụ sản phẩm, giúp hộ vay vốn sử dụng đồng vốn vay sản xuất kinh doanh mục đích, đạt hiệu cao, có điều kiện trả nợ Ngân hàng, có tích luỹ - Thơng quachính quyền địa phương, cấp hội, đồn thể đóng góp ý kiến với Ngân hàng nội dung, thủ tục vay vốn để Ngân hàng kịp thời bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp - Ủy ban nhân dân huyện kết hợp với phòng ban có liên quan Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình chủ trang trại, tạo sở pháp cho đối tượng 96 vay vốn thuận lợi - Tăng cường hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản; mở rộng thị trường, kêu gọi liên kết với doanh nghiệp lớn đầu mối để hỗ trợ phát triển sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm - Ban hành chế, sách khuyến khích để Cơng ty Bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, tạo điều kiện khuyến khích tổ chức tín dụng đầu tư vốn nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 4.3.4 Kiến nghị với AgribankViệt Nam - Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện tập trung, bước chuẩn hóa trình độ đội ngũ nhân viên, đặc biệt các tín dụng, nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ Ngân hàng, quản trị điều hành, công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ hội nhập - Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, đại hóa hệ thống công nghệ Ngân hàng nhằm mục tiêu mở rộng khả cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài quản khách hàng quản khoản cho vay hiệu - Khi giao tiêu tín dụng phải hợp lý, phù hợp với khả kinh doanh Chi nhánh, trách gây sức ép tiêu dẫn tới áp lực q trình xử cho vay - Xây dựng sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn ổn định hạn mức tín dụng hợp cho Chi nhánh, tránh trường hợp thay đổi đột ngột gây khó khăn cho kế hoạch kinh doanh Chi nhánh khách hàng vay - Nâng cao công tác dự báo kinh tế nói chung, cơng tác tín dụng nói riêng Đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp nông thôn với tư cách đơn vị quản toàn hệ thống cần có cảnh báo tín dụng ngành nghề, khách hàng cho Chi nhánh cách kịp thời - Cần có cơng tác định hướng cho vay chi nhánh 97 thời điểm kịp thời, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp: chiến lược khách hàng, ngành hàng thị phần thị trường - Cần phải cải thiện quy trình xử nghiệp vụ cho vay, mơ hình tín dụng phải tổ chức chun nghiệp đảm bảo an tồn cơng tác tín dụng - Thực việc sơ kết tổng kết kết triển khai cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo định kỳ, thường niên 98 KẾT LUẬN Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn phận quan trọng kinh tế đất nước Dưới tác động sách đổi qua giai đoạn, nông nghiệp nông thôn vận động theo chế thị trường Nông nghiệp nông thơn với vai trò ngành kinh tế tự chủ phát triển mạnh dần, đóng vai trò trung tâm trọng kinh tế Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn mục tiêu quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nông dân, doanh nghiệp, THT, HTX sản xuất nông nghiệp, phát triển nơng thơn Những năm qua, phủ giao cho ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam thực mục tiêu chiến lược cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Agribank chi nhánh Bắc Kạn chi nhánh trực thuộc Agribank Việt Nam thực mục tiêu cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn địa bàn tỉnh Bắc Kạn Nghiên cứu đề tài quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Agribank chi nhánh Bắc Kạn bước đầu đạt kết định: (i) hệ thống hóa luận quản dịch vụ cho vay phát triểnnơng nghiệp nơng thơn; (ii) phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Agribank tỉnh Bắc Kạngiai đoạn 2015-2017;(iii) từ khẳng định mặt làm mặt hạn chế, tìm ngun nhân tồn tại, khó khăn vướng mắc cần giải quyết; (iv) đề xuất giải pháp tăng cường quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Chi nhánh Agribank tỉnh Bắc Kạn thời gian tới, qua đó, góp phần tạo uy tín, phân tán rủi ro trg cho vay, tăng thêm lợi nhuận cho chi nhánh hoạt động kinh doanh 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank (2014), Quyết định số 836/QĐ-NHNo-HSX ngày 07/8/2014, Quyết định ban hành cho vay khách hàng hộ gia đình, cá nhân hệ thống Agribank Agribank (2014), Quyết định số 766/QĐ-NHNo-KHDN ngày 01/8/2014, Quyết định ban hành cho vay khách hàng doanh nghiệp hệ thống Agribank Agribank (2014), Quyết định số 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014, Quyết định ban hành Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động Agribank Agribank (2015), Quy chế 515/ QĐ-HĐTV-HSX ngày 31/7/2015, Quy chế Cấp tín dụng phục vụ sách phát triển nơng nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Chính Phủ Agribank (2015), văn số 14/QĐ-NHNo-HSX việc cho vay hộ gia đình, cá nhân thông qua tổ liên kết hệ thống Agribank Agribank, Hệ thống thông tin nội 2014, 2015, 2016 Agribank, website: www.agribank.com.vn Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Báo kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 2015,2016 Báo Bắc Kạn, website: www.baobackan.org.vn 10 Chính Phủ (2010),Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010,Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn 11 Chính phủ (2015), Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015, Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn 12 Chính Phủ (2015), Nghị 30A NQ-CP Chính phủ 100 13 NHNN (2015),Thông tư 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015, Thông tư hướng dẫn thực số nội dung Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Chính Phủ Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 14 Ngân hàng Nhà nước (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 15 NHNN, Báo cáo tổng kết năm 2014, 2015, 2016 16 NHNo & PTNT Việt Nam (2009), Đề án mở rộng nâng cao hiệu đầu tư vốn nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2010 định hướng năm 2020 17 Nguyễn Thị Mùi, Trần Cảnh Tồn (2011) Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài 18 Phan Duy Minh, Đinh Trọng Thịnh (2012), Giáo trình Tài quốc tế, Nxb Tài 19 Phạm Ngọc Dũng, Đinh Xuân Hạng (2011), Giáo trình Tài chính- Tiền tệ, Nxb Tài 20 Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 21 Sổ tay tín dụng (2004), Sổ tay tín dụng Agribank 22 Tín dụng nơng nghiệp nơng nghiệp nơng thôn, Agribank Thái Nguyên: Tạo động lực phát triển NNNT, Website: http://thuongtruong.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/agribank-thainguyen-tao-dong-luc-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-2754.html 101 PHỤ LỤC Phụ Lục 01 PHIẾU KHẢO SÁT (Dùng cho đối tượng cán nhân viên Agribank chi nhánh Bắc Kạn) Xin chào Anh/Chị Tôi học viên cao học đến từ Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn” Rất mong muốn quý anh/chị bớt chút thời gian cho biết ý kiến thơng qua bảng câu hỏi kèm theo Mỗi ý kiến anh/chị đóng góp lớn cho thành cơng luận văn Tôi cam kết “Các ý kiến Anh/ Chị phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài không sử dụng cho mục đích khác” PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Anh/Chị vui lòng cho biết chức danh Anh/Chị nắm giữ?  Trưởng/ Phó Phòng Chi nhánh/ PGD  Trưởng/ Phó khối tác nghiệp (tín dụng, nguồn vốn, quản rủi ro )  Chuyên viên (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên)  Nhân viên Trình độ học vấn Anh/Chị? 􀂅 Đại học 􀂅 Sau đại học 􀂅 Trung cấp/ Cao đẳng Anh/Chị làm việc cho ngân hàng bao lâu?  < năm  - năm  - năm  - 10 năm  > 10 năm 102 PHẦN II: NHẬN ĐỊNH CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Anh/Chị nhận định phát biểu theo mức độ cảm nhận từ Rất không đồng ý/ Rất khơng ảnh hưởng/ Rất khó khăn => Hồn toàn đồng ý/ Rất ảnh hưởng/ Rất dễ dàng Nhất trí với nhận định nào, xin Anh/Chị tích vào tương ứng Đánh giá anh/chị sách nhà nước tới công tác quản dịch vụ cho vay Agribank Bắc Kạn thời gian qua? Rất ảnh Ảnh Bình Khơng ảnh Rất khơng ảnh hưởng hưởng thường hưởng hưởng Đánh giá anh/chị điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới công tác quản dịch vụ cho vay Agribank Bắc Kạn? Rất ảnh Ảnh Bình Khơng ảnh Rất khơng ảnh hưởng hưởng thường hưởng hưởng Đánh giá anh/chị thu nhập hộ ảnh hưởng tới công tác quản dịch vụ cho vay Agribank Bắc Kạn? Khó việc xác định thu nhập hộ Khó xác định kết kinh doanh hộ Khó thu hồi nợ Rất khó Khó Bình Dễ Rất dễ khăn khăn thường dàng dàng 103 PHẦN III: Ý KIẾN KHÁC Anh/Chị có ý kiến đóng góp, kiến nghị cho việc nâng cao hiệu quản dịch vụ cho vay PTNNNT ngân hàng Anh/Chị nay? Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị ! 104 Phụ Lục 02 PHIẾU KHẢO SÁT (Dùng cho đối tượng khách hàng vay vốn để phát triển nông nghiệp nông thôn Agribank chi nhánh Bắc Kạn) Xin chào Anh/Chị Tôi học viên cao học đến từ Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn” Rất mong muốn quý anh/chị bớt chút thời gian cho biết ý kiến thơng qua bảng câu hỏi kèm theo Mỗi ý kiến anh/chị đóng góp lớn cho thành công luận văn Tôi cam kết “Các ý kiến Anh/ Chị phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài khơng sử dụng cho mục đích khác” PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Họ tên Anh/Chị: Giới tính Anh/Chị?  􀂅 Nữ Nam 3.Trình độ học vấn Anh/Chị? 􀂅 Tiểu học 􀂅 THCS 􀂅 THPT 􀂅 Trung cấp/ Cao đẳng 􀂅 Đại học 􀂅 Sau đại học II PHẦN NHẬN ĐỊNH CỦA ANH/CHỊ Xin Anh/Chị vui lòng đánh dấu vào tương ứng với mức độ đồng ý Anh/Chị yếu tố quy ước: 1: Hồn tồn khơng đồng ý/ Không Đồng ý/ Phủ nhận/ Không hợp đến 5: Rất đồng ý/ Chọn/ Khẳng định/ Rất hợp 105 Mức độ nhận định Những phát biểu Những thuận lợi việc vay vốn I PTNNNT Agribank chi nhánh Bắc Kạn Thủ tục vay vốn đơn giản Thái độ phục vụ ngân hàng tốt Quy trình vay vốn nhanh chóng Cơ sở vật chất ngân hàng tốt II Những khó khăn việc vay vốn PTNNNT Agribank chi nhánh Bắc Kạn Thiếu thông tin dịch vụ cho vay PTNNNT Thủ tục vay vốn (thế chấp tài sản) phức tạp Thái độ phục vụ ngân hàng không phối hợp Khó chứng minh thu nhập Khó khăn việc định giá tài sản đảm bảo Khó khăn khác Đánh giá anh/chị quy trình cung cấp tín dụng Agribank Bắc Kạn áp dụng cho vay? Rất phức tạp Phức tạp Bình thường Đơn giản Rất đơn giản Anh/Chị có ý kiến đóng góp, kiến nghị cho việc nâng cao hiệu cho vay PTNNNT tại ngân hàng Anh/Chị nay? Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị ! ... trạng quản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Chương 4: Giải pháp tăng cường quản lý dịch vụ cho vay phát. .. TÁC QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM -CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN 86 4.1 Định hướng hoạt động cho vay Agribank Bắc. .. phát triển nông nghiệp nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt namChi nhánh tỉnh Bắc Kạn 5 Chương LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHO VAYPHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆPNÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ), Quản lý dịch vụ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn