Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

117 59 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:03

Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênBồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênBồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênBồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênBồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênBồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênBồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênBồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênBồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênBồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THANH HOÀN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THANH HOÀN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Thúy Hằng THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan viết luận văn tìm tòi, học hỏi thân hướng dẫn tận tình TS Vũ Thị Thúy Hằng Mọi kết nghiên cứu ý tưởng tác giả khác, có trích dẫn cụ thể Đề tài luận văn chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ chưa công bố phương tiện Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan trên! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn PHẠM THANH HOÀN i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Vũ Thị Thúy Hằng tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài luận văn Tôi chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa, Thầy Cô giáo Tâm lý giáo dục trường Đại học Thái Nguyên Tôi chân thành cảm ơn bạnđồng nghiệp thuộc trường PTDTBT THCS Trên địa bàn huyện Nậm Pồ Tôi xin chân thành cảm ơn tất người thân quan tâm động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Với khả nghiên cứu thân hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi xin kính mong dẫn đóng góp chuyên gia, Thầy Cô bạn đồng nghiệp để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn PHẠM THANH HOÀN ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO GIÁO VIÊNCÁC TRƯỜNG PTDTBT THCS 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Hoạt động trải nghiệm 1.2.2 Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm 12 1.2.3 Bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm 14 1.3 Một số vấn đề lý luận bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDTBT THCS 16 1.3.1 Vai trò, ý nghĩa hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐTN cho giáo viên THCS 16 1.3.2 Mục tiêu bồi dưỡng 17 iii 1.3.3 Nội dung bồi dưỡng lực tổ chức HĐTN cho giáo viên 18 1.3.4 Các phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng lực TCHĐ cho đội ngũ giáo viên THCS 19 1.4 Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú THCS 20 1.4.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức hoạt độngt rải nghiệm cho giáo viên 20 1.4.2 Tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên 21 1.4.3 Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên 23 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên 23 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đển quản lý bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho GV trường PTDT bán trú THCS 24 1.5.1 Năng lực quản lý nhận thức Cán quản lý hoạt động trải nghiệm 24 1.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng từ phía đội ngũ giáo viên 25 1.5.3 Chính sách giáo dục 25 1.5.4 Đặc điểm văn hóa điều kiện sở vật chất, kinh tế phục vụ hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐTN cho GV địa phương 26 Chương THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN 28 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tình hình giáo dục huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên 28 2.1.1 Sơ lược huyện Nậm Pồ 28 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ 29 2.1.3 Tình hình giáo dục đào tạo huyện 30 iv 2.2 Khái quát trình khảo sát 31 2.2.1 Mục đích khảo sát 31 2.2.2 Nội dung khảo sát 31 2.2.3 Đối tượng khảo sát 32 2.2.4 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.5 Công cụ khảo sát 32 2.2.6 Xử lý kết khảo sát 33 2.3 Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 34 2.3.1 Thực trạng nhận thức hoạt động trải nghiệm nhà trường 34 2.3.2 Đánh giá CBQL, GV thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 35 2.3.3 Thực trạng hình thức hoạt động trải nghiệm trường PTDT bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 36 2.3.4 Đánh giá CBQL, GV hiệu hoạt động trải nghiệm trường PTDT Bán trú THCS 37 2.4 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng lực TC hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ 38 2.4.1 Thực trạng nội dung bồi dưỡng hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 38 2.4.2 Thực trạng hình thức, phương pháp bồi dưỡng lực tổ chức HĐTN cho GV trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 39 2.4.3 Thực trạng kết hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 42 2.5 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 43 2.5.1 Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 43 2.5.2 Thực trạng tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 45 v 2.5.3 Thực trạng đạo hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐTN cho GV trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 47 2.5.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 49 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐTN cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 51 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐTN cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 53 2.6.1 Những ưu điểm 53 2.6.2 Những hạn chế 54 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức HĐTN cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ 56 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN 59 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 59 3.1.1 Đảm bảo tính thực tiễn 59 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa 59 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 60 3.1.4 Đảm bảo tính đồng biện pháp 61 vi 3.2 Các biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng lực TC hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 61 3.2.1 Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên lực lượng có liên quan tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục trường PTDT Bán trú THCS 61 3.2.2 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên 65 3.2.3 Tổ chức thiết kế chuyên đề bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDTBT THCS theo định hướng đổi giáo dục 67 3.2.4 Tăng cường huy động nguồn lực tham gia hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên 72 3.2.5 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng TC HĐTN cho giáo viên 74 3.3 Mối quan hệ biện pháp 76 3.4 Khảo nghiệm tính khả thi của biện pháp đề xuất 76 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHẦN PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BD : Bồi dưỡng CBQL : Cán quản lý CNH : Cơng nghiệp hố CT : Chương trình ĐNGV : Đội ngũ giáo viên GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GDPT : Giáo dục phổ thơng GV : Giáo viên HĐH : Hiện đại hố HĐTNST : Hoạt động trải nghiệm sáng tạo QLGD : Quản lý giáo dục SGK : Sách giáo khoa THCS : Trung học sở iv Câu 7: Phương pháp bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên là: STT Phương pháp bồi dưỡng Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề BD lực tổ chức hoạt động trải nghiệm Tích hợp nội dung bồi dưỡng tập Tần suất thực Thường Thỉnh Chưa Xuyên thoảng huấn chuyên môn sâu Tổ chức GV thực tế mơ hình hoạt động trải nghiệm Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trường, cụm trường Tổ chức giáo viên tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm Hướng dẫn GV tự nghiên cứu tài liệu, nguồn tài liệu mạng internet,… ……… Câu 8: Đánh giá thầy (cô) kết hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường Thầy (cô) công tác: STT Nội dung đánh giá Nâng cao hiểu biết cho giáo viên hoạt động trải nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS Phát triển kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Phát triển tính tích cực giáo viên tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo tổ chức hoạt động trải nghiệm Chất lượng hoạt động trải nghiệm ngày nâng cao, hình thức ngày đa dạng Những nội dung khác…… Mức độ đánh giá Chưa Cao Thấp có KQ Câu 9: Xin thầy (Cơ) đánh giá thực trạng kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường Thầy(cô) công tác: STT Thực trạng quản lý Mục tiêu bồi dưỡng xác định rõ ràng, phù hợp với nhu cầu giáo viên mục tiêu phát triển đội ngũ nhà trường Kế hoạch bồi dưỡng xây dựng cụ thể, chi tiết nội dung, thời gian, dự kiến kết đạt theo năm học, cụ thể hóa đến kỳ học Kế hoạch bồi dưỡng xây dựng sở bám sát kế hoạch năm học chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường Kế hoạch bồi dưỡng xây dựng sở tổ chức khảo sát nhu cầu bồi dưỡng xác định thực trạng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo viên Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên sau hoạt động bồi dưỡng xác định rõ ràng Kế hoạch bồi dưỡng xây dựng phù hợp với điều kiện tài điều kiện khác nhà trường, dự trù kinh phí rõ ràng Kế hoạch xây dựng sở ý kiến đóng góp giáo viên/đại diện giáo viên khối, môn,… Các điều kiện phục vụ bồi dưỡng chuẩn bị chu triển khai kế hoạch Tốt Mức độ Bình Chưa tốt thường Câu 10 Xin Thầy (cô) đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên đơn vị Thầy (cô) ? STT Nội dung tổ chức thực Truyền thơng, qn triệt mục đích, vai trò hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Phổ biến kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, chi tiết Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm chế phối hợp rõ ràng, cụ thể cho lực lượng tham gia bồi dưỡng Tổ chức hoạt động bồi dưỡng kế hoạch, theo quy trình thời gian xác định Triển khai linh hoạt nội dung bồi dưỡng lực trải nghiệm cho giáo viên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với nhu cầu GV, đảm bảo kế hoạch xây dựng Triển khai hình thức bồi dưỡng phù hợp với nội dung bồi dưỡng, với điều kiện thực tiễn giáo viên điều kiện nhà trường, sở Phối hợp hợp lý nội dung tổ chức bồi dưỡng tự bồi dưỡng giáo viên Tổ chức phối hợp nhịp nhàng lực lượng tham gia bồi dưỡng Phân phối sử dụng hợp lý sở vật chất, tài phục vụ hoạt động bồi dưỡng 10 Kiểm tra, giám sát thường xuyên, thu thơng tin ngược từ phía đội ngũ GV để có điều chỉnh kịp thời, 11 Nội dung khác:……………….…………… Mức độ thực Bình Chưa Tốt thường tốt Câu 11: Xin thầy cô đánh giá thực trạng đạo hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên thực nào? Mức độ thực Nội dung đạo STT Chỉ đạo công tác hướng dẫn giáo viên nhận thức yêu cầu nâng cao lực tổ chức hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên nghiêm túc, khả thi Quán triệt thực nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Chỉ đạo lực lượng phối hợp nhịp nhàng, thực nghiêm quy định trách nhiệm phối hợp Chỉ đạo huy động nguồn lực, tăng cường điều kiện để tổ chức bồi dưỡng hiệu Động viên tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia bồi dưỡng tự bồi dưỡng hiệu Nội dung khác:……………….…………… Tốt Bình Chưa thường tốt Câu 12: Xin Thầy (Cô) đánh giá thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên đơn vị Thầy (cô)? Mức độ thực STT Nội dung Tốt Bình Chưa thường tốt Mục đích yêu cầu kiếm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên lực tổ chức hoạt động trải nghiệm rõ ràng, phù hợp Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá sau bồi dưỡng giáo viên lực tổ chức hoạt động trải nghiệm rõ ràng, cơng khai Hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, phù hợp Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên lực tổ chức hoạt động trải nghiệm thực nghiêm túc, khách quan Kết kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng công khai làm sở cải tiến hoạt động bồi dưỡng tiếp sau Các nội dung khác:…………………………… Xin Thầy (Cô) cho biết một số thông tin cá nhân: Đơn vị công tác: ………………………………………… Chức vụ: .Thâm niên công tác: Chuyên môn (môn học phụ trách): Xin chân thành cảm ơn Thầy (Cô)! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý trường) Để có thơng tin đánh giá thực trạng đề xuất biện pháp hữu ích quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh ĐIện Biên, xin thầy (cơ) vui lòng trả lời đánh dấu (x) vào lựa chọn phù hợp với ý kiến thầy(cô) Xin trân trọng cảm ơn! Câu 1: Thầy (cô) hiểu hoạt động trải nghiệm nhà trường? Câu 2: Đánh giá Thầy(cô) lực tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo viên trường Thầy (Cô)? Mức độ đánh giá Hoạt động STT Lập kế hoạch hoạt động trải nghiệm Thiết kế hoạt động trải nghiệm phù hợp với yêu cầu giáo dục đặc điểm học sinh Hướng dẫn học sinh tổ chức hoạt động trải nghiệm hiệu Thu hút, tạo động lực cho học sinh tham gia trải nghiệm Kiểm tra, đánh giá học sinh tham gia HĐ trải nghiệm Huy động sử dụng hợp lý nguồn lực phục vụ HĐ trải nghiệm Phối hợp với lực lượng trường Kỹ khác:……………………………… Tốt Bình Chưa thường tốt Câu 3: Hình thức hoạt động trải nghiệmgiáo viên trường Thầy (Cơ) triển khai là: STT Hình thức hoạt động trải nghiệm Thông qua sinh hoạt tập thể gắn với kiện lịch sử, trị,… Thơng qua hoạt động thí nghiệm, thực hành dạy học môn học Thông qua hoạt động câu lạc Tổ chức Hội thi, diễn đàn, trò chơi Tổ chức hoạt động lao động Tổ chức tham quan, thực tế gắn với nội dung môn học Tổ chức chăm sóc di sản văn hóa, Tổ chức hoạt động nhân đạo, tình nguyện, Tổ chức hoạt động giao lưu, chia sẻ Các hình thức khác…… 10 Tần suất thực Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Câu 4: Xin Thầy (cô) đánh giá hiệu hoạt động trải nghiệm giáo viên trường thầy cô tổ chức cho học sinh? STT Nội dung đánh giá Định hướng giá trị sống hành động cho học sinh Phát triển nhận thức thái độ học tập nghiêm túc, tích cực cho học sinh Phát triển lực giải vấn đề, vận dụng kiến thức học tập vào thực tế sống học sinh Phát triển lực giao tiếp hoạt động cho học sinh Phát triển lực định hướng nghề nghiệp Giúp học sinh xây dựng mối quan hệ tốt đẹp HS-HS, HS-GV, HS với lực lượng xã hội khác Xây dựng mơi trường học tập tích cực, lành mạnh Những nội dung khác: nhà trường thiết lập quan hệ với lực lượng xã hội, giáo viên có thêm hiểu biết kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm… Mức độ đánh giá Hiệu Hiệu Chưa cao thấphiệu Câu 5: Trong thời gian từ năm 2017 - 2018, nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động trải nghiệmgiáo viên trường thầy(cô) bồi dưỡng là: Tần suất bồi dưỡng STT Nội dung bồi dưỡng Vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu hoạt động trải nghiệm trường PTDT bán trú THCS Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học môn học Xây dựng thực chuyên đề tích hợp hoạt động trải nghiệm Quy trình, kỹ thuật tổ chức hoạt động trải nghiệm Bồi dưỡng kỹ để tổ chức hoạt động trải nghiệm hiệu Phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh trước, sau tổ chức hoạt động trải nghiệm Phương thức huy động, phối hợp lực lượng trường để tổ chức trải nghiệm hiệu Các nội dung khác Thường Thỉnh Chưa bao xuyên thoảng Câu 6: Trong năm học 2017-2018, giáo viên trường Thầy(cô) bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm hình thức hình thức sau đây? STT Hình thức bồi dưỡng Bồi dưỡng thông qua lớp tập huấn theo kế Tần suất thực Thường Thỉnh Chưa Xuyên thoảng hoạch Sở, phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng tập trung cụm trường theo kế hoạch phòng Giáo dục Đào tạo Bồi dưỡng thơng qua sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn trường Bồi dưỡng thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm tự học cán giáo viên (thông qua giáo trình, tài liệu cung cấp,…) Hình thức khác ……………………….…… Câu 7: Phương pháp bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên là: Tần suất thực STT Phương pháp bồi dưỡng Thường Thỉnh Xuyên Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề BD lực tổ chức hoạt động trải nghiệm Tích hợp nội dung bồi dưỡng tập huấn chuyên môn sâu Tổ chức GV thực tế mơ hình hoạt động trải nghiệm Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trường, cụm trường Tổ chức giáo viên tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm Hướng dẫn GV tự nghiên cứu tài liệu, nguồn tài liệu mạng internet,… ……… Chưa thoảng Câu 8: Đánh giá thầy (cô) kết hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường Thầy (cô) công tác: Mức độ đánh giá Chưa Cao Thấp có KQ STT Nội dung đánh giá Nâng cao hiểu biết cho giáo viên hoạt động trải nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS Phát triển kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Phát triển tính tích cực giáo viên tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo tổ chức hoạt động trải nghiệm Chất lượng hoạt động trải nghiệm ngày nâng cao, hình thức ngày đa dạng Những nội dung khác…… Câu 9: Xin thầy (Cô) đánh giá thực trạng kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường Thầy(cô) công tác: STT Thực trạng quản lý Mục tiêu bồi dưỡng xác định rõ ràng, phù hợp với nhu cầu giáo viên mục tiêu phát triển đội ngũ nhà trường Kế hoạch bồi dưỡng xây dựng cụ thể, chi tiết nội dung, thời gian, dự kiến kết đạt theo năm học, cụ thể hóa đến kỳ học Kế hoạch bồi dưỡng xây dựng sở bám sát kế hoạch năm học chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường Kế hoạch bồi dưỡng xây dựng sở tổ chức khảo sát nhu cầu bồi dưỡng xác định thực trạng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo viên Tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên sau hoạt động bồi dưỡng xác định rõ ràng Kế hoạch bồi dưỡng xây dựng phù hợp với điều kiện tài điều kiện khác nhà trường, dự trù kinh phí rõ ràng Kế hoạch xây dựng sở ý kiến đóng góp giáo viên/đại diện giáo viên khối, môn,… Các điều kiện phục vụ bồi dưỡng chuẩn bị chu triển khai kế hoạch Tốt Mức độ Bình Chưa tốt thường Câu 10 Xin Thầy (cô) đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên đơn vị Thầy (cô)? STT Nội dung tổ chức thực Truyền thông, quán triệt mục đích, vai trò hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Phổ biến kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, chi tiết Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm chế phối hợp rõ ràng, cụ thể cho lực lượng tham gia bồi dưỡng Tổ chức hoạt động bồi dưỡng kế hoạch, theo quy trình thời gian xác định Triển khai linh hoạt nội dung bồi dưỡng lực trải nghiệm cho giáo viên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với nhu cầu GV, đảm bảo kế hoạch xây dựng Triển khai hình thức bồi dưỡng phù hợp với nội dung bồi dưỡng, với điều kiện thực tiễn giáo viên điều kiện nhà trường, sở Phối hợp hợp lý nội dung tổ chức bồi dưỡng tự bồi dưỡng giáo viên Tổ chức phối hợp nhịp nhàng lực lượng tham gia bồi dưỡng Phân phối sử dụng hợp lý sở vật chất, tài phục vụ hoạt động bồi dưỡng 10 Kiểm tra, giám sát thường xuyên, thu thông tin ngược từ phía đội ngũ GV để có điều chỉnh kịp thời, 11 Nội dung khác:……………….…………… Mức độ thực Bình Chưa Tốt thường tốt Câu 11: Xin thầy đánh giá thực trạng đạo hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên thực nào? STT Nội dung đạo Mức độ thực Bình Chưa Tốt thường tốt Chỉ đạo công tác hướng dẫn giáo viên nhận thức yêu cầu nâng cao lực tổ chức hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên nghiêm túc, khả thi Quán triệt thực nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Chỉ đạo lực lượng phối hợp nhịp nhàng, thực nghiêm quy định trách nhiệm phối hợp Chỉ đạo huy động nguồn lực, tăng cường điều kiện để tổ chức bồi dưỡng hiệu Động viên tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia bồi dưỡng tự bồi dưỡng hiệu Nội dung khác:……………….…………… Câu 12: Xin Thầy(Cô) đánh giá thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên đơn vị Thầy (cơ)? STT Nội dung Mục đích u cầu kiếm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên lực tổ chức hoạt động trải nghiệm rõ ràng, phù hợp Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá sau bồi dưỡng giáo viên lực tổ chức hoạt động trải nghiệm rõ ràng, cơng khai Hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, phù hợp Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên lực tổ chức hoạt động trải nghiệm thực nghiêm túc, khách quan Kết kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng công khai làm sở cải tiến hoạt động bồi dưỡng tiếp sau Các nội dung khác:……………………………… Mức độ thực Bình Chưa Tốt thường tốt Câu 13: Khó khăn quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên đơn vị Thầy(cô)? Câu 14: Đánh giá thầy(cô) yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên đơn vị Thầy(cô)? Xin Thầy (Cô) cho biết một số thông tin cá nhân: Đơn vị công tác: ………………………………………… Chức vụ: .Thâm niên công tác: Chuyên môn (môn học phụ trách): Xin chân thành cảm ơn Thầy (Cô)! PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho Hiệu trưởng trường) Xin Thầy(cô) cho biết vai trò Tổ chun mơn bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường Thầy(cô)? Việc phối hợp với cấp quản lý tổ chức bồi dưỡng giáo viên lực tổ chức hoạt động trải nghiệm thực nào? Đánh giá Thầy (Cô) chất lượng hiệu phối hợp? Chia sẻ khó khăn quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên đơn vị Thầy(cơ)? Khó khăn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng: Khó khăn tổ chức thực bồi dưỡng cho giáo viên Khó khăn đạo hoạt động bồi dưỡng giáo viên Khó khăn kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên Theo Thầy(Cô), biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên cần thực điều kiện giáo dục trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ gì? PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho CBQL Phòng Giáo dục &Đào tạo) Xin đồng chí cho biết hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS địa bàn huyện thực nào? Việc phối hợp với cấp quản lý tổ chức bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS địa bàn huyện thực nào? Đánh giá đồng chí chất lượng hiệu phối hợp? Chia sẻ khó khăn quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDT Bán trú THCS địa bàn huyện)? Theo đồng chí, biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên cần thực điều kiện giáo dục trường PTDT Bán trú THCS huyện Nậm Pồ gì? ... chức bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên; Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên; Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt. .. lý hoạt động bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú THCS 20 1.4.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức hoạt độngt rải nghiệm cho giáo viên. .. lý hoạt động bồi dưỡng lực TC hoạt động trải nghiệm cho giáo viên trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO GIÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ), Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn