Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng Hỷ (Khóa luận tốt nghiệp)

90 71 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 07:24

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng HỷNghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng HỷNghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng HỷNghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng HỷNghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng HỷNghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng HỷNghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng HỷNghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng HỷNghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng HỷNghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng Hỷ ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN ĐÀM Tên đề tài: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ XÂY DỰNGSỞ HẠ TẦNG THEO BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HĨA TRUNG, ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế & PTNT Khoá học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN ĐÀM Tên đề tài: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ XÂY DỰNGSỞ HẠ TẦNG THEO BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HĨA TRUNG, ĐỒNG HỶ, THÁI NGUN KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K46 - KTNN Khoa : Kinh tế & PTNT Khoá học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Cù Ngọc Bắc Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp có ý nghĩa vơ quan trọng sinh viên cuối khóa, giai đoạn cần thiết để sinh viên nâng cao lực tri thức khả sáng tạo mình, đồng thời giúp cho sinh viên có khả tổng hợp kiến thức học, làm quen dần với việc nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thành mục tiêu đào tạo kỹ sư chuyên môn với đầy đủ tri thức lý luận kỹ thực tiễn Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Ths Cù Ngọc Bắc Phó trưởng khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, người trực tiếp hướng dẫn bảo giúp đỡ em suốt trình thực tập làm đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa KT&PTNT, thầy giáo, cô giáo, cán khoa tạo điều kiện giúp đỡ em Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ UBND Hóa Trung - Đồng Hỷ - Thái Nguyên, ban ngành đoàn thể, cán khuyến nơng, xây dựng địa Hóa Trung nhân dân tạo điều kiện giúp đỡ em trình nghiên cứu đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng, thời gian có hạn, trình độ, kỹ thân nhiều hạn chế nên đề tài khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong đóng góp, bảo, bổ sung thầy cô bạn để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Văn Đàm ii MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.2.1 Mục đích chung 1.2.2 Mục đích cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 2.1 Cơ sởluận nông thôn xây dựng hạ tầng kinh tế hội theo tiêu chí quốc gia nơng thơn 2.1.1 Cơ sởluận nông thôn 2.1.2 Quy trình triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình xây dựng nơng thơn .13 2.1.3 Phương pháp thi công, quản lý cơng trình theo hình thức cộng đồng tự triển khai 20 2.1.4 Vai trò người dân việc tham gia xây dựng nông thôn 24 2.2 Cơ sở thực tiễn 27 2.2.1 Tình hình xây dựng nơng thơn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 27 2.2.2 Xây dựng NTM Huyện Diễn Châu - Nghệ An 28 2.2.4 Tình xây dựng mơ hình NTM Tĩnh 31 2.2.5 Tình hình xây dựng nơng thơn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 .32 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Đối tượng nghiên cứu 35 3.2 Thời gian thực tập 35 3.3 Địa điểm nghiên cứu 35 iii 2.4 Nội dung nghiên cứu 35 3.5 Phương pháp nghiên cứu .35 3.5.1 Thu thập số liệu nghiên cứu 35 3.5.2 Phương pháp phân tích số liệu 36 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THÀO LUẬN 37 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế hội Hóa Trung 37 4.1.1 Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ 37 4.1.2 Đặc điểm tự nhiên .37 4.1.3 Điều kiện kinh tế - hội 40 4.2 Kết thực chương trình nơng thơn tính đến năm 2017 45 4.2.1 Kết thực chương trình nơng thơn tính đến năm 2017 .45 4.2.2 Các công việc thực chương trình xây dựng nơng thơn có liên quan đến người dân 56 4.3 Tình hình thực công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn địa bàn nghiên cứu 57 4.3.1 Đánh giá cán thực công tác tuyên truyền, vận động 58 4.3.2 Tìm hiểu hoạt động, đối tượng, nội dung, phương pháp, tần xuất thực công việc liên quan đến hoạt động tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn địa bàn nghiên cứu 64 4.3.3 Đánh giá hiệu công tác tuyên truyền, vận động .67 4.4 Đánh giá điều kiện nguồn lực cho xây dựng nông thôn 72 4.4.1 Nguồn lực nguồn vốn 72 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 5.1 Kết luận 79 5.2 Kiến nghị 80 5.2.2 Đối với huyện Đồng hỷ tỉnh Thái nguyên 80 5.2.3 Đối với Hóa Trung .82 5.2.4 Đối với người dân .82 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Thực đường lối đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, năm qua nông nghiệp kinh tế nông thôn có phát triển mạnh mẽ đạt kết quan trọng mặt kinh tế, hội, văn hố, đời sống cộng đồng góp phần nâng cao vai trò, vị trí sức cạnh tranh kinh tế, giữ vững ổn định trị - hội nông thôn nước, tạo tiền đề để tăng tốc độ phát triển kinh tế đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hố Hạ tầng nơng thơn có vai trò quan trọng kinh tế hội nơng thơn trình độ kinh tế hội nơng thơn mức độ sở hạ tầng tương ứng với mức độ Nơi có sở hạ tầng đầu tư xây dựng tốt điều kiện kinh tế hội phát triển đời sống tinh thần ngƣời dân nâng cao có điều kiện đầu tư cho phát triển sở hạ tầng Nói cách khác, sở hạ tầng nông thôn phát triển tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với thơng tin góp phần nâng cao hiểu biết, thực tốt sách Đảng, có điều kiện phát triển kinh tế Do sở hạ tầng nông thôn coi nhân tố để hướng tới phát triển bền vững giai đoạn xây dựng nơng thơn Hóa Trung miền núi huyện Đồng Hỷ, địa hình có nhiều đồi núi chiếm 3/4 diện tích tự nhiên xã, năm gần xã: Hóa Trung có bước phát triển tích cực kinh tế lẫn đời sống văn hóa hội Tuy nhiên so với tiêu chí quốc gia xây dựng nơng thơn Chính phủ, nhiều tiêu chí chưa đạt đạt mức độ trung bình Thực trạng sản xuất nơng nghiệp manh mún nhỏ lẻ, khơng đồng bộ, sản xuất hàng hóa không tập trung, kết cấu sở hạ tầng nông thơn chưa hồn thiện điều gây cản trở cho hoạt động kinh tế hội khác Do việc phát triển theo mơ hình nơng thơn điều cần thiết, đặc biệt tập trung vào vấn đề mũi nhọn then chốt, có tác dụng thúc đẩy nhiều hoạt động phát triển Trong việc xây dựng sở hạ tầng hướng mang lại nhiều lợi ích cho đời sống hội người dân Đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất hàng hóa, giúp người dân tiếp cận với hội kinh tế thị trường bên ngồi Vì sở hạ tầng nông thôn coi điều kiện kiên để thực thắng lợi hoạt động kinh tế- hội Hóa Trung Xuất phát từ lý trên, em lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo tiêu chíxây dựng nơng thơn địa bàn Hóa Trung - Đồng Hỷ.” Làm vấn đề nghiên cứu Với mong muốn có nhìn khách quan thành tựu đạt thời gian qua địa phương Từ đề phương án quy hoạch nhằm xây dựng sở hạ tầng nông thôn phù hợp với xu hội nhập, góp phần cho phát triển đất nước 1.2 Mục đích đề tài 1.2.1 Mục đích chung Đánh giá trạng sở hạ tầng, kinh tế - hội Hóa Trung phục vụ công tác quy hoạch nông thôn theo 19 tiêu chí nơng thơn quốc gia 1.2.2 Mục đích cụ thể - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá trạng tiến trình xây dựng sở hạ tầng theo tiêu chuẩn xây dựng nơng thơn hội Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Rút thuận lợi khó khăn q trình thực mơ hình nơng thơn địa bàn - Đưa phương án quy hoạch sở hạ tầng theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới, đề xuất giải pháp nhằm thực thời gian tới Hóa Trung - Xây dựng nếp sống văn hóa, đậm đà sắc dân tộc 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu - Việc thực làm đề tài hội cho em học tập, rèn luyện, sâu vào thực tế, áp dụng kiến thức học vào thực tế, tích lũy kiến thức thực tế tiếp xúc trực tiếp làm việc với nguời dân - Tích lũy thêm kiến thức cho thân nhằm phục vụ cho công tác sau Ngồi đề tài hội để em đƣợc nghiên cứu tìm hiểu tình hình kinh tế hội phát triển sở hạ tầng nơng thơn địa phương Từ có sở để so sánh phát triển địa Phuong với khác khu vực theo tiêu chuẩn nông thôn - Nâng cao kiến thức, kỹ rút kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác sau - Có nhìn tổng thể thực trạng hệ thống sở hạ tầng nơng thơn địa bàn - Góp phần hồn thiện lý luận phương pháp nhằm đẩy mạnh trình xây dựng phát triển kinh tế hội địa phương giai đoạn “cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp – nơng thơn” 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đề tài góp phần vào tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng sở hạ tầng đưa giải pháp để xây dựng Hóa Trung đạt tiêu chuẩn nơng thơn theo Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thôn - Kết nghiên cứu đề tài sở giúp cho có định hướng phát triển phù hợp với điều kiện địa phương - Giúp địa phương phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế yếu nhằm thực tốt trương trình xây dựng nơng thơn để bước cải thiện đời sống nhân dân PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 2.1 Cơ sởluận nông thôn xây dựng hạ tầng kinh tế hội theo tiêu chí quốc gia nơng thơn 2.1.1 Cơ sởluận nông thôn 2.1.1.1 Các khái niệm nông thôn phát triển nông thôn * Khái niệm nông dân Nông dân người lao động cư trú nông thôn, tham gia sản xuất nông nghiệp Nơng dân sống chủ yếu ruộng vườn, sau đến ngành nghề mà tư liệu sản xuất đất đai Tùy quốc gia, thời kỳ lịch sử, người nơng dân có quyền sửu hữu khác ruộng đất, họ hình thành nên giai cấp nơng dân có vị trí, vai trò định hội *Khái niệm nông thôn Nông thôn coi khu vực đại lý nơi sinh kế cộng đồng gắn bó, có quan hệ trực tiếp đến khai thác, sử dụng môi trường tài nguyên thiên nhiên cho hoạt động sản xuất nông nghiệp Hiện giới chưa thống định nghĩa nông thơn Có nhiều quan điểm khác Trong điều kiện cụ thể Việt Nam hiểu: “Nơng thơn vùng sinh sống cảu tập hợp dân cư, có nhiều nơng dân Tập hợp dân cư tham gia vào hoạt động kinh tế, văn hóa hội môi trường thể chế trị định chịu ảnh hưởng tổ chức khác” * Khái niệm phát triển nông thôn Phát triển nông thôn thay đổi cần thiết vùng nơng thơn Tuy nhiên coi cần lại khác nước, vùng, địa phương Theo quan điểm thông thường, chất phát triển tăng trưởng đại hóa mang lại cho giới nghèo chút lợi nho nhỏ ... xã hội xã Hóa Trung Xuất phát từ lý trên, em lựa chọn đề tài: Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo tiêu ch xây dựng nơng thơn địa bàn xã Hóa Trung - Đồng. .. Tên đề tài: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THEO BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HĨA TRUNG, ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN KHOÁ LUẬN TỐT... nhiên, kinh tế - xã hội xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá trạng tiến trình xây dựng sở hạ tầng theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn xã hội xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng Hỷ (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tốc độ xây dựng sở hạ tầng theo bộ tiêu chíxây dựng nông thôn mới địa bàn xã Hóa Trung Đồng Hỷ (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn