UB so sánh điều kiện thi tuyển big4

11 168 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 06:36

Tài liệu UB Academy So sánh Điều kiện thi tuyển Big4 Phân nhóm BIDV Vietcombank Vietinbank Agribank nhóm nhóm nhóm Khơng phân nhóm Hồn tồn ứng tuyển chi Chi nhánh nhánh Trình độ đào tạo - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên - Chấp nhận tốt nghiệp Đại - Chấp nhận tốt nghiệp ĐH - Ứng viên tốt nghiệp đại (với vị trí Nhân viên) học dân lập nước/các dân lập học chun ngành mơ - Điểm trung bình từ 6.5/10 trường Đại học Việt Nam - Chấp nhận Ứng viên tả phía 2.5/4 trở lên liên kết với trường Đại Trung bình - Khơng nhận hồ - Chấp nhận ĐH dân lập; ĐH học nước ngồi/ Đại học - Khơng chấp nhận ứng ứng viên học văn quy Hệ liên thơng nước ngồi Việt viên Hệ liên thơng, Tại hai, hệ liên thông - Chấp nhận tốt nghiệp ĐH Nam/các trường Đại học chức nước nước - Chấp nhận Ứng viên Chú ý: Chú ý: Trung bình (khơng xét - Khơng chấp nhận tốt - Bằng Trung bình, học Dân lập điểm trung bình BIDV) nghiệp Cao đẳng hồn tồn chấp nhận - Khơng chấp nhận hệ liên - Bằng Trung bình, học Dân - Tốt nghiệp Cao đẳng hồn thơng, văn 2, chức, lập hoàn toàn chấp toàn đủ điều kiện ứng tuyển vừa học vừa làm Đào tạo nhận Nhân viên Thạc sỹ trở lên ưu - Không chấp nhận hệ liên tiên thông, văn 2, chức Tài liệu UB Academy - Tốt nghiệp Hệ liên thơng hồn Chú ý: tồn đủ điều kiện - Không chấp nhận tốt nghiệp Cao đẳng - Bằng Trung bình, học Dân lập hồn tồn chấp nhận - Không chấp nhận hệ liên thông, văn 2, chức Chuyên ngành - Tài Ngân hàng - Tài chính-Ngân hàng, - Tài Doanh nghiệp - Kinh tế đầu tư, - Quản trị Kinh doanh - Kinh tế quốc tế, - Kế toán Kiểm toán - Kế tốn-kiểm tốn, - Tài chính-Ngân hàng, - Kinh tế, - Kinh tế, - Tài ngân hàng, - Kế tốn-kiểm toán, - Quản trị kinh doanh, - Kế toán, Kiểm toán, - Kinh tế quốc tế/Kinh tế - Kinh tế đối ngoại - Quản trị kinh doanh, - Kinh doanh quốc tế - Marketing, - Marketing, - Quản trị Kinh doanh, - Kinh tế Phát triển - Chứng khoán - Chứng khoán - Luật, - Định giá tài sản Bất động sản chuyên ngành có liên quan - Kinh tế đầu tư đối ngoại, - Công nghệ thông tin Chú ý: Vietinbank không chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển - Kinh doanh chứng khốn Chú ý: Vietcombank không cứng nhắc vấn đề - Bảo hiểm quy định rõ ràng chuyên chuyên ngành, dù thông báo - Thương mại Quốc tế ngành, ứng viên linh tuyển dụng giới hạn Chú ý: Agribank hoạt Vì vậy, ứng viên thuộc không quy định rõ ràng Tài liệu UB Academy - Tốn Tài Chun ngành khác, với chuyên ngành, ứng viên có - Tiếng Anh tài Hồ cá nhân phù hợp, thể linh hoạt hoàn toàn đủ điều kiện Chú ý: Các chuyên ngành khác khơng thuộc tiêu chí, hồn tồn chấp nhận hồ Ứng viên có nhiều thành tích phù hợp Học tập & Kinh nghiệm công việc Sinh viên năm 4, - Chấp nhận cho nợ Tốt Ứng viên có giấy chứng Đối với ứng viên chưa Khơng chưa có có nghiệp thời điểm Ứng tuyển nhận tốt nghiệp đại học cấp tốt nghiệp, yêu cầu thi - Chấp nhận ứng viên (i) có thực nộp hồ phải có Bảng điểm đến thời kết học tập năm cuối (VCB không lựa chọn điểm có xác nhận chưa thi chưa bảo vệ tốt ứng viên chưa có giấy trường Đại học nghiệp (ii) cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại cam kết theo mẫu chứng nhận tốt nghiệp Đại học học tính đến thời điểm nộp VietinBank chưa có Bằng tốt nghiệp hồ sơ) Đại học (có thư giới thiệu Khoa chủ quản), ứng viên cam Chú ý: Trong số đợt kết trúng tuyển bổ sung tuyển năm, Vietcombank cho phép Ứng Tài liệu UB Academy Bằng tốt nghiệp ký hợp viên nộp hồ sơ, miễn phải đồng thức có Giấy chứng nhận Tốt - Ứng viên viết Bản cam kết nghiệm tạm thời điểm TBC tốt nghiệp thức khơng thấp điểm TBC khai báo hồ dự tuyển (đối với sinh viên năm cuối chờ lấy bằng) Trường hợp thấp kết thi tuyển thí sinh bị hủy bỏ Chứng TA - Tiếng Anh trình độ B, hoặc: - Chứng C trở lên Nếu - B1 Châu Âu bạn có chứng - IELTS 3.5 quốc tế khác, đảm bảo Chú ý: tối thiểu IELTS 4.5, - TOEIC 420 chứng quốc tế - Chứng C “xử TOEFL ITP 450, TOEFL đạt tối thiểu mức điểm lý” linh hoạt Với chứng iBT 45, TOEIC 450 Chú ý: sau (để tương đương với quốc tế có điểm thi thấp - Các chứng tiếng Anh Với điểm thi TOEIC thấp chứng C trở lên): hơn/đã hết hạn, Vietinbank phải đơn vị sau hết hạn, BIDV cân TOEFL-PBT 550 điểm trở chấp nhận với Ứng cấp: Viện khảo thí giáo dục nhắc theo trường hợp, phụ lên, TOEFL-CBT 213 điểm viên có hồ Thành tích Hoa kỳ (Educational thuộc chủ yếu vào điểm trội trở lên, TOEFL-IBT 80 phù hợp Testing Service); Hội đồng Thơng tin Ứng viên - Trình độ C trở lên; - Ứng viên tuyển dụng phải có có chứng tiếng Anh Anh (British Council); Tài liệu UB Academy điểm trở lên, IELTS 6.0 trở International Development lên, TOEIC 650 trở lên Program (IDP); Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Chú ý: Trường Đại Học - Chứng C “xử Cambridge (Cambridge lý” linh hoạt Với chứng ESOL) tính đến thời quốc tế có điểm thi thấp điểm nộp hồ tuyển dụng hơn/đã hết hạn, đảm bảo thời hạn hiệu Vietcombank chấp nhận lực với Ứng viên có hồ Thành tích phù hợp - Riêng vị trí Ngân quỹ, không cần Chứng Tin học & Tiếng Anh Trình độ B Chứng Tin học Linh hoạt, không quy định cụ thể Linh hoạt, không quy định Có chứng ứng dụng cụ thể CNTT (gồm đủ module bản) theo quy định Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định Tài liệu UB Academy tổ chức thi cấp chứng ứng dụng công nghệ thông tin quy định Thông tư liên tịch số 17 /2016/TTLT-BGDĐTBTTTT ngày 21/6/2016 Các chứng tin học ứng dụng A, B, C cấp trước ngày 10/8/2016 có giá trị sử dụng tương đương với chứng ứng dụng CNTT Chú ý: Chấp nhận cho ứng viên thiếu chứng ngoại ngữ, tin học tham gia dự thi, trúng tuyển phải cam kết hoàn thiện thời gian 12 tháng kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động Tài liệu UB Academy Dưới 35 tuổi Độ tuổi ứng tuyển Chiều cao Quy trình tuyển dụng Dưới 35 tuổi Dưới 35 tuổi Dưới 30 tuổi - Nữ cao 1.58m trở lên - Nữ cao 1.58m trở lên - Nữ cao 1.58m trở lên - Nam cao 1,65m trở lên, - Nam cao 1.65m trở lên - Nam cao 1.65m trở lên - Nam cao 1.65m trở lên - Nữ cao 1,55 m trở lên - B1: Lọc hồ - B1: Lọc hồ - B1: Lọc hồ - B1: Lọc hồ - B2: Thi Nghiệp vụ Trắc - B2: Thi Trắc nghiệm gồm - B2: Phỏng vấn tập trung - B2: Thi Nghiệp vụ Tự nghiệm 70 câu, 50% phần: Nghiệp vụ (50 - B3: Phỏng vấn Chi luận tập trung điểm Bài tập lớn (Khó) câu/60p) & Tiếng Anh (60 nhánh - B3: Phỏng vấn Hội đồng - B3: Phỏng vấn bốc thăm giỏ câu/60p) (Khó) câu hỏi - B3: Phỏng vấn Hội đồng Đã bỏ quy định từ Quy định Hạn chế Ứng viên ứng tuyển Không quy định Đã bỏ quy định năm 2017 Không quy định 6T gần (1) Em có điều kiện này, điều kiện nộp BIDV/Vietcombank Chi nhánh A không? Việc ứng tuyển phải phụ thuộc vào việc Chi nhánh A thuộc nhóm nào? Nếu ứng viên đáp ứng đủ điều kiện nhóm hồn tồn OK Ví dụ tham khảo: http://tuyendungadmin.bidv.com.vn/Portals/0/users/host/102017/2.CV%20QLKH.pdf (2) Bằng Liên thơng thi tuyển Ngân hàng nào? Duy BIDV Tài liệu UB Academy (3) Em tốt nghiệp Cao đẳng thi tuyển vào Big4 hay không? Duy BIDV (4) Bằng Trung bình thi tuyển Big4 khơng? Hồn tồn với BIDV, Vietcombank & Vietinbank (5) Bằng Dân lập thi tuyển Big4 khơng? Được, tất Ngân hàng (6) Em học Chuyên ngành Hải quan/ Chun ngành A có thi Big4 hay khơng? Hiện tại, phần lớn Big4 ưu tiên chuyên ngành sau: - Tài Ngân hàng - Tài Doanh nghiệp - Quản trị Kinh doanh - Kế toán Kiểm toán - Kinh tế đối ngoại - Kinh doanh quốc tế - Kinh tế Phát triển - Định giá tài sản Bất động sản - Kinh tế đầu tư - Kinh doanh chứng khoán Tài liệu UB Academy - Bảo hiểm - Thương mại Quốc tế - Toán Tài - Tiếng Anh tài Tuy nhiên, Ứng viên tốt nghiệp Chuyên ngành khác xem xét Hồ thông tin Ứng viên phù hợp với vị trí Cơng việc (7) Sinh viên năm 4, chưa có Bằng tốt nghiệp có thi hay khơng? TH1: Đã xong xuôi, chờ lấy bằng, có Giấy chứng nhận Tốt nghiệp Tạm thời BIDV, Vietcombank, Vietinbank OK TH2: Đã thi hết môn, chưa Bảo vệ tốt nghiệp Duy BIDV (nhưng tùy thời điểm) TH3: Em có thi Agribank hay khơng? Khơng (8) Em khơng có Chứng C – Tiếng Anh theo điều kiện có nộp không? Được, với điều kiện Ngân hàng ghi rõ thông tin tuyển dụng “Cho Bổ sung sau” Hiện tại, Agribank đồng ý Tốt nên mua bên ngoài, bán nhiều Tài liệu UB Academy (9) Điểm TOEIC em chưa đủ điểm yêu cầu/ Chứng TOEIC hết hạn có nộp hay không? Với TOEIC hết hạn & đạt điểm yêu cầu => Cứ nộp Với TOEIC chưa đạt điểm yêu cầu => Nên mua chứng C Nếu không đủ thời gian mua chứng C thay => Cứ nộp điểm TOEIC HĐTD ưu tiên linh hoạt Hồ Ứng viên phù hợp (10) Về chứng TOEIC, em thi xong cấp phiếu điểm Score report, em dùng score report để nộp có chấp nhận hay khơng em đăng kí cấp chứng không kịp thời gian? => Quy chế Tuyển dụng khơng nói kỹ vấn đề này, vậy, bạn hồn tồn sử dụng Score Report có tính chất tương đương với Chứng (11) Em khơng có chứng Tin học có nộp khơng? Ngân hàng có Tin học trình độ B => Có thể “xử lý” mua bên ngồi (12) Trên 30 tuổi liệu có thi Big4 hay khơng? Hồn toàn được, 1m55 ok Với BIDV, Vietcombank & Vietinbank, chấp nhận ứng viên < 1m58 hồ Ứng viên đủ yêu cầu Tài liệu UB Academy (14) Em không mạnh Nghiệp vụ, muốn làm Big4 em nên lựa chọn Ngân hàng nào? Vietinbank không thi tuyển Test Nghiệp vụ, Phỏng vấn vòng => Tránh vòng Thi tuyển Nên lựa chọn Vietinbank kỹ xử lý tình huống, giao tiếp tốt Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài UB Academy VP Hà Nội: Tầng 7, số 273 Đội Cấn, Ba Đình VP HCM: Tầng 3, số 22 Nguyễn Đình Khơi, Tân Bình Website: www.ub.edu.vn Fanpage: Vietnam Banking Careers (Vietnam Bankers cũ) Hotline: 024.3999.2518; 028.38.808.858; 097.5151.777 ... tốt nghiệp Cao đẳng thi tuyển vào Big4 hay khơng? Duy BIDV (4) Bằng Trung bình thi tuyển Big4 khơng? Hồn tồn với BIDV, Vietcombank & Vietinbank (5) Bằng Dân lập thi tuyển Big4 không? Được, tất... Trên 30 tuổi liệu có thi Big4 hay khơng? Hồn tồn được,
- Xem thêm -

Xem thêm: UB so sánh điều kiện thi tuyển big4 , UB so sánh điều kiện thi tuyển big4

Từ khóa liên quan