Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm tt

29 84 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 05:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI  TRẦN THỊ LOAN RÌN LUN KÜ N¡NG THIÕT KÕ BµI HäC THEO TIÕP CËN N¡NG LùC CHO SINH VIÊN ĐạI HọC PHạM Chuyờn ngnh: Lý lun v lịch sử giáo dục Mã số: 9.14.01.02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hồn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thành Hưng PGS.TS Hoàng Thanh Thúy Phản biện 1: PGS TS Phan Văn Tỵ Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Thị Tính Phản biện 3: PGS TS Trần Hữu Hoan Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp Trường Đại học phạm Hà Nội vào hồi … … ngày … tháng… năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc Gia, Hà Nội - Thư viện Trường Đại học phạm Hà Nội MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong chế thị trường, đào tạo lực theo tiếp cận lực (TCNL) gắn với việc làm xu phát triển chung giáo dục nghề nghiệp giới Đào tạo theo lực trọng kết đầu để sau học xong chương trình đào tạo, người họclực làm tất công việc nghề, đạt chuẩn qui định nên có nhiều hội để tìm kiếm việc làm Mặt khác đào tạo theo lực tích hợp lý thuyết thực hành, hình thành lực đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp xã họi yêu cầu Từ ưu điểm này, đào tạo theo TCNL áp dụng rộng rãi nhiều nước giới Kỹ TKBH sinh viên sau trường chưa tương ứng với vốn tri thức mà sinh viên trang bị chưa thể khác biệt nhiều chất lượng so với trình độ đào tạo, nhiều sinh viên chưa thục có thái độ thiếu nghiêm túc việc chuẩn bị giảng, chưa biết phối hợp nhịp nhàng thao tác phạm, việc TKBH sinh viên thường dừng lại mức độ mô thao tác giáo viên hướng dẫn chưa có sáng tạo… Với vai trò giảng viên đại học phạm trực tiếp giảng dạy sinh viên tồn trường Tơi nhận thấy: Có nhiều vấn đề thực tiễn vướng mắc rèn luyện TKBH theo tiếp cận lực lý thuyết lẫn thực hành Một số khái niệm cần làm rõ: Bài học, TKBH, TKBH theo tiếp cận lực, qui trình biện pháp rèn luyện Làm điều giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu đổi nhà trường phổ thông Xuất phát từ lý trên, lựa chọn vấn đề “Rèn luyện kỹ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm” làm đề tài luận án Tiến sĩ 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp rèn luyện KN TKBH theo TCNL cho sinh viên, góp phần nâng cao hiệu đào tạo giáo viên trường đại học phạm Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình rèn luyện thiết kế học cho SV đại học phạm 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quá trình rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm Giả thuyết khoa học Rèn luyện KN TKBH theo TCNL cho sinh viên đại học phạm nhiều hạn chế, chưa có nội dung, qui trình biện pháp rèn luyện cụ thể có hiệu Do đó, đưa cấu trúc thiết kế học theo tiếp cận lực, nội dung rèn luyện thành phần, biện pháp rèn luyện chuyên biệt đảm bảo nguyên tắc chất học theo tiếp cận lực để rèn luyện KN TKBH theo TCNL; tạo điều kiện cho SV hợp tác làm việc, chủ động, tích cực, trải nghiệm… trình rèn luyện TKBH theo TCNL sinh viên đại học phạm đạt kết tốt Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xây dựng sở lí luận rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm 5.2 Khảo sát thực trạng thiết kế học thực trạng rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm 5.3 Đề xuất biện pháp rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho SV đại học phạm 5.4 Tổ chức thực nghiệm phạm Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm thông qua môn dạy học môn giáo dục học phương pháp dạy học môn, rèn luyện nghiệp vụ phạm thường xuyên 6.2 Giới hạn địa bàn khách thể nghiên cứu - Khảo sát thực trạng tiến hành 600 SV năm thứ 3, 04 trường: Trường đại học phạm Hà Nội, trường đại học phạm Hà Nội 2, trường đại học phạm Thái Nguyên, đại học Tây Nguyên (Khoa phạm) - Khảo sát GV môn phương pháp khoa trường kể - Thực nghiệm phạm thực Trường đại học phạm Hà Nội 6.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu - Khảo sát thực trạng năm học 2015-2016 - Thực nghiệm tiến hành từ tháng 10/2017 - 3/2018 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp luận nghiên cứu 7.1.1 Tiếp cận hệ thống 7.1.2 Tiếp cận lực 7.1.3 Quan điểm tiếp cận trình 7.1.4 Quan điểm thực tiễn 7.1.5 Quan điểm dạy học hướng vào người học 7.2 Phương pháp nghiên cứu 7.2.1 Các phương pháp nghiên cứu lí luận 7.2.1.1 Các phương pháp phân tích, tổng hợp lí thuyết 7.2.1.2 Phương pháp phân loại hệ thống lí thuyết 7.2.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.2.1 Phương pháp điều tra phiếu hỏi 7.2.2.2 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm 7.2.2.3 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 7.2.2.4 Phương pháp nghiên cứu trường hợp 7.2.2.5 Phương pháp thực nghiệm 7.2.2.6 Phươn g pháp chuyên gia 7.2.2.7 Phương pháp xử lí số liệu Luận điểm bảo vệ 8.1 thiết kế học thuộc lực nghề nghiệp nhà giáo 8.2 Để TKBH theo TCNL, sinh viên cần nhận thức đắn học theo tiếp cận lực, thiết kế dạy học, thiết kế học, KN TKBH theo TCNL, phương pháp luận giáo dục phổ thông, hoạt động học tập đòi hỏi học sinh phải chủ động tìm tòi, khám phá, thực hành đánh giá 8.3 Các biện pháp rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên cần tác động đến nhận thức, phát huy tính chủ động tích cực kinh nghiệm tảng sinh viên, tạo môi trường học tập giàu hội trải nghiệm, thực hành, học hỏi rèn luyện mang lại kết mong muốn Đóng góp luận án 9.1 Về mặt lí luận - Xác định thiết kế học theo tiếp cận lực góp phần phát triển lí luận nghiệp vụ phạm - Xác định thành phần thiết kế học theo tiếp cận lực tiêu chí đánh giá thiết kế học theo tiếp cận lực làm sở giúp sinh viên rèn luyện 9.2 Về mặt thực tiễn - Đánh giá thực trạng thiết kế học sinh viên thực trạng rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên số trường đại học phạm Từ đề xuất biện pháp rèn luyện TKBH theo tiếp cận lực cho SV đại học phạm - Đề xuất 05 biện pháp rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm với nguyên tắc yêu cầu khoa học đại 10 Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm chương: Chương 1: Cơ sở lí luận rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm Chương 2: Thực trạng rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm Chương 3: Biện pháp rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học phạm Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC PHẠM 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu thiết kế học theo tiếp cận lực Những nghiên cứu thiết kế học theo tiếp cận lực Các nhà khoa học giáo dục đề xuất mô hình thiết kế dạy học số mơ hình nhắc đến: Mơ hình ADDIE; Mơ hình tìm tòi Algorit (Algo- Heuristic Model; Mơ hình thiết kế Dick Carey (Dick Carey Model); Mơ hình rập khn nhanh kiểu xốy ốc (Rapid Prototyping (spiral) Model); Mơ hình tối thiểu hóa (Minimalism Model) Một số cơng trình Đặng Thành Hưng có tính lí luận giới thiệu mơ hình TKBH mang tính chất thuật gồm thành phần sau: Thiết kế mục tiêu, thiết kế nội dung học tập, thiết kế hoạt động người học, thiết kế phương pháp, thiết kế phương tiện học liệu, thiết kế tổng kết hoạt động nối tiếp, thiết kế môi trường học tập Những nghiên cứu thiết kế học theo tiếp cận lực Thiết kế học gắn liền với thành tựu lý thuyết tâm lý học hành vi, tiêu biểu cơng trình nghiên cứu Briggs Wager (1992), Merill (1983), Dick Carey (2001)… Robetrt M.Gangne đưa chín kiện dạy học làm sở cho việc thiết kế dạy học là: Gây ý- thông báo mục tiêu học tập gây động học tập – Ôn gợi kiến thức có liên quan biết- trình bày tài liệu – Cung cấp hướng dẫn học tập cần thiết – Thực hoạt động học tập để làm sáng tỏ học – Cung cấp phản hồi – Đánh giá – Vận dụng Trong năm gần đây, Việt Nam có nhiều tác giả đề cập đến việc hình thành kỹ thiết kế học như: Đặng Thành Hưng “Kỹ thuật thiết kế học theo nguyên tắc hoạt động”; Ngô Anh Tuấn với viết “Các khuynh hướng cách tiếp cận thiết kế dạy học công nghệ dạy học”; Vũ Xuân Hùng “Tiếp cận lực thực thiết kế dạy học giáo viên dạy nghề”; Tạ Quang Tuấn “Phương pháp viết mục tiêu nhận thức dạy học”, Qua việc tìm hiểu cơng trình nghiên cứu kỹ TKBH với số lượng ngày nhiều, có nhiều đóng góp cho việc cao chất lượng thiết kế học Nhìn chung cơng trình nghiên cứu theo ba hướng chính: -Nghiên cứu sở lý luận TKBH -Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào TKBH -Nghiên cứu đề xuất quy trình rèn luyện kỹ TKBH cho sinh viên đại học phạm 1.1.2 Những nghiên cứu rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực Các tiếp cận lực phát triển mạnh mẽ năm 1990 với hàng loạt tổ chức tầm cỡ Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, xứ Wales… Các tiêu chuẩn tiếp cận lực xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu trị, kinh tế, cách để chuẩn bị lực lượng lao động cho kinh tế cạnh tranh toàn cầu Rất nhiều học giả nhà thực hành phát triển nguồn nhân lực xem tiếp cận lực hiệu để giúp cho Giáo dục Đào tạo đáp ứng yêu cầu nơi làm việc Những người chuyên làm công tác đào tạo phát triển sử dụng mơ hình lực để xác định cách rõ ràng lực cụ thể tổ chức cá nhân để nâng cao chất lượng hiệu việc thực nhiệm vụ thống khả cá nhân với lực cốt lõi tổ chức Gần đây, có luận án nghiên cứu rèn luyện học tập, rèn luyện nghề cho sinh viên, rèn luyện dạy học trực tiếp phạm nói chung… cụ thể: Tác giả Dương Hoàng Oanh với đề tài: “Xây dựng qui trình rèn luyện kỹ thiết kế dạy thực hành kỹ thuật điện tử cho sinh viên phạm kỹ thuật trường ĐHSP Hà Nội”; Trịnh Đông Thư “Sử dụng tập để rèn luyện cho sinh viên kỹ soạn học sinh học; Tác giả Nguyễn Văn Hồng, Ninh Thị Bạch Diệp “Quy trình thiết kế tổ chức học giáo án điện tử” Tóm lại: Trên giới Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu năng, TKBH, rèn luyện TKBH Tuy nhiên chưa 12 lực SV Bảng 2.1 Tự đánh giá SV KN TKBH theo TCNL Tiêu chí Tính Tính Tính đầy đủ thục linh hoạt ĐTB Kỹ ĐLC KN xác Quan sát 3.05 0.94 địn (n=60) h Bảng hỏi 3.10 0.95 (n= 585) thi Sản phẩm ết 2.95 0.94 (n=60) kế Chung 3.03 0.94 mụ Mức độ c Trung bình tiê u KN xác Quan sát 2.82 0.96 địn (n=60) h Bảng hỏi 2.80 0.98 (n= 585) thi Sản phẩm ết 2.66 0.96 (n=60) kế Chung 2.76 0.96 nội du Mức độ Trung bình ng KN thi ết kế ho ạt độ Quan sát (n=60) Bảng hỏi (n= 585) Sản phẩm (n=60) Chung ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 2.87 0.96 2.86 0.97 2.94 0.96 2.85 0.94 2.83 0.96 2.93 0.95 2.70 0.95 2.68 0.96 2.82 0.95 2.79 0.95 2.79 0.97 2.89 0.96 Trung bình Trung bình Trung bình 2.75 0.98 2.43 0.94 2.67 0.96 2.75 0.97 2.40 0.98 2.65 0.97 2.54 0.99 2.57 0.98 2.59 0.97 2.68 0.97 2.46 0.98 2.63 0.97 Trung bình Yếu Trung bình 3.58 0.92 3.36 0.99 3.33 0.95 3.42 0.95 3.53 0.91 3.32 0.85 3.32 0.96 3.39 0.91 3.50 0.98 3.48 0.95 3.30 0.96 3.43 0.96 13 Chung 3.54 0.96 ng Mức độ Khá học KN xác Quan sát 3.50 0.95 địn (n=60) h Bảng hỏi 3.52 0.93 (n= 585) lựa chọ Sản phẩm 3.53 0.94 n (n=60) ph Chung 3.51 0.94 ươ Mức độ Khá ng ph áp, ph ươ ng tiệ n DH KN xác Quan sát 3.51 0.97 địn (n=60) h Bảng hỏi 3.54 0.94 (n= 585) lựa chọ Sản phẩm 3.53 0.95 n (n=60) Mô Chung 3.51 0.95 i Mức độ Khá trư ờn g Thi ết kế 3.34 0.93 3.31 0.96 3.41 0.94 Trung bình Trung bình Trung bình 3.15 0.92 3.13 0.97 3.26 0.95 3.10 0.95 3.10 0.91 3.24 0.93 3.10 0.95 3.04 0.97 3.23 0.96 3.11 0.94 3.08 0.95 3.25 0.95 Trung bình Trung bình Trung bình 3.16 0.92 3.13 0.98 3.27 0.95 3.09 0.94 3.11 0.91 3.24 0.93 3.11 0.94 3.07 0.98 3.24 0.96 3.12 0.93 3.10 0.95 3.25 0.95 Trung bình Trung bình Trung bình 14 tổn g kết KN TKBH theo TCNL = 3,05 (Trung bình) Tự đánh giá mức độ TKBH theo TCNL SV mô tả cụ thể bảng 2.1 Kết cho thấy, KN TKBH theo TCNL SV phạm mức độ trung bình (ĐTB = 3,05) xét tất KN thành phần: KN xác định thiết kế mục tiêu; KN xác định lựa chọn nội dung; KN xác định thiết kế hoạt động học tập; KN xác định lựa chọn phương pháp, phương tiện; KN xác định lựa chọn môi trường thiết tổng kết Điều có nghĩa q trình rèn luyện tất KN TKBH theo TCNL, SV làm phần nội dung KN, nhiên thiếu sót, lung túng thực thao tác KN; SV biết vận dụng điều kiện khác giải vấn đề, mức dập khuân máy móc, mức sang tạo chưa phổ biến Xét theo tiêu chí đánh giá, tính linh hoạt có (ĐTB = 3.10), thấp so với tính đầy đủ (ĐTB = 3,51), tính thục (ĐTB = 3,12) Theo kết nghiên cứu tất phương pháp khác nhau, nhận thấy: Kết điều tra sản phẩm SV thấp so với kết điều tra bảng hỏi quan sát Điều cho thấy, SV thực hành động KN TKBH cách tương đối đầy đủ số lượng song chất lượng chưa cao, thiếu tính linh hoạt, sáng tạo điều kiện khác 2.3.2 Thực trạng mức độ thành phần thiết kế học theo tiếp cận lực sinh viên 2.3.2.1 Thực trạng xác định thiết kế mục tiêu theo TCNL 2.3.2.2 Thực trạng xác định lựa chọn nội dung học tập theo TCNL 2.3.2.3 Thực trạng xác định thiết kế hoạt động học tập theo tiếp cận lực 2.3.2.4 Thực trạng xác định lựa chọn phương pháp, 15 phương tiện, học liệutheo tiếp cận lực 2.3.2.5 Thực trạng thiết kế môi trường, thiết kế tổng kết hướng dẫn theo tiếp cận lực 2.3.3 Thực trạng rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 2.3.3.1 Thực trạng mức độ cần thiết rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 2.3.3.2 Thực trạng nội dung rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 2.3.3.3 Thực trạng qui trình rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 2.3.3.4 Nguyên tắc rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực Bảng 2.19 Thực trạng giảng viên sử dụng nguyên tắc rèn luyện KN TKBH theo tiếp cận lực STT Nội dung Kết điều tra SL % TB Nguyên tắc trải nghiệm 97 16.17 Nguyên tắc chủ động, tích cực 86 14.33 Nguyên tắc tự rèn luyện sinh viên 93 15.50 Nguyên tắc chia sẻ hợp tác 89 14.83 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 54 9.00 6 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 34 5.67 7 Nguyên tắc dựa vào người học 57 9.50 Nhóm nguyên tắc hướng vào người học GV sử dụng nhiều cả: Nguyên tắc trải nghiệm; Nguyên tắc tự rèn luyện sinh viên; Nguyên tắc chia sẻ hợp tác Những nguyên tắc định thành công việc rèn lyện KN TKBH theo TCNL 2.3.3.5 Thực trạng đường rèn luyện thiết kế học 16 theo tiếp cận lực Chúng đưa bốn đường rèn luyện: Thông qua dạy học môn học; rèn luyện hoạt động thực hành phạm; rèn luyện giao lưu tự học; thông qua đánh giá sản phẩm củ GV SV Hình thức GV SV lựa chọn nhiều là: Rèn luyện thông qua hoạt động thực hành thực tập phạm Cùng với nguyên tắc hướng đến hoạt động người học đường giúp người học gắn lí thuyết với thực tiễn, rèn luyện, khám phá thân hoàn thiện KN 2.3.3.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến kết rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực sinh viên Bảng 2.20 Đánh giá giảng viên sinh viên yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện KN TKBH theo tiếp cận lực STT Nội dung Đặc điểm sinh viên phạm thiết kế học theo tiếp cận lực: Tâm lý, hiểu biết mặt lí luận, thái độ… Năng lực giảng dạy giảng viên Hoạt động thực hành, thực tập phạm Quản lí đào tạo học tập Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, môi trường rèn luyện Kết điều tra TB 98 16.3 85 14.1 96 16.0 93 15.5 24 4.00 Yếu tố ảnh hưởng GV SV lựa chọn nhiều thuộc thân SV, hoạt động thực hành, thực tập chưa phân bố đồng học tần suất SV thực hành Yếu tố ảnh hưởng phụ thuộc vào lực GV Người GV cần hiểu sâu sắc học, TKBH theo TCNL để hướng dẫn, trợ giúp SV 17 Kết luận chương 2.1 Qua khảo sát thực trạng cho thấy phần lớn giảng viên sinh viên có nhận thức thiết kế học theo tiếp cận lực, biện pháp cách thức tiến hành rèn luyện 2.2 Bên cạnh sinh viên nhiều hạn chế mặt nhận thức lí luận rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực Sinh viên hạn chế mặt thực hành, rèn luyện, giảng viên sử dụng nhiều phương pháp khác phần lớn sinh viên chưa hứng thú chưa thực nhiều dựng lại mức độ 2.3 Qua khảo sát cho thấy học phần lí luận dạy học, phương pháp giảng dạy môn, rèn luyện NVSP thường xuyên chưa đáp ứng nhu cầu dạy học theo tiếp cận lực Hoạt động thực hành, rèn luyện nghề có thiết kế học chưa bố trí hợp lý: Thời gian ít, lớp học lại q đơng Vì thiết kế học sinh viên chưa tốt 2.4 Còn thiếu nhiều phương tiện, sở vật chất, tài liệu cần thiết cho trình rèn luyện, thực hành TKBH Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng rèn luyện KN TKBH sinh viên, yếu tố thuộc thân giảng viên: Sử dụng nhiều phương pháp chưa qui trình hiệu chưa cao, bên cạnh số giảng viên sử dụng phong cách phương pháp dạy học truyền thống, thiếu tích kích thích nhu cầu người học yếu tố thuộc thân người học: sinh viên hứng thú, tích cực rèn luyện Đây vấn đề cần quan tâm, giải Kết khảo sát thực trạng, sở để đề xuất biện pháp rèn luyện TKBH cho sinh viên phạm theo tiếp cận lực Chương 18 CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC PHẠM 3.1 Cơ sở nguyên tắc xác định biện pháp 3.2 Biện pháp rèn luyện TKBH theo tiếp cận lực cho sinh viên 3.2.1 Thiết kế chuyên đề lí luận thiết kế học theo tiếp cận lực module Thiết kế học theo hướng module, tích hợp lý thuyết thực hành hướng tới tiếp cận lực thực nhiệm vụ dạy học Mỗi module đơn vị dạy học tương đối độc lập, cấu trúc cách logic, chứa đựng mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức rèn luyện hệ thống công cụ đánh giá kết rèn luyện, chúng gắn bó với thành chỉnh thể thống 3.2.2 Xây dựng qui trình rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực 3.2.2.1 Xây dựng qui trình rèn luyện Bao gồm giai đoạn: Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị; Giai đoạn 2: Giai đoạn tổ chức rèn luyện KN TKBH theo TCNL; Giai đoạn 3: Giai đoạn kiểm tra, đánh giá kết rèn luyện 3.2.2.2 Thiết kế nội dung rèn luyện KN TKBH theo TCNL 3.2.3 Sử dụng dạy học vi mô rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực Dạy học vi mơ hình thành người học riêng biệt, cụ thể thông qua việc tổ chức hoạt động thực hành, thông qua việc tổ chức hoạt động giúp SV khám phá cách học thân, tìm biện pháp chiếm lĩnh KN cần thiết, tăng khả sáng tạo họ TKBH theo TCNL thông qua dạy học vi mơ, giúp em hình thành, hồn thiện KN cách khoa học, vững chắc, tránh kiểu học vẹt, hàn lâm 19 Có khái quát bước rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực theo sơ đồ sau: 3.2.4 Sử dụng nghiên cứu học rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực Nghiên cứu học (NCBH) cách tổ chức học nghề sinh viên trường phổ thông, SV hiểu nội dung dạy học cải tiến phương pháp dạy tham gia vào nghiên cứu học Việc rèn luyện KN TKBH đảm bảo bước NCBH, khơng đòi hỏi chun mơn cao sinh hoạt chuyên môn GV, với mục đích hình thành cho SV TKBH theo tiếp cận lực Mặt khác giúp SV làm quen với môi trường làm việc tập thể nhằm cải thiện KN qua học cụ thể Thông qua hoạt động NCBH, sinh viên chủ động tham gia vào hoạt động nhóm tìm kiếm giải pháp, sáng tạo rèn luyện KN TKBH theo tiếp cận lực thơng qua việc chia sẻ, góp ý, học hỏi lẫn nhau… 3.2.5 Áp dụng thuật đánh giá theo tiếp cận lực Đánh giá kết rèn luyện KN TKBH theo TCNL SV việc đánh giá kiến thức, thái độ, tình cảm, giá trị, kết vận dụng kiến 20 thức học vào thực tiễn, dựa vào tiêu chí xác định rõ 3.3 Mối quan hệ biện pháp 3.4 Thực nghiệm phạm 3.4.1 Quá trình thực nghiệm 3.4.1.1 Mục đích, qui mơ, địa bàn thực nghiệm Mục đích Qui mơ thực nghiệm Địa bàn thực nghiệm 3.4.1.2 Nội dung thực nghiệm Thiết kế chuyên đề lí luận thiết kế học theo tiếp cận lực vận dụng năm biện pháp xây dựng để rèn luyện Thực hành thiết kế học 3.4.1.3 Giả thuyết thực nghiệm 3.4.1.4 Phương pháp thuật tiến hành Qui trình thực nghiệm Tiêu chí đánh giá kết nhận thức thiết kế học 3.4.2 Phân tích kết thực nghiệm 3.4.2.1 Kết định lượng  Kết đánh giá sản phẩm thiết học theo tiếp cận lực sinh viên Bảng 3.2 Bảng đánh giá TKBH theo tiếp cận lực SV Kết Các KN thành phần 1.KN xác định thiết kế mục tiêu học Các tham số Trước TN Sau TN Giá trị p TB ĐLC TB ĐLC TN 5,33 0,884 7,59 0,733 0,00 ĐC 5,77 0,935 6,59 0,946 0,15 Giá trị P 0,73 Chênh lệch giá trị TB chuẩn 0,00 1,57 21 KN xác định thiết kế nội dung học TN 5,50 1,070 7,66 0,95 0,00 ĐC 5,60 1,040 6,24 1,01 0,13 Giá trị P 0,60 0,00 Chênh lệch giá trị TB chuẩn KN xác định thiết kế hoạt động người học 1, 43 TN 5,07 0,86 7,55 0,78 0,47,45 0,00 ĐC 5,06 0,95 5,97 1,14 0,09 Giá trị P 0,66 0,00 Chênh lệch giá trị TB chuẩn KN xác định lựa chọn phương tiện, học liệu dạy học KN thiết kế môi trường học tập 1, 25 TN 5,57 0,81 7,17 0,80 0,00 ĐC 5,67 0,77 6,38 0,82 0,07 Giá trị P 0,77 0,00 Chênh lệch giá trị TB chuẩn 1,43 TN 5,06 0,83 7,52 0,87 0,00 ĐC 5,07 0,97 6,31 0,85 0,14 Giá trị P 0,75 Chênh lệch giá trị TB chuẩn 0,00 1,06 Để xác nhận thay đổi mức độ KN TKBH theo TCNL, tiến hành kiểm định T – test với hai mẫu độc lập Kiểm định T – test cho kết (sig.) p kỹ thành phần nhỏ 0.05 Điều cho thấy có khác biệt kết trước sau thực nghiệm biện pháp tác động khơng có trước Kết chứng minh, nhờ có biện pháp tác động, KN TKBH theo TCNL sau thực nghiệm tăng cao hơm so với trước thực nghiệm, biến liên quan đến lớp thực nghiệm kiểm soát mức độ định Do vậy, kết cho thấy hiệu biện pháp tác động 22 khẳng định giả thuyết thực nghiệm: KN TKBH theo TCNL SV cải thiện  Kết tự đánh giá SV thay đổi KN TKBH theo TCNL Chúng tiến hành thực nghiệm thay đổi thành phần Chi tiết trình bày luận án  Kết đánh giá thiết kế học theo tiếp cận lực sinh viên qua nghiên cứu trường hợp Chúng tiến hành nghiên cứu ba trường hợp để thấy thay đổi tác động biện pháp rèn luyện Chi tiết trình bày luận án 3.4.2.2 Kết định tính 23 Kết luận chương Các biện pháp rèn luyện TKBH theo TCNL cho SV phạm đa dạng phong phú, tất mơn học, hình thức hoạt động người học, nhiên tất hành động diễn theo qui trình định: Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị; Giai đoạn 2: Giai đoạn tổ chức rèn luyện KN TKBH theo TCNL; Giai đoạn 3: Giai đoạn kiểm tra, đánh giá kết rèn luyện Đi từ nhận thức lí luận đến rèn luyện hình thành KN Chu trình lập lập lại nhiều lần trình hình thành KN SV trình lâu dài liên tục Xây dựng biện pháp rèn luyện KN TKBH theo TCNL cần đảm bảo logic khoa học: Đi từ nhận thức lí luận thành phần, thao tác hình thành năng, sau đến thực hành rèn luyện KN Vì chúng tơi xây dựng ba nhóm phương pháp: Nhóm phương pháp xây dựng chuyên đề lí luận rèn luyện KN TKBH theo TCNL cho SV module; Nhóm thứ nhằm giúp SV vận dụng lí thuyết vào thực hành thiết kế học cụ thể chương trình sách giáo khoa phù hợp với chuyên ngành đào tạo Nhóm thứ ba: Sử dụng công cụ đánh giá để nhận xét đánh giá, điều chỉnh hoạt động rèn luyện KN TKBH theo TCNl cho SV Ngoài để thực tốt biện pháp kể cần trang bị cho SV KN học tập khoa học, đại, thay đổi phương thức học tập truyền thống; trang bị nguồn lực cần thiết cho việc rèn luyện KN, đồng thời phối hợp chặt chẽ với trường phổ thông để SV có có hội thực hành, trải nghiệm Kết thực nghiệm cho thấy vận dụng biện pháp vào rèn luyện TKBH theo TCNL cho sinh viên ĐHSP có tác động tích cực đến kết học tập cải thiện mức độ thành thục lớp TN đầu tăng lên rõ rệt so với lớp TN đầu vào Trong thiết kế hoạt động 24 học tập xác định phương pháp, phương tiện thực tốt Thông qua quan sát, trò chuyện với sinh viên lớp thực nghiệm chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy khẳng định tính đắn biện pháp đề xuất, góp phần cao hiệu đào tạo sinh viên phạm TKBH theo tiếp cận lực có vai trò quan trọng tạo nên thành công giảng hành trang thiếu hoạt động nghề nghiệp giáo viên sau Sinh viên cần rèn luyện từ ngồi ghế nhà trường, tiếp tục rèn luyện làm việc trường phổ thông, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Lí luận Luận án đề cập làm rõ khái niệm đề tài: Đào tạo theo tiếp cận lực, học, thiết kế học, thiết kế học theo tiếp cận lực, cấu trúc TKBH theo TCNL, tiêu chí đánh giá năng, nguyên nhân ảnh hưởng đến rèn luyện thiết kế học sinh viên 1.2 Thực trạng Đa số sinh viên nhận thức chưa thiết kế học TKBH theo tiếp cận lực tầm quan trọng thành cơng nghề nghiệp sau Giảng viên nhận thức TKBH theo tiếp cận lực, việc triển khai thực rèn luyện cho sinh viên chưa có hiệu Giảng viên sinh viên đánh giá thiết kế học sinh viên mức độ trung bình Tuy nhiên tự đánh giá sinh viên cao so với đánh giá giảng viên Phương pháp hình thức sử dụng để rèn luyện KN TKBH theo TCNL cho sinh viên chưa phong phú không trọng đến thực hành, thực khơng qui trình, lớp học q đông 25 Kết thực trạng cho thấy thời gian giành cho thực hành, rèn luyện nghề sinh viên chưa tương xứng với yêu cầu nghề Điều kiện môi trường, sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu rèn luyện SV Kiến nghị 2.1 Đối với trường đại học phạm Nhà trường đại học phạm cần thay đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học học phần rèn luyện NVSP thường xuyên học phần phương pháp giảng dạy môn trọng vào bản, có TKBH Cần dành nhiều thời gian cho việc hình thành nghề lực nghề nghiệp cho sinh viên 2.2 Đối với giảng viên trường phạm Liên tục cập nhật, thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận lực, tập trung vào trải nghiệm người học, nhằm cao hứng thú, tính tích cực học tập, rèn luyện sinh viên Giảng viên cần thường xuyên rèn luyện cao tay nghề, có thiết kế học theo tiếp cận lực để có kinh nghiệm thực tiễn rèn luyện cho sinh viên, tránh lí thuyết sng Sử dụng trang thiết bị đại 2.3 Đối với sinh viên đại học phạm Sinh viên cần nhận thức đầy đủ vai trò rèn luyện dạy học, có TKBH theo tiếp cận lực từ ngồi ghế nhà trường tạo nên thành công hoạt động nghề nghiệp thân sau Chủ động, tích cực học tập, tự lập kế hoạch rèn luyện Tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu năng, lí thuyết dạy học đại Ln có thái độ cầu tiến học hỏi từ thầy cô bạn sinh viên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ học tập cách hăng say, hứng thú DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Thị Loan, Một số biện pháp rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên phạm, tạp chí giáo dục, số đặc biệt, tháng 5/2018 tr 49 – 52 Trần Thị Loan, Rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên phạm tạp chí khoa học giáo dục, số 04, tháng 04/2018 tr45 - 48 Trần Thị Loan, Thực trạng rèn luyện thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh vên đại học phạm, tạp chí thiết bị giáo dục, số 175 – 6/2018 tr 155 - 157 ... luận rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm 5.2 Khảo sát thực trạng kĩ thiết kế học thực trạng rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học. .. pháp rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 1.1... luận rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm Chương 2: Thực trạng rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm Chương 3: Biện pháp rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm tt , Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm tt , Những nghiên cứu về kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực, KN xác định là lựa chọn Môi trường Thiết kế tổng kết, CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, 1 Cơ sở và nguyên tắc xác định biện pháp, Kết quả đánh giá kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực của sinh viên qua nghiên cứu trường hợp

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn