Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

2 85 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:05

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU Tổng kết vốn từ I Mục đích yêu cầu: -HS tự KT vốn từ mìnhtheo nhóm từ đồng nghĩa cho -HS tự KT khả dùn từ II Đồ dùng học tập: Bảng phụ cho BT3 III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS làm 1,2 tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác định yêu cầu ? Lớp đọc thầm theo Cả lớp đọc thầm lần - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết a)+đỏ, điều, son Phần a +trắng, bạch +xanh, biếc, lục +hồng, đào Phần b b)Thứ tự.các từ cần điền:đen, huyền, ơ, mun, mực, thâm Bài 2: Nhóm khác bổ sung - Gọi HS đọc đề tập số ,xác định yêu cầu ? Nhiều HS nhắc lại …… Gọi HS đọc văn Cả lớp đọc thầm theo -Hãy tìm hình ảnh so sánh? +VD:Cô gái vẻ mảnh mai ,yểu điệu TaiLieu.VN Page …………………nhân hố? GV phải có mới, riêng quan sát Rồi đến riêng tình cảm, tưởng Bài 3: HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày liễu +Dòng sơng chảy lặng lờ mải Nhớ đò năm xưa ………… HS làm VBT VD: Dòng sơng Hồng dải lụa đào duyên dáng HĐ4 :củng cố ,dặn dò Lớp NX,bổ sung -NX tiết học Bình câu văn hay TaiLieu.VN Page ... +Dòng sơng chảy lặng lờ mải Nhớ đò năm xưa ………… HS làm VBT VD: Dòng sơng Hồng dải lụa đào dun dáng HĐ4 :củng cố ,dặn dò Lớp NX,bổ sung -NX tiết học Bình câu văn hay TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ