Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ loại

2 73 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:03

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU Ôn tập từ loại I Mục đích yêu cầu: -Hệ thống hoá kiến thức học từ loại danh từ, đại từ ; qui tắc viết hoa danh từ riêng -Nâng cao bước kĩ sử dụng danh từ, đại từ II Đồ dùng học tập: VBTTV Bảng phụ BT III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đặt câu hỏi cặp quan hệ từ học 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Bài Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc đề tập số ,xác định + tìm DT riêng, DTchung yêu cầu ? GV:DT chung tên loại vật DT riêng tên riêng vật DT riêng viết hoa - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết +DT riêng :Nguyên +DTchung:giọng, chị gái, hàng, nước mắt, vệt, má, chị , tay, má, mặt ,phía, ánh đèn, màu, tiếng, đàn, tiếng, hát, mùa xuân, năm Nhóm khác bổ sung Bài 2: TaiLieu.VN Nhiều HS nhắc lại Page Làm miệng Gọi HS trình bày Bài 3: - Gọi HS đọc đề tập số 3, xác định + tìm đại từ xưng hô yêu cầu ? -Thế đại từ xưng hô ? HS làm việc cá nhân +chị, em, tơi, chúng tơi Gọi HS trình bày Lớp NX,bổ sung Bài *Lưu ý: +Đọc câu đoạn văn , XĐ câu thuộc kiểu câu +Tìm xem chủ ngữ DT hay đại từ đáp án SGV tr273 +Mỗi kiểu câu nêu VD HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày HĐ4 : củng cố ,dặn dò -Nhắc lại kiến thức động từ, tính từ học Chuẩn bị tiết sau Ơn tập từ loại -NX tiết học TaiLieu.VN Page ... DT hay đại từ đáp án SGV tr273 +Mỗi kiểu câu nêu VD HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày HĐ4 : củng cố ,dặn dò -Nhắc lại kiến thức động từ, tính từ học Chuẩn bị tiết sau Ôn tập từ loại -NX tiết...Làm miệng Gọi HS trình bày Bài 3: - Gọi HS đọc đề tập số 3, xác định + tìm đại từ xưng hơ u cầu ? -Thế đại từ xưng hô ? HS làm việc cá nhân +chị, em, tôi, Gọi HS trình bày Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ loại, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ loại