GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH

78 36 0
  • Loading ...
1/78 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 09:00

GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH [Tài liệu học viên] Biên soạn: Hồng Mạnh Đức Contents PHẦN 1: KHOA HỌC MÁY TÍNH & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.Khoa học máy tính ? 2.Công nghệ thơng tin ? 3.Cơng nghệ Điện tốn đám mây (Cloud Computing) 4.An tồn Thơng tin 4.1.Các nguy công mạng 4.2.Phòng chống mã độc 4.3.Bảo mật thông tin cá nhân 13 PHẦN 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 20 1.Quảng bá thương hiệu 20 1.1.Tạo profile PowerPoint phát trực tiếp Facebook 20 1.2.Tạo profile cá nhân LinkedIn 22 Quản trị công việc doanh nghiệp 26 2.1.Giới thiệu Office365 26 2.2.Sử dụng Office365 27 2.3.Sử dụng Skype 57 3.Kết nối cộng đồng 62 3.1.Blog Wordpress 62 3.2.Fanpage 70 3.3.Kênh Youtube 73 3.4.Đồng thông tin kênh online 76 MODULE KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THƠNG TIN - KHOA HỌC MÁY TÍNH (1 ngày) Mục tiêu học tập Kết thúc module này, học viên có hiểu biết kỹ CNTT nhằm Quảng bá thương hiệu (cá nhân doanh nghiệp), Quản trị công việc doanh nghiệp Kết nối với cộng đồng, bao gồm: - Phát trực tiếp slide Facebook Tạo CV LinkedIn Sử dụng Office365 để làm việc Tạo mẫu khảo sát online Lập kế hoạch cơng việc Tạo site làm việc nhóm Tạo ứng dụng di động PowerApps Xây dựng kênh Marketing online Nhận thức thực thi bảo mật thông tin Nhận thức thực thi phòng chống mã độc Kế hoạch học tập Ngày Nội dung Kỹ CNTT Thời lượng Hoạt động Trình bày giảng 5h Thảo luận Làm tập nhóm Khoa học máy tính Thực hành máy tính 3h Tổng kết học PHẦN 1: KHOA HỌC MÁY TÍNH & CƠNG NGHỆ THƠNG TIN 1.Khoa học máy tính ? Khoa học máy tính ngành học hướng đến phát triển kỹ tư phán đốn tính tốn Qua đó, người học biết làm thể để tạo công nghệ đơn giản sử dụng công nghệ Đây kiến thức cần thiết cho sinh viên kỷ 21, ngành học Đào tạo khoa học máy tính tập trung vào học tập nghiên cứu hệ thống máy tính thuật tốn xử lý, bao gồm nguyên lý, thiết kế phần cứng phần mềm, ứng dụng người dùng Các chủ điểm cụ thể mà khoa học máy tính đề cập đến là: - Thuật tốn giải vấn đề Tính tốn phân tích liệu Tương tác người máy Mơ hình hóa mơ giới thực Thiết kế đồ họa Lập trình (bao gồm thiết kế trò chơi) Bảo mật (bao gồm mật mã học) Thiết kế web Thiết kế lập trình robot Các vấn đề đạo đức xã hội ngành máy tính Trong kỷ 21, CNTT sâu vào khía cạnh sống hàng ngày Dữ liệu lớn, phần mềm Internet tích hợp vào hoạt động thương mại sản phẩm hàng hóa Các kiến thức kỹ học từ ngành khoa học máy tính giúp học viên làm việc nhiều ngành nghề như: - CNTT: thiết kế phần mềm phần cứng, phát triển thiết bị di động, hạ tầng mạng … Công nghiệp: thiết kế sử dụng ứng dụng mô để cải tiến sản phẩm Bảo vệ sức khỏe: áp dụng kỹ thuật DNA mới, giám sát bệnh nhân từ xa, đảm bảo an tồn liệu y tế … Bán lẻ: phân tích liệu để dự đoán cải thiện việc quản lý hàng hóa tồn kho Dự báo thời tiết: phát triển giải nghĩa mơ hình dự báo hoạt động bão Nghệ thuật: thiết kế hiệu ứng đặc biệt cho phim âm nhạc kỹ thuật số Dịch vụ tài chính: thiết kế giám sát dịch vụ giao dịch tự động Kiến thức máy tính áp dụng rộng rãi nhiều ngành nghề khác Sự hiểu biết nguyên tắc cốt lõi khoa học máy tính quan trọng với công việc không trực tiếp sử dụng máy tính Thực tế là, 70% nghề máy tính nằm ngồi ngành cơng nghiệp CNTT, 9% dịch vụ thông tin, 12% dịch vụ tài chính, 36% dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp, 7% dịch vụ phủ giáo dục cộng đồng, 12% sản xuất 2.Công nghệ thơng tin ? Cơng nghệ thơng tin lĩnh vực bao gồm hoạt động thiết kế, phát triển, triển khai, hỗ trợ quản lý phần mềm, phần cứng máy tính hệ thống mạng để tổ chức trao đổi thông tin điện tử Một cách dễ hiểu hơn, Công nghệ thông tin ngành sử dụng công nghệ đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn, lưu trữ khai thác thông tin Công nghệ thông tin ngành quản lý công nghệ mở nhiều lĩnh vực khác phần mềm máy tính, hệ thống thơng tin, phần cứng máy tính, ngơn ngữ lập trình lại khơng giới hạn số thứ quy trình cấu trúc liệu Tóm lại, thứ mà biểu diễn liệu, thông tin hay tri thức định dạng nhìn thấy được, thơng qua chế phân phối đa phương tiện xem phần lĩnh vực công nghệ thông tin Trong kinh doanh, công nghệ thông tin cung cấp cho doanh nghiệp bốn nhóm dịch vụ lõi để giúp thực thi chiến lược kinh doanh là: q trình tự động kinh doanh, cung cấp thơng tin, kết nối với khách hàng công cụ sản xuất Vai trò CNTT đời sống kinh doanh Hiện nay, thấy CNTT diện tất lĩnh vực hoạt động người Khơng có lĩnh vực nào, khơng có nơi khơng có mặt CNTT CNTT động lực quan trọng phát triển Tác động CNTT xã hội lồi người vơ to lớn, khơng thúc đẩy nhanh q trình tăng trưởng kinh tế, mà kéo theo biến đổi phương thức sáng tạo cải, lối sống tư người CNTT đặc biệt Internet biến đổi thứ làm, từ học tập, giao tiếp, cách thức làm việc đến vui chơi giải trí CNTT thay đổi cách thức học tập Sự truyền thông, hợp tác, tham gia tảng giáo dục Phương pháp học tập truyền thống cung cấp chủ yếu từ hai nguồn chính, từ học sinh có thơng tin, : sách giáo khoa giảng viên Cả hai nguồn bị giới hạn định dạng chuẩn thời gian thực Nhờ CNTT, dễ dàng phân phối tài nguyên học tập, tương tác nơi lúc, gặp gỡ trao đổi với nhiều giảng viên giỏi toàn cầu … CNTT thay đổi cách thức giao tiếp Nhờ ứng dụng CNTT chat, điện thoại Internet, phát video trực tuyến …con người toàn cầu dễ dàng liên lạc với khơng có cảm giác phân cách địa lý CNTT thay đổi cách thức làm việc Nhờ CNTT, bạn khơng cần đến cơng ty mà tương tác với đồng nghiệp, tham gia buổi họp giao ban, đồng liệu server công ty… cách thời gian thực Việc quản lý vận hành nhiều chi nhánh toàn cầu trở nên dễ dàng hết nhờ CNTT Internet CNTT thay đổi cách thức giải trí Bạn mua hàng online, xem phim trực tuyến, khám phá địa danh toàn cầu, cập nhật tin tức … nhiều thiết bị khác Trong tổ chức doanh nghiệp, CNTT áp dụng hiệu sâu rộng tất hoạt động, như: - Hệ thống thông tin quản lý, bao gồm: nhân sự, thiết bị, qui trình làm việc, thu thập, phân tích phân phối thông tin … Hệ thống thương mại điện tử Ứng dụng kinh doanh thiết bị di động Dịch vụ trực tuyến ( chăm sóc sức khỏe, đào tạo …) 3.Cơng nghệ Điện tốn đám mây (Cloud Computing) 3.1 Điện tốn đám mây ? Điện tốn đám mây (cloud computing) thuật ngữ dùng để ứng dụng vận hành tảng trình duyệt web phần điện toán (computing) lại thực máy chủ liệu xa, kết nối với trình duyệt qua mạng Internet tồn cầu Nói cách đơn giản “ứng dụng điện tốn đám mây” ứng dụng trực tuyến Internet Trình duyệt nơi ứng dụng hữu vận hành liệu lưu trữ xử lý máy chủ nhà cung cấp ứng dụng Một giải pháp điện toán đám mây hiệu Azure Microsoft Azure cung cấp dịch vụ sau: - Đa lựa chọn hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình, tảng ứng dụng, cơng cụ, sở liệu thiết bị - Dễ dàng thay đổi qui mô dịch vụ cho phù hợp nhu cầu doanh nghiệp - Cam kết cung cấp dịch vụ bảo mật hàng đầu công nhận quan bảo vệ liệu Liên minh Châu Âu, quan công cộng Mỹ - Sử dụng ứng dụng vị trí giới - Tìm kiếm hội kinh doanh mới, cải thiện dịch vụ khách hàng đưa định cách thông minh dựa liệu lớn 3.2.Lợi ích sử dụng điện tốn đám mây - Sử dụng tài ngun tính tốn động (Dynamic computing resources): Các tài nguyên cấp phát cho doanh nghiệp doanh nghiệp muốn cách tức thời Thay việc doanh nghiệp phải tính tốn xem có nên mở rộng hay khơng, phải đầu tư máy chủ doanh nghiệp cần yêu cầu "Hey, đám mây, cần thêm tài nguyên tương đương với CPU 3.0 GHz, 128GB RAM…" đám mây tự tìm kiếm tài nguyên rỗi để cung cấp cho bạn - Giảm chi phí: Doanh nghiệp có khả cắt giảm chi phí để mua bán, cài đặt bảo trì tài nguyên Thay việc phải cử chuyên gia mua máy chủ, cài đặt máy chủ, bảo trì máy chủ bạn chẳng cần phải làm ngồi việc xác định xác tài ngun cần u cầu - Giảm độ phức tạp cấu doanh nghiệp: Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa mà lại phải có chuyên gia IT để vận hành, bảo trì máy chủ q tốn Nếu khốn ngồi trình doanh nghiệp tập trung vào việc sản xuất hàng hóa chun mơn giảm bớt độ phức tạp cấu - Tăng khả sử dụng tài nguyên tính toán: Một câu hỏi đau đầu việc đầu tư tài nguyên (ví dụ máy chủ) hết khấu hao, tơi đầu tư có lãi hay khơng, có bị outdate công nghệ hay không Khi sử dụng tài nguyên đám mây bạn khơng phải quan tâm tới điều 4.An tồn Thơng tin 4.1.Các nguy công mạng Tấn công thám: kiểu cơng tìm điểm yếu cấu trúc hệ thống CNTT Tấn công truy nhập: attacker khai thác lỗ hổng dịch vụ mạng để đánh cắp tài khoản, liệu bí mật thơng tin riêng tư khác Tấn công từ chối dịch vụ: attacker gửi số lượng lớn yêu cầu truy nhập làm cho hệ thống đích cạn kiệt tài nguyên không cấp dịch vụ mạng Tấn công mã độc: attacker khai thác lỗ hổng phần mềm dùng mã độc để công vào ứng dụng dịch vụ mạng 4.2.Phòng chống mã độc 1.Các loại phần mềm độc hại Phần mềm độc hại mã độc chương trình bí mật đưa vào chương trình khác với mục đích làm tổn hại tính bảo mật, tính tồn vẹn tính sẵn sàng hệ thống CNTT Các loại phần mềm độc hại gồm có: - Virus phần mềm độc hại gắn vào chương trình khác thực chức khơng mong muốn máy tính Virus thường kích hoạt thơng qua tương tác người dùng mở tập tin chạy chương trình - Worms (sâu máy tính) chương trình “đóng gói”, tự chép, tự kích hoạt mà khơng cần can thiệp người dùng - Trojan Horses (mã độc Trojan) mã độc ẩn ứng dụng dường bình thường, ví dụ trò chơi … - Click Get Started - Bước 1: chọn chủ điểm cho blog 63 - Bước 2: chọn kiểu trình bày trang chủ - Bước 3: chọn mẫu giao diện (theme) Bạn bỏ qua bước 64 - Bước 4: chọn tên miền cho blog - Bước 5: chọn loại blog miễn phí - Bước 6: điền email, chọn username & password quản trị blog click Creat My Account 65 - Hoàn tất việc đăng ký Bạn mở email để xác nhận địa email 66 - Chuyển sang giao diện quản trị blog Bạn tùy chỉnh theme, thêm viết, thêm trang … cho blog - Hoặc chuyển sang giao diện điều khiển (Dashboard) cách nhập https://tên_blog/wp-admin, https://tên_blog/admin 67 - Để đăng viết mới, chọn Post/Add new - Để thay đổi giao diện, chọn Appearance/Theme - Để thêm tiện ích, chọn Appearance/Widgets 68 - Để thay đổi ảnh đại diện trang, chọn Appearance/Header - Để thêm menu, chọn Appearance/Menu 69 Hình ảnh blog hồn thiện: 3.2.Fanpage Fanpage trang like Facebook có chức hồn tồn khác trang cá nhân, giúp bạn lập cộng đồng bán hàng phù hợp Facebook Fanpage nơi mà bạn phát triển nhiều thứ Facebook, cụ thể là: - Xây dựng hình tượng cá nhân, cho người tiếng có ảnh hưởng đến cộng đồng Phát triển kinh doanh, thương hiệu, bán hàng Facebook 70 - Xây dựng cộng đồng, chiến dịch phi lợi nhuận… Fanpage nơi hỗ trợ bạn tính cao cấp trang cá nhân quảng cáo Facebook ( ads FB ) giúp bạn tiếp cận với hàng triệu người dùng Facebook, giúp bạn tạo album ảnh, lên lịch post bài, tương tác với thành viên hay tạo event hiệu hết Điều mà trang cá nhân làm Các bước để tạo Fanpage - Truy nhập Facebook tài khoản cá nhân chọn Creat Page - Facebook đưa nhóm danh mục để lựa chọn cho trang 71 Các nhóm gồm có:       Nhóm doanh nghiệm địa phương, địa điểm ( bạn đơn vị kinh doanh có địa điểm cụ thể ) Nhóm cơng ty tổ chức học viện ( bạn tạo fanpage cho công ty tổ chức hay học viện ) Nhóm nhãn hiệu sản phẩm ( bạn định kinh doanh bán sản phẩm dịch vụ hay phát triển thương hiệu ) Nhóm nghệ sĩ ban nhạc người cơng chúng ( bạn tạo fanpage cho người tiếng ) Nhóm giải trí dành cho muốn làm chương trình giải trí Nhóm ý tưởng cộng đồng ( bạn muốn phát triển cộng đồng chiến dịch phi lợi nhuận ) Bạn lựa chọn click vào nhóm phù hợp 72 Bạn điền đầy đủ thơng tin click Get Started - Tiếp theo, bạn cần bổ sung thêm thông tin cần thiết cho fanpage bạn, là: avatar, ảnh bìa, phần giới thiệu… bạn việc điền đủ click Continue để hoàn thành bước Bạn bỏ qua để làm sau Sau xong hết bước, Facebook tự động chuyển bạn đến trang cá nhân bạn vừa tạo Bây bạn thêm thông tin bắt đầu post xây dựng cộng đồng - Hình ảnh trang hồn thiện: 3.3.Kênh Youtube Youtube kênh chia sẻ video có nhiều người xem theo dõi Từ kênh này, bạn upload video phục vụ cho mục đích marketing chia sẻ kiến thức cho cộng đồng … 73 - Đăng nhập trang https://youtube.com Click avatar tài khoản bạn góc phải chọn Youtube Setting - Click Creat a channel 74 - Điền tên kênh click CREAT CHANNEL - Để thay đổi hình bìa, chọn Add channel art Để thêm mô tả kênh, chọn Channel description Để upload video, chọn Upload upload a video Hình ảnh kênh Youtube hồn thiện: 75 3.4.Đồng thơng tin kênh online  Câu hỏi hướng dẫn: Theo bạn, việc đồng thông tin kênh blog wordpress với fanpage, Linkedin … có tác dụng ? Bạn đồng thơng tin (bài viết, chương trình khuyến …) từ blog Wordpress sang Facebook, Linkedin Việc đồng giúp bạn tiết kiệm thời gian đảm bảo thông tin quán kênh marketing - Đăng nhập tài khoản quản trị blog để vào giao diện quản lý: 76 - Chọn Settings/Sharing - Chọn Publicize Settings - Điền địa Fanpage, Linkedin … Bây giờ, bạn post blog hệ thống tự động chia sẻ lên Fanpage, Linkedin … 77
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH, GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn