BÁO CÁO KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VÀ PHỎNG VẤN SÂU NỘI DUNG VỀ HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN KHÍ SINH HỌC

55 40 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 08:51

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP-LCASP BÁO CÁO KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VÀ PHỎNG VẤN SÂU NỘI DUNG VỀ HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN KHÍ SINH HỌC Cán thực hiện: Bùi Minh Định – Chuyên gia điện máy (máy phát điện) Đỗ Đức Tuấn – Kỹ thuật viên thực địa (dự thảo lần 1) Hà Nội, tháng năm 2018 Mục lục I ĐẶT VẤN ĐỀ II MỤC TIÊU III ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP Địa bàn Phương pháp Thời gian thực hiện: IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN Kết vấn sâu Kết khảo sát sơ Kết đo đạc thực tế Phân tích số liệu luận giải 12 Đề xuất điểm thí nghiệm mơ hình tiềm 20 V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO 21 PHỤ LỤC 23 Phụ lục 1: Các thiết bị kiểm toán lượng sử dụng 23 Phụ lục 2: Biểu đồ vận hành MPĐ KSH cho trang trại quy mô lớn (cho máy phát điện công suất 75 kVA/60 kW) 25 Phụ lục 3: Bảng tính tốn chi phí phát điện phương án phát điện KSH cho máy phát điện công suất 75 kVA/60 kW 27 Phụ lục 4: Biểu đồ vận hành MPĐ KSH cho trang trại quy mô vừa (cho máy phát điện công suất 30 kVA/24 kW) 32 Phụ lục 5: Bảng tính tốn chi phí phát điện phương án phát điện KSH cho máy phát điện công suất 30 kVA/24 kW 34 Phụ lục 6: Biểu đồ vận hành MPĐ KSH cho trang trại quy mô vừa (cho máy phát điện công suất kVA/4 kW) 43 Phụ lục 7: Bảng tính tốn chi phí phát điện phương án phát điện KSH cho máy phát điện công suất kVA/4 kW 45 Phụ lục 8: Biên thực địa 50 Danh mục bảng Bảng 1: Tổng hợp lựa chọn cơng suất MPĐ, vận hành theo kích thước hầm KSH công suất tải điện trang trại 14 Bảng 2: Tổng hợp tiêu so sánh phương án nâng cao lực phát điện KSH lợi ích mơ hình cỡ lớn (70kVA, 60 kW) 16 Bảng 3: Tổng hợp tiêu so sánh phương án nâng cao lực phát điện KSH lợi ích mơ hình cỡ vừa (30kVA, 24 kW) 17 Bảng 4: Tổng hợp tiêu so sánh phương án nâng cao lực phát điện KSH lợi ích mơ hình cỡ nhỏ (5kVA, kW) 18 Bảng 5: Thiết bị dụng cụ đo kiểm lượng đã, sử dụng 23 Danh mục hình Hình 1: Sự cân pha hệ số công suất thấp Hình 2: Điện áp rơi lớn hệ thống truyền tải phân phối điện (đo đạc điểm đầu nguồn cấp trang trại ơng Tốn) 10 Hình 3: Các hình ảnh MPĐ chụp trang trại nhà ông bà Huy – Tuyết 11 Hình 4: Các hình ảnh MPĐ chụp trang trại Thành Phú 12 I ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện trạng vấn đề gặp phải việc nghiên cứu phát triển công nghệ phát điện (MPĐ) sử dụng khí sinh học (KSH) khó khăn triển khai điều kiện hồn cảnh Việt nam phân tích chi tiết đề cương đề án Tuy nhiên, kết phân tích phần lớn dựa kết nghiên cứu bàn đồng thời dựa hiểu biết thực tế chuyên gia cần có kiểm chứng thơng qua vấn sâu điều tra trường Tiến hành chuyến thực địa để vấn sâu tiến hành khảo sát sơ để kiểm tra xác nhận lại vấn đề nêu thuyết minh đề tài, giải pháp định hướng nghiên cứu có phù hợp hay không nhằm khẳng định nội dung nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu tiêu đặt hợp lý, khả thi mặt kỹ thuật thị trường chấp nhận có khả thương mại hóa cao để mang lại hiệu kinh tế Dựa kết thực địa khảo sát sơ này, Tư vấn đề xuất có điều chỉnh yếu tố định hướng nghiên cứu đưa hay không đề xuất thiết kế nghiên cứu thí nghiệm, mơ hình theo định hướng II MỤC TIÊU Đánh giá nhận thức người dân việc sử dụng MPĐ KSH, đặc biệt xác định tâm lý lo ngại việc chuyển đổi từ MPĐ cố kiểu cũ sang máy phát điện dùng KSH Khảo sát sơ việc thiết kế hệ thống cung cấp điện, phân tích nhu cầu sử dụng điện (cơng suất tối đa, thời gian sử dụng trung bình, cơng suất trung bình, tiền điện hàng tháng…) nhằm xây dựng đường đặc tính phụ tải điện hộ dân Kiểm tra vấn đề nêu với MPĐ KSH đã/đang sử dụng, phân tích hạn chế khó khăn sử dụng hệ thống MPĐ KSH Nghiên cứu cấu tạo công nghệ chuyển đổi KSH sang lượng điện áp dụng máy phát điện thực địa hộ vừa đầu tư máy Đánh giá khả vận hành MPĐ KSH có (cơng suất, tuổi thọ, chất lượng điện ) Xác định mục tiêu tinh lọc KSH nghiên cứu tăng hiệu suất phát điện chung hệ thống MPĐ KSH (mục tiêu đạt 1,2 kWh sản xuất cho m3 KSH) với tiêu chuẩn nồng độ khí H2S đạt mức 200ppm (tương thích sản phẩm lọc đề án) Cũng đảm bảo tuổi thọ máy phát (15% so với trước cải tạo) hướng tới tương đương với máy phát khí sinh học thị trường Tìm kiếm số mơ hình tiềm để bố trí mơ hình thực nghiệm MPĐ KSH Nam Định III ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP Địa bàn Dựa mục tiêu trên, nhóm nghiên cứu trao đổi, thảo luận lựa chọn tỉnh để tiến hành điều tra thực địa gồm: • Nam Định là tỉnh có ủng hộ cấp tỉnh có tiềm phát triển chăn ni, có nhiều điểm làm thí nghiệm làm mơ hình tiềm • Lào Cai tỉnh thực lắp đặt mơ hình máy phát điện KSH có sử dụng lọc KSH cỡ nhỏ • Bình Định tỉnh có mơ hình máy phát điện máy phát điện cải tạo với công suất phát điện 50 kW • Tiền Giang nơi có nhiều mơ hình dùng KSH có đơn vị cung cấp máy phát điện chạy nhiên liệu truyền thống sang máy phát điện chạy KSH Phương pháp Để thực mục tiêu trên, Tư vấn sử dụng phương pháp sau: • Phương pháp vấn sâu: Phỏng vấn sâu tỉnh thực với 02 nhóm đối tượng gồm: (i) Đại diện quản lý dự án LCASP tỉnh; (ii) phụ kiện KSH chủ trang trại có mơ hình máy phát điện số hộ dân có cơng trình KSH Để tiến hành vấn sâu, Tư vấn xây dựng bảng câu hỏi mở để thu thập nhiều thông tin từ đối tượng khác đồng thời để kiểm tra chéo thông tin thu thập Bảng hỏi vấn sâu danh sách cán tham gia vấn sâu nêu phụ lục • Khảo sát sơ thơng qua bảng hỏi tỉnh nhằm đánh giá nhanh lực thực hiện/áp dụng nội dung đề án phát yếu tố tiềm cho thành công đề án, định vị hạn chế khó khăn ảnh hưởng đến đề xuất/nội dung đề án Bảng hỏi khảo sát sơ danh hộ dân tham gia khảo sát nêu phụ lục • Tiến hành kiểm tốn lượng chi tiết: Công việc tiến hành nhằm thu thập thông tin phụ tải, chất lượng điện nguồn lưới máy phát cố (chạy nhiên liệu truyền thống) khả tiết kiệm lượng hộ/trang trại: o Đường đặc tính phụ tải hộ tiêu thụ (đường đặc tính cơng suất/thời gian) o Hiệu suất sử dụng thiết bị tiêu thụ điện, máy phát đặc điểm hệ thống cung cấp Các thiết bị sử dụng để kiểm toán lượng danh sách hộ/trang trại chăn nuôi tiến hành đo đạc nêu chi tiết phụ lục Thời gian thực hiện: Để thu thập nhiều thông tin khả áp dụng công nghệ phát điện KSH cho hộ chăn ni Đồn tư vấn tiến hành khảo sát tỉnh khác với khung thời gian biểu sau: • Ngày 16/4/2018: tiến hành khảo sát Nam Định • Ngày 17/4/2018-18/4/2018: tiến hành khảo sát thực địa Lào Cai • Ngày 18/4/2018-21/4/2018: tiến hành khỏa sát thực địa Bình Định • Ngày 27/4/2018: Tiến hành khảo sát thực địa lần Nam Định (khảo sát chi tiết khả xây dựng mơ hình thí điểm) Với số lượng hộ trang trại người có liên quan vấn thu thấp liệu, Tư vấn đủ liệu để báo cáo kết thực nghiệm lần để đưa đề xuất kiến nghị lên ban Trong trường hợp cần bổ sung thêm thông tin tiến hành thêm chuyến thực nghiệm sâu IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN Kết vấn sâu 1.1 Phỏng vấn cán quản lý PPMU Theo xu hướng đại hóa chăn ni (với chăn ni lạnh khu vực khép kín có cách ly), nên việc cung cấp điện liên tục cho khu trang trại quan tâm Mặc dù có nhiều dự án, chương trình triển khai hỗ trợ số người dân tự bỏ tiền xây dựng hệ thống máy phát điện cố (vận hành nhiên liệu truyền thống xăng/diesel) Số liệu thống kê cụ thể chưa chi tiết Ban quản lý dự án LCASP tỉnh cung cấp thông tin hộ sử dụng KSH điển hình với thơng tin cần thiết Theo đánh giá chung cán PPMU tỉnh hiệ hầu hết máy phát điện vận hành cải tạo từ máy cũ có số máy (đầu tư theo dự án tư nhân tự đầu tư) thời gian vận hành ngắn nên việc đánh giá chưa có đủ Hầu hết MPĐ cũ cải tạo từ động diesel động xăng, có nguồn gốc từ Trung Quốc, có số có gắn nhãn nhà cung cấp nướcViệt Nam thực chất đặt từ hàng từ Trung Quốc linh kiện chính, gia cơng lắp ráp Việt nam, thời gian bảo hành ngắn Tuổi thọ loại MPĐ ngắn hay hỏng phần động đốt khí sinh học), vận hành phức tạp (do máy chưa tự động hóa, chạy lúc nhiều loại nhiện liệu) sản lượng KSH sinh không đủ để vận hành máy Theo ý kiến ông Nguyễn Văn Hùng (PPMU Bình Định) cho biết “Các hầm KSH tích 20m3 khơng nên sử dụng MPĐ khả sinh khí hầm KSH khơng đủ để cung cấp khí liên tục cho việc chạy MPĐ KSH Một số trang trại lớn sử dụng MPĐ hiệu họ xây dựng hầm KSH tích lớn (trên 100 m3) sản lượng khí nhiều đáp ứng đủ khí để chạy MPĐ, MPĐ dùng động đốt cũ chuyển đổi để dùng KSH giải pháp có tính tối ưu việc kéo dài tuổi thọ động đốt trong, giảm chi phí đầu tư MPĐ KSH mới.” PPMU tỉnh cho biết khơng có đơn vị cung cấp MPĐ ủy quyền xuống làm việc với PPMU để PPMU có sở giới thiệu cho người dân giải pháp dùng KSH cho việc phát điện Theo cán quản lý muốn phát triển thị trường MPĐ KSH cần phải quan tân đến việc tăng tuổi thọ máy, giảm chi phí đầu tư hướng dẫn người sử dụng cách vận hành bảo dưỡng máy đồng thời phải tạo đội ngũ lành nghề để sửa chữa cải tạo MPĐ KSH Các phát chính: - Các MPĐKSH cải tạo lại từ MPĐ cũ nên chất lượng kém, tuổi thọ thấp - Thời gian bảo hành ngắn, thường 3-6 tháng - Bảo dưỡng MPĐ gặp nhiều khó khăn khơng có sẵn phụ kiện thay thế, trình độ tay nghề thợ sửa chữa thấp - Nên đào tạo nghề sửa chữa MPĐ cho công ty cung cấp MPĐ đội thợ xây/đại lý 1.2 Phỏng vấn cơng ty cung cấp lắp đặt cơng trình KSH Trong trình thực địa, Tư vấn tiến hành vấn đại diện bốn công ty cung cấp máy phát điện KSH Các đơn vị cung cấp MPĐ truyền thống (sử dụng lúc cố) tiến hành cung cấp số phận điều khiển khí cho máy chuyển đổi dùng KSH Ghi nhận chung cho thấy, sở/cá nhân khơng cung cấp MPĐ KSH nguyên nhân sau: - Số lượng người sử dụng khơng nhiều, ngun nhân chưa có hướng dẫn, truyền thơng cụ thể mơ hình MPĐ hồn chỉnh việc sử dụng KSH để phát điện - Giá thành nhập cho MPĐ KSH (chạy hoàn tồn KSH) q cao, chi phí đầu tư MPĐ KSH cao gấp từ 3-5 lần giá MPĐ dùng lượng truyền thống - MPĐ KSH sử dụng khơng có điện lưới quốc gia Trong năm lại đây, hệ thống điện lưới ổn định người dân chưa mặn mà việc đầu tư MPĐKSH - Các linh kiện thay cải tạo MPĐ cũ có tuổi thọ khơng cao dẫn đến chất lượng MPĐ không tốt làm cho người dân gặp khó khăn bảo dưỡng - Một số máy phát điện KSH loại nhỏ chuyển đổi từ MPĐ chạy xăng lại khơng có phận chuyển đổi trực tiếp mà cấp KSH trực tiếp vào chế hòa khí, - Trong nước khơng có đơn vị sản xuất trực tiếp máy phát điện, đặc biệt MPĐ KSH nên việc tìm nhà cung cấp phụ tùng thay gặp nhiều khó khăn Một số đơn vị thông báo tự sản xuất thực chất nhập linh kiện từ nước ngồi gia cơng lắp ráp phần nhỏ khung bệ, vỏ để giảm bớt giá thành xây dựng thương hiệu Hiện sản phẩm cung cấp chủ yếu nhập từ Trung Quốc với chất lượng không đảm bảo, yếu tố lợi nhuận mà nhà kinh doanh cắt bớt thông số kỹ thuật so với thông số công bố (giảm công suất, bỏ phần điều khiển bảo vệ, phận đảm bảo chất lượng điện cung cấp) - Một số sản phẩm/nghiên cứu cho việc chuyển đổi MPĐ dùng nhiên liệu truyền thống sang chạy KSH nước áp dụng/thông báo thành công thực tế chưa ghi nhận đáp ứng yêu cầu người sử dụng Khơng có đánh giá, thống kê phân tích tiêu, thơng số kỹ thuật Các hạn chế chưa tiếp cận công nghệ (giới hạn khả tự nhận thức hệ thống khí, điện rời rạc…), khả Các phát chính: cải hốn theo kinh nghiệm thiết bị đo kiểm Các giải pháp - Có nhiều trang trại chăn ni có lượng KSH dư thừa số lượng trang trại sử dừng việc chế tạo phận dụng MPĐ KSH không nhiều túy khí để MPĐ sau chuyển đổi chạy KSH - Giá thành MPĐKSH cao gấp 3-5 lần so khơng có khả tự điều chỉnh để với MPĐ cải tạo chạy KSH phù hợp với đặc điểm làm việc - Khó tìm kiếm linh kiện thay MPĐ chuyển đổi với mục MPĐKSH có cố tiêu kéo dài tuổi thọ, đảm bảo hiệu suất chuyển đổi Kết khảo sát sơ Tư vấn tiến hành khảo sát sơ 05 hộ/trang trại chăn ni có cơng trình KSH, kết cho thấy: - 100% trang trại hộ chăn nuôi hài lòng với chất lượng cơng trình KSH mong muốn sử dụng MPĐ để sử dụng hết lượng KSH dư thừa Thời gian đầu, lượng KSH dư thừa hộ đốt bỏ, nhiên an toàn cháy nổ thời gian kiểm sốt việc đốt khí nên hầu hết hộ/ trang trại chăn nuôi hường xả thẳng lượng KSH dư thừa ngồi mơi trường - Đối với hộ/trang trại chăn nuôi sử dụng MPĐ KSH thời điểm khảo sát, tồn MPĐ khơng có khả vận hành bị hỏng hóc Có hộ năm chưa vận hành lại MPĐ sử dụng trực tiếp KSH Khơng có hộ/ trang trại ghi chép số liệu sản lượng điện, công suất tiêu thụ lượng khí cung cấp hầm KSH việc vận hành MPĐ - Các trang trại chăn nuôi có tâm lý e ngại sử dụng MPĐ KSH họ cho biết họ tham khảo số trang trại chăn nuôi sử dụng MPĐ biết tuổi thọ MPĐ KSH khơng cao, chi phí đầu tư lớn, khó bảo dưỡng họ chưa muốn đầu tư MPĐKSH để sử dụng hết khí ga thừa - Một số hộ đã/đang dùng MPĐ KSH (nhà ơng Tốn, Ơng bà Huy-Tuyết, Ơng Danh…) ghi nhận việc cắt giảm chi phí điện tiêu thụ từ lưới (tiền tiết kiệm từ 6-30 triệu tùy công suất phát hệ thống MPĐ KSH) Tuy nhiên MPĐ KSH làm việc chưa ổn định nên tâm lý phải dự phòng thay hồn tồn MPĐ dùng nhiên liệu xăng/diesel chưa thực (thông thường trang trại giữ MPĐ chạy diesel cũ) Nhìn chung, hộ sử dụng cơng trình KSH hào hứng, nhiệt tình mong muốn lắp đặt, hỗ trợ lắp đặt MPĐ KSH trang trại Việc làm tăng hiệu sử dụng KSH giảm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Kết đo đạc thực tế Tư vấn tiến hành lắp đặt thiết bị đo trang trại chăn nuôi tỉnh Nam Định trang trại chăn ni tỉnh Bình Định Kết đo đạc thực tế sau: 3.1 Trang trại chăn nuôi xã Xuân Thượng- huyện Xuân Trường- tỉnh Nam Định 3.1.1 Thực trạng Trang trại chăn nuôi ông Nguyễn Văn Tốn xóm 10 Xóm 10 –xã Xn Thượng- huyện Xuân Trường- tỉnh Nam Định chăn nuôi : 200 lợn lái, 2000 lợn thịt Hàng ngày chất thải lợn nạp hết vào cơng trình KSH (thể tích 1500 m3) Lượng khí sinh sử dụng cho việc chạy máy phát điện trước đây, đốt bỏ Trang trại sử dụng hai MPĐ với thông tin cụ thể sau: - Máy phát điện diesel cũ với công suất 50 kW mua năm 2005 Giá máy thời điểm mua 160 triệu VNĐ Năm 2008 máy điều chỉnh để chạy lưỡng nhiên liệu (diesel KSH) Trang trại dùng MPĐ KSH để cấp điện cho trang trại trường hợp cố, nhiên hạn chế việc vận hành máy cần yêu cầu người có chun mơn vật tư tiêu hao gia đoạn trước giá chăn nuôi lên cao nên hệ thống MPĐ KSH không vận hành (khi mà chi phí điện lưới bù đắp nguồn thu bán thịt heo) - Máy phát điện diesel cũ với công suất 63 kVA mua năm 2008 Giá máy thời điểm mua 70 triệu VNĐ, nhiên máy bị hỏng sau mùa mua Do MPĐ hỏng nên MPĐ KSH không vận hành mà quay trở chạy 100% diesel KSH sản xuất được đốt bỏ (tuy nhiên thời điểm đoàn khảo sát hầm khí bị ngập nước khơng có đốt khí) Chi phí tiền điện hàng tháng trang trại 30-40 triệu VNĐ tùy thời điểm Chi phí mua dầu diesel để chạy MPĐ khơng chủ trang trại ghi chép thống kê cụ thể, theo đánh giá chủ trang trại chi phí tốn kém, cao nhiều so với việc dùng điện lưới 3.1.2 Kết đo đạc Hiện trang trại không sử dụng MPĐ KSH nên Tư vấn không đo đạc thông số MPĐ chạy KSH Tư vấn đo hệ số công suất hệ thống điện mà trang trại dùng Kết đo đạc trường cho thấy có lệch tải việc phân phối pha, khiến điện áp lệch ảnh hưởng đến cân hệ thống Ngoài hệ số công suất cosφ trang trại thấp (0,77) nhỏ hệ số công suất quy định luật điện lực (cosφ >=0,85), nên trang trại vài lần bị phạt phát công suất phản kháng (công suất vơ cơng) lên lưới quốc gia Do cần phải cải tạo lại hệ thống tụ bù để tránh tình trạng bị phạt hệ số công suất thấp cải tạo khả vận hành MPĐ chạy thấp tải Hình 1: Sự cân pha hệ số công suất thấp 3.1.3 Đánh giá chung Tại thời điểm việc vận hành máy phát điện KSH trước đem lại lợi ích so sánh so với việc sử dụng điện lưới Việc chuyển đổi hoàn toàn sang chạy KSH mà không cần cung cấp nguyên liệu phụ diesel giúp giảm chi phí nguyên liệu tiêu hao cần nâng cao chi phí tiết kiệm phát điện giảm chi phí vận hành hệ thống MPĐ KSH 3.2 Trang trại chăn nuôi xã Hải An- huyện Hải Hậu- Tỉnh Nam Định 3.2.1 Thực trạng Trang trại chăn nuôi ông Trần Quốc Toản Xóm 2- xã Hải An- huyện Hải Hậu- Tỉnh Nam Định, chăn nuôi : 1600 lợn thịt (vào thời kỳ cao điểm 1800 lợn thit) Do việc chăn nuôi lợn gia công nên kế hoạch chăn nuôi phụ thuộc nhiều vào đơn hàng Do diện tích trang trại lớn với bể lắng sau hầm khí sử dụng để lọc nước thải trước cấp vào ao sen tưới cho vườn trồng xung quanh Hàng ngày chất thải lợn nạp hết vào cơng trình KSH (thể tích 2000 m3) Lượng khí sinh sử dụng cho việc chạy máy phát điện trước đây, đốt bỏ 3.2.2 Kết đo đạc Hệ thống điện cấp từ máy biến áp chung cho khu vực cách xa trang trại 1800m, trang trại sử dụng công suất tối đa đạt 15 kW Tuy nhiên với điện áp đo cho thấy có suy giảm đáng kể điện áp sử dụng (hơn 10%) đường dây xa Theo hóa đơn tiền điện hàng tháng chiếm khoảng 15 triệu VNĐ (tính trung bình cho năm), theo ghi nhận trang trại có kế hoạch tăng quy mơ trang trại thêm dãy chuồng chi phí điện tới 20 triệu VNĐ/tháng Như hình bên dưới, với số liệu đo cho thấy điện áp pha không cân (198;187;198), với độ lệch 11V hai pha sụt áp lên tới (220-187)/220=15% Do vận hành với lưới điện quốc gia hệ thống vận hành ổn định tổn thất lớn (khoảng 15% cho toàn hệ thống phân phối) D Phương án 4: Áp dụng mơ hình MFD KSH nâng cấp tăng tuổi thọ hiệu suất AFR BIOGAS-ANALYSIS Chi phí đầu tư ban đầu cho máy phát KSH (30 kVA) Tuổi thọ máy phát điện (sau cải hoán) Chi phí đầu tư cho hệ thống ARF BIOGAS-ANALYSIS 215,000,000.0 VND 5.0 năm 177,500,000.0 VND 3.1 Tủ động lực 45,500,000.0 VND 3.2 Phần điều khiển, đào tạo 30,000,000.0 VND 3.3 Phần mạch nguồn 30,000,000.0 VND 3.4 Phần cấu chấp hành công suất nhỏ 50,000,000.0 VND 3.5 Quạt mat, máy bơm nước, linh phụ kiện 22,000,000.0 VND Chi phí đầu tư ban đầu cho cụm MFD KSH cải tiến (30 kVA) 392,500,000.0 VND Tiền điện tiết kiệm được/năm 129,797,520.0 VND/năm Chi phí vận hành/năm 6.1 37,500,000.0 VND/năm Cơng nhân 6.2 Nhiên liệu phụ 6.3 Bảo trì, vật tư cụm củ phát động KSH 6.4 Bảo trì, vật tư điều khiển Tuổi thọ máy sau cải tạo 2,000,000.0 VND 13,000,000.0 VND 9,000,000.0 VND/năm 13,500,000.0 VND/năm 40 MFD KSH tuổi thọ cao 6.5 Vòng đời dự án 5.0 năm Lợi nhuận hàng năm (chưa tính phí đầu tư ban đầu khấu hao) Thời gian thu hồi vốn Tổng chi phí đầu tư chung cho máy phát KSH (cho chu kỳ) 580,000,000.0 VND 10 Tổng giá điện phát MFD KSH (cho chu kỳ) 648,987,600.0 VND 11 Tổng chi phí tiết kiệm (cho chu kỳ) 12 Tổng lượng điện phát (cho chu kỳ) 13 Chi phí phát điện E Phương án 5: Xây dựng mơ hình MFD KSH cách cải tạo MFD truyền thống với AFR BIOGAS-ANALYSIS Chi phí đầu tư ban đầu cho máy phát chạy nhiên liệu truyền thống (30 kVA) Chi phí đầu tư ban đầu cho chuyển đổi sang chạy KSH Tuổi thọ máy phát điện (sau cải hốn) Chi phí đầu tư cho hệ thống ARF BIOGAS-ANALYSIS 92,297,520.0 VND/năm 4.3 VND/năm 68,987,600.0 VNĐ 262,800.0 kWh 2,207.0 VND/kWh 113,000,000.0 VND 86,500,000.0 VND 5.0 năm 192,500,012.0 VND 3.1 Tủ động lực 45,500,012.0 VND 3.2 Phần điều khiển, đào tạo 45,000,000.0 VND 3.3 Phần mạch nguồn 30,000,000.0 VND 41 Máy phát điện truyền thống Chi phí cải tạo Tuổi thọ máy sau cải tạo 3.4 Phần cấu chấp hành công suất nhỏ 50,000,000.0 VND 3.5 Quạt mat, máy bơm nước, linh phụ kiện 22,000,000.0 VND Chi phí đầu tư ban đầu cho MFD KSH (máy cải tạo từ phát điện truyền thống) 392,000,012.0 VND Tiền điện tiết kiệm được/năm 129,797,520.0 VND/năm Chi phí vận hành/năm 6.1 43,500,000.0 VND/năm Cơng nhân 6.2 Nhiên liệu phụ 6.3 Bảo trì, vật tư cụm củ phát động KSH 6.4 Bảo trì, vật tư điều khiển 6,500,000.0 VND 14,500,000.0 VND 9,000,000.0 VND/năm 13,500,000.0 VND/năm Vòng đời dự án Lợi nhuận hàng năm (chưa tính phí đầu tư ban đầu khấu hao) Thời gian thu hồi vốn 10 Tổng chi phí đầu tư chung cho máy phát KSH (cho chu kỳ) 609,500,012.0 VND 11 Tổng giá điện phát MFD KSH (cho chu kỳ) 648,987,600.0 VND 12 Tổng chi phí tiết kiệm (cho chu kỳ) 13 Tổng lượng điện phát (cho chu kỳ) 14 Chi phí phát điện 5.0 năm 86,297,520.0 VND/năm 4.5 VND/năm 39,487,588.0 VNĐ 262,800.0 kWh 2,319.3 VND/kWh 42 Khả phát điện tương đương Phụ lục 6: Biểu đồ vận hành MPĐ KSH cho trang trại quy mô vừa (cho máy phát điện cơng suất kVA/4 kW) Cơng suất tồn phần định mức: 5.0 kVA Công suất tác dụng định mức: 4.0 kW Sản xuất điện chi phí tiết kiệm theo sơ đồ phụ tải ngày STT 10 11 Khung Thời gian vận hành Tỷ lệ tải SEP (%) (kwh/m3) Biểu giá điện Tổng lượng điện tạo (kWh) Tổng lượng khí cần dùng (m3) Từ thứ đến thứ Chủ nhật Tiền điện quy đổi Tiên điện Tiên điện (thứ đến thứ (Chủ nhật) 7) Ghi 24h-1h - - - - - 1,004.00 1,004.00 - - Máy dừng 1h-2h - - - - - 1,004.00 1,004.00 - - Máy dừng 2h-3h - - - - - 1,004.00 1,004.00 - - Máy dừng 3h-4h - - - - - 1,004.00 1,004.00 - - Máy dừng 4h-5h - - - - - 1,004.00 1,004.00 - - Máy dừng 5h-6h - - - - - 1,367.00 1,367.00 - - Máy dừng 6h-7h - - - - - 1,367.00 1,367.00 - - Máy dừng 7h-8h - - - - - 1,367.00 1,367.00 - - Máy dừng 8h-9h30 - - - - - 1,367.00 1,367.00 - - Máy dừng 1.00 100.00 1.00 4.00 4.00 2,862.00 1,367.00 11,448.00 5,468.00 Đầy tải 1.00 100.00 1.00 4.00 4.00 2,862.00 1,367.00 11,448.00 5,468.00 Đầy tải 9h3010h30 10h3011h30 43 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 11h3012h - - - - - 1,572.00 1,367.00 - - Máy dừng 12h-13h - - - - - 1,572.00 1,367.00 - - Máy dừng 13h-14h - - - - - 1,572.00 1,367.00 - - Máy dừng 14h-15h - - - - - 1,572.00 1,367.00 - - Máy dừng 15h-16h - - - - - 1,572.00 1,367.00 - - Máy dừng 16h-17h - - - - - 1,572.00 1,367.00 - - Máy dừng 17h-18h - - - - - 2,862.00 1,367.00 - - Máy dừng 18h-19h - - - - - 2,862.00 1,367.00 - - Máy dừng 19h-20h - - - - - 2,862.00 1,367.00 - - Máy dừng 20h-21h - - - - - 1,572.00 1,367.00 - - Máy dừng 21h-22h - - - - - 1,572.00 1,367.00 - - Máy dừng 22h-23h - - - - - 1,004.00 1,004.00 - - Máy dừng 23h-24h - - - - - 1,004.00 1,004.00 - - Máy dừng 8.00 8.00 39,382.00 30,267.00 22,896.00 10,936.00 Tổng số 2.00 Ghi chú: Giá bán điện giá Giờ bình thường Giờ thấp điểm 1,572.0 VND/kWh 1,004.0 VND/kWh 44 Giờ cao điểm 2,862.0 VND/kWh Thời gian chạy máy thấp khớp với lực sản xuất khí bể KSH, công suất điện yêu cầu lại lớn Phụ lục 7: Bảng tính tốn chi phí phát điện phương án phát điện KSH cho máy phát điện công suất kVA/4 kW STT A Hạng mục Phương án 1: Đầu tư chi MFD KSH chưa cải tạo Chi phí đầu tư ban đầu cho máy phát KSH (5 kVA) Tuổi thọ máy phát điện Tổng lượng điện ngày điển hình (5,5 ngày) Tổng lượng khí tiêu thụ ngày điển hình Sản lượng điện cho m3 KSH Tổng giá bán điện tương đương (ngày thường từ thứ đến thứ 7) Tổng giá bán điện tương đương (Chủ nhật) Tổng lượng điện phát năm (cho năm 365 ngày) Số chạy ngày (giờ) 7.1 7.2 8.1 Số lượng Đợn vị 28,000,000.0 VND 3.0 năm Ghi Máy phát điện KSH cao gần lần sơ với 1500 h bảo hành tương đương với 10 tháng vận hành 5h/ngày 12.0 kWh/ngày 12.0 m3 1.0 kWh/m3 34,344.0 16,404.0 4,380.0 3.0 Tiền điện tiết kiệm được/năm VND/ngày VND/ngày kWh 11,602,680.0 VND/năm Tổng giá bán điện vào ngày thường (313 ngày thường từ thứ đến thứ 7) Tổng giá bán điện vào ngày Chủ nhật Chi phí vận hành/năm Công nhân 45 34,344.0 16,404.0 4,000,000.0 0.0 VND/kWh VND/kWh VND/năm VND/năm 644,593 VND/ tháng nhỏ mức 40 triệu/tháng trang trại thực tiễn (Thành Phú) thời gian chạy 8.2 Nhiên liệu phụ (diesel xăng) 1,000,000.0 VND/năm 8.3 10 Bảo trì, vật tư cụm củ phát động KSH Vòng đời dự án Lợi nhuận hàng năm (chưa tính phí đầu tư ban đầu khấu hao) 3,000,000.0 VND/năm 3.0 năm 7,602,680.0 VND/năm 11 Thời gian thu hồi vốn 12 13 14 15 16 Tổng chi phí đầu tư chung cho máy phát KSH (cho chu kỳ) Tổng giá điện phát MFD KSH (cho chu kỳ) Tổng chi phí tiết kiệm (cho chu kỳ) Tổng lượng điện phát (cho chu kỳ) Chi phí phát điện B Phương án 2: Áp dụng mơ hình MFD KSH với cấp nhiên liệu tự đông để tăng hiệu suất AFR Chi phí đầu tư ban đầu cho máy phát KSH (5 kVA) 28,000,000.0 VND Tuổi thọ máy phát điện 3.1 3.2 3.3 3.7 năm 40,000,000.0 34,808,040.0 -5,191,960.0 13,140.0 3,044.1 46 27,900,000.0 10,000,000.0 6,600,000.0 11,300,000.0 55,900,000.0 12.0 Chưa hết tuổi thọ lý thuyết máy VND VND VND kWh VND/kWh 3.0 năm Chi phí đầu tư cho hệ thống ATS Tủ động lực Quạt mat, máy bơm nước, linh phụ kiện Phần điều khiển,cơ cấu chấp hành Chi phí đầu tư ban đầu cho cụm MFD KSH cải tiến (5 kVA) Tổng lượng điện ngày điển hình (3 ngày trước cải tạo) Tổng lượng khí tiêu thụ ngày điển hình (cố định với khả cung cấp khí) Dùng lưỡng nhiên liệu cần đốt phụ VND VND VND VND VND kWh/ngày 12.0 m3 Giữ nguyên so với MFD chưa cải tạo chưa tăng tuổi thọ MFD KSH hiệu suất cao Sản lượng điện cho m3 KSH (trước cải tạo) Tổng giá bán điện tương đương Sản lượng điện cho m3 KSH (kỳ vọng sau cải tạo) 1.0 kWh/m3 34,344.0 VND/ngày 1.2 kWh/m3 10 11 12 13 14 15 16 16.1 Tổng lượng điện ngày điển hình (sau cải tạo) Sản lượng điện tạo thêm/tiết kiệm Giá mua điện chạy thêm vào bình thường Tổng giá điện tiết kiệm tăng hiệu suất máy (chạy 3h ngày) Tổng lượng điện phát năm (cho năm 365 ngày) Tiền điện tiết kiệm được/năm Chi phí vận hành/năm Công nhân 16.2 Nhiên liệu phụ (diesel xăng) 1,000,000.0 VND/năm 16.3 16.4 17 18 Bảo trì, vật tư cụm củ phát động KSH Bảo trì, vật tư điều khiển Vòng đời dự án Lợi nhuận hàng năm (chưa tính phí đầu tư ban đầu khấu hao) 3,000,000.0 0.0 3.0 8,979,752.0 14.4 2.4 1,572.0 3,772.8 5,256.0 12,979,752.0 4,000,000.0 0.0 kWh/ngày kWh/ngày VND/kWh VND/ngày kWh VND/năm VND/năm VND/năm VND/năm VND/năm năm VND/năm 19 Thời gian thu hồi vốn 6.2 năm 20 21 22 23 24 Tổng chi phí đầu tư chung cho máy phát KSH (cho chu kỳ) Tổng giá điện phát MFD KSH (cho chu kỳ) Tổng chi phí tiết kiệm (cho chu kỳ) Tổng lượng điện phát (cho chu kỳ) Chi phí phát điện C 2.1 2.2 Phương án 3: Áp dụng mơ hình MFD KSH với BIOGAS-ANALYSIS tăng tuổi thọ máy phát Chi phí đầu tư ban đầu cho máy phát KSH (5 kVA) 28,000,000.0 VND Chi phí đầu tư cho hệ thống ARF 37,400,000.0 VND Phần mạch nguồn 10,000,000.0 VND Phần cấu chấp hành công suất nhỏ 300,000.0 VND 67,900,000.0 38,939,256.0 -28,960,744.0 15,768.0 4,306.2 47 VND VND VND kWh VND/kWh Hiệu suất tăng 20% Chạy thêm vào bình thường Chạy hệ thống cung cấp KSH bị lỗi Khơng có khả thu hòi vốn 2.3 2.4 Quạt mat, máy bơm nước, linh phụ kiện Phần điều khiển, đào tạo Tuổi thọ máy phát điện (sau cải hốn) Chi phí đầu tư ban đầu cho cụm MFD KSH cải tiến (5 kVA) 7,100,000.0 20,000,000.0 5.0 65,400,000.0 Tiền điện tiết kiệm được/năm 11,602,680.0 VND/năm VND VND năm VND Tuổi thọ máy sau cải tạo tăng MFD KSH tuổi thọ cao Giải pháp không tăng sản lượng điện 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 10 11 12 13 14 Tổng lượng điện phát năm (cho năm 365 ngày) Chi phí vận hành/năm Cơng nhân Nhiên liệu phụ (diesel xăng) Bảo trì, vật tư cụm củ phát động KSH Bảo trì, vật tư điều khiển Vòng đời dự án Lợi nhuận hàng năm (chưa tính phí đầu tư ban đầu khấu hao) Thời gian thu hồi vốn Tổng chi phí đầu tư chung cho máy phát KSH (cho chu kỳ) Tổng giá điện phát MFD KSH (cho chu kỳ) Tổng chi phí tiết kiệm (cho chu kỳ) Tổng lượng điện phát (cho chu kỳ) Chi phí phát điện D 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Phương án 4: Áp dụng mơ hình MFD KSH nâng cấp tăng tuổi thọ hiệu suất AFR BIOGAS-ANALYSIS Chi phí đầu tư ban đầu cho máy phát KSH (5 kVA) 28,000,000.0 VND Tuổi thọ máy phát điện (sau cải hoán) 5.0 năm Tuổi thọ máy sau cải tạo Chi phí đầu tư cho hệ thống ARF BIOGAS-ANALYSIS 38,200,000.0 VND Tủ động lực 9,500,000.0 VND Phần điều khiển, đào tạo 11,300,000.0 VND Phần mạch nguồn 10,000,000.0 VND Phần cấu chấp hành công suất nhỏ 300,000.0 VND Quạt mat, máy bơm nước, linh phụ kiện 7,100,000.0 VND 48 5,256.0 2,000,000.0 0.0 0.0 2,000,000.0 0.0 5.0 9,602,680.0 6.8 75,400,000.0 58,013,400.0 -17,386,600.0 26,280.0 2,869.1 kWh VND/năm VND/năm VND/năm VND/năm VND/năm năm VND/năm năm VND VND VND kWh VND/kWh 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 10 11 12 13 Chi phí đầu tư ban đầu cho cụm MFD KSH cải tiến (5 kVA) Tiền điện tiết kiệm được/năm Chi phí vận hành/năm Cơng nhân Nhiên liệu phụ Bảo trì, vật tư cụm củ phát động KSH Bảo trì, vật tư điều khiển Vòng đời dự án Lợi nhuận hàng năm (chưa tính phí đầu tư ban đầu khấu hao) Thời gian thu hồi vốn Tổng chi phí đầu tư chung cho máy phát KSH (cho chu kỳ) Tổng giá điện phát MFD KSH (cho chu kỳ) Tổng chi phí tiết kiệm (cho chu kỳ) Tổng lượng điện phát (cho chu kỳ) Chi phí phát điện E Phương án 5: Xây dựng mơ hình MFD KSH cách cải tạo MFD truyền thống với AFR BIOGAS-ANALYSIS Chi phí đầu tư ban đầu cho máy phát chạy nhiên liệu truyền thống (5 18,000,000.0 VND Máy phát điện truyền thống kVA) Chi phí đầu tư ban đầu cho chuyển đổi sang chạy KSH 6,000,000.0 VND Chi phí cải tạo Tuổi thọ máy phát điện (sau cải hoán) 5.0 năm Tuổi thọ máy sau cải tạo Chi phí đầu tư cho hệ thống ARF BIOGAS-ANALYSIS 53,200,012.0 VND Tủ động lực 9,500,012.0 VND Phần điều khiển, đào tạo 26,300,000.0 VND Phần mạch nguồn 10,000,000.0 VND Phần cấu chấp hành công suất nhỏ 300,000.0 VND Quạt mat, máy bơm nước, linh phụ kiện 7,100,000.0 VND 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Chi phí đầu tư ban đầu cho MFD KSH (máy cải tạo từ phát điện truyền thống) 49 66,200,000.0 12,979,752.0 2,000,000.0 0.0 0.0 2,000,000.0 0.0 5.0 10,979,752.0 6.0 76,200,000.0 64,898,760.0 -11,301,240.0 26,280.0 2,899.5 VND VND/năm VND/năm VND VND VND/năm VND/năm năm VND/năm năm VND VND VNĐ kWh VND/kWh 77,200,012.0 VND MFD KSH tuổi thọ cao 6.1 6.2 6.3 6.4 10 11 12 13 14 Tiền điện tiết kiệm được/năm Chi phí vận hành/năm Cơng nhân Nhiên liệu phụ Bảo trì, vật tư cụm củ phát động KSH Bảo trì, vật tư điều khiển Vòng đời dự án Lợi nhuận hàng năm (chưa tính phí đầu tư ban đầu khấu hao) Thời gian thu hồi vốn Tổng chi phí đầu tư chung cho máy phát KSH (cho chu kỳ) Tổng giá điện phát MFD KSH (cho chu kỳ) Tổng chi phí tiết kiệm (cho chu kỳ) Tổng lượng điện phát (cho chu kỳ) Chi phí phát điện 12,979,752.0 3,500,000.0 0.0 1,500,000.0 2,000,000.0 0.0 5.0 9,479,752.0 8.1 94,700,012.0 64,898,760.0 -29,801,252.0 26,280.0 3,603.5 VND/năm VND/năm VND VND VND/năm VND/năm năm VND/năm năm VND VND VNĐ kWh VND/kWh Khả phát điện tương đương Phụ lục 8: Biên thực địa Ngày/Thời gian Địa Điểm Tham Du Attendance Kankyo Viet Nam BIÊN BẢN HỌP THỰC ĐỊA APR '018 2018 16 APR Trang trại nhà ơng Nguyễn Văn Tốn, Xóm 10 – Xuân Thượng-Xuân Trường-Nam Định Tên Chức Doanh Nguyễn Văn Chủ Trang trại Toán : 30 ~ Tài Liệu kèm Tên 11 : 30 Tổ chức Chức Danh Bùi Minh Định Hoàng Anh Nguyễn Tiến Trung 50 Chuyên gia MPĐ KTV Thực địa MPĐ Cty Kankyo VN NHÓM CHUYÊN GIA Duyệt Kiểm tra Chuẩn bị Thư ký Bùi Thị Hà Thu Phạm Đức Thọ THÔNG TIN CHUNG Loại hầm Quy mô chăn nuôi Tổng lượng tiêu thụ điện Số cơng nhân Tổng chi phí đầu tư Cty Kankyo VN HDPE Thể tích Tổng thể tích :1500m3 200 lợn lái 2000 lợn thịt Diện tích 30tr VND/Tháng 120tr (Mua máy cũ từ 2010) 50kVA (mua cũ từ 2010) Thời gian sử dụng hỏng Nội Dung Chính Các vấn Đã sử dụng máy phát điện cải tạo từ MPĐ diesel cũ sang chạy 70% KSH 30% Diesel đề MPĐ Hiện máy không sử dụng Máy chạy khơng hết KSH lượng khí SH nhanh, mùa hè khoảng 2h lại đầy khí để chạy máy CS máy thấp, hiệu suất thấp hay trục trặc lên khơng sử dụng Trang trại có sử dụng lọc khí biogas khơng có ý thức nhận thức tác dụng lọc khí Khơng thay lõi lọc Máy phát điện biogas không sử dụng để không hỏng Không chuyển đổi máy phát thông 51 Chức Vụ CS Máy phát điện sử dụng Túi chứa khí ga Mục Tên khơng có Ghi Ngun nhân Thơng số đo đạc trường thường để sử dụng nhiên liệu diesel truyền thống gây lãng phí HẦM HDPE hỏng khiến việc chạy MPĐ bị ngương trệ Trang trại không sử dụng khí SH vào việc đun nấu, chia sẻ cho hộ khác địa điểm xa nên chủ yếu đốt bỏ Ghi nhận thực tế từ MPĐ hỏng, khơng thấy dầu hiệu việc đốt khí SH, chủ yếu xả thẳng MT Việc sử dụng điện bắt buộc trang trại chăn nuôi theo quy mô công nghiệp, việc sử dụng quạt thông làm mát bắt buộc Trang trại có đầu tư hệ thống MPĐ chạy nhiên liệu thơng thường Quy trình sử dụng MPĐ KSH phức tạp, việc chuyển đổi nguồn điện khó khăn Mỗi có cố , khơng có kỹ thuật qua sửa chữa kịp thời Gây ảnh hưởng đến chăn ni Chi phí sử dụng điện có giảm khơng cao Trang trại thường xuyên sd điện lưới Chất lượng chuyển đổi phát lưỡng nhiên liệu máy phát điện KSH có nhiều bất cập Lọc khí hay bị tắc nghẽn cách xử lý , hỏng máy phát không vận hành sau năm sd Do trang trại không sử dụng MPĐ KSH nên không thực đo đạc thông số phát điện trường Lượng thiết bị điện SD (Bảng): Tuy nhiên thiết bị không sử dụng đồng thời Đang chuẩn bị đầu tư HT MPĐ KSH Tổng lượng điện tiêu thụ hàng tháng khoảng từ 14500 kw đến 18500 kw tương ứng mức chi phí 30tr/ tháng Trang trại sử dụng máy phát 50-75kVA phù hợp APR '018 Ngày/Thời gian Kankyo Viet Nam BIÊN BẢN HỌP THỰC ĐỊA 2018 19 APR : ~ 30 52 11 : 30 Địa Điểm Trang trại Xã Thạch Hà-Tx Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ Tham Du Tên Chức Doanh Attendance Nguyễn Văn Thân Chủ Trang trại Tài Liệu kèm Tên Tổ chức Bùi Minh Định Chức Danh Chuyên gia lọc Nguyễn Văn Thế KTV Đỗ Đức Tuấn KTV Thực địa Nguyễn Văn Đảng KTV Nguyễn Tiến Trung Bùi Thị Hà Thu Cty Kankyo VN Thư ký NHÓM CHUYÊN GIA Duyệt Kiểm tra Chuẩn bị Tên THƠNG TIN CHUNG Loại hầm Quy mơ chăn ni Biogas xây gạch (2002,2009,2014) Thể tích Tổng thể tích :150m3 500-600 lợn (Max 1500 con) Diện tích Tổng lượng tiêu thụ điện Số công nhân 16-17tr VND/Tháng (Max 21tr) Tổng chi phí đầu tư Mục Chức Vụ CS Máy phát điện sử dụng 50kVA Thời gian sử dụng Chỉ dùng điện Túi chứa khí ga 15m3 (nhưng hỏng chuột cắn) Nội Dung Chính Ghi Các vấn Đã sử dụng máy phát điện dự án thử nghiệm sở NN lắp đặt hỗ trợ túi khí đề MPĐ chuyển đổi biogas hỏng Máy có tượng chạy tải nhẹ, tải khiến máy không chạy bất tiện trình sử dụng liên tục phải cần người canh máy Túi chứa khí để dùng cho máy phát điện chất lượng, dễ bị chuột cắn, hỏng Gia đình khơng sử dụng lọc khí biogas khơng có ý thức nhận thức tác dụng lọc khí Đây 53 Nguyên nhân Thông số đo đạc trường nguyên nhân gây máy phát điện mau hỏng Máy phát điện biogas khơng sử dụng khó chuyển đổi máy phát thông thường để sử dụng nhiên liệu diesel truyền thống gây lãng phí Khơng đủ lượng gas để sử dụng Chi phí sử dụng cao giá điện thông thường Hiện điện lưới sẵn nên trang trại chủ yếu dùng điện lưới Việc sử dụng điện bắt buộc trang trại chăn nuôi theo quy mô công nghiệp, việc sử dụng quạt thông làm mát bắt buộc Sử dụng phức tạp, gây thời gian thiếu chuyên môn Khi hỏng, khơng có kỹ thuật qua sửa chữa kịp thời Chi phí phát điện cao sử dụng điện lưới nên không thấy hiệu Chất lượng máy phát điện túi chứa khí dự trữ thấp Thiếu lượng khí sinh học để chạy máy Khơng có lọc khí , tượng nghẹt ga, hỏng máy phát ghi nhận không vận hành Do trang trại không sử dụng MPĐ KSH nên không thực đo thông số phát Lượng thiết bị điện sử dụng trang trại ghi nhận bảng bên Các thiết bị điện không sử dụng đồng thời Nhiều thiết bị k sử dụng Tổng lượng điện tiêu thụ hàng tháng khoảng từ 8500 kw -13500KW Trang trại sử dụng máy phát 30-50kVA phù hợp Hiện trang trại có MPĐ dự phòng cố 54
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VÀ PHỎNG VẤN SÂU NỘI DUNG VỀ HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN KHÍ SINH HỌC, BÁO CÁO KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VÀ PHỎNG VẤN SÂU NỘI DUNG VỀ HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN KHÍ SINH HỌC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn