Fata-wa (Hỏi Đáp) Quan TrọngLiên Quan Đến Lễ Nguyện Salah

159 41 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 07:08

Fata-wa (Hỏi Đáp) Quan Trọng Liên Quan Đến Lễ Nguyện Salah ] Tiếng Việt – Vietnamese – ‫[ فيتنامي‬ Của Cố Imam Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz Dịch thuật : Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2011 - 1432 ‫﴿ فتاوى مهمة تتعلق بالصلةا ﴿‬ ‫» باللغة الفيتنامية «‬ ‫الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز‬ ‫ترجمة‪ :‬أبو زيتون عثمان إبراهيم‬ ‫مراجعة‪ :‬أبو حسان محمد زين بن عيسى‬ ‫‪2011 - 1432‬‬ Mục lục Chủ đề Trang Lời mở đầu…………………………………………12 1- Cách thức dâng lễ nguyện Salah nơi có ban đêm hay ban ngày dài 13 2- Giáo luật việc người dâng lễ nguyện Salah khơng có che đậy phần vai 14 3- Ý nghĩa lời di huấn Nabi  “Hãy dâng lễ nguyện lúc ánh ráng đông ngã vàng cho Alfajr” cách kết hợp hài hòa với lời di huấn “Sự dâng lễ nguyện phải giấc quy định nó” 15 4- Giáo luật việc ăn mặc phủ dài xuống qua mắt cá chân 17 5- Giáo luật việc người dâng lễ nguyện Salah không hướng Qiblah sau cố gắng tìm 18 6- Giáo luật việc nói thành lời định tâm vào lễ nguyện Salah 19 7- Hỏi ân phước việc dâng lễ nguyện Salah phạm vị Hijr Ismael 20 8- Hỏi khác biệt máu kinh nguyệt máu Istiha-dhah 21 9- Hỏi việc dâng lễ trả lại lễ nguyện bị bỏ lỡ thứ tự có phải điều kiện cần cho việc khơng 23 10- Hỏi Awrah người phụ nữ lễ nguyện Salah 24 11- Khi người phụ nữ kinh nguyệt Asr Hoặc I’sha ta có phải thực lễ nguyện Salah Zzhuhur Maghrib không? 25 12- Giáo luật việc dâng lễ nguyện Salah Masjid có mồ mả bên 26 13- Hỏi giáo luật cho người lao động trễ nải việc dâng lễ nguyện qua giấc 27 14- Ai phát quần áo có dính Najis sau cho Salam xong y có phải thực lại lễ nguyện Salah khơng? 29 15- Giáo luật việc bỏ bê thi hành lễ nguyện Salah 31 16- Những bị bất tỉnh có phải thực trả lại lễ nguyện qua không? 39 17- Giáo luật việc trễ nải dâng lễ nguyện Salah người bệnh 40 18- Giáo luật người bỏ dâng lễ nguyện Salah cách có chủ ý 42 19- Giáo luật việc Azan trễ sau nó, nơi hoang vắng người dâng lễ có cần phải Azan không? 45 20- Người phụ nữ có phải Azan Iqa-mah 46 21- Trường hợp cá nhân hay tập thể dâng lễ nguyện Salah mà khơng có Iqa-mah dâng lễ nguyện có giá trị khơng? 46 22- Bằng chứng cho câu nói Muazzin Azan Fajr (‫ن الن صويم م‬ ‫صل لةا ة ل‬ ‫خي يرر م‬ ‫ )ال ص‬là gì? ‫م ل‬ 47 23- Hỏi việc nói câu "‫ة‬ ‫مع ل ر‬ ‫جا م‬ ‫صل لةا ة ل‬ ‫ "ال ص‬để thông báo dâng lễ nguyện Salah Alkusuf 49 24- Giáo luật việc đặt vật chắn phía trước dâng lễ nguyện Salah 50 25- Hỏi điểm đặt tay phải lên tay trái đứng dâng lễ nguyện Salah 53 26- Giáo luật việc ngồi nghỉ trước đứng dậy bắt đầu Rak-at 54 27- Hỏi cách dâng lễ nguyện Salah tàu bay 54 28- Hỏi việc có nhiều cử động khơng cần thiết lúc dâng lễ nguyện Salah 56 29- Có phải hạ xuống Sujud tốt nên cho hai đầu gối chạm xuống trước hay 58 30- Giáo luật việc hắng gióng để lọc cổ họng khóc lễ nguyện Salah 60 31- Giáo luật ngang qua mặt người dâng lễ nguyện 61 32- Giáo luật việc giơ tay lên để Du-a’ 64 33- Giáo luật việc lau chùi trán sau lễ nguyện 67 34- Giáo luật việc bắt tay sau lễ nguyện 68 35- Hỏi việc thay đổi vị trí để dâng lễ nguyện Sunnah sau lễ nguyện bắt buộc 70 36- Hỏi việc nói mười lần câu ‫مل ي ة‬ ‫ري ل‬ ‫حد له ة ل ل ل‬ ‫ه ال ي ل‬ ‫ه ول ي‬ ‫ح ي‬ ‫ك ولل ل ة‬ ‫ه ال ي ة‬ ‫ه لل ة‬ ‫ك لل ة‬ ‫ه إ مل ص الل ص ة‬ ‫» ل ل إ مل ل ل‬ ‫مد ة ولهيول‬ ‫ش م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ع للى ك ل‬ ‫ل ل‬ « ‫ديرر‬ ‫ىءْء قل م‬ ‫ش ي‬ sau lễ nguyện Fajr lễ nguyện Maghrib 70 37- Giáo luật việc lơ lễ nguyện tập thể 78 38- Hỏi việc đọc Fatihah người dâng lễ theo sau Imam 81 39- Có phải thuốc tất có mùi tương đồng với hành tỏi người dùng nến tránh xa Masjid? 85 40- Phía sau Imam, hàng đâu? 86 41- Giáo luật việc người dâng lễ nguyện bắt buộc theo sau người dâng lễ khuyến khích 87 42- Hỏi việc người dâng lễ đứng phía sau hàng 88 43- Hỏi việc cần phải có định tâm việc làm Imam 90 44- Những mà người đến trễ theo kịp với Imam xem phần đầu hay phần cuối …………… 93 45- Giáo luật việc dâng lễ nguyện bên Masjid Masjid đầy người 94 46- Hỏi việc bắt kịp Rak-at 95 47- Người làm Imam có cần phải đợi người vào Masjid để y bắt kịp Rak-at không? 96 48- Hỏi cách xếp trẻ dâng lễ nguyện 97 49- Giáo luật tập thể dâng lễ sau tập thể trước dâng lễ Masjid 98 50- Hỏi việc Imam bị hư Wudu’ làm nào? 99 51- Bắt kịp ân phước tập thể điều gì? 100 52- Hỏi việc dâng lễ nguyện hai Rak-at Sunnah Fajr lễ nguyện bắt buộc triển khai 103 53- Hỏi việc cho Salam lần kết thúc lễ nguyện Salah 104 54- Hỏi việc người đến trễ bắt kịp Imam hai Rak-at, Imam dâng lễ thừa Rak-at, Rak-at thừa mà y dâng lễ 105 55- Giáo luật việc người dâng lễ làm Imam cho tập thể quên chưa lấy Wudu’ 106 56- Giáo luật việc người Imam người hay phạm số tội lỗi 107 57- Hỏi vị trí đứng người dâng lễ theo sau Imam có y 108 58- Trường hợp người dâng lễ nguyện nghi ngờ thực ba hay bốn Rak-at 109 59- Hỏi việc Sujud Sahwi, phải thực trước hay sau Salam 110 60- Hỏi Sujud Sahwi người đến trễ người dâng lễ theo sau Imam 112 61- Hỏi Sujud Sahwi số trường hợp 112 62- Có phải hình thức Jamu’ (gộp chung) Qasr (rút ngắn) hai hình thức phải ln 116 63- Người đường xa phép dâng lễ nguyện theo hai hình thức Jamu’ Qasr 117 64- Hỏi khoảng bao xa lộ trình phép Qasr định tâm lại nơi bốn ngày có phép Qasr khơng? 118 65- Hỏi việc Jamu’ lễ nguyện Maghrib I’sha trời mưa nhà 120 66- Định tâm có phải điều kiện cần cho việc muốn gộp chung Jamu’ không? 121 67- Sự nối tiếp hai lễ nguyện có phải điều kiện cần hình thức Jamu’ không 122 68- Giáo luật việc người ngang qua Masjid vào Zzhuhur, thí dụ, có phải y dâng lễ tập thể với Imam 123 69- Giáo luật việc người cư trú dâng lễ theo sau người khách đường xa, có phải 125 70- Trường hợp xảy việc gộp chung lễ nguyện Maghrib lễ nguyện I’sha (vì trời mưa), số người đến Masjdid lúc Imam dâng lễ nguyện I’sha, họ vào dâng lễ tập thể nghĩ 125 71- Hỏi giáo luật thực lễ nguyện Sunnah Rawa-tib lễ nguyện Sunnah khác lúc đường 127 72- Hỏi số vấn đề Sujud Tila-wah 128 73- Có phép dâng lễ Kusu-f cấm? 131 74- Ý nghĩa “sau lễ nguyện Salah” lời 133 75- Giáo luật tụng niệm tập thể cách đồng loạt sau lễ nguyện 141 10 qua Hadith ơng wa-il bin Hajar  Hadith ông Sahl bin Sa-ad  9- Sujud (cúi đầu mọp xuống đất quỳ lại) đồng thời nói Takbir Cách Sujud cho hai đầu gối chạm đất trước hai bàn tay không gặp khó khăn trường hợp gặp trở ngại cho hai bàn tay chạm đất trước Tư Sujud đặt toàn thể bảy phận: trán, mũi, hai bàn tay, hai đầu gối, phần bụng ngón chân hai bàn chân Các đầu ngón tay ngón chân chĩa hướng Qiblah ngón tay áp sát vào Theo Sunnah tư Sujud phải thực cho hai cánh tay phải cách khoảng với hai bên hông, bụng cách khoảng với hai đùi hai đùi phải cách khoảng với hai bắp chân giơ hai khuỷu tay cao lên khỏi mặt đất Nabi  dạy: ‫» اع يتدةلوا فى السجود ول ل يبس ي ل‬ ‫م ذ ملراع لي يصصهم‬ ‫م‬ ‫ل م‬ ‫طأ ل‬ ‫م ة م ل لي ة‬ ‫حد ةك ة ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ل‬ (‫ب « )متفق عليه‬ ‫ان يب م ل‬ ‫ساط الكل م‬ “Hãy cân chỉnh tư Sujud người để hai khuỷu tay áp sát xuống đất giống chó duỗi hai chân trước nó nằm xuống” (Albukhari, Muslim) Sau tư Sujud chỉnh tề nói ‫ل‬ câu tụng niệm "‫ى‬ ‫حا ل‬ ‫سب ي ل‬ ‫“ " ة‬Subha-na ‫ن لرب لصص ل‬ ‫ي الع يلصص ل‬ rabbiyal a’la” với ý nghĩa “Vinh quang thay Thượng Đế bề tôi, Đấng Tối cao”, khuyến khích đọc ba lần nhiều hơn, sau khuyến khích đọc: 145 ‫مد م ل‬ ‫حان ل ل‬ "‫ي‬ ‫م ا مغ ي م‬ ‫م لرصبنا ل ولب م ل‬ ‫سب ي ل‬ ‫" ة‬ ‫ك اللهة ص‬ ‫ح ي‬ ‫ك اللهة ص‬ ‫فيرل م ي‬ “Subha-nakol lo-humma rabbana wa bihamdika ollo-hum maghfirli” “Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ Tể bề tôi, vinh quang thay cho Ngài, lời ca ngợi tán dương kính dâng lên Ngài, lạy Thượng Đế, xin Ngài tha thứ cho bề tơi” Sau nên Du-a’ thật nhiều Nabi có di huấn: ‫كوع ة فلعظ لموا فيه الرب ع لز وجصص ص ل‬ ‫ل‬ ‫ما المر ة‬ ‫مصصا‬ ‫ص ل ل‬ ‫م م ص ص‬ ‫ل ولأ ص‬ ‫ل ة‬ ‫» أ ص‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫عامء فل ل‬ ‫دوا مفى الد م ل‬ ‫ق م‬ ‫جا ل‬ ‫ست ل ل‬ ‫نأ ي‬ ‫جت لهم ة‬ ‫جود ة لفا ي‬ ‫س ة‬ ‫ن ية ي‬ ‫ال م‬ ‫م ر‬ (‫م « )رواه مسلم‬ ‫ل لك ة ي‬ “Đối với Ruku’ tơn vinh Thượng Đế Sujud cầu xin thật nhiều đáp lại lời cầu xin” (Muslim) ‫ل‬ ‫ن ال يعلب يصصد ة م‬ ‫جد ر‬ ‫مصصا ي لك ةصصو ة‬ ‫» أقيصصلر ة‬ ‫ن لرب لصصهم ولهةصصول ل‬ ‫سصصا م‬ ‫ب ل‬ ‫مصص ي‬ ‫ل‬ (‫ء « )رواه مسلم‬ ‫عا ل‬ ‫فلأك يث مةروا الد م ل‬ “Khoảng cách gần người bề Thượng Đế y lúc y cúi đầu mọp xuống quỳ lạy, cầu xin cho thật nhiều” (Muslim) Hãy cầu xin cho thân cho tất người Muslim điều tốt lành gian đời sau Việc cầu xin áp dụng kể lễ nguyện bắt buộc hay lễ nguyện khuyến khích 146 10- Nói Takbir ngồi dậy, tư ngồi đặt bàn chân trái nằm áp sát ngồi lên bàn chân phải dựng đứng gót chân lên, hai bàn tay đặt úp xuống hai đùi nói: ،‫فصصير ل مصصى‬ ‫ب اغ ي م‬ ‫ب اغ ي م‬ ‫ب اغ ي م‬ ‫ لر ل‬،‫فصصير ل مصصى‬ ‫ لر ل‬،‫فصصير ل مصصى‬ ‫»لر ل‬ « ‫جب ةيرمنى‬ ‫ممنى لوايرةزقيمنى ول ل‬ ‫ي لوا ي‬ ‫لواير ل‬ ‫ح ي‬ ‫ي لواهيد من م ي‬ ‫عافمن م ي‬ “Rabbigh firli, Rabbigh firli, Rabbigh firli, warhamni, warzuqni, wa-a’fini, wahdini, wajburni” “Lạy Thượng Đế bề tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi, Lạy Thượng Đế bề tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi, Lạy Thượng Đế bề tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi, xin Ngài thương xót bề tơi, ban bổng lộc cho bề tôi, ban sức khỏe cho bề tôi, dắt bề phù hộ cho bề tôi” Hãy ngồi cách nghiêm trang tư ngồi hoàn chỉnh giống nghiêm trang lúc đứng sau trở dậy từ Ruku’, Nabi  thường kéo dài lúc đứng sau trở dậy từ Ruku’ lúc ngồi hai lần Sujud 11- Nói Takabir cúi đầu mọp xuống lạy lần hai thực giống Sujud lần thứ 12- Nói Takbir trở dậy ngồi nghỉ chút khoảng vài giây giống tư ngồi hai lần Sujud, gọi “ngồi nghỉ” khuyến khích làm dựa theo quan điểm hai quan điểm 147 bất đồng giới học giả, bỏ qua việc làm khơng vấn đề gì, lúc “ngồi nghỉ” khơng có tụng niệm hay Du-a’ Sau đứng dậy để thực Rak-at thứ hai, đứng dậy đầu gối gặp khó khăn dùng hai tay chống xuống đất để đứng dậy Sau đọc Fatihah làm giống Rak-at thứ thực Lưu ý người dâng lễ theo sau Imam không trước Imam mà phải theo sau chủ trì y Nabi  cảnh bảo cộng đồng Người điều này, có động tác lễ nguyện người theo sau đồng loạt với Imam điều bị khiển trách, theo Sunnah người dâng lễ theo sau Imam phải ln thực theo sau động tác Imam bám sát động tác Imam Nabi  bảo: ‫جعم ل‬ ‫ فل إ م ل‬،‫م مبصهم‬ ،‫ذا ك لصبصلر فلك للبصةروا‬ ‫ما ة‬ ‫ما ة‬ ‫م ل مي ةؤ يت ل ص‬ ‫ل ال م ل‬ ‫» إ من ص ل‬ ‫ذا لقا ل‬ ‫ ولإ م ل‬،‫ذا لرك لعل لفايرك لةعوا‬ ‫ولإ م ل‬ ‫ح م‬ ‫س م‬ ‫ن ل‬ ‫ل ل‬ ‫مد له ة‬ ‫ه لم ل‬ ‫معل الل ة‬ ‫م ي‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫قولوا لرب صلنصا لص ل‬ ‫ ولإ م ل‬،‫مصد ة‬ « ‫دوا‬ ‫فل ة‬ ‫ج ة‬ ‫سصص ة‬ ‫سص ل‬ ‫ك ال ل‬ ‫جد ل لفا ي‬ ‫ذا ل‬ ‫ح ي‬ (‫)متفق عليه‬ “Quả thật, vị Imam dựng lên để chủ trì lễ nguyện, vậy, Imam nói Takbir nói Takbir, y Ruku’ Ruku’, y nói "‫مد له ة‬ ‫ح م‬ ‫س م‬ ‫ن ل‬ ‫" ل‬ ‫ه لم ل‬ ‫معل الل ة‬ ‫م ي‬ 148 “Sami-a’l lo-hu liman hamidah” nói ‫“ "لرب صلنا ولل ل ل‬Rabbana wa lakal hamdu” , ‫ك ال ي م‬ ‫مد ة‬ ‫ح ي‬ y Sujud Sujud” (Hadith thống tính xác thực nó) 13- Nếu lễ nguyện Salah gồm hai Rak-at lễ nguyện Fajr, Jum-ah lễ nguyện ngày đại lễ Eid, sau thực Sujud lần thứ hai xong ngồi lại, tư ngồi để bàn chân phải dựng đứng gót chân lên, bần chân trái đặt nằm, bàn tay phải đặt lên đùi phải ngón tay co lại trừ ngón trỏ giữ thẳng để tính Thượng Đế lúc tụng niệm Du-a’, co ngón út ngón giáp út lại ngón tạo đường tròn với ngón tốt hơn, Nabi  thực hai cách đặt bàn tay phải tốt nên thay đổi lần cách lần khác cách khác theo hai cách Còn riêng bàn tay trái đặt bình thường lên đùi trái Sau đọc Tasha-hud: ‫م‬ ‫» الت ص م‬ ‫سصصل ل ة‬ ‫ ال ص‬،‫ت‬ ‫ت لوالط صي للبصصا ة‬ ‫وا ة‬ ‫حصيصصا ة‬ ‫ت مللصصهم لوال ص‬ ‫صصصل ل ل‬ ‫ل‬ ‫ع لل لي ي ل‬ ‫م‬ ‫مصص ة‬ ‫ى وللر ي‬ ‫سصصل ل ة‬ ‫ ال ص‬،‫ه‬ ‫ة اللصصهم ولب للرك لصصات ة ة‬ ‫ح ل‬ ‫ك أي مهلصصا الن صب مصص م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ أ ي‬،‫ن‬ ‫ه‬ ‫صال م م‬ ‫ع لل لي يلنا ولع لللى م‬ ‫شهلد ة أ ي‬ ‫ن ل ل إ مل لصص ل‬ ‫علباد م اللهم ال ص‬ ‫حي ل‬ ‫ل‬ ‫ه ولأ ل ي‬ ‫ه‬ ‫م ع‬ ‫م ل‬ ‫شهلد ة أ ص‬ ‫دا ع لب يد ةه ة وللر ة‬ ‫سول ة ة‬ ‫ح ص‬ ‫ن ة‬ ‫إ مل ص الل ة‬ 149 ‫صصص ل‬ ‫مصصا‬ ‫م ل‬ ‫م ل‬ ‫مصصد ءْ ك ل ل‬ ‫ح ص‬ ‫ل ة‬ ‫ح ص‬ ‫ل ع لل لصصى ة‬ ‫الل صهةصص ص‬ ‫م ل‬ ‫مصصد ءْ ولع لل لصصى آَ م‬ ‫م وللبارم ي‬ ‫مد ءْ ولع لللى‬ ‫ل إ مب يلرا م‬ ‫م ل‬ ‫ح ص‬ ‫ك ع لللى ة‬ ‫هي ل‬ ‫صل صي ي ل‬ ‫ل‬ ‫ت ع لللى آَ م‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫م مفصصى‬ ‫ل إ مب يلرا م‬ ‫م ل‬ ‫هيصص ل‬ ‫مصصا لبصصالرك ل‬ ‫مصصد ءْ ك ل‬ ‫ح ص‬ ‫ل ة‬ ‫ت ع للصصى آَ م‬ ‫آَ م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ « ‫جيد ر‬ ‫ح م‬ ‫ال يلعال م‬ ‫ن إ من صك ل‬ ‫م م‬ ‫ميد ر ل‬ ‫مي ل‬ “Attahi-ya-tu lillah wassolawa-tu wattayyiba-t Assala-mu alayka ayyuhan Nabi-yu wa rohmatul lohi wa ba-raka-tuh Assala-mu alayna wa ala ibadilla-his sa-lihi-n Ashhadu alla-ila illolloh, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rosu-luh Ollo-humma salli ala Muhammad wa ala a-li Muhammad kama sallayta ala Ibro-him wa al a-li Ibro-him Wa ba-rik ala Muhammad wa ala a-li Muhammad kama ba-rakta ala Ibro-him ala a-li Ibro-him, fil a’lami-n innaka hami-dum maji-d” “Mọi lời chào an tốt lành kính dâng lên Allah Cầu xin an lành cho Người, Nabi , cầu xin Allah thương yêu ban phúc cho Người Cầu xin an lành đến với tất bề ngoan đạo Allah Bề xin chứng nhận khơng có Đấng thờ phượng khác ngồi Ngài bề xin chứng nhận Muhammad người bề vị sứ giả Ngài Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban an cho Muhammad, cho dòng dõi Muhammad giống Ngài ban an cho Ibrahim dòng dõi Ibrahim; xin Ngài ban phúc lành cho 150 Muhammad dòng dõi Muhammad giống Ngài ban phúc lành cho Ibrahim dòng dõi Ibrahim, vũ trụ này, thật Ngài Đấng đáng ca ngợi tán dương, Đấng với quyền lực vô song” Sau đó, khuyến khích đọc Du-a’: ‫م إ من لصصى أ لع ةصصوذ ة ب مصص ل‬ ‫ن ع لصص ل‬ ‫ن‬ ‫م ول م‬ ‫ك م‬ ‫ب ل‬ ‫جهلن صصص ل‬ ‫» الل صهة ص‬ ‫ذا م‬ ‫مصص ي‬ ‫مصص ي‬ ‫ن ل‬ ‫عل ل‬ ‫شلر‬ ‫ب ال ي ل‬ ‫ت ول م‬ ‫ما م‬ ‫قب يرم ول م‬ ‫م ي‬ ‫م ل‬ ‫حليا لوال ي ل‬ ‫ن فمت ين لةم ال ي ل‬ ‫ذا م‬ ‫م ي‬ ‫م ي‬ ‫ي‬ «‫ل‬ ‫م م‬ ‫ح الد ص ص‬ ‫فمت ين لةم ال ل‬ ‫جا م‬ ‫سي م‬ “Ollo-humma inni a’-u-zhu bika a’zha-bi jahannama wa a’zha-bil qabri wa fitnatil mahya wa mama-t wa shari fitnatil masi-hid dajja-l” “Lạy Thượng Đế, thật bề cầu xin Ngài che chở bề tránh khỏi trừng phạt Hỏa Ngục, trừng phạt cõi mộ, khỏi thử thách đời sống trần tục cõi chết, khỏi thử thách Masi-hid dajja-l” Sau người dâng lễ Du-a’ theo ý muốn y điều tốt lành đời ngày sau, y Du-a’ cho cha mẹ y hay cho người đồng đạo Muslim khác khơng vấn đề Việc áp dụng cho lễ nguyện Salah bắt buộc lễ nguyện Salah khuyến khích chiếu theo lời di huấn chung chung Nabi  Người dạy ông Ibnu Mas-ud  Tasha-hud: 151 ‫خير من الصصد ل ل‬ «‫عو ب مصصهم‬ ‫ه إ مل لي يصصهم فلي لصصد ي ة‬ ‫عامء أع ي ل‬ ‫م‬ ‫جب لصص ة‬ ‫»ث ة ص‬ ‫م ل يي لت ل ل ص ي م ل‬ ‫ل‬ ‫ما ل‬ « ‫شالء‬ ‫م ل يي ل ي‬ ‫خت لير م‬ ‫م ي‬ ‫سأل لةم ل‬ ‫ن ال ي ل‬ ‫وفي لفظ آَخر »ث ة ص‬ ‫م ل‬ “Sau lựa chọn Du-a’ u thích Du-a’ nó” lời dẫn khác “Sau lựa chọn lời cầu xin tùy thích” Và bao hàm tồn tất lời cầu xin mang lại lợi ích cho người bề đời ngày sau Sau cho Salam bên phải bên trái cách nói: "‫ة اللصصهم‬ ‫مصص ة‬ ‫م وللر ي‬ ‫سل ل ة‬ ‫"ال ل‬ ‫ح ل‬ ‫م ع لل لي يك ة ي‬ “Assala-mu-a’laykum wa rohmatul lo-h” “Cầu xin an đến với bạn cầu xin Allah thương xót” 14- Nếu lễ nguyện Salah gồm ba Rak-at Maghrib lễ nguyện Salah gồm bốn Rak-at Zzhuhur, Asr I’sha sau đọc xong Tashahud đứng dậy đầu gối đồng thời giơ hay bàn tay lên ngang vai nói Takbir “Ollo-hu akbar” đặt hai tay lên ngực, tay phải bên tay trái giống nói sau đọc Fatihah Ruku’ Trường hợp muốn đọc thêm sau đọc Fatihah Rak-at thứ ba thứ tư lễ nguyện Salah Zzhuhur vào đôi lúc khơng vấn đề việc có chứng xác thực điều từ Nabi  qua lời thuật ông Abu Sa-eed  Sau đọc xong Tasha-hud sau Rak-at thứ ba lễ nguyện Maghrib sau Rak-at thứ 152 lễ nguyện Zzhuhur, Asr I’sha cho Salawat cho Nabi, Du-a’ cầu xin Allah che chở tránh khỏi hình phạt Hỏa ngục, hình phạt nơi ngơi mộ, khỏi thử thách sống trần gian cõi chết khỏi thử thách Ma-sihid dajja-l Du-a’ thật nhiều Du-a’ khuyến khích là: ‫و‬ ٗ‫سصصلنة‬ ‫سصصلنةٗ ولفمصصيلأ م‬ ‫خصصلرةام ل‬ ‫ل‬ ‫ح ل‬ ‫ح ل‬ ‫[لرب صلنا لءات ملنا مفي ﴿لدن مليا‬ ‫ولقملنا ع ل ل‬ ]‫ب ﴿لصنارم‬ ‫ذا ل‬ Theo lời thuật ông Anas , lời Du-a’ mà Nabi  thường Du-a’ nhiều câu: ‫و‬ ‫سلنةٗ ولقملنا‬ ‫سلنةٗ ولمفيلأ م‬ ‫خلرةام ل‬ ‫[لرب صلنا لءات ملنا مفي ﴿لدن مليا ل‬ ‫ح ل‬ ‫ح ل‬ ‫عل ل‬ ]‫ب ﴿لصنارم‬ ‫ذا ل‬ Tất điều giống nói lễ nguyện gồm hai Rak-at Nhưng tư ngồi bàn chân trái nằm bến chân phải, bàn chân phải dựng đứng gót chân lên, mơng lúc khơng ngồi lên bàn chân trái mà ngồi trực tiếp xuống nền, chiếu theo Hadith ông Abu Hami-d Sau cho Salam bên phải bên trái cách nói: "‫ة اللصصهم‬ ‫مصص ة‬ ‫م وللر ي‬ ‫سصصل ل ة‬ ‫“ "ال ل‬Assala-mu‫ح ل‬ ‫م ع لل لي يك ةصص ي‬ a’laykum wa rohmatul lo-h” “Cầu xin an đến với bạn cầu xin Allah thương xót” Sau cho Salam xong, theo Sunnah người dâng lễ nên tụng niệm sau: ‫ل‬ Nói ba lần : "‫ر الصلهل‬ ‫ست لغي م‬ ‫ " أ ي‬sau nói: ‫ف ة‬ 153 ‫» الل صه ل‬ ‫من ي ل‬ ‫ت ي لصصا ل‬ ‫ذا‬ ‫م‪ ،‬ول م‬ ‫سل ل ة‬ ‫سل ل ة‬ ‫ك ال ص‬ ‫ت ال ص‬ ‫م‪ ،‬ت للبالرك ي ل‬ ‫م أن ي ل‬ ‫ة ص‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ري ل‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫صص‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫صص‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫‪،‬‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫ال ي ل‬ ‫ة ل ي ل ة‬ ‫جل ل م‬ ‫م‬ ‫م ل م‬ ‫ل ل م ل م‬ ‫مصصد ة‪ ،‬ولهيصصول ع لل لصصى ة‬ ‫مل ي ة‬ ‫كص ل‬ ‫ل ل‬ ‫ىءْء‬ ‫ه ال ي ل‬ ‫ح ي‬ ‫ك ولل لصص ة‬ ‫ه ال ي ة‬ ‫ه‪ ،‬ل ل ة‬ ‫لل ة‬ ‫شصص ي‬ ‫حوي ل‬ ‫ه‪،‬‬ ‫قل م‬ ‫ديرر‪ ،‬ل ل ل‬ ‫ه إ مل ص اللصص ة‬ ‫ل ولل ل قةوصةا ل إ مل ص مباللهم‪ ،‬ل ل إ مل ل ل‬ ‫ض ة‬ ‫ه الث صلناةء‬ ‫ه ال ل‬ ‫م ة‬ ‫ف ي‬ ‫ل ولل ل ة‬ ‫ة ولل ل ة‬ ‫ه الن لعي ل‬ ‫ولل ل ن لعيب ةد ة إ مل ص إ مصياه ة‪ ،‬ل ل ة‬ ‫م ي‬ ‫خل م م‬ ‫ال ل‬ ‫ح ل‬ ‫ن ل لصص ة‬ ‫ه‪ ،‬ة‬ ‫ه إ مل ص الل ص ة‬ ‫ن‪ ،‬ل ل إ مل ل ل‬ ‫ن ولل لصصوي‬ ‫ه الصصد لي ي ة‬ ‫صي ي ل‬ ‫س ة‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ت‪ ،‬ولل ل‬ ‫ل‬ ‫ك لرمه ل الك م‬ ‫فرموي ل‬ ‫مصصا أع يطي يصص ل‬ ‫مصصان معل ل م ل‬ ‫مل ل‬ ‫ن‪ ‬اللهةصص ص‬ ‫من ي ل‬ ‫فع ة ل‬ ‫جد م «‬ ‫ت‪ ،‬ولل ل ي لن ي ل‬ ‫جد ل م‬ ‫ك ال ي ل‬ ‫ذا ال ي ل‬ ‫من لعي ل‬ ‫ما ل‬ ‫ى لم ل‬ ‫ة‬ ‫معيط م ل‬ ‫‪“Alla-humma antas salam, wa minkas salam, taba‬‬‫‪rakta ya zhal jala-liwal ikram, La ila illallah‬‬ ‫‪wahdahu la shari-kalah lahul mulku wa lahul‬‬ ‫‪hamdu wa huwa ala kulli shay-in qadir, la hawla wa‬‬ ‫’‪la qu-wata illa billah, La ila illallah, wa la na‬‬ ‫‪budu illa i-ya-hu, lahun ni’matu wa lahul fadhlu wa‬‬ ‫‪lahuth thana’ ul hasan, La ila illallah, mukh li si‬‬‫‪na lahud di-n wa law karihal ka-firi-n Alla-humma‬‬ ‫‪la ma-ni-a’ lima a’tayta wa la mu’tiya lima mana’ta‬‬ ‫‪wa la yanfa-u zhal jaddi minkal jaddu”.‬‬ ‫ن الله" ‪Đọc 33 lần câu‬‬ ‫حا ل‬ ‫سب ي ل‬ ‫”‪ " “Subha-nallah‬ة‬ ‫مد ة لله" ‪“Vinh quang thay Allah”, 33 lần‬‬ ‫‪" “Alham‬ال ل‬ ‫ح ي‬ ‫‪dulillah” “Mọi lời ca ngợi kính dâng lên Allah”, 33‬‬ ‫‪" “Alla-hu akbar” “Allah Vĩ đại‬الل ل‬ ‫ر" ‪lần câu‬‬ ‫ة‬ ‫ه أك يب ل ة‬ ‫‪nhất” , hoàn tất đủ 100 lần với câu:‬‬ ‫مل ي ة‬ ‫ري ل‬ ‫حد له ة ل ل ل‬ ‫ه‬ ‫ه ول ي‬ ‫ك ولل ل ة‬ ‫ه ال ي ة‬ ‫ه لل ة‬ ‫ك لل ة‬ ‫ه إ مل ص الل ص ة‬ ‫» ل ل إ مل ل ل‬ ‫ش م‬ ‫مد ة ولهيول ع لللى ك ة ل‬ ‫ل ل‬ ‫ديرر «‬ ‫ىءْء قل م‬ ‫ال ي ل‬ ‫ح ي‬ ‫ش ي‬ ‫‪154‬‬ ‫‪“La ila illallah wahdahu la shari-kalah lahul‬‬ ‫‪mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay-in‬‬ ‫”‪qadir‬‬ ‫‪Tiếp tục đọc câu kinh qursi:‬‬ ‫ه﴿‬ ‫م‬ ‫صصو‬ ‫يل ل‬ ‫لل لتأ﴿ ة‬ ‫ه إ مصل هةصصولل ل‬ ‫قي م ة‬ ‫خصصذ ة ة‬ ‫ه لل إ مل نلصص ل‬ ‫[﴿لل صصص ة‬ ‫حصص م‬ ‫مصصا مفصصي‬ ‫سلنة﴿ وللل ن‬ ‫مونل م‬ ‫وم ل‬ ‫م‬ ‫ما مفي ﴿ل ص‬ ‫ت ول ل‬ ‫س نل‬ ‫ه﴿ ل‬ ‫لص ة‬ ‫رض ل‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫من ل‬ ‫م‬ ‫ذيشي ل ل‬ ‫ل مأ‬ ‫م‬ ‫ذا ﴿ل م‬ ‫فعة‬ ‫عند لهو ة إ مل ب مصصمإذ﴿ن مهذم يع للصص ة‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫فةهصص‬ ‫م‬ ‫خ ل‬ ‫مصصا لل‬ ‫ديه‬ ‫ولل ي ة م‬ ‫ن أي م‬ ‫حيطصصو ل‬ ‫مم ول ل‬ ‫ل‬ ‫مصصا ب ل ي ل‬ ‫ص‬ ‫ة‬ ‫مصصا ل‬ ‫بم ل‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫سصصعل كر﴿ م‬ ‫شصصاءل ول م‬ ‫عل م‬ ‫سصصي م ة‬ ‫﴿همصصلو إ مل ب م ل‬ ‫شء ﴿ ل‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫مصصا‬ ‫ح‬ ‫رض‬ ‫ت لول لأ‬ ‫ول ة‬ ‫ه﴿ م‬ ‫مونل م‬ ‫﴿ل ص‬ ‫فظهة ل‬ ‫ولل ي لٔصصود ة ة‬ ‫سصص نل‬ ‫هصصول‬ ‫م ‪) ]٢٥٥‬البقرةا ‪(255 :‬‬ ‫ي لع ل م‬ ‫ظي ة‬ ‫لعلل م م‬ ‫‪Rồi đoc ba chương kinh ngắn:‬‬ ‫لة هةو ﴿لل ص ل‬ ‫دل‬ ‫د م ولمل ل ةيول‬ ‫مد ة ‪٢‬مل ل ي لل‬ ‫[ق‬ ‫هأ ل‬ ‫ص ل‬ ‫حد ر ‪﴿ ١‬لل ص ة‬ ‫ة‬ ‫ه ﴿ل ص‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫مل يل ة‬ ‫‪) ]٤‬الخلص(‬ ‫ح‬ ‫ه﴿ ك ة ة‬ ‫‪ ٣‬ولل‬ ‫وا أ دل ة‬ ‫كن ل ص ة‬ ‫ف ع‬ ‫بل ل ل‬ ‫من ل‬ ‫من ل‬ ‫شلر‬ ‫[ق‬ ‫ما ل‬ ‫لة أ ل ة‬ ‫خل لقل ‪ ٢‬ول م‬ ‫ق ‪ ١‬م‬ ‫عوذ ة ب ملر ل‬ ‫شلر ل‬ ‫فل م‬ ‫ل‬ ‫من ل‬ ‫ق إم ل‬ ‫قصصد م ‪٤‬‬ ‫ت فمصصيلعة ل‬ ‫شصصلر ﴿لن ص نص‬ ‫فث نلصص م‬ ‫ب ‪ ٣‬ول م‬ ‫غا م‬ ‫ذا ولقل ل‬ ‫س ءْ‬ ‫سد ءْ إ م ل‬ ‫من ل‬ ‫سد ل ‪) ]٥‬الفلق(‬ ‫حا م‬ ‫ول م‬ ‫ذا ل‬ ‫شلر ل‬ ‫ح ل‬ ‫[ةقصص‬ ‫ل أل ة‬ ‫س ‪ ٢‬إ منللصصهم‬ ‫مملصص م‬ ‫عصصوذ ة مبصصلر ل‬ ‫س‪ ١‬ل‬ ‫ك ﴿لصنصصا م‬ ‫ب ﴿لصنصصا م‬ ‫مصصن ل‬ ‫ذي‬ ‫س ل ل‬ ‫س ‪﴿ ٤‬صلصص م‬ ‫س‪ ٣‬م‬ ‫لس ل‬ ‫شصصلر ول‬ ‫خصنصصا م‬ ‫وا م‬ ‫﴿لصنصصا م‬ ‫س ‪]٦‬‬ ‫س‬ ‫ي ةو‬ ‫س‪ ٥‬م‬ ‫ص ة‬ ‫نل م‬ ‫مفي ة‬ ‫سلوم ة‬ ‫م ل‬ ‫جن صصصةم لو﴿لن صصصا م‬ ‫دورم لصنا م‬ ‫)الناس(‬ ‫‪155‬‬ Theo Sunnah, người Muslim nam hay nữ nên đọc lặp lại ba lần ba chương kinh ngắn sau lễ nguyện Maghrib Fajr, trước đọc câu kinh Qursi ba chương kinh ngắn (112, 113, 114) đọc mười lần câu: ‫مل ي ة‬ ‫ري ل‬ ‫حد له ة ل ل ل‬ ‫ه‬ ‫ه ول ي‬ ‫ك ولل ل ة‬ ‫ه ال ي ة‬ ‫ه لل ة‬ ‫ك لل ة‬ ‫ه إ مل ص الل ص ة‬ ‫» ل ل إ مل ل ل‬ ‫ش م‬ ‫ت ولهيول ع لللى ك ة ل‬ ‫ل ل‬ « ‫ديرر‬ ‫ىءْء قل م‬ ‫حميي ولي ة م‬ ‫مد ة ي ة ي‬ ‫ال ي ل‬ ‫مي ي ة‬ ‫ح ي‬ ‫ش ي‬ “La ila illallah wahdahu la shari-kalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumi-tu wa huwa ala kulli shay-in qadir” Nếu người làm Imam y nên xoay người lại hướng mặt người phía sau sau vừa nói ‫ل‬ ‫ل‬ xong ba lần : "‫ر الصلهل‬ ‫ست لغي م‬ ‫ " أ ي‬và: « ‫ت‬ ‫م أن ي ل‬ ‫الل صهة ص‬ ‫ف ة‬ ‫مينصص ل‬ ‫ت ي لصصا ل‬ ‫ل‬ ‫ ول م‬، ‫م‬ ‫ذا ال ي ل‬ ‫سصصل ل ة‬ ‫سصصل ل ة‬ ‫ك ال ص‬ ‫ال ص‬ ‫ ت للبصصالرك ي ل‬، ‫م‬ ‫جل ل م‬ ‫ي‬ ‫ »لوال مكلرام م‬rồi tiếp tục hoàn tất phần tụng niệm Và tất lời tụng niệm nêu Sunnah (mang tính khuyến khích) khơng phải bắt buộc Mỗi người Muslim nam nữ khuyến khích dâng lễ nguyện Sunnah bốn Rak-at trước lễ nguyện bắt buộc Zzhuhur hai Rak-at sau nó, hai Rak-at sau lễ nguyện Salah Maghrib I’sha hai Rak-at trước lễ nguyện Fajr, tổng cộng mười hai Rak-at gọi Sunnah Rawa-tib Nabi  thực lễ nguyện lúc gia đường xa Người thơi khơng thực lễ 156 nguyện Sunnah này, ngoại trừ hai Rak-at trước lễ nguyện Fajr lễ nguyện Witir Người trì thực hành lúc nhà hay đường xa Và Nabi  gương mẫu tốt đẹp cho Allah phán bảo rằng: ]﴿‫سصصلنة‬ ‫ل‬ ‫ح ل‬ ‫صص فصصي رسصصول ﴿لل صصصه أ ة‬ ‫د ل‬ ‫[ل ص ل‬ ‫ق‬ ‫سولةا ر‬ ‫م‬ ‫ن ل لك ةم م‬ ‫كا ل‬ ‫ل ة‬ ‫م‬ (21 :‫)الحزاب‬ [Quả thật, có nơi Sứ giả Allah gương tốt đẹp] (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 21) Và Nabi  bảo: ‫ة‬ ‫ل‬ (‫صللى « )رواه البخاري‬ ‫ما لرأي يت ة ة‬ ‫صملوا ك ل ل‬ ‫مومنى أ ل‬ ‫» ل‬ “Hãy dâng lễ nguyện Salah theo giống người nhìn thấy ta dâng lễ” (Albukhari) Và tốt nên thực lễ nguyện Sunnah Rawa-tib lễ nguyện Witir nhà thực Masjid khơng vấn đề Nabi  có di huấn: ‫ل‬ ‫ضصص ل‬ ‫صصصل لةا ل‬ ‫» أف ي ل‬ ‫صصصل لةام ال ي ل‬ ‫مصصيرمء مفصصى ب لي يمتصصهم إ مل ص ال ص‬ ‫ل ل‬ (‫ة « )متفق على صحته‬ ‫مك يةتوب ل ل‬ ‫ال ي ل‬ “Lễ nguyện Salah tốt người thực nhà y ngoại trừ lễ nguyện Salah bắt buộc” (Albukhari, Muslim) Và gìn giữ trì Rak-at Sunnah lý thu nhận vào Thiên 157 Đàng Trong Sahih Muslim có ghi, bà Ummu Habibah  thuật lại: Tôi nghe Sứ giả Allah  nói: ‫صصصللى ل مل صصصهم ك ةصص ص‬ ‫ى‬ ‫ما م‬ ‫م ي‬ ‫ن ع لب يد ءْ ة‬ ‫» ل‬ ‫سل مم ءْ ي ة ل‬ ‫م ي‬ ‫ل ي لصصويم ءْ ث من يت لصص ي‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫عل ي‬ ‫ه‬ ‫ة ت لطوم ع‬ ‫شلرةا ل لرك يعل ع‬ ‫ري ل‬ ‫ه لصص ة‬ ‫ضةءْ إ مل ص ب للنى اللصص ة‬ ‫عا غ لي يلر فل م‬ ‫ي‬ (‫جن صةم « )رواه مسلم‬ ‫ب لي يعتا مفى ال ل‬ “Người bề tơi Muslim dâng lễ nguyện Salah Allah ngày mười hai Rak-at khuyến khích khơng phải lễ nguyện bắt buộc Allah xây cho y nhà Thiên Đàng” (Muslim) Và ông Imam Tirmizhi giải thích ý nghĩa Hadith giống nói Và dâng lễ bốn Rak-at trước lễ nguyện Asr, hai Rak-at trước Mahgrib, hai Rak-at trước I’sha tốt Nabi  có di huấn: ‫ل‬ ‫ع‬ ‫صصلى أيرب لععا قلب ي ل‬ ‫صصصرم « )رواه‬ ‫» لر م‬ ‫ها ي‬ ‫م الل ص ة‬ ‫ح ل‬ ‫ل ال يعل ي‬ ‫ملرأ ل‬ ‫ واسناه‬،‫أبو داود والترمذي و حسنه وابن خزيمة وصححه‬ (‫صحيح‬ “Allah yêu thương người dâng lễ nguyện bốn Rak-at trước lễ nguyện Salah Asr” (Abu Dawood, Tirmizhi ghi lại họ cho Hadith tốt, ông Ibnu Khuzaymah ghi lại Hadith bảo xác, đường truyền Hadith xác) ‫ن كة ل‬ ‫ن كة ل‬ ‫ل أل ل‬ ‫ل أل ل‬ ‫م‬ ‫ ث ةصص ص‬- ‫صل لةا ر‬ ‫ن ل‬ ‫ن ل‬ ‫صل لةا ر ب لي ي ل‬ ‫» ب لي ي ل‬ ‫ذان لي ي م‬ ‫ذان لي ي م‬ ‫لقا ل‬ ‫ن ل‬ (‫ء « )رواه البخاري‬ ‫شا ل‬ ‫ ل م ل‬- ‫ل مفى الصثال مث لةم‬ ‫م ي‬ 158 “Giữa hai Azan có lễ nguyện Salah, hai Azan có lễ nguyện Salah, sau Người bảo lần lặp lại thứ ba người muốn làm vậy” (Albukhari) Cầu xin Allah ban cho thành cơng! Đây Imam học giả uyên bác Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz trình bày, cầu xin Allah khoan hồng tha thứ tội lỗi cho ông cho cha mẹ ông với tất đạo hữu Muslim ‫ى آَل مصصهم‬ ‫م ل‬ ‫ه ول ل‬ ‫ح ي‬ ‫ى ن لب مي لن لصصا ة‬ ‫سصصل ص ل‬ ‫صصصصلى اللصص ة‬ ‫ول ل‬ ‫مصصد ءْ ولع للصص ل‬ ‫م ل ع للصص ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ن ولأت يلبا م‬ ‫عهم مبإ ي‬ ‫حاب مهم أ ي‬ ‫ص ل‬ ‫ح ل‬ ‫ج ل‬ ‫ولأ ي‬ ‫سا م‬ ‫معمي ي ل‬ ‫ى ي لويم م الد مي ي م‬ ‫ن مإل ل‬ Và cầu xin Allah ban an phúc lành cho Nabi Muhammad, cho dòng dõi Người vị bạn hữu Người theo gương tốt Người Ngày phán xét Tác giả Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz Dịch thuật Abu Zaytune Usman Ibrahim 159
- Xem thêm -

Xem thêm: Fata-wa (Hỏi Đáp) Quan TrọngLiên Quan Đến Lễ Nguyện Salah, Fata-wa (Hỏi Đáp) Quan TrọngLiên Quan Đến Lễ Nguyện Salah

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn