Luận án tiến sĩ kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán nghiên cứu chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam

288 13 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 18:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HỒN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN – NGHIÊN CỨU CHUẨN MỰC KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HỒN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN – NGHIÊN CỨU CHUẨN MỰC KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán Mã số: 934.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Anh Hoa PGS.TS Trần Phước TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khoa học khác, ngoại trừ số kết công bố công trình khoa học tác giả người hướng dẫn Tất nội dung kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác tác giả trích dẫn đầy đủ ghi nguồn cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Thành phố Hồ Chí Minh, tháng Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồn năm 2018 ii LỜI CẢM ƠN Viết luận án trình lâu dài vất vả khơng phần thú vị tìm lời giải cho tốn khó Có nhiều niềm vui, đam mê thích thú đan xen thân bước hoàn thành nội dung quan trọng luận án tích lũy nhiều kiến thức ngày trưởng thành kinh nghiệm nghiên cứu; Đặc biệt thú vị khám phá vấn đề sau thời gian dài bị phương hướng Để hoàn thành luận án này, nhận giúp đỡ động viên nhiều người, từ Thầy Cô, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin gửi lời tri ân đến Thầy Cô hướng dẫn tôi, TS Trần Anh Hoa, PGS TS Trần Phước Thầy cô người giúp chập chững bước làm quen với hoạt động nghiên cứu Với kinh nghiệm dày dạn tầm cao hiểu biết, Thầy cô ln lường trước khó khăn mà tơi gặp phải để định hướng động viên kịp thời, giúp bước khám phá chân trời kiến thức khoa học, đặc biệt lúc phương hướng hay giúp tơi tự tin để hồn thành luận án điều kiện thân có nhiều áp lực, tưởng chừng khó thể vượt qua Tơi xin cảm ơn thầy cô, Trưởng khoa PGS TS Võ Văn Nhị, Trưởng Khoa- TS Nguyễn Thị Thu Hiền hỗ trợ khuyến khích tơi suốt q trình làm luận án Bên cạnh tơi xin gửi lời cảm ơn tới tất đồng nghiệp TS Phạm Quốc Thuần, TS Trần Thứ Ba …đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích để tơi hồn thành luận án nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn gởi lời tri ân đến q thầy khoa kế tốn kiểm tốn Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM động viên, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để tơi hoàn thành luận án cách tốt Trong q trình nghiên cứu, tơi nhận hỗ trợ nhiệt tình Thầy Cơ đồng nghiệp trường khác, bạn bè, nghiên cứu sinh việc chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm, kiến thức thông tin; Tôi nhiều tổ chức, cá nhân iii khác nhiệt tình việc cung cấp nguồn tài liệu có giá trị Khơng biết nói hơn, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn người thân u gia đình tơi tạo điều kiện tối ưu để tơi có đủ nghị lực tập trung để hoàn thành luận án Xin gởi lời tri ân kính chúc sức khỏe, hạnh phúc thành công đến tất bạn bè, thầy gia đình Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hoàn iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU xvi Tính thiết thực đề tài xvi Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu xx Đối tượng phạm vi nghiên cứu xx Phương pháp nghiên cứu xxi Đóng góp luận án xxi Kết cấu luận án xxii CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những lợi ích khó khăn áp dụng Chuẩn mực kế toán 1.2 Các nghiên cứu thu nhập chịu thuế lợi nhuận kế toán 1.3 1.4 1.2.1 Nghiên cứu nước 1.2.2 Nghiên cứu nước Các nghiên cứu tuân thủ chuẩn mực kế toán .9 1.3.1 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ chuẩn mực kế toán 1.3.2 Nghiên cứu kết đo lường mức độ tuân thủ IAS IFRS 12 Các nghiên cứu việc áp dụng Chuẩn mực kế toán .15 1.5 Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán 19 1.6 1.5.1 Nghiên cứu nước 19 1.5.2 Nghiên cứu nước 25 Nhận xét nghiên cứu trước 30 1.6.1 Đóng góp nghiên cứu trước 31 1.6.2 Khoảng trống nghiên cứu .32 1.6.3 Hướng nghiên cứu tác giả 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT .35 v 2.1 Một số vấn đề chung Chuẩn mực kế toán Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 35 2.2 2.3 2.1.1 Chuẩn mực kế toán .35 2.1.2 Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp quốc tế (IAS 12) 36 2.1.3 Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (VAS 17) 39 2.1.4 Các phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 41 Các lý thuyết 42 2.2.1 Lý thuyết ủy nhiệm (Agency Theory) 42 2.2.2 Lý thuyết thơng tin hữu ích (Decision usefulness Theory) 44 2.2.3 Lý thuyết kế toán thực chứng (Positive Accounting Theory) 45 2.2.4 Lý thuyết tâm lý (Psychological Theory) .48 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng Chuẩn mực kế tốn .50 2.3.1 Quy mơ doanh nghiệp 50 2.3.2 Năng lực nhân viên kế toán 51 2.3.3 Kiểm toán độc lập 52 2.3.4 Hỗ trợ tư vấn tổ chức nghề nghiệp .54 2.3.5 Trình độ nhận thức nhà quản lý .55 2.3.6 Tuân thủ quy định kế toán 55 2.3.7 Áp lực từ thuế 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 59 3.1 Quy trình nghiên cứu 59 3.2 Phương pháp nghiên cứu định tính 61 3.3 3.2.1 Phương pháp tình .62 3.2.2 Phương pháp vấn chuyên gia .66 3.2.3 Mơ hình nghiên cứu dự tính giả thuyết nghiên cứu 66 3.2.4 Xây dựng thang đo 69 Phương pháp nghiên cứu định lượng 75 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu 75 3.3.2 Thu thập liệu chọn mẫu nghiên cứu 75 vi 3.3.3 Thiết kế câu hỏi 76 3.3.4 Kiểm định T-Test, Anova, mơ hình hồi quy bội 77 3.3.5 Đánh giá độ tin cậy thang đo 78 3.3.6 Phân tích nhân tố khám phá - EFA .78 3.3.7 Phân tích nhân tố khẳng định - CFA 80 3.3.8 Phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính -SEM 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 85 4.1 4.2 Kết nghiên cứu định tính 85 4.1.1 Kết nghiên cứu tình .85 4.1.2 Kết vấn chuyên gia 88 4.1.3 Xác định mơ hình nghiên cứu lý thuyết 91 Kết nghiên cứu định lượng .95 4.2.1 Kết khảo sát thống kê mô tả 95 4.2.2 Thực trạng áp dụng Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng 98 4.3 4.4 Phân tích nhân tố khám phá - EFA .101 4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 101 4.3.2 Kiểm định giá trị thang đo phân tích EFA 106 Phân tích nhân tố khẳng định - CFA .110 4.4.1 Thang đo lực nhân viên kế toán 110 4.4.2 Thang đo trình độ nhận thức nhà quản lý 111 4.4.3 Thang đo tuân thủ quy định kế toán 111 4.4.4 Thang đo tâm lý kế toán viên .112 4.4.5 Thang đo chất lượng phần mềm kế toán 113 4.4.6 Thang đo áp lực từ thuế 113 4.4.7 Thang đo hỗ trợ tư vấn tổ chức nghề nghiệp .114 4.4.8 Tổng hợp kết CFA thang đo ảnh hưởng đến tuân thủ quy định kế tốn 115 vii 4.5 Kiểm định mơ hình lý thuyết giả thuyết nghiên cứu mơ hình cấu trúc - SEM 121 4.6 4.5.1 Kết mơ hình SEM 121 4.5.2 Tổng hợp kết kiểm định với giả thuyết nghiên cứu .126 Bàn luận kết nghiên cứu 129 4.6.1 Bàn luận kết kiểm định mơ hình lý thuyết 130 4.6.2 Bàn luận mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến việc áp dụng VAS 17 132 KẾT LUẬN CHƯƠNG 140 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 141 5.1 Kết luận 141 5.2 Một số gợi ý sách 145 5.3 5.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán 145 5.2.2 Thay đổi tâm lý e ngại người làm kế toán 146 5.2.3 Hỗ trợ tư vấn tổ chức nghề nghiệp .147 5.2.4 Giảm áp lực từ thuế 148 5.2.5 Nâng cao trình độ nhận thức nhà quản lý 148 5.2.6 Gia tăng chất lượng phần mềm kế toán 149 5.2.7 Nâng cao tính tn thủ quy định kế tốn 149 5.2.8 Nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập .150 Hạn chế hướng mở rộng cho nghiên cứu 151 5.3.1 Một số hạn chế luận án .151 5.3.2 Hướng mở rộng cho nghiên cứu 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT: Bảng cân đối kế toán BCKQHĐ: Báo cáo kết hoạt động BCTC: Báo cáo tài BTC: Bộ Tài CMBCTC: Chuẩn mực báo cáo tài CMKT: Chuẩn mực kế tốn CS: Chính sách DN: Doanh nghiệp DNVVN: Doanh nghiệp vừa nhỏ FASB: Hội đồng chuẩn mực kế tốn tài Mỹ HTTT: Hệ thống thơng tin HTTTKT: Hệ thống thơng tin kế tốn IAS 12: Chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp quốc tế IAS: Chuẩn mực kế toán quốc tế IASB: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế IASC: Ủy ban chuẩn mực kế tốn quốc tế IFAC: Liên đồn kế tốn quốc tế IFRS: Chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế KT: Kế toán MLR: Multiple linear regression – Hồi quy bội PMKT: Phần mềm kế toán SMEs: Doanh nghiệp nhỏ vừa SXKD: Sản xuất kinh doanh TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TPHCM: Thành Phố Hồ Chí Minh TTKT: Thơng tin kế tốn TTNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp Model Independence model Baseline Comparisons RMR 166 GFI 369 AGFI 330 PGFI 347 NFI RFI IFI TLI CFI Delta1 rho1 Delta2 rho2 Default model 864 849 959 954 959 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model 000 000 000 000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model 898 776 861 Saturated model 000 000 000 Independence model 1.000 000 000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 174.526 111.791 245.320 Saturated model 000 000 000 Independence model 4241.479 4024.227 4466.033 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2.466 664 425 933 Saturated model 000 000 000 000 Independence model 18.135 16.127 15.301 16.981 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 037 030 044 999 Independence model 175 170 179 000 AIC Model AIC BCC BIC CAIC Default model 822.526 848.360 1133.634 1220.634 Saturated model 1122.000 1288.585 3128.107 3689.107 Independence model 4835.479 4845.278 4953.485 4986.485 ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 3.127 2.889 3.397 3.226 Saturated model 4.266 4.266 4.266 4.900 Independence model 18.386 17.560 19.240 18.423 HOELTER HOELTER HOELTER Model 05 01 Default model 214 223 Independence model 33 34 Model Phụ lục 4.8: Kết mơ hình SEM lý thuyết Phụ lục 4.9: Danh sách doanh nghiệp khảo sát STT TÊN CÔNG TY Trụ sở TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang Cơng ty Cổ phần Bột giặt Lix Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Tân Long Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Cơng ty Cổ phần Gemadept Công ty Cổ phần Hàng không VietJet Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Cơng ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía nam Cơng ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Cơng ty Cổ phần Tập đồn đầu tư địa ốc No Va Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hòa Phát Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hoa Sen Cơng ty Cổ phần Tập đồn PAN Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long Cơng ty Cổ phần Thép Nam Kim Công ty Cổ phần Transimex TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM Đồng nai TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM 26 27 28 29 30 31 32 33 Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá q Phú Nhuận Cơng ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hồ Bình Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn Cơng TNHH MTV Tổng Cơng ty 28 Công ty TNHH Phát triển ngàn năm Công ty TNHH Sản xuất Hàng Minh Lĩnh vực KD Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Dịch vụ TPHCM Đồng nai TPHCM Xây dựng Xây dựng Thương mại Xây dựng Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Xây dựng Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng TPHCM xây dựng TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM Sản xuất Sản xuất Sản xuất Xây dựng TPHCM TPHCM 34 35 36 37 38 39 Công ty TNHH sản xuất xây dựng Lâm Lê Công ty TNHH Thiết kế Quảng cáo SG Công ty TNHH Xây dựng Trúc Linh Công ty Bất động sản nhà tơi Cơng ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn Cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bình Tây TPHCM Đồng nai TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM 40 41 42 43 Công ty Cổ Phần Đức Khải Cơng ty cổ phần Mía đường La Ngà Cơng ty cổ phần Ơ tơ Trường Hải Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu TPHCM Đồng Nai TPHCM TPHCM 44 45 46 Công ty cổ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam Công ty Cổ Phần Phú Tân Công ty cổ phần Quê Hương - Liberty TPHCM TPHCM TPHCM 47 Công ty cổ phần Sản xuất-Thương mại-Xuất nhập Viễn thông A TPHCM 48 49 Cơng ty Cổ phần Tập đồn SSG Cơng ty cổ phần Tổng cơng ty Tín Nghĩa TPHCM Đồng Nai 50 51 52 53 Công ty CP Acecook Việt Nam Công ty CP Acecook Việt Nam Công ty CP Angel Việt Nam Công ty CP Âu Lạc TPHCM TPHCM Đồng nai TPHCM 54 Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT TPHCM 55 Cơng ty CP Bao Bì Kim Loại VINA CAN Sài Gòn Đồng nai 56 57 58 59 60 Cơng ty CP Bao bì DV Sam Thịnh Cơng ty CP bao bì Việt Phát Cơng ty CP Bảo hiểm AAA Công ty CP Bông Sen Cơng ty CP bột giặt hóa chất Đức Giang Đồng nai TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM 61 62 63 Công ty CP Cà phê Miso Công ty CP Cà phê Phúc Sinh Cơng ty CP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 64 65 Công ty CP Cấp Nước Công ty CP Cáp Sài Gòn Bình Dương Bình Dương TPHCM TPHCM Đồng nai Xây dựng Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Sản xuất Thương mại Sản xuất Sản xuất Sản xuất Thương mại Sản xuất Dịch vụ Thương mại Thương mại Sản xuất Thương mại Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Thương mại Thương mại Thương mại Sản xuất Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Thương mại Sản xuất Dịch vụ Thương mại Sản xuất 66 67 Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam Công ty CP Chế biến gỗ Trường An Đồng Nai Bình Dương 68 69 TPHCM Đồng nai 70 71 Công ty CP Cơ Điện Phú Sĩ Cơng ty CP Cơ khí XD Quốc Vương Công ty CP Công nghiệp- Dịch vụ- Thương mại Ngọc Nghĩa Công ty CP Cung cấp Thiết bị Trang Thu 72 73 74 75 76 77 Công ty CP Da Quốc Tế Công ty CP Đại Đồng Tiến Công ty CP Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An Cơng ty CP Dầu thực vật Tân Bình Cơng ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Địa ốc Sĩ Cát TPHCM TPHCM Đồng Nai TPHCM TPHCM TPHCM 78 Công ty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh TPHCM 79 80 Công ty CP Đầu tư Liên Hưng Công ty CP Đầu tư Phương Trang TPHCM TPHCM 81 82 83 Công ty CP Đầu tư U&I Công ty CP Đầu tư Kinh doanh golf Long Thành Công ty CP Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Bình Dương Đồng Nai TPHCM 84 85 86 87 Công ty CP Đầu tư Sản xuất Giày Thái Bình Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng Dân An Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc Công ty CP dệt may thương mại Thành Cơng Bình Dương TPHCM TPHCM TPHCM 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn Công ty CP Dịch vụ Công nghệ tin học HPT Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến FPT Công ty CP Dong Jin Việt Nam Công ty CP Du lịch Tân Định FIDITOUIST Công ty CP Dược phẩm OPC Công ty CP Eurowindow Công ty CP Gạch men Chang Yih Công ty CP Gạch men V.T.C Cơng ty CP gạch ngói Đồng Nai Công ty CP Gia Hữu Công ty CP Giao nhận Kho vận Hàng không TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM Đồng nai TPHCM TPHCM TPHCM Đồng nai Đồng nai Đồng Nai TPHCM TPHCM Sản xuất Sản xuất Thương mại Sản xuất Sản xuất Xây dựng Thương mại Sản xuất Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thương mại Dịch vụ Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xây dựng Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dịch vụ Sản xuất Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Dịch vụ TPHCM Bình Dương TPHCM Long An Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines Công ty CP Him Lam TPHCM TPHCM 106 107 108 109 110 111 112 Công ty CP Hóa Lan Cơng ty CP In số Cơng ty CP Khoa học công nghệ PETECH Công ty CP khử trùng Việt Nam Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam Công ty CP Lưu Gia Phát Công ty CP Mạnh Hải TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM Đồng nai 113 114 115 Công ty CP Mạnh Khang Công ty CP may Việt Tiến Công ty CP Minh Kiên Đồng nai TPHCM TPHCM 116 117 118 119 120 Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn Cơng ty CP Nam Việt Công ty CP nhựa Rạng Đông Công ty CP Nhựa Tân Phú Cơng ty CP Nước Khống Vĩnh Hảo TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM 121 Công ty CP Phân bón Dầu khí Miền Nam TPHCM 122 Cơng ty CP Phát hành sách TP HCM TPHCM 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Công ty CP Phát triển thị Sài Gòn Tây Bắc Cơng ty CP Phương Hải Công ty CP PICO Công ty CP Quảng cáo hội chợ thương mại Quốc tế Công ty CP Quê Hương LIBERTY Công ty CP Quốc tế Minh Việt Cơng ty CP Sản xuất giày Khải Hồn Cơng ty CP Sản xuất hàng gia dụng Quốc tế Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân 132 Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Thịnh Dịch vụ Xây dựng Thương mại Xây dựng Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Sản xuất Thương mại Sản xuất Xây dựng Thương mại Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Thương mại Thương mại Thương mại Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Thương mại 100 101 102 103 Cơng ty CP Giày Sài Gòn Cơng ty CP Giày Thanh Bình Cơng ty CP Giống trồng Miền Nam Công ty CP GreenFeed Việt Nam 104 105 TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM Bình Dương TPHCM TPHCM 133 Công ty CP Sản xuất Thương mại Mê Kông TPHCM 134 135 Công ty CP Siêu Cường Công ty CP SX Thương mại A.H.H TPHCM Đồng nai 136 Công ty CP Tân Trung Sơn TPHCM 137 Công ty CP Tập đồn C.T TPHCM 138 Cơng ty CP Tập đồn Đầu tư Vạn Thịnh Phát TPHCM 139 140 141 Công ty CP tập đồn Hòa Bình Minh Cơng ty CP Tập đồn Hoa Sen Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai 142 Cơng ty CP tập đồn vàng bạc đá q DOJI TPHCM 143 Công ty CP Thái Thành TPHCM 144 145 146 Công ty CP Thanh Đức Hạnh Công ty CP Thanh Hưng Công ty CP Thành Phúc Đồng nai Đồng nai Đồng Nai 147 Công ty CP Thanh Thiên Đồng nai 148 149 150 151 152 Công ty CP Thiên Long Hưng Công ty CP Thiên Nhiên Việt Công ty CP Thực phẩm Á Châu Công ty CP Thực phẩm An Long Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NUTIFOOD Đồng nai Bình Dương Bình Dương Long An TPHCM 153 154 155 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Miền Nam Công ty CP Thương mại Dịch vụ Phong Vũ Công ty CP Thương mại Dịch vụ Vĩnh Nam TPHCM TPHCM Bình Dương 156 Cơng ty CP Thương mại Dược mỹ phẩm Đào Tiến 157 Công ty CP Thương mại Hiệp Hương 158 159 160 Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim Công ty CP Thương mại bao bì Sài Gòn Cơng ty CP Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc Đồng nai Bình Dương Đồng Nai TPHCM Bình Dương TPHCM TPHCM TPHCM Thương mại Thương mại Sản xuất Thương mại Thương mại Thương mại Thương mại Sản xuất Sản xuất Thương mại Thương mại Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thương mại Thương mại Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Thương mại Dịch vụ Sản xuất Thương mại Thương mại Thương mại Sản xuất Dịch vụ TPHCM TPHCM 163 164 165 Công ty CP Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam Công ty CP Thương mại-Dịch vụ-Quảng cáo Ngày Mới Công ty CP Thương mại-Dịch vụ-Xây dựng-Kinh doanh nhà Vạn Thái Công ty CP Thủy điện Miền Nam Công ty CP Tiếp vận Hồng Ngọc 166 167 168 169 Công ty CP TM Thủy Sản Công ty CP TNHH Việt Nam Nisshin Seifun Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai Công ty CP truyền thông Khang Nhi TPHCM Đồng nai Đồng Nai TPHCM 170 171 172 173 174 Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển đô thị Công ty CP Tư vấn Xây dựng tổng hợp Công ty CP Tuico Công ty CP UNIBEN Công ty CP vận tải biển Tân Cảng TPHCM TPHCM Đồng nai TPHCM TPHCM 175 176 177 178 179 180 Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành Công ty CP Vật tư Bưu Điện Công ty CP Viễn Thông VTC Công ty Cp Việt Nam Unionlite Công ty CP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Công ty CP Vina Đại Phước TPHCM TPHCM TPHCM Đồng nai Đồng Nai Đồng nai 181 182 Công ty CP Vinacam Công ty CP Vĩnh Phát TPHCM TPHCM 183 184 185 Công ty CP Vinh Sáng Tạo Công ty CP Xây dựng 41 Công ty CP Xây dựng Kiến trúc AA TPHCM TPHCM TPHCM 186 187 Công ty CP Xây Dựng Nam Minh Long Công ty CP Xây dựng Tân Phương Nam TPHCM Đồng Nai 188 189 190 191 Công ty CP xây dựng thương mại Siêu Việt Công ty CP Xây dựng Phát triển Nhà Hồng Anh Cơng ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè Cơng ty Đầu tư Tài Nhà nước T.P Hồ Chí Minh TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM 192 Cơng ty đo đạc địa cơng trình TPHCM 161 162 TPHCM TPHCM TPHCM Thương mại Dịch vụ Thương mại Sản xuất Dịch vụ Thương mại Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Thương mại Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Vận tải Thương mại Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Sản xuất Xây dựng Thương mại Sản xuất Thương mại Xây dựng Dịch vụ Thương mại Xây dựng Thương mại Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Nghiên cứu 193 Công ty du lịch lữ hành Sài Gòn Tourist TPHCM 194 195 TPHCM Đồng nai 196 197 198 199 200 201 202 203 Công ty Dược phẩm Cần Giờ Công ty Hansoll Việt Nam Công ty HH Công Nghiệp Bánh Răng HUAYONG Việt Nam Cơng ty hóa chất Shell Việt Nam TNHH Công ty Honda Việt Nam Công ty In ấn Quảng cáo Kim Vĩnh Phát Công ty Kỹ nghệ lạnh Công ty Liên Doanh MANA GROUP Công ty Liên doanh Mercedes-Benz Việt Nam Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận số 204 205 206 207 Công ty Lương thực Tân Bình Đơng Cơng ty Mega Việt Nam Cơng ty ngun liệu giấy Miền Nam Cơng ty PEPSICO Bình Dương 208 Công ty SYM Việt Nam Đồng nai 209 Cơng ty tích hợp CMC TPHCM 210 Cơng ty tích hợp CMC TPHCM 211 Công ty TNHH Hằng Long Đồng nai 212 213 214 Công ty TNHH thương mại Ngọc Mai Công ty TNHH Agrevo Việt Nam Công ty TNHH Apex Việt Nam Đồng nai Đồng nai TPHCM TPHCM TPHCM Đồng nai TPHCM TPHCM TPHCM Đồng nai Đồng nai Bình Dương TPHCM Bình Dương Đồng nai 215 216 Cơng ty TNHH Bản Thanh Cơng ty TNHH Bao Bì Cao Cấp S&K VINA Đồng nai TPHCM 217 218 219 220 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam Công ty TNHH Bê tông CA Công ty TNHH Bê tông Chung Hùng Công ty TNHH Bê tông YAMAKEN Việt Nam 221 Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép TPHCM 222 Công ty TNHH Cao Phong TPHCM TPHCM Bình Dương Đồng nai Bình Dương Dịch vụ Thương mại Xây dựng Sản xuất Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Thương mại Sản xuất Sản xuất Sản xuất Thương mại Thương mại Thương mại Thương mại Thương mại Sản xuất Sản xuất Thương mại Sản xuất Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Sản xuất Thương mại Thương mại 223 224 Công ty TNHH Cargill Việt Nam Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hồng Lâm TPHCM Bình Dương 225 226 227 Công ty TNHH Chế tạo công nghiệp gia công chế biến hàng xuất Việt Nam Công ty TNHH Công nghệ cao su Hạc Khang Công ty TNHH CP Hải Hoa Đồng Nai Bình Dương TPHCM 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 Công ty TNHH CP TM Thủy Sản Công ty TNHH Dae Kwang Apparel Công ty TNHH Dae-Do Paper Tube Việt Nam Công ty TNHH Đầu tư Liên Vinh Công ty TNHH đầu tư phát triển dinh dưỡng quốc tế Tân Việt Anh Công ty TNHH Dệt Vải Hồn Nghi Cơng ty TNHH Dịch vụ du lịch thương mại quốc tế Sài Gòn Nam Viên Cơng ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn đầu tư Địa ốc Hải Đăng Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hải Nam Phong Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Xây dựng Thương mại Thanh Hùng Tài Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước Công ty TNHH Điên tử TT Cơng ty TNHH Đình Tuấn Cơng ty TNHH Dong - IL Interlining Công ty TNHH Đồng Liên Công ty TNHH Ever Huge Công ty TNHH Figla Việt Nam Công ty TNHH Giặt ủi hấp tẩy cao cấp Nơ Xanh Bình Dương Đồng nai Sản xuất Sản xuất Sản xuất Thương mại Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Thương mại Sản xuất TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ TPHCM Bình Dương Đồng nai Bình Dương TPHCM TPHCM Bình Dương TPHCM Đồng nai TPHCM Bình Dương Đồng nai TPHCM Bình Dương 248 Cơng ty TNHH Gốm Sứ Công ty TNHH Gốm sứ KING KONG INTERNATIONAL VN 249 250 251 Công ty TNHH Hài Hòa Cơng ty TNHH Hòa Bình Cơng ty TNHH Hồn Cầu Bình Dương Đồng nai TPHCM 252 253 Cơng ty TNHH Hồng Phúc Vân Cơng ty TNHH Hồng Nam 247 Thương mại Dịch vụ Bình Dương Đồng nai Đồng Nai Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Thương mại Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Thương mại Sản xuất Thương mại Sản xuất Sản xuất Thương mại Dịch vụ 254 255 256 Cơng ty TNHH Hồng Thanh Hưng Cơng ty TNHH Hồng Vũ Cơng ty TNHH Hưng Nhất Bình Dương TPHCM Bình Dương 257 258 259 260 TPHCM Đồng nai Bình Dương Bình Dương 261 262 Cơng ty TNHH Hữu Nghị Công ty TNHH Jungang Vi Na Công ty TNHH K&B Công ty TNHH KAZU(Nộp hộ nhà thầu nước ngồi) Cơng ty TNHH Kế tốn Kiểm tốn Tư vấn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Công ty TNHH Khách sạn Nguyễn Huỳnh Khải Hoàn 263 264 265 266 267 268 269 270 Công ty TNHH Khải Thanh Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFC Việt Nam Cơng ty TNHH Kim Hà Việt Công ty TNHH Kim loại KING STAR VN Công ty TNHH Kỹ nghệ gốm sứ Thanh Bình - Việt Nam Cơng ty TNHH Kỹ nghệ SHINCO Công ty TNHH KYOWA Việt Nam Công ty TNHH LA VIE TPHCM TPHCM TPHCM Bình Dương Bình Dương Bình Dương Đồng nai TPHCM 271 272 273 Công ty TNHH Lâm Phong Công ty TNHH Lê Phan Công ty TNHH Liên doanh Hoa Việt Bình Dương TPHCM TPHCM 274 Cơng ty TNHH Long Khánh Bình Dương 275 276 Cơng ty TNHH Loong Bien VietNam Công Ty TNHH Lữ Hành Duyên Việt 277 278 279 Công ty TNHH Mạnh Hùng Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Công ty TNHH May mặc XK Minh Huệ 280 Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam 281 282 283 Công ty TNHH Microsoft Việt Nam Công ty TNHH Minh Long Công ty TNHH thành viên Bao bì giấy Dương Nguyễn 284 Cơng ty TNHH MTV - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Đồng nai TPHCM Đồng nai TPHCM Thương mại Sản xuất Sản xuất Lâm nghiệp Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Thương mại Dịch vụ Thương mại Dịch vụ Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Lâm nghiệp Xây dựng Dịch vụ Thương mại TPHCM Bình Dương Sản xuất Dịch vụ Thương mại Dịch vụ Sản xuất Thương mại Thương mại Sản xuất Bình Dương Sản xuất TPHCM Dịch vụ TPHCM TPHCM Bình Dương TPHCM 285 Cơng ty TNHH MTV Dược Sài Gòn TPHCM 286 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn TPHCM 287 Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận TPHCM 288 289 Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng khơng Việt Nam Cơng ty TNHH MTV Tài Prudential Việt Nam TPHCM TPHCM 290 291 292 293 294 295 Công ty TNHH MTV Thành Đạt Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá q Sài Gòn Cơng ty TNHH Nhà máy sủa chữa đóng tàu Sài Gòn Cơng ty TNHH Nhựa Long Thành Cơng ty TNHH Nhựa Hóa chất TPC Vina Công ty TNHH Olam Việt Nam TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 Công ty TNHH Parkson Việt Nam Công ty TNHH Phát triển Ngàn Thu Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng Công ty TNHH Phương Nam Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam) Công ty TNHH RIC CORPORATION LIMITED Công ty TNHH Saigon Ve Wong Công ty TNHH SAMOOL VINA Cơng ty TNHH Sản xuất cân Nhơn Hòa Cơng ty TNHH sản xuất cao su Liên Anh Công ty TNHH Sản xuất gỗ Đạt Tỷ Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên Cơng ty TNHH Sản xuất nhựa Sơn Hà Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Number One Công ty TNHH Sản xuất Yên Thế TPHCM Bình Dương TPHCM TPHCM Bình Dương Bình Dương TPHCM Bình Dương TPHCM Đồng nai Bình Dương TPHCM TPHCM Bình Dương TPHCM 311 312 313 314 315 316 Cơng ty TNHH Sao Thiên Vi Na Công ty TNHH SX TM Bình Xn Cơng ty TNHH SX TM DV Minh Long Công ty TNHH TANGE INTERNATIONAL VN Công ty TNHH Tập đồn Bitexco Cơng ty TNHH Thép Chánh Triển (Việt Nam) TPHCM TPHCM TPHCM Bình Dương TPHCM Bình Dương 317 318 Công ty TNHH Thời Đại Công ty TNHH Thuận Hưng TPHCM TPHCM Sản xuất Lâm nghiệp Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thương mại Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Thương mại Vận tải Xây dựng Vận tải Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Sản xuất Sản xuất Thương mại Xây dựng 319 320 321 Công ty TNHH Thực phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn Cơng ty TNHH Thực phẩm Orion Vina Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát 322 323 324 Công ty TNHH Thương mại Báo cháy báo động Đa Kao Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phong Gia Công ty TNHH Thương mại FPT TPHCM TPHCM TPHCM 325 Công ty TNHH Thương mại Hằng Thơng TPHCM 326 Cơng ty TNHH Thương mại Hồng An TPHCM 327 328 329 330 Công ty TNHH Thương mại Hồng Phương Công ty TNHH Thương mại Khải nguyên Công ty TNHH Thương mại Nhân Tài Công ty TNHH Thương mại T.C - H.P TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM 331 Đồng nai 332 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ An Quốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng - Chế biến Lâm sản -Thành Lợi 333 334 335 336 337 338 339 Cơng ty TNHH TM DV Bình Thái Công ty TNHH TM Quốc tế Hưng Dương Công ty TNHH Tồn Cầu Cơng ty TNHH Trịnh Tuấn Cơng ty TNHH Truyền thông Megastar Công ty TNHH Tuấn Tú Công ty TNHH Uni-President Việt Nam 340 Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Hồng Hà TPHCM 341 342 343 Cơng Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Hồng Hà Cơng ty TNHH Vận tải Dịch vụ Thương mại Đức Việt Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Lacco Công ty TNHH Vật tư xây dựng & dịch vụ vận tải Liên Liên Công ty TNHH Việt Hoa Công ty TNHH VINA Công ty TNHH Vision Công ty TNHH Xất nhập Phước Long Công ty TNHH Xây dựng Minh Phương Công ty TNHH Xây dựng TVN TPHCM TPHCM TPHCM 344 345 346 347 348 349 350 Bình Dương TPHCM Bình Dương TPHCM TPHCM Bình Dương Đồng nai Đồng Nai TPHCM TPHCM Bình Dương Bình Dương Đồng Nai Đồng nai Đồng nai TPHCM TPHCM TPHCM Sản xuất Sản xuất Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dịch vụ Thương mại Thương mại Thương mại Sản xuất Dịch vụ Xây dựng Thương mại Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Dịch vụ Dịch vụ Sản xuất Sản xuất Thương mại Thương mại Vận tải Vận tải Thương mại Sản xuất Sản xuất Sản xuất Dịch vụ Xây dựng Sản xuất 351 352 353 354 Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương Cơng ty Xây dựng phát triển nhà Hóc Mơn Cơng ty xây lắp Nga Mã Công tyCP Nhựa Đồng Nai TPHCM TPHCM Đồng Nai Đồng nai 355 356 Công tyTNHH thành viên Hồng Huy Bảo Tập đồn Anova Bình Dương TPHCM 357 Tập đồn T&T - Cơng ty T&T TPHCM TPHCM 358 359 360 361 362 Tập đoàn T&Trans - Erowindow Tập đồn viễn thơng qn đội Tổng Cơng ty Bến Thành - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - Công ty CP Tổng công ty khí Việt Nam- Cơng ty Cổ phần TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM Thương mại Xây dựng Dịch vụ Sản xuất Lâm nghiệp Sản xuất Thương mại Thương mại Dịch vụ Dịch vụ Xây dựng Sản xuất 363 364 365 Tổng Cơng ty Cơng nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long TPHCM Đồng Nai TPHCM Thương mại Sản xuất Dịch vụ 366 Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị Khu công nghiệp Việt Nam TPHCM Thương mại 367 368 369 370 Tổng Công ty Đầu tư phát triển Công nghiệp - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV Tổng Cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Tổng Cơng ty Phân bón hóa chất dầu khí Bình Dương TPHCM TPHCM TPHCM Thương mại Xây dựng Sản xuất Sản xuất 371 Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số - TNHH Một thành viên TPHCM Sản xuất ... kế toán áp dụng Chuẩn mực kế toán - Nghiên cứu Chuẩn mực kế toán thu TNDN Việt Nam - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc áp dụng Chuẩn mực kế toán thu thu nhập doanh nghiệp Việt Nam Dựa... HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HỒN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN – NGHIÊN CỨU CHUẨN MỰC KẾ TOÁN THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán. .. sở lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán chuẩn mực kế toán thu thu nhập doanh nghiệp xxii  Xây dựng thang đo đo lường việc áp dụng chuẩn mực kế toán – Nghiên cứu VAS
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán nghiên cứu chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam , Luận án tiến sĩ kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán nghiên cứu chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam