Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

55 106 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 15:14

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênNghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênNghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênNghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênNghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênNghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênNghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái NguyênNghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VĂN TÙNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ LOÀI CÂY RÂU MÈO (ORTHOSIPHON SPIRALIS) LÀM CƠ SỞ CHO PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI XÃ BÀN ĐẠT HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỚT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VĂN TÙNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ LOÀI CÂY RÂU MÈO (ORTHOSIPHON SPIRALIS) LÀM CƠ SỞ CHO PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI XÃ BÀN ĐẠT HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : K46 - QLTNR - N03 : Lâm nghiệp : 2014 - 2018 : ThS La Thu Phương THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, chưa cơng bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, tháng XÁC NHẬN CỦA GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng khoa học! ThS La Thu Phương năm 2018 Người viết cam đoan Nguyễn Văn Tùng XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trang bị cho kiến thức chun mơn giảng dạy bảo tận tình thầy, cô giáo Để củng cố lại kiến thức học làm quen với công việc ngồi thực tế việc thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng, tạo điều kiện cho sinh viên cọ sát với thực tế nhằm củng cố lại kiến thức tích lũy nhà trường đồng thời nâng cao tư hệ thống lý luận để nghiên cứu ứng dụng cách có hiệu tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất Xuất phát từ nguyện vọng thân, trí nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp cô giáo ThS La Thu Phương Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm sở cho phát triển lồi xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên” Trong thời gian thực đề tài, giúp đỡ, bảo tận tình ThS La Thu Phương thầy cô giáo khoa, với phối hợp giúp đỡ ban lãnh đạo người dân Tơi hồn thành khóa luận thời hạn Qua tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt cô giáo ThS La Thu Phương, trực tiếp hướng dẫn suốt q trình thực khóa luận Do trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tiễn hạn chế khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp thầy, giáo tồn thể bạn để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Văn Tùng iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tổng hợp số điểm đo theo tuyến điều tra 20 Bảng 3.2 Độ phong phú bụi thảm tươi 24 Bảng 3.3 Các thơng số phân tích mẫu đất 25 Bảng 4.1 Tri thức địa hiểu biết Râu mèo Xã Bàn Đạt huyện Phú Bình 27 Bảng 4.2 Tri thức địa sử dụng gây trồng loài Râu mèo 29 Bảng 4.3 Kết đo đếm chiều cao trung bình Râu mèo 31 Bảng 4.4 Kết đo đếm kích thước trung bình Râu mèo 33 Bảng 4.5 Bảng phân bố loài Râu mèo trạng thái rừng 34 Bảng 4.6 Bảng phân bố loài Râu mèo theo tuyến điều tra 35 Bảng 4.7 Bảng phân bố loài Râu mèo theo độ cao 36 Bảng 4.8 Bảng tổng hợp độ che phủ trung bình bụi nơi có lồi Râu mèo phân bố 37 Bảng 4.9 Bảng tổng hợp độ che phủ trung bình lớp dây leo thảm tươi nơi có lồi Râu mèo phân bố 38 Bảng 4.10 Kết phẫu diện đất nơi có lồi Râu mèo phân bố 39 Bảng 4.11 Kết phân tích đất khu vực xã Bàn Đạt huyện Phú Bình nơi có Râu mèo phân bố 40 iv DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 4.1: Rễ thân Râu mèo - Orthosiphon spiralis (Lour) Merr 31 Hình 4.2: Lá Râu mèo – Orthosiphon spiralis (Lour) Merr 32 Hình 4.3: Hoa Râu mèo – Orthosiphon spiralis (Lour) Merr 33 Hình 4.4: Quả hạt Râu mèo – Orthosiphon spiralis (Lour) Merr 33 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ĐDSH Đa dạng sinh học IUCN Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế ODB Ô dạng OTC Ô tiêu chuẩn STT Số thứ tự TB Trung bình TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu thực vật (cây thuốc) giới 2.2.2 Nghiên cứu Việt Nam 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 12 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 12 2.3.2 Những lợi để phát triển kinh tế xã hội 15 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 16 3.3 Nội dung nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp kế thừa số liệu, tài liệu 17 vii 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu phân loại học 17 3.4.3 Điều tra sơ thám 17 3.4.4 Phương pháp điều tra thu thập số liệu trường 18 3.4.5 Phương pháp nội nghiệp 26 PHẦN KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH 27 4.1 Đặc điểm sử dụng hiểu biết người dân loài 27 4.1.1 Tri thức địa hiểu biết Râu mèo 27 4.1.2 Tri thức địa sử dụng gây trồng Râu mèo 28 4.2 Đặc điểm hình thái rễ, thân, cành, lá, hoa 30 4.3 Đặc điểm phân bố loài Râu mèo 34 4.3.1 Phân bố theo trạng thái rừng xã Bàn Đạt huyện Phú Bình 34 4.3.2 Phân bố theo tuyến xã Bàn Đạt huyện Phú Bình 35 4.3.3 Phân bố theo độ cao xã Bàn Đạt huyện Phú Bình 36 4.4 Kết số đặc điểm sinh thái học loài Râu mèo 36 4.4.1 Nguồn gốc, chất lượng mật độ tái sinh loài Râu mèo 36 4.4.2 Đặc điểm bụi, thảm tươi nơi có lồi Râu mèo phân bố xã Bàn Đạt huyện Phú Bình 37 4.5 Đặc điểm đất nơi loài Râu mèo phân bố 38 4.6 Đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển loài 41 4.6.1 Những thuận lợi khó khăn công tác bảo tồn phát triển Râu mèo huyện Phú Bình 41 4.6.2 Một số biện pháp phát triển loài 42 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Bảo tồn đa dạng sinh học nhiệm vụ quan trọng trọng tâm phát triển giới Với phát triển nhanh chóng kinh tế xã hội quản lý tài nguyên sinh học yếu làm cho đa dạng sinh học bị suy thoái ngày nghiêm trọng Sự suy thoái đa dạng sinh học đáng lo ngại, nhiều loài động thực vật bị đe dọa có nguy bị tuyệt chủng mà nguyên nhân người sử dụng bất hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên Trong nguồn tài nguyên rừng, loài dược liệu bị khai thác bất hợp lý dẫn đến suy giảm diện tích rừng thành phần lồi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đa dạng sinh học Việt Nam nước có khí hậu nhiệt đới, thời tiết quanh năm nóng ẩm từ tạo nên nguồn tài nguyên dược liệu thiên nhiên vô phong phú Trong năm gần nhu cầu thảo dược điều trị bệnh, làm đẹp,nâng cao sức khoẻ cho người ngày cao Các hoạt động mưu cầu sống người gây sức ép lên sinh tồn phát triển loài thuốc tự nhiên Để đáp ứng yêu cầu đó, ngành dược liệu phấn đấu khơng ngừng tìm hiểu thêm dược liệu mới, cơng dụng giúp điều trị nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng Cho nên, thúc đẩy không ngừng phát triển công tác nghiên cứu trồng thuốc yêu cầu cấp bách Cây râu mèo Việt Nam có tên khoa học Orthosiphon stamineus Benth, tên khác Orthosiphon spiralis (Lour.) Mer, có tên gọi Bông Bạc, thuộc họ Hoa môi Lamiaceae Từ lâu, dân gian lưu truyền tác dụng nhiệt, lợi tiểu râu mèo Cây râu mèo xếp vào loại 32 với số đốt ảnh hưởng đến số hoa, số quả, ảnh hưởng đến suất Động thái tăng trưởng chiều cao cây: chiều cao thay đổi qua giai đoạn sinh trưởng tăng nhanh nhỏ, sau tốc độ tăng trưởng chậm dần đạt chiều cao cuối Những điều tra mọc hoang dại ven đồi, ven đường, mương, bờ rào, bị người dân khai thác xót lại - Đặc điểm hình thái Hình 4.2: Lá Râu mèo – Orthosiphon spiralis (Lour) Merr Lá có màu xanh, gân màu tím, chồi mọc nách Lá mọc đối hình trứng, hai mép có cưa có 7,8 chia hai bên, lớn dài 8cm, rộng 3cm Phiến mềm, có lơng thưa, gốc tròn, đầu nhọn mép khía to, gân rõ mặt dưới, cuống dài khoảng 0,8- 1,5cm Tiến hành đo đếm kích thước trung bình Râu mèo kết thu tổng hợp bảng: 33 Bảng 4.4 Kết đo đếm kích thước trung bình Râu mèo Lá Chỉ số Chiều dài cuống Chiều dài (cm) (cm ) Nhỏ 0,8 6,5 1,8 Lớn 1,2 9,5 Trung bình 2,4 Chiều rộng (cm) (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) Từ bảng đo đếm hình thái trung bình Râu mèo so với số liệu ghi sách chênh lệch nhiều, điển chiều dài trung bình cuống ngồi tự nhiên nằm khoảng kích thước ghi sách (0,8- 1,5cm) ngắn, chiều rộng lớn đo lúc điều tra 3cm Còn chiều dài nằm khoảng từ 6,59,5cm không chênh lệch nhiều so với sách Có chênh lệch kích thước điều kiện sống vùng khác nhau, yếu tố khí hậu, thời tiết, đất đai, độ ẩm, ánh sáng khu vực Râu mèo phân bố làm ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái, kích thước Râu mèo - Đặc điểm hình thái hoa, Hình 4.3: Hoa Râu mèo – Hình 4.4: Quả hạt Orthosiphon spiralis (Lour) Merr Râu mèo – Orthosiphon spiralis (Lour) Merr 34 Hoa Râu mèo cụm hoa chùm xim co thường mọc thẳng thân đầu cành, hoa màu trắng sau ngả sang màu phớt tím Đài hình chng có răng, rộng, tõe ngồi, tràng hình ống hẹp, thẳng cong có chiều dài 2cm Chiều dài họng hoa dài từ 0,5cm - 0,6cm Nhị nhụy mọc thò ngồi nhìn giống râu mèo Số cánh hoa gồm chiếc, có môi môi dưới, môi xẻ làm thuỳ, mơi ngun Hoa có nhụy, vòi nhụy dài nhị Quả Râu mèo nhỏ, hạt (1-2 hạt), hạt có hình dạng dẹt, có kích thước nhỏ 4.3 Đặc điểm phân bố lồi Râu mèo Khố luận tiến hành điều tra phân bố Râu mèo theo nội dung: Phân bố trạng thái rừng, phân bố theo tuyến điều tra phân bố theo độ cao 4.3.1 Phân bố theo trạng thái rừng xã Bàn Đạt huyện Phú Bình Tiến hành điều tra phân bố Râu mèo trạng thái rừng kết thu tổng hợp bảng 4.5 Bảng 4.5 Bảng phân bố loài Râu mèo trạng thái rừng OTC Tồng Số 14 11 13 10 73 Trạng thái rừng IC IC IB IC IB IB IC IB Địa danh Xóm Đồng Quan - Bàn Đạt - Phú Bình Xóm Đá Bạc - Bàn Đạt - Phú Bình Xóm Phú Lợi - Bàn Đạt - Phú Bình Xóm Bàn Đạt - Bàn Đạt - Phú Bình Xóm Bàn Đạt - Bàn Đạt - Phú Bình Xóm Bàn Đạt - Bàn Đạt - Phú Bình Xóm Bàn Đạt - Bàn Đạt - Phú Bình Xóm Bàn Đạt - Bàn Đạt - Phú Bình (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 35 Từ bảng ta đưa nhận xét: Râu mèo chủ yếu phân bố trạng thái rừng Các trạng thái có Râu mèo phân bố khu vực nghiên cứu gồm: IC, IB Râu mèo phân bố chủ yếu nơi tầng gỗ, khu vực nghiên tìm 73 Râu mèo 4.3.2 Phân bố theo tuyến xã Bàn Đạt huyện Phú Bình Kết trình điều tra phân bố Râu mèo theo tuyến tổng hợp bảng 4.6 Bảng 4.6 Bảng phân bố loài Râu mèo theo tuyến điều tra STT Loài Râu mèo Râu mèo Râu mèo Râu mèo Tuyến điều tra Điểm đầu x = 2157127, y = 10592249, điểm cuối x = 2156793, y = 10592220 xóm Đồng Quan - Phú bình Điểm đầu x = 2156601, y = 10592245, điểm cuối x = 2155977, y = 10592213 xóm Đá Bạc - Phú Bình Điểm đầu x = 2155182, y = 10591999, điểm cuối x = 2154862, y = 10591992 xóm Phú Lợi - Phú Bình Điểm đầu x = 2154689, y = 10591846, điểm cuối x = 2154922, y = 10591549 xóm Bàn Đạt - Phú Bình Tổng Cự ly tuyến (m) Số xuất 333 500 333 250 57 73 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) Trong toàn tuyến điều tra ta thấy xuất lồi Râu mèo Chỉ có tuyến có Râu mèo phân bố nhiều điều tra 57 Các tuyến lại: tuyến 1, 2, có số lượng Râu mèo Điều cho ta thấy Râu mèo phân bố tự nhiên khơng nhiều Bởi tác động người vào loài lớn, bị khác thác để làm thuốc, người thu mua để làm thuốc số nguyên nhân 36 khác chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy, chăn thả gia súc, chuyển đổi sử dụng rừng, dẫn đến số lượng loài suy giảm dẫn đến lồi Râu mèo phân bố tuyến điều tra khu vực nghiên cứu 4.3.3 Phân bớ theo đợ cao xã Bàn Đạt huyện Phú Bình Tiến hành đo độ cao nơi có Râu mèo phân bố, kết thu tổng hợp bảng 4.7 Bảng 4.7 Bảng phân bố loài Râu mèo theo độ cao OTC Số Độ cao (m) Địa danh 35 Xóm Đồng Quan- Bàn Đạt- Phú Bình 35 Xóm Đá Bạc- Bàn Đạt- Phú Bình 3 29 Xóm Phú Lợi- Bàn Đạt- Phú Bình 14 30 Xóm Bàn Đạt- Bàn Đạt- Phú Bình 33 Xóm Bàn Đạt- Bàn Đạt- Phú Bình 11 38 Xóm Bàn Đạt- Bàn Đạt- Phú Bình 13 41 Xóm Bàn Đạt- Bàn Đạt- Phú Bình 10 41 Xóm Bàn Đạt- Bàn Đạt- Phú Bình Tổng 73 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) Qua bảng 4.7 ta thấy Râu mèo sống điều kiện khác nhau, số điều tra khu vực nghiên cứu phân bố tự nhiên chủ yếu nơi có độ cao từ 29- 41m, tập trung chủ yếu sườn đồi Đây nơi có điều kiện độ cao thích hợp loài Râu mèo phát triển 4.4 Kết số đặc điểm sinh thái học loài Râu mèo 4.4.1 Nguồn gốc, chất lượng và mật độ tái sinh loài Râu mèo Vì thời gian nghiên cứu từ tháng đến tháng 12 thời điểm mà Râu mèo tái sinh nên không điều tra tái sinh 37 4.4.2 Đặc điểm bụi, và thảm tươi nơi có loài Râu mèo phân bớ xã Bàn Đạt huyện Phú Bình Độ che phủ trung bình bụi OTC thống kê bảng 4.8 Bảng 4.8 Bảng tổng hợp độ che phủ trung bình bụi nơi có loài Râu mèo phân bố OTC Số Trị số lần đo ODB (%) 45 50 60 55 45 40 55 45 50 45 45 55 55 60 45 45 60 45 40 45 45 50 40 60 40 60 40 55 50 45 40 55 Độ che phủ trung bình OTC 40 55 40 40 50 40 55 45 Trị số TB (%) 50 48 47 49 48 47 50 47 48,25 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) Độ che phủ trung bình bụi OTC có lồi Râu mèo phân bố xã điều tra 48,25% Đây mức độ che phủ cao định loài Râu mèo, mua, sim, đơn nem, tử châu, Theo đánh giá độ phong phú lớp bụi (Drude) 48,25% thuộc Cop2 Với độ che phủ cao chứng tỏ loài phát triển mạnh ô tiêu chuẩn điều tra chúng ảnh hưởng nhiều đến khả tái sinh, phát triển Râu mèo Độ che phủ trung bình lớp dậy leo thảm tươi OTC thống kê bảng 4.9 38 Bảng 4.9 Bảng tổng hợp độ che phủ trung bình lớp dây leo thảm tươi nơi có loài Râu mèo phân bố Trị số lần đo ODB (%) OTC Trị số Số TB (%) 35 30 45 45 50 41 35 45 50 30 40 40 40 35 55 30 40 40 50 45 50 45 40 46 50 45 40 45 40 44 50 55 45 55 45 50 55 45 60 45 40 49 40 45 50 60 40 47 Độ che phủ trung bình OTC 44,6 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) Ta thấy độ che phủ trung bình lớp dây leo thảm tươi 44,6%, mức độ che phủ trung bình với lồi dây leo cỏ rác, dương xỉ, cỏ tre, cỏ lông lợn, lốt, Theo đánh giá độ phong phú lớp dây leo thảm tươi (Drude) 44,6% thuộc Cop2 Với độ tàn che chúng nhiều ảnh hưởng đến khả tái sinh, chất lượng tái sinh Râu mèo lâm phần Các loài cạnh tranh điều kiện sống với Râu mèo làm cho sinh trưởng phát triển chậm làm chết 4.5 Đặc điểm đất nơi loài Râu mèo phân bố Từ xưa ơng cha ta có câu nói "Đất trồng đấy", kinh nghiệm đúc rút q trình sản xuất nơng nghiệp Trong lâm nghiệp đặc điểm, tính chất, thành phần chất có đất định trực tiếp đến lồi thực vật sống phía 39 Trong tiêu chuẩn điều tra có Râu mèo tiến hành lấy mẫu để phân tích, việc giúp ta nắm rõ đặc tính lý, hóa đất mà Râu mèo thích hợp để sinh trưởng phát triển, việc lựa chọn lập địa để nhân giống Đặc điểm lý tính đất Những đặc điểm lý tính chung đất nơi có lồi Râu mèo phân bố sau phân tích tổng hợp vào bảng 4.10 Bảng 4.10 Kết phẫu diện đất nơi có lồi Râu mèo phân bố ƠTC Độ dày TB tầng đất (cm) Ao A B 30 60 25 55 25 50 30 Màu sắc Ao A B Thành Tỷ lệ đá lộ đầu, Độ xốp phần đá lẫn giới Độ ẩm Ao A B A B Lộ đầu Đá lẫn A B A B Nâu Nâu Hơi Ẩm Ẩm Ẩm Xốp đỏ vàng chặt 15 20 Viên Viên Nâu Nâu Hơi Ẩm Ẩm Ẩm Xốp đỏ vàng chặt 15 25 Viên Viên 10 15 Viên Viên 50 Nâu Nâu Hơi Ẩm Ẩm Ẩm Xốp đỏ vàng chặt 20 35 Viên Viên 30 60 Nâu Nâu Hơi Ẩm Ẩm Ẩm Xốp đỏ vàng chặt 10 15 Viên Viên 30 60 Nâu Nâu Hơi Ẩm Ẩm Ẩm Xốp đỏ vàng chặt 15 20 Viên Viên 25 55 Nâu Nâu Hơi Ẩm Ẩm Ẩm Xốp đỏ vàng chặt 10 15 Viên Viên 30 60 Nâu Nâu Hơi Ẩm Ẩm Ẩm Xốp đỏ vàng chặt 15 20 Viên Viên Trung 28,13 56,25 bình Nâu Nâu đỏ vàng Ẩm Ẩm Ẩm Xốp Hơi chặt Nâu Nâu Hơi Ẩm Ẩm Ẩm Xốp 13,75 20,65 Viên Viên đỏ vàng chặt (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 40 Qua bảng 4.10 Ta đưa số nhận xét sau: - Tầng A0 khơng có, có khơng đáng kể - Độ dày trung bình tầng A 28,13cm, tầng dầy, đất có màu nâu đỏ, ẩm xốp tỉ lệ đá lẫn mức thấp chiếm 13,75%, khơng có đá lộ đầu kết cấu đất dạng viên tiêu thích hợp cho sinh trưởng non, cung cấp đủ nước, dinh dưỡng giúp rễ ăn sâu xuống tầng nhờ kết cấu cấu đất dạng viên đất ẩm - Tầng B có độ dầy trung bình 56,25cm, đất tầng dầy, có màu nâu vàng, ẩm, đất kết cấu chặt, dạng viên, tỉ lệ đá lẫn mức độ thấp chiếm 20,65% khơng có đá lộ đầu Đặc điểm hóa tính Những đặc điểm hóa tính chung đất huyện Phú Bình nơi có lồi Râu mèo phân bố sau phân tích tổng hợp vào bảng 4.11 Bảng 4.11 Kết phân tích đất khu vực xã Bàn Đạt huyện Phú Bình nơi có Râu mèo phân bố Mã Nitơ TS P2O5 TS mẫu (%) (%) Xóm Đồng Quan- Bàn Đạt 0,14 0,04 Xóm Đá Bạc- Bàn Đạt 0,4 Xóm Phú Lợi- Bàn Đạt Xóm Bàn Đạt- Bàn Đạt K2O5 Mùn (%) (%) 3,8 0,7 1,1 0,07 4,4 0,69 3,02 0,09 0,05 4,2 0,76 2,2 0,05 0,04 4,3 0,8 3,16 Xóm Bàn Đạt- Bàn Đạt 0,9 0,07 4,9 0,07 1,16 Xóm Bàn Đạt- Bàn Đạt 0,03 0,03 4,48 0,2 2,1 Xóm Bàn Đạt- Bàn Đạt 0,25 0,05 4,1 0,5 2,01 Xóm Bàn Đạt- Bàn Đạt 0,04 0,02 3,38 0,63 3,16 0,24 0,05 4,2 0,54 2,24 Khu vực Trung bình pHKCL (Nguồn: Tổng hợp số liệu phân tích đất) Từ kết phân tích đất khu vực có Râu mèo phân bố dựa tiêu chí phân tích đánh giá thành phần hàm lượng chất đa lượng độ PH ta đưa nhận xét sau: 41 Chỉ tiêu Nitơ TS (%) trung bình mẫu đất 0,24% số giàu để sinh trưởng phát triển Chỉ tiêu P2O5 TS(%) trung bình mẫu đất 0,05% số nghèo để sinh trưởng phát triển Chỉ tiêu pH KCl (%) trung bình mẫu đất 4,2% số PH đất chua Chỉ tiêu K2O5 (%) trung bình mẫu đất 0,54% số nghèo để sinh trưởng phát triển Hàm lượng mùn (%) trung bình mẫu đất 2,24% số trung bình để sinh trưởng phát triển Từ tiêu vừa phân tích thấy đất Phú Bình nơi có Râu mèo phân bố tốt với đặc tính lý, hóa phù hợp để sinh trưởng phát triển 4.6 Đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển loài 4.6.1 Những thuận lợi và khó khăn cơng tác bảo tồn và phát triển Râu mèo huyện Phú Bình Thuận lợi Khó khăn - Râu mèo thuốc quý nên việc bảo tồn - Râu mèo loài dược liệu quý chưa loài cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi Nhà nước cấp ngành - Râu mèo tái sinh từ hạt, chồi giâm hom giúp có nhiều lựa chọn cơng tác nhân giống bảo tồn - Có điều kiện khí hậu thuận lợi, thổ nhưỡng tốt cho việc phát triển Râu mèo - Lực lượng cán huyện, tuổi đời trẻ, động, nhiệt tình cơng tác bảo vệ phát triển - Có phối kết hợp chặt chẽ cán kiểm lâm, quyền địa phương người dân công tác bảo tồn nhận quan tâm cấp quyền ban ngành có liên quan - Lượng cán động, nhiệt tình cơng việc trình độ chun mơn nghiệp vụ kinh nghiệm hạn chế, đặc biệt chuyên môn sâu công tác bảo tồn đa dạng sinh học - Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ rừng chưa thực tốt, đặc biệt chưa trọng đến loài thuốc - Dân số đơng, diện tích rộng có nhiều dân tộc sinh sống nên khó quản lý 42 4.6.2 Mợt sớ biện pháp phát triển loài Đối với lồi thuốc có giá trị kinh tế cao loài Râu mèo cần có bảo tồn nguyên vị mà trước tiên bảo vệ hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học Khuyến khích người dân xây dựng vườn thuốc hộ gia đình, khơng nên q phụ thuộc vào rừng Vận động người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp người dân địa phương hiểu tầm quan trọng rừng loài thuốc quý, đặc biệt lồi Râu mèo lồi cần ni trồng phát triển Nâng cao lực cho Ban quản lý, đồng thời có quan tâm hỗ trợ cấp, ngành trung ương địa phương tổ chức Quốc tế Phát ngăn chặn kịp thời không để hành vi vi phạm pháp luật xảy xử lý Cần có chương trình, dự án để ni trồng phát triển loài Râu mèo khu vực Sau điều tra nắm rõ đặc tính sinh thái, phân bố lồi cần có biện pháp tiến hành nhân giống loài Râu mèo lấy hom cây, quả, hạt nhân giống gây trồng rộng rãi Khoanh nuôi bảo vệ xúc tiến tái sinh tự nhiên: Những mẹ sót lại cần khoanh nuôi bảo vệ trước nguy bị khai thác hết, mẹ cung cấp nguồn hạt giống cho tái sinh tự nhiên Mở lớp tập huấn kỹ thuật thu hái hạt giống, gieo trồng kỹ thuật giâm hom Râu mèo để người dân vùng nắm vững kỹ thuật nhân giống qua hạn chế rủi ro tiến hành gây trồng rộng rãi 43 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong phạm vi thời gian nghiên cứu có hạn, với mục tiêu nghiên cứu khóa luận tìm hiểu số đặc điểm sinh thái học Râu mèo Từ kết nghiên cứu đạt rút kết luận sau:  Về đặc điểm sử dụng và hiểu biết người dân Râu mèo Nhìn chung hiểu biết người dân khu vực nghiên cứu rõ thông qua công dụng, giá trị lợi ích mà chúng mang lại Râu mèo thân thảo, hình vng, có đốt có màu nâu tím, sinh trưởng nhanh, non có màu xanh nhạt già có màu xanh thẫm Thân, cành, làm thuốc trị sỏi thận, làm mát gan,… có vị ngọt, đắng Râu mèo hoa vào tháng Quả bế tư nhỏ nhẵn tỷ lệ đậu thấp, có từ 1- hạt Hạt có hình dạng thoi dẹt có màu nâu xám  Phân loại và bảo tồn Cây Râu mèo (Orthosiphon spỉalis) thuộc họ Hoa Môi (Lamiaceae) Đây loại thuốc chủ yếu mọc khắp Đông Nam Á vùng nhiệt đới Australia  Đặc điểm phân bố loài  Đặc điểm phân bố trạng thái rừng: Trong khu vực điều tra Râu mèo phân bố nhiều trạng thái rừng khác nhau: IB, IC  Đặc điểm phân bố theo tuyến điều tra: Trong toàn tuyến điều tra phát 73 Râu mèo  Đặc điểm phân bố theo độ cao: Trong khu vực điều tra Râu mèo phân bố chủ yếu nơi có độ cao từ 29 - 84m  Một số đặc điểm sinh thái Râu mèo 44 - Trong khu vực nghiên cứu tầng gỗ - Do thời điểm tiến hành điều tra nghiên cứu mùa tái sinh Râu mèo nên không điều tra nguồn gốc, chất lượng mật độ tái sinh  Đặc điểm bụi và thảm tươi nơi có loài Râu mèo phân bớ - Độ che phủ trung bình bụi 48,25% Chủ yếu loài sau: Mua, sim, đơn nem, tử châu, - Độ che phủ trung bình lớp dây leo thảm tươi 44,6% Chủ yếu loài sau: cỏ rác, cỏ lông lợn, cỏ tre, lốt,…  Đặc điểm đất khu vực nghiên cứu - Đất Phú Bình nơi có Râu mèo phân bố với hàm lượng Nitơ (0,24%), P2O5 (0,05%), pH KCL (4,2%), K2O5 (0,54%) mùn (2,24%) tốt, phù hợp để sinh trưởng phát triển - Nhìn chung đất khu vực nghiên cứu tốt với tính chất hóa, lý phù hợp để sinh trưởng phát triển 5.2 Kiến nghị - Râu mèo tái sinh hạt, nhân giống giâm hom nên cần trọng, làm tốt công tác nhân giống để phát triển loài - Do số lượng Râu mèo khu vực điều lại khơng nhiều cần có biện pháp bảo vệ, kế hoạch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp gieo trồng bổ sung để phát triển loài - Theo dõi chặt chẽ mùa chín để có kế hoạch thu hái hạt giống phục vụ công tác nhân giống hạt - Xây dựng quy trình kỹ thuật gieo ươm, điều kiện, kỹ thuật gây trồng điều kiện cụ thể - Tiếp tục nghiên cứu sâu đặc điểm tái sinh tự nhiên tái sinh nhân tạo loài - Cần sâu nghiên cứu nhiều đặc tính sinh học, sinh thái học, gây trồng chương trình, dự án phát triển lồi 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Đỗ Huy Bích, Bùi Xuân Chương (1980), Sổ Tay thuốc Việt Nam, Nxb Y học Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn, Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam tập II, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003 Nguyễn Kim Bích, Nguyễn Thị Phương, Trịnh Thị Nga, Vũ Thị Lan, Nguyễn Minh Ngọc, “Phân tích số thành phần nhóm hoạt chất râu mèo Herba Othosiphonis spiralis phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ (TLC scanning) phục nghiên cứu tiêu chuẩn hố”, Tạp chí dược liệu, tập 14, số 6/ 2009, tr.286 Lê Mộng Chân (2000), Thực vật rừng Nxb Nông nghiệp Võ Văn Chi, Từ điển thuốc Việt Nam, NXB Y học, 1997, tr 979 Phan Nguyên Hồng (1991), Đặc điểm phân bố sinh thái hệ thực vật Miền Bắc Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Đỗ Tất Lợi (1995), Những thuốc vị thuốc Việt Nam, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội Thạc sĩ Phạm Hồng Minh (2009), “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, phương pháp nhân giống ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng dược liệu hai mẫu giống râu mèo (Orthosiphon sp.) Thanh Trì - Hà Nội” Đặng Duy Nhân (2010), “Khảo sát thành phần hóa học râu mèo Orthosiphon stamieus Benth họ hoa môi Lamiaceae trồng miền Trung Việt Nam” 10 Nguyễn Hoàng Nghĩa (2001), Các phương pháp nhân giống thuốc, rừng 46 II Tài liệu nước 11 Arafat OM, Tham SY, Sadikun A, Zhari I, Haughton PJ, Asmawi MZ Studies on diuretic and hypouricemic effects of Orthosiphon stamineus methanol extracts in rats J Ethnopharmacol 2008 Aug 13;118(3):354-60 12 Beaux D, Fleurentin J, Mortier F Effect of extracts of Orthosiphon stamineus Benth, Hieracium pilosella L., Sambucus nigra L and Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng in rats Phytother Res 1999 May;13(3):222-5 III Tài liệu internet 13 Trung tâm thuốc q Hòa Bình https://caythuoc.org/cay-rau-meo-tri-soithan.html?gclid=Cj0KCQjw5arMBRDzARIsAAqmJexI_bGjUF1h3fX2X Ok7fc2UWCQvkWcb672yNQcmdKHbYf8nw7-SWpAaAqpbEALw_wcB 14 Lương y Hoàng Duy Tân http://suckhoedoisong.vn/cay-rau-meo-thong-tieu-tru-soi-thann87848.html 15 Trung tâm liệu thực vật việt nam http://www.botanyvn.com/cnt.asp?param=news&newsid=1288 16 Quỹ thiên nhiên giới (WWF): www.wwf.org ... phát từ nhu cầu thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm sở cho phát triển loài xã Bàn Đạt huyện Phú. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VĂN TÙNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN BỐ LOÀI CÂY RÂU MÈO (ORTHOSIPHON SPIRALIS) LÀM CƠ SỞ CHO PHÁT TRIỂN LOÀI. .. đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm sở cho phát triển loài xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Trong thời gian thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố loài cây Râu mèo (Orthosiphon spiralis) làm cơ sở cho phát triển loài tại xã Bàn Đạt huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn