Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

54 100 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2019, 19:16

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY HOÀNG Tên đề tài: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI PHÚ MINH HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HỊA BÌNH BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Ngun, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN HUY HỒNG Tên đề tàì: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI PHÚ MINH HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HỊA BÌNH BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Mai Anh Khoa Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong trình phấn đấu, rèn luyện học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em nhận thấy trưởng thành nhiều từ phẩm chất đạo đức tới trình độ chun mơn để có trưởng thành ngày hơm phần khơng nhỏ từ giúp đỡ dạy bảo tất thầy cô, bạn bè gia đình Nhân dịp hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y, quý thầy cô giáo, cán công nhân viên Khoa Chăn nuôi Thú y-Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ dạy dỗ em suốt năm học giảng đường đại học thực tập tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Ts Mai Anh Khoa hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Tiếp đến, em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô, chú, anh chị kĩ sư, công nhân trang trại tạo điều kiện giúp đỡ em suốt tháng thực tập cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn tới gia đình bạn bè chia sẻ động viên em suốt năm học hoàn thành đề tài tốt nghiệp lần Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên NGUYỄN HUY HOÀNG ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu đàn lợn nái năm (2015 – 2017) Bảng 2.2 Các tiêu chẩn đoán viêm tử cung 22 Bảng 4.1 Kết thực công tác vệ sinh chăn nuôi 33 Bảng 4.2 Quá trình phòng bệnh cho đàn lợn trại chăn ni 34 Bảng 4.3 Tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái năm (từ năm 2015 đến tháng 11 năm 2017) 37 Bảng 4.4 Tỷ lệ cường độ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 38 Bảng 4.5 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 39 Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo trường hợp đẻ 40 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh viêm tử cung 41 Bảng 4.8 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến khả sinh sản 42 iii DANH MỤC CÁC TỪ CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng E Coli : Escherichia coli MMA : Hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa Nxb : Nhà xuất TT : Thể trọng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển trại Phú Minh 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.2 Đối tượng kết sản xuất sở 2.2.1 Đối tượng nuôi trại 2.2.2 Kết sản xuất sở 2.3 Cơ sở khoa học 2.3.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển lợn nái 2.3.2 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 10 2.3.3 Một số nguyên nhân gây bệnh 17 2.3.4 Các thể viêm tử cung 18 2.3.5 Đường xâm nhập 21 2.3.6 Chẩn đoán viêm tử cung 21 2.3.7 Hậu bệnh viêm tử cung 23 2.3.8 Biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung 25 2.4 Tổng quan nghiên cứu nước 27 2.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 27 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 28 v Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 30 3.1 Đối tượng 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 3.3 Nội dung tiến hành 30 3.4 Các tiêu Phương pháp theo dõi 30 3.4.1 Các tiêu theo dõi 30 3.4.2 Phương pháp theo dõi (hoặc thu thập thông tin) 30 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 31 Phần KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 33 4.1 Kết tham gia phục vụ sản xuất 33 4.1.1 Kết cơng tác phòng bệnh cho đàn lợn 33 4.1.2 Kết công tác điều trị bệnh cho đàn lợn 34 4.2 Kết thực chuyên đề 37 4.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái qua năm (2015 - 11/2017) 37 4.2.2 Tỷ lệ cường độ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 38 4.2.3 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 39 4.2.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo trường hợp đẻ 40 4.2.5 Kết điều trị bệnh viêm tử cung 41 4.2.6 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến khả sinh sản lợn nái trại 42 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện đất nước ta đường cơng nghiệp hóa đại hóa, với phát triển kinh tế quốc dân, ngành chăn nuôi nước ta bước đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có nhiều thay đổi số lượng chất lượng sản phẩm chăn ni Nói đến ngành chăn nuôi, trước tiên phải kể đến ngành chăn nuôi lợn, tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực sản phẩm đa dạng từ ngành cung cấp thực phẩm có tỷ trọng lớn, có chất lượng tốt cho người, ngồi ngành chăn ni lợn cung cấp lượng lớn phân bón cho ngành trồng trọt số sản phụ phẩm cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Với nhu cầu sống sản phẩm thịt lợn khơng thể thiếu với người tiêu dùng Theo USDA, năm 2015 nhu cầu tiêu thụ thịt lợn Việt Nam vào khoảng 2,245 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm 2014 Để phát triển đàn lợn trại, gia đình cách nhanh chóng có chất lượng tốt việc cải tạo, chọn lọc giống, việc nâng cao suất sinh sản đàn lợn quan trọng Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh tế, chất lượng sản phẩm Bệnh viêm tử cung lợn nái tổn thương đường sinh dục lợn nái sau sinh ảnh hưởng lớn đến khả sinh sản, làm sữa, lợn khơng có sữa còi cọc, suy dinh dưỡng, lợn chậm phát triển Lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, dân đến vơ sinh, khả sinh sản Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn thầy giáo Ts Mai Anh Khoa với giúp đỡ sở thực tập em tiến hành chuyên đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại phú Minh huyện kỳ sơn, tỉnh hòa bình biện pháp điều trị ” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tỷ lệ cảm nhiễm bệnh viêm tử cung lợn - Xác định hiệu lực điều trị phác đồ điều trị 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tỷ lệ cảm nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn - Xác định hiệu lực điều trị phác đồ điều trị Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển trại Phú Minh Trại nằm địa phận xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình Trang trại thành lập năm 2016, trại lợn gia công Công ty JAPFA Việt Nam Hoạt động theo phương thức chủ trại xây dựng sở vật chất, thuê công nhân, công ty đưa tới giống lợn, thức ăn, thuốc thú y, cán kỹ thuật Hiện nay, trang trại cán kỹ thuật Công ty JAPFA Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát hoạt động trang trại 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại Cơ cấu trại tổ chức sau: Chủ trại: 01 người Quản lý trại: 01 người Quản lý kỹ thuật: 03 người Kế toán: 01người Cong nhân: 10 người sinh viên thực tập Bảo vệ chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản chung trại: 01 người Với đội ngũ công nhân trên, trại phân làm tổ nhóm khác tổ chuồng đẻ, tổ chuồng nái chửa, tổ chuồng thương phẩm, nhà bếp Mỗi khâu quy trình chăn ni, khốn đến công nhân, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy phát triển trang trại 2.1.3 Cơ sở vật chất trang trại Trang trại dành khoảng đất để xây dựng trang trại, nhà điều hành, nhà cho công nhân, bếp ăn, cơng trình phục vụ cho cơng nhân hoạt động khác trại Khu chăn nuôi quy hoạch bố trí xây dựng hệ thống chuồng trại cho 1200 nái bao gồm: chuồng nái đẻ (mỗi chuồng có 56 kích thước 2,4m x 1,6m/ơ), chuồng nái chửa (mỗi chuồng có 560 kích thước 2,4m x 0,65m/ô), 33 Phần KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 4.1 Kết tham gia phục vụ sản xuất 4.1.1 Kết cơng tác phòng bệnh cho đàn lợn - Công tác vệ sinh: Trong thời gian thực tập em thực quy trình vệ sinh chăn nuôi Vệ sinh chuồng, quét lối lại chuồng dãy chuồng Định kỳ tiến hành phun thuốc sát trùng rắc vôi bột cửa vào chuồng hành lang chuồng nhằm đảm bảo vệ sinh chuồng trại Chuồng nuôi vệ sinh sẽ, tiêu độc thuốc sát trùng omnicide định kỳ, pha với tỷ lệ 1/400 Kết sát trùng trại lợn nái thể qua bảng 4.1 Bảng 4.1 Kết thực công tác vệ sinh chăn nuôi Công việc Kết Lần/Tuần Số tuần Phun sát trùng 24 96 Rắc vôi 24 48 Vệ sinh hố bể sát trùng 24 24 (Lần) - Cơng tác tiêm phòng: Quy trình tiêm phòng vắc xin, phòng bệnh cho đàn lợn trại thực nghiêm túc, đầy đủ, kỹ thuật Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, vi rút gây bệnh, tăng sức đề kháng cho thể, nhằm giảm đáng kể thiệt hại kinh tế dịch bệnh xảy 34 Bảng 4.2 Q trình phòng bệnh cho đàn lợn trại chăn nuôi Loại vắc xin SFV PRRS FMD Lợn nái AD Parvo Respi - sure Circo Pigvac Lợn PRRS SFV PRRS SFV Lợn đực LMLM PRRS SFV Lợn hậu LMLM bị Parvo AD Loại lợn Bệnh phòng Dịch tả Tai xanh LMLM Giả dại Khơ thai Suyễn 10 tuần sau phối Ngày 15 tháng 3, 6, 9, 12 Tuần 12 sau phối Tuần 12 sau phối Sau đẻ 15 tuổi Cicro Tuần - Tai xanh Dịch tả Tai xanh Dịch tả LMLM Tai xanh Dịch tả LMLM Khô thai Giả dại Tuần - Tuần Tháng - 12 Tháng - 12 tháng lần Thời điểm phòng Đường tiêm Tiêm bắp Tuần 24 - 30 (Nguồn: Trung tâm chẩn đoán cố vấn thú y - Công ty cổ phần chăn nuôi Japfa Việt Nam) 4.1.2 Kết công tác điều trị bệnh cho đàn lợn * Bệnh phân trắng lợn Đây bệnh truyền nhiễm cấp tính vi khuẩn E.coli gây cho lợn theo mẹ Triệu chứng điển hình bệnh tiêu chảy nhiễm trùng huyết Lứa tuổi từ sơ sinh đến 45 ngày tuổi thường hay mắc Đặc biệt lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi Nguyên nhân: vi khuẩn E.coli thuộc họ Enterrobacteriae gây nên, gồm chủng có đặc tính kháng ngun khác Bình thường E.coli có sẵn đường ruột chủ yếu phần ruột non toàn ruột già 35 Cách sinh bệnh: khả sinh bệnh vi khuẩn E.coli phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Những ngày đầu, lợn sơ sinh chưa có hệ thống phản vệ hồn chỉnh, hàm lượng HCl dày - ngày đầu thấp, nên cho phép lượng lớn vi khuẩn E.coli xâm nhập vào đường tiêu hóa qua đường miệng Chăm sóc ni dưỡng lợn mẹ chưa phù hợp, vệ sinh lợm nái sau đẻ chưa tốt, bầu vú bẩn nguyên nhân gây nhiễm bệnh cho lợn Chuồng trại ẩm ướt, vệ sinh khơng thơng thống Lợn không bú sữa đầu, không tiêm bổ sung sắt Thay đổi thời tiết thất thường,…Đây điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn E.coli bùng phát gây bệnh Triệu chứng: lợn bệnh ỉa chảy nhiều lần, phân dính bết vào xung quanh hậu mơn Phân màu vàng trắng trắng xám, sau vàng xanh, tùy theo tuổi lợn Phân có mùi khó chịu, lợn gầy sút nhanh, bú đến bỏ bú, ủ rũ, lại không vững, nôn sữa chưa tiêu Da, niêm mạc mắt, hậu mơn nhợt nhạt Nhìn tồn đàn thấy lợn nằm tản tác nơi Nếu khơng chữa trị kịp thời tỷ lệ chết 40 - 70% có 100% Bệnh tích: lợn chết nước nghiêm trọng xác khơ, gan có màu nâu đen, dày chứa nhiều cục sữa chưa tiêu nốt đen thành đày bị nhồi máu, tim to, tim mềm, thấy xuất huyết, ruột non trương dãn to, xuất huyết Niêm mạc ruột non bị hoại tử đám, chất chứa ruột có màu vàng xám hay màu trắng xám Điều trị: dùng thuốc tiêm Syvaquynol 2ml/ 20kgTT/lần tiêm liên tục vài ngày đến khỏi bệnh Kết hợp vệ sinh chuồng trại khô ráo, sẽ, giữ ấm chắn gió cho lợn ngày lạnh * Hội chứng tiêu chảy lợn: Nguyên nhân: hội trứng tiêu chảy phổ biến xảy lứa tuổi đặc biệt lợn Có nhiều nguyên nhân gây virut, vi khuẩn, độc tố thức ăn, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, hóa chất,… Triệu chứng: nguyên nhân gây bệnh khác nên triệu chứng lâm sàng, 36 tình trạng bệnh tiên lượng bệnh khác Nhưng triệu chứng chung điển hình thân nhiệt sốt nhẹ không sốt, vật biếng ăn đến bỏ ăn, suy nhược nôn mửa Tiêu chảy nhiều nước, giảm trọng lượng, cói cọc, lơng xù, da niêm mạc nhợt nhạt Nếu không can thiệp kịp thời dẫn đến chết Điều trị: tùy theo nguyên nhân gây tiêu chảy mà có phác đồ điều trị khác Phương pháp điều trị chung là: Chống nước, cân điện giải thuốc điện giải Cho nhịn ăn từ - ngày nhằm đào thải cặn bã, chất độc, vi khuẩn gây bệnh đường ruột Sử dụng thuốc điều trị nhiễm khuẩn: Syvaquynol (Enrofloxacin): + Phòng bệnh: 1ml/20kgTT tiêm bắp thịt + Trị bệnh: 2ml/20 kgTT tiêm bắp thịt Kết hợp cho pha, trộn Amoxcillin vào thức ăn theo tỉ lệ: + Phòng bệnh: 1g/20kgTT vòng ngày đầu sau sinh + Trị bệnh: 1g/5kgTT đến lúc lợn có dấu thuyên giảm bệnh Kết hợp dụng thuốc bổ, vitamin để tăng sức đề kháng cho lợn ∗ Hiện tượng đẻ khó Trong thời gian thực tập trại em tham gia đỡ nhiều ca đẻ tiến hành can thiệp nhiều ca đẻ khó Trên thực tế đẻ khó thường xuất sau lợn mẹ đẻ - Sau 20 - 30 phút thấy lợn mẹ rặn mạnh, nhanh liên tục, giai đoạn âm hộ, hậu môn phồng lên, đuôi cong, lợn nái rặn liên tục mà thai chưa sổ Khi chúng em tiến hành can thiệp Chuẩn bị: cắt móng tay, sát trùng nước destol, sau dùng valueline bơi trơn tay, lợn nái đẻ khó rửa phần thân sau nước destol lau khô Can thiệp: Từ từ đưa tay vào tử cung theo rặn lợn mẹ để kiểm tra thai, thường sờ thấy đầu thai to, nằm cổ tử cung Do thai to, cổ tử cung nhỏ nên thai khơng ngồi Khi sờ đầu thai, ta dùng ngón trỏ ngón kẹp bên tai thai lại, ngón lại tạo thành vòng kín qua 37 đầu thai từ từ lơi thai ngồi Kết can thiệp ca đẻ khó, thành cơng, đạt tỷ lệ 100% * Các hoạt động khác Ngoài việc chăm sóc ni dưỡng đàn lợn tiến hành nghiên cứu chuyên đề khoa học, em tham gia số công việc khác như: Đỡ đẻ cho lợn nái 56 con, số an toàn 55 tỷ lệ an tồn 98,21% Tiêm Dextran, cắt đi, mài nanh cho lợn 921 con, đạt 921 con, tỷ lệ an toàn 100% Thiến lợn đực 87 tỷ lệ thành công 100 % Cho lợn uống thuốc phòng cầu trùng với số lượng 784 con, khỏi 758, tỷ lệ đạt 96,68% 4.2 Kết thực chuyên đề4.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái qua năm (2015 - 11/2017) Bệnh viêm tử cung bệnh thường gặp phổ biến đàn lợn nái ngoại sinh sản Bệnh làm chết lợn nái lại loại bệnh gây tổn thất lớn tới hiệu chăn nuôi Khi lợn mắc bệnh viêm tử cung ảnh hưởng đến khả sinh sản lợn mẹ kéo dài thời gian động dục trở lại sau cai sữa mà ảnh hưởng trực tiếp đến đàn lợn đặc biệt làm cho tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy cho lợn tăng cao bú phải sữa mẹ phẩm chất làm hạn chế trình tăng trưởng lợn gây thiệt hại lớn kinh tế cho người chăn nuôi chưa kể đến việc phải loại thải lợn mẹ khả sinh sản Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, em tiến hành khảo sát thực trạng bệnh viêm tử cung trang trại từ năm 2015 đến tháng 11 năm 2017 Kết trình bày qua bảng 4.3 Bảng 4.3 Tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái năm (từ năm 2015 đến tháng 11 năm 2017) Năm Số nái(con) Số mắc bệnh(con) Tỷ lệ(%) 2015 1206 563 46,68 2016 1210 503 41,57 11/2017 1322 507 38,35 38 Kết bảng 4.3 cho thấy: Năm 2015 số lợn nái mắc bệnh viêm tử cung 563 tổng số 1206 lợn nái, chiếm 46,68% Năm 2016 số lợn nái mắc bệnh viêm tử cung 503 tổng số 1210 lợn nái, chiếm 41,57% Tính từ đầu năm đến tháng 11 năm 2017 số lợn nái mắc bệnh viêm tử cung 507 tổng số 1322 theo dõi, chiếm tỷ lệ 38,35% Qua năm theo dõi thầy tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản trại từ năm 2015 đến tháng 11/2017 có chiều hướng giảm dần Có kết trại làm tốt công tác vệ sinh thú y cho lợn nái trước, sau q trình đẻ, đặc biệt cơng tác theo dõi, chăm sóc đàn lợn nái sau đẻ thường xuyên chặt chẽ nên phát lợn nái mắc bệnh sớm điều trị bệnh kịp thời 4.2.2 Tỷ lệ cường độ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái Tính đến tháng 11 năm 2017, trại có 1322 nái, em theo dõi dãy chuồng có tổng số nái 300 Kết tỷ kệ cường độ mắc bệnh viêm tử cungđược thể bảng 4.4 Bảng 4.4 Tỷ lệ cường độ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái Tổng số kiểm tra (con) Số mắc Tỷ lệ mắc (con) (%) Thể nhẹ 65 21,67 Thể vừa 37 12,33 Thể nặng 2,67 110 36,67 Mức độ viêm 300 Tính chung Từ bảng 4.4 cho thấy, lợn nái mắc bệnh viêm tử cung có tỷ lệ mắc bệnh khác nhau: Có khác nái có khác tuổi, nên đặc điểm sinh trưởng, phát triển khác Lợn nái hậu bị lợn nái từ sau cai sữa chọn để làm giống, nuôi phối giống lần đầu có chửa Trong giai đoạn lợn bị mắc bệnh, sau phối giống kỹ thuật phối không đúng, xác định thời điểm động dục khơng xác dẫn đến phối giống làm xây xát đường 39 sinh dục bị viêm Nái lợn đẻ hai lứa đảm bảo đủ tiêu chuẩn chọn giữ lại làm nái sinh sản, trường hợp mắc bệnh thường thai to, khâu vệ sinh chuồng trại khơng Nhìn chung, tỷ lệ lợn nái mắc bệnh cao, nhiều nguyên nhân gây công tác vệ sinh chăn nuôi chưa đảm bảo, lợn nái đẻ nhiều lứa, trình đỡ đẻ sai kỹ thuật 4.2.3 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ Từ thực tế cho thấy, lợn nái lứa đẻ khác có tỷ lệ mắc viêm tử cung khác Vì chúng tơi tiến hành thu thập số liệu lợn mắc bệnh theo lứa đẻ lợn Số liệu thể bảng 4.3 Bảng 4.5 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ Số nái theo dõi Số nái mắc bệnh Tỷ lệ mắc (con) (con) (%) 46 25 54,35 60 17 28,33 55 13 23,63 62 18 29,03 >5 77 37 48,05 Tính chung 300 110 36,67 Lứa đẻ Qua bảng 4.5 cho thấy: Lợn nái đẻ lứa thứ từ lứa thứ trở đi, tỷ lệ mắc viêm tử cung cao nhất, lứa thứ 54,35%, lứa > 48,05% Lợn đẻ lứa 2, 3, có tỷ lệ mắc bệnh thấp Thấp lứa 23,63% Sự khác số nguyên nhân sau: + Lợn đẻ lứa 1: Do đẻ lứa đầu nên tử cung hẹp, q trình co bóp đẩy thai ngồi làm niêm mạc tử cung tổn thương nhiều, thời gian mở cổ tử cung dài vi khuẩn dễ xâm nhập gây bệnh + Lợn đẻ lứa - 4: Đây giai đoạn bản, lợn nái thích nghi với việc sinh đẻ Do lứa lợn có sức khỏe tốt, sức đề kháng cao, khả co bóp 40 tử cung tốt nên giai đoạn lợn nái mắc bệnh + Lợn đẻ từ lứa trở đi: sức khỏe sức đề kháng giảm sút, sức rặn yếu, co bóp tử cung giảm nên dễ gây sát kế phát viêm tử cung Mặt khác, thời gian hồi phục tử cung lâu hơn, thời gian đóng kín cổ tử cung dài tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập qua cổ tử cung gây viêm Theo Nguyễn Văn Thanh (2002) [13], nái đẻ nhiều lứa lúc thời gian hồi phục tử cung lâu hơn, thời gian đóng kín cổ tử cung chậm hơn; đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tập đồn vi khuẩn từ mơi trường bên qua cổ tử cung gây viêm, trường hợp cơng tác vệ sinh chăm sóc lợn nái sau đẻ không đảm bảo 4.2.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo trường hợp đẻ Bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản vi khuẩn gây nên, gặp trường hợp thuận lợi vi khuẩn xâm nhập phát triển làm lợn bị viêm nhiễm Trường hợp đẻ nguyên nhân gây nên hiên tượng viêm nhiễm Cụ thể thể bảng sau: Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo trường hợp đẻ Số nái Số nái mắc Tỷ lệ kiểm tra (con) (con) (%) Đẻ thường 162 36 22,22 Đẻ có can thiệp 138 74 53,62 Tổng 300 110 36,67 Trường hợp đẻ Qua khảo sát trại chăn nuôi thấy để đảm bảo lượng lợn lợn nái đẻ tháng kỹ thuật trại thường can thiệp cách tiêm kích đẻ làm ảnh hưởng đến co bóp tử cung để trình đẻ nhanh hơn, để lợn đẻ bình thường khơng can thiệp thời gian đẻ kéo dài có số ca đẻ chưa hết thai, lực co bóp tử cung mạnh dẫn tới chết mẹ lợn dễ chết ngạt Từ gần trường hợp lợn đẻ công nhân dung tay móc thai nhằm rút ngắn thời gian sổ thai, kiểm tra hết thai hay chưa giảm tỷ lệ lợn chết ngạt lực co bóp 41 tử cung lớn Chúng cho nguyên nhân gây bệnh viêm tử cung đàn nái ngoại, kết bảng 4.6 chứng minh cho điều Kết cho thấy: can thiệp tay lợn đẻ có 74/138 lợn nái đẻ bị nhiễm bệnh chiếm 53,62% cao nhiều so với nái đẻ tự nhiên có 36/162 lợn nái bị bệnh chiếm tỷ lệ 22,22% Điều khẳng định dùng tay móc thai ngun nhân gây viêm tử cung Trên thực tế qua theo dõi, có nhiều trường hợp khơng phải đẻ khó cơng nhân đưa tay vào đường sinh dục lợn để kiểm tra xem hết thai chưa Có trường hợp cơng nhân đưa tay vào không sát trùng tay để lợn đẻ chuồng bẩn Chính từ việc đỡ đẻ không hợp lý, chưa kỹ thuật làm cho lợn đẻ bình thường trở nên đẻ khó, làm tổn thương rách đường sinh dục gây nên viêm nhiễm đường sinh dục Do vậy, nguyên nhân gây nên viêm tử cung can thiệp tay công nhân lợn đẻ 4.2.5 Kết điều trị bệnh viêm tử cung Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh viêm tử cung Thể mắc Số điều trị (con) Kết Số ngày điều trị Số khỏi Tỷ lệ khỏi (ngày) (con) (%) Thể nhẹ 65 65 100 Thể vừa 37 35 94,59 Thể nặng 87,50 Qua bảng 4.7 cho thấy: Việc phát bệnh kịp thời, chẩn đoán bệnh dùng thuốc điều trị đạt kết cao Tổng số điều trị 110 có 106 khỏi, tỷ lệ khỏi bệnh 96,36% Khi điều trị viêm độ tỷ lệ khỏi đạt 100% viêm độ số ngày điều trị bình quân ngày tỷ lệ khỏi bệnh đạt 94,59% Với viêm độ số ngày điều trị bình quân ngày số khỏi tổng số điều trị Như vậy, kết điều trị phác đồ em thấy nên dùng 42 Geltamycin điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng hầu hết vi khuẩn gây bệnh cho lợn, tác động kéo dài 4.2.6 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến khả sinh sản lợn nái trại Để biết ảnh hưởng bệnh viêm tử cung, bại liệt đến khả sinh sản lợn nái nuôi trại Kết trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến khả sinh sản lợn nái trại Số nái Tên thuốc mắc bệnh (con) Geltamycin 110 Số nái Số nái Thời gian khỏi động dục động dục bênh trở lại trở lại (con) (con) (ngày) 106 106 - 7,5 Số nái phối đạt (con) 106 Tỷ lệ phối đạt (%) 100 Qua bảng 4.8 cho thấy: Tỷ lệ khỏi bệnh geltamycin cao Thời gian động dục trở lại sau cai sữa - 7,5 ngày Đối với lợn khơng bị bệnh viêm tử cung thường sau - ngày lợn động dục trở lại Như vậy, mức độ ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến tỷ lệ động dục không lớn Sở dĩ có kết Genltamycin có thành phần Amoxicillin có đặc tính khuếch tán tốt tổ chức liên kết mềm trơn nồng độ thuốc đến tử cung cao, thời gian trì thuốc kéo dài nên số lần tiêm liệu trình ít, góp phần làm hạ giá thành điều trị Từ cho thấy phát bệnh việc điều trị sớm thuốc có hiệu cao 43 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua theo dõi bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại trại lợn Phú MinhKỳ SơnHòa Bình, tơi rút kết luận sau: Qua kiểm tra 300 lợn nái có tới 110 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 36,67 % Điều cho thấy bệnh viêm tử cung dễ mắc lợn nái sinh sản - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại trại Phù Ninh năm từ 38,35% - 46,68% - Lợn nái mắc bệnh viêm tử cung cao lứa đẻ (54,35%), tiếp đến lứa >5 (48,05%) thấp lứa đẻ thứ (23,63%) - Lợn nái mắc bệnh viêm tử cung chủ yếu mức độ viêm nhẹ trung bình - Lợn nái đẻ có can thiệp tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung cao rõ rệt so với lợn nái đẻ bình thường - Kết điều trị thể viêm tử cung ta thấy, sử dụng geltamycin điều trị viêm tử cung hiệu đạt cao Như qua kết điều trị thể viêm tử cung cho ta thấy tỷ lệ khỏi bệnh thể viêm nặng thấp, cần có biện pháp can thiệp sớm tránh để bệnh chuyển sang giai đoạn viêm nặng 5.2 Đề nghị Trại sử dụng thuốc liều lượng phác đồ để điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái sinh sản Áp dụng kết nghiên cứu vào thực tế sản xuất để nâng cao suất sinh sản lợn nái ngoại Khoa chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên trại nghiên cứu đề tài để đạt hiệu cao phòng trị bệnh 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, Tập XXIII (số 5), Tr.51 - 56 Lê Xuân Cường (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Khoa học Kỹ thuật Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh (1995), “Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái lai ngoại ngoại chủng”, Tạp chí Chăn ni Đồn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thú y thuốc nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 35 - 37 Trần Tiến Dũng (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (2000), Bệnh lợn nái lợn Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ Lê Văn Năm (1997), Kinh nghiệm phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông Nghiệp Hà Nội 10 Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Quang Tính (2016), Giáo trình chẩn đốn bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nơng Nghiệp Hà Nội 11 Nguyễn Hùng Nguyệt, Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa Bệnh sản khoa Thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 31 - 34 12 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông Nghiệp Hà Nội 13 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 45 14 Nguyễn Văn Thanh (2003), “Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại ni ĐBSH thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập X 15 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, Tập XIV 16 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thương, Giang Hoàng Hà (2015), Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn ni theo mơ hình gia trại, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Thanh, Vũ Như Quán (2016), Giáo trình Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (2002), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 19 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội II Tiếng Anh 20 Bane A (1986), Control and Prevention of inferited disorder causing infertility Technical Managemen A.I Programmes Swisdish University of Agricultural sciences Uppsala Sweden 21 Black W.G (1983), Inflammatory response of the bovine endometrium.Am Jour Vet Res 14; 179 22 Madec F., Neva C (1995), "Inflammation of the uterus and reproductive function of sows", Scientific Veterinary Journal , vol II No - 1995 23 Paul Hughes, James Tilton (1996), Maximising pigs production and reproduction Compus, Hue University of Agricultural and Forestry, September 24 Xobko A.L, Gia Denko I.N (1987), Pig disease Handbook Volume I, Agriculture Publishing House MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Ảnh Âm hộ sưng to, chảy dịch viêm Ảnh Lợn nái bị sảy thai viêm tử cung Ảnh Can thiệp lợn đẻ khó Ảnh Một số loại thuốc điều trị bệnh viêm tử cung Ảnh Một số công tác phục vụ sản xuất ... Tên đề tàì: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI PHÚ MINH HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HỊA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại phú Minh huyện kỳ sơn, tỉnh hòa bình biện pháp điều trị ” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tỷ lệ cảm nhiễm bệnh viêm tử cung lợn -... mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 38 4.2.3 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 39 4.2.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo trường hợp đẻ 40 4.2.5 Kết điều trị bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại Phú Minh huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan