ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 9 THCS – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG

4 1,213 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2013, 08:00

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 9 THCS – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG Trang 1/4 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY TỈNH HẬU GIANG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn Toán Lớp 9 Trung họcsở ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 150 phút (Không kể thời gian phát đề) Ngày thi : 02/02/2012. Chú ý : - Đề thi này gồm 04 trang, 10 bài, mỗi bài 2 điểm. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này. Điểm toàn bài thi Bằng số Bằng chữ Các giám khảo ( Họ, tên chữ ký ) Số phách (Do chủ tịch hội đồng thi ghi) Giám khảo 1 : Giám khảo 2 : Qui định : Thí sinh trình bày vắn tắt cách giải, hoặc công thức áp dụng vào ô “Cách giải”, ghi kết quả tính toán vào ô “Kết quả”. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể được lấy chính xác tới 4 chữ số thập phân. Bài 1: Tìm số tự nhiên N bé nhất thỏa N chia 30 dư 16, N chia 2012 dư 494 Cách giải Kết quả Bài 2: Cho dãy số (u n ) biết u 1 = 2011, u 2 = 2012, u n+2 = u n+1 + u n (n 1). Tính u 10 . Cách giải Kết quả Trang 2/4 Bài 3: Tìm số dư khi chia A = 555 222 + 222 555 + 2012 cho 7. Cách giải Kết quả Bài 4: Cho đa thức Q(x) = (2011x + 1) 4 . Tính tổng các hệ số của đa thức chính xác đến đơn vị. Cách giải Kết quả Bài 5: Cho tam giác ABC có CB ˆ 2 ˆ  , AB = 8cm, BC = 10cm. Tính AC Cách giải Kết quả Trang 3/4 Bài 6: Cho n432 n 4 n . 4 4 4 3 4 2 4 1 S  . Tính giá trị gần đúng của S 15 . Cách giải Kết quả Bài 7: Tìm hai chữ số tận cùng của số: N = 2 2010 + 2 2011 + 2 2012 Cách giải Kết quả Bài 8: Biết rằng   2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 A a a a a         (với a > 0). Áp dụng công thức trên tính giá trị của 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 2 2 3 2011 2012 B           Cách giải Kết quả Trang 4/4 Bài 9: Một người được lĩnh lương khởi điểm là 700.000đ/tháng. Cứ ba năm anh ta lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 36 năm làm việc anh ta được lĩnh tất cả bao nhiêu tiền (Lấy chính xác đến hàng đơn vị). Cách giải Kết quả Bài 10: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 60cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho DB = 20cm. Đường trung trực của đoạn AD cắt AB AC theo thứ tự ở E F. Tính chu vi tam giác DEF. Cách giải Kết quả -----------------------------HẾT--------------------------- ( Giám thị coi thi không giải thích gì thêm ) . Đề thi này g m 04 trang, 10 bài, m i bài 2 đi m. - Thí sinh l m bài trực tiếp vào bản đề thi này. Đi m toàn bài thi Bằng số Bằng chữ Các gi m khảo ( Họ,. Trang 4/4 Bài 9: M t người được lĩnh lương khởi đi m là 700.000đ/tháng. Cứ ba n m anh ta lại được tăng lương th m 7%. Hỏi sau 36 n m l m việc anh ta được
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 9 THCS – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG, ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 9 THCS – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG, ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 9 THCS – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG

Từ khóa liên quan