Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

71 24 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 21:05

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà NộiỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐINH XN HỊA Tên đề tài: ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 20 TỶ LỆ 1:500 PHƯỜNG PHÚC DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Đất Đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐINH XUÂN HÒA Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 20 TỶ LỆ 1:500 PHƯỜNG PHÚC DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học : Chính quy : Quản Lý Đất Đai : Quản lý Tài nguyên : K46-QLDD-NO3 : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS NGUYỄN NGỌC ANH THÁI NGUYÊN - - 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt chương trình đào tạo nhà trường với phương châm học đôi với hành, sinh viên trường cần chuẩn bị cho lượng kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng Thực tập tốt nghiệp phần thiếu giúp chúng em trau dồi thêm kiến thức, củng cố mặt lý thuyết nâng cao khả vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Được đồng ý Khoa Quản lý tài nguyên Trường Đại Học Nông Lâm, thầy giáo hướng dẫn TS.Nguyễn Ngọc Anh em thực đề tài “ Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 20 tỷ lệ 1:500 Phường Phúc Diễn , Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội” Để hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Và đặc biệt em vô cảm ơn TS Nguyễn Ngọc Anh - Giảng viên khoa Quản Lý Tài Nguyên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn bảo giúp đỡ em tận tình suốt thời gian nghiên cứu đề tài Em xin chân thành cảm ơn cô anh chị cán Công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn (SGRED) giúp đỡ tạo điều kiện cho em suốt thời gian thực tập cơng ty Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu thực tập tiếp cận với công việc thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên khơng thể tránh thiếu sót định mà thân chưa thấy Em mong góp ý thầy giáo khoa để khóa luận hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Đinh Xuân Hòa ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Bảng tóm tắt vài thơng số phân mảnh đồ 12 Bảng 2.2 Độ xác tỷ lệ đồ 14 Bảng 2.3 Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 21 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất phường Phúc Diễn năm 2017 .37 Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật lưới 40 Bảng 4.3 Số lần đo quy định 41 Bảng 4.4 Các hạn sai đo góc (quy định chung cho máy đo có độ xác đo góc từ - giây) không lớn giá trị quy định 41 Bảng 4.5: Chỉ tiêu kỹ thuật chung lưới khống chế đo vẽ 42 Bảng 4.6: Số liệu điểm gốc .43 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Lưới chiếu Gauss-Kruger Hình 2.2: Phép chiếu UTM .10 Hình 2.3 Trình tự đo 17 Hình 2.4 Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 19 Hình 2.5 Mở Vietmap XM .23 Hình 2.6 Các tính phần mềm .24 Hình 2.7: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm VietmapXM 26 Hình 4.1: Sơ đồ lưới kinh vĩ 44 Hình 4.2 Kết đo số điểm chi tiết 45 Hình 4.3 Trút liệu Dpsurvey 2.9.7 .46 Hình 4.4: Trút liệu từ máy Topcon 46 Hình 4.5: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử .47 Hình 4.6: File kết sau xử lý tính tọa độ XYH .47 Hình 4.7: Nhập số liệu VIETMAP XM 48 Hình 4.8: Phun điểm chi tiết lên vẽ 48 Hình 4.9: Một góc tờ đồ q trình nối .49 Hình 4.10 Tìm sửa lỗi 50 Hình 4.11 Chọn level đồ tổng cần sửa lỗi 50 Hình 4.12: Màn hình hiển thị lỗi đất 51 Hình 4.13 Cơng cụ sửa lỗi thường dùng 51 Hình 4.14: Các đất sau sửa lỗi 52 Hình 4.15 tạo mảnh đồ địa .52 Hình 4.16: Bản đồ sau phân mảnh 53 Hình 4.17: Thửa đất sau tạo tâm 53 Hình 4.18: Đánh số tự động 54 Hình 4.19: Gán liệu từ nhãn 55 Hình 4.20: Vẽ nhãn 55 iv Hình 4.21: Tạo khung đồ địa 56 Hình 4.22: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 56 Hình 4.23: Phiếu Xác Nhận Kết Quả Hiện Trạng Thửa Đất 57 v DANH MỤC CÁC TỪ , CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSDL Cơ sở liệu BĐĐC Bản đồ địa CP Chính Phủ HN-72 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia HN-72 QĐ Quyết định QL Quốc lộ TCĐC Tổng cục Địa TNMT Tài ngun & Mơi trường TS Tiến sỹ TT Thông tư UBND Ủy ban nhân dân UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ , CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học .4 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Tính chất, vai trò BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.4.1 Các yếu tố đồ địa 2.1.4.2 Bản đồ địa tài liệu chủ yếu hồ sơ địa .6 2.1.5 Cơ sở tốn học đồ địa 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 11 2.2 Cơ sở pháp lý 16 2.2.1 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 16 2.2.2 Trình tự cơng nghệ đo vẽ đồ địa .19 2.2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 20 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 vii 3.3 Nội dung .29 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội phường Phúc Diễn 29 3.4 Thành lập mảnh đồ địa phường Phúc Diễn từ số liệu đo chi tiết 30 3.4.1 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ 30 3.4.2 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ địa phần mềm Microstation v8i phần mềm VietmapXM .30 3.5 Phương pháp nghiên cứu .30 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 32 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội Phường Phúc Diễn 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Đặc điểm Kinh tế xã hội .35 4.1.3 Công tác quản lý đất đai .36 4.2 Thành lập mảnh đồ địa Phường Phúc Diễn từ số liệu đo chi tiết 38 4.2.1 Các tài liệu phục vụ cho công tác xây dựng đồ địa 38 4.2.2 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ 39 4.2.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation, Vietmap XM 44 4.3 Những thuận lơi, khó khăn đề xuất giải pháp .58 4.3.1 Thuận lợi 58 4.3.2 Khó khăn 58 4.3.3 Đề xuất giải pháp .58 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, cội nguồn hoạt động sống đặc biệt hoạt động người , khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Khơng đất đai đóng vai quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng quốc gia Song phân bố đất đai lại khác dẫn đến nảy sinh mối quan hệ đất đai phức tạp, vấn đề đặt quản lý đất đai cách có hiệu để góp phần giải tốt quan hệ đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai năm 2013 Đây chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhu cầu cấp bách ngành Địa nước nói chung thành phố Hà Nội nói riêng Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hồn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Để bảo vệ quỹ đất đai địa phương để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa 48 4.2.3.3 Nhập số liệu đo Khi xử lý File số liệu điểm chi tiết có dxf ta tiến hành triển điểm lên vẽ Khởi động Microstation, tạo file vẽ chọn ( Select ) file chuẩn có đầy đủ thơng số cài đặt, khởi động phần mềm Vietmap XM - Nhập file XYH vietmap XM sau: Hình 4.7: Nhập số liệu VIETMAP XM Chọn đường dẫn chứa file số liệu chi tiết có “.txt” ta file vẽ chứa tâm điểm chi tiết, vị trí điểm cần xác định ngồi thực địa tính toạ độ độ cao theo hệ thống toạ độ VN2000 Hình 4.8: Phun điểm chi tiết lên vẽ 49 4.2.3.4 Thành lập vẽ Từ điểm chi tiết vẽ sơ hoạ ngồi thực địa ta sử dụng cơng cụ vẽ đường thẳng Place Smartline chọn lớp cho đối tượng chương trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Lần lượt thực công việc nối điểm sơ đồ tờ đồ khu vực phường Cầu Diễn, ta thu vẽ khu vực đo vẽ hình minh hoạ Lúc đất vẽ thể rõ vị trí hình dạng số địa vật đặc trưng khu đo Hình 4.9: Một góc tờ đồ trình nối 4.2.3.5 Tìm sửa lỗi tạo topology Từ menu chọn đồ/ tạo topology/ tự động tìm sửa lỗi 50 Hình 4.10 Tìm sửa lỗi Hình 4.11 Chọn level đồ tổng cần sửa lỗi 4.2.3.6 Sửa Lỗi Topology mô hình lưu trữ liệu đồ (khơng gian) chuẩn hóa Nó khơng lưu trữ thơng tin địa lý, mơ tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mơ tả quan hệ khơng gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diện tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn Sau tìm sửa lỗi level cần sửa lỗi sau 51 Hình 4.12: Màn hình hiển thị lỗi đất Một số công cụ sửa lỗi sau: Hình 4.13 Cơng cụ sửa lỗi thường dùng 52 Hình 4.14: Các đất sau sửa lỗi 4.2.3.7 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Bản đồ/ xử lý vẽ tổng/ tạo mảnh đồ địa Hình 4.15 tạo mảnh đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh 53 Hình 4.16: Bản đồ sau phân mảnh 4.2.3.8 Thực mảnh đồ * Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Hình 4.17: Thửa đất sau tạo tâm 54 Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm * Đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải Hình 4.18: Đánh số tự động * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thơng tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thông tin từ nhãn xẽ tiên hành gán nhãn lớp Trong bước gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ) lớp 53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv vào phần đồ/ quản lý liệu đồ/ quản lý liệu đất/ gán liệu để gán loại đất, tên người sử dụng, địa thường chú, địa đất 55 Lợi lưới chiếu UTM biến dạng qua phép chiếu nhỏ tương đối đồng Tỷ lệ độ dài kinh tuyến trục múi m0 = 0,9996, hai kinh tuyến đối xứng cách khoảng 1,50 so với kinh tuyến m=1, kinh tuyến biên múi chiếu m>1 Ngày nhiều nước phương Tây vùng Đông Nam Á dùng múi chiếu UTM Elipxoid WGS84 Ngoài ưu điểm biến dạng nhỏ, dùng múi chiếu UTM thuận lợi công việc sử dụng số công nghệ phương Tây tiện liên hệ toạ độ Nhà nước Việt Nam với hệ toạ độ quốc tế Hình 4.19: Gán liệu từ nhãn * Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: - Vẽ nhãn Hình 4.20: Vẽ nhãn Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn tồn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh * Tạo khung đồ địa 56 Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Hình 4.21: Tạo khung đồ địa Hình 4.22: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh Khi ta ấn vào nút ‘ Chọn đồ ‘ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ Sau hồn tất q trình nêu Đã hồn thành 57 cơng việc ứng dụng phần mềm Vietmap XM, Microstation xây dựng đồ địa từ số liệu đo chi tiết 4.2.3.9 Xuất kết đo đạc Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà sốt, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chọn khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật Hình 4.23: Phiếu Xác Nhận Kết Quả Hiện Trạng Thửa Đất 4.2.3.10 In Bản Đồ Khi đồ kiểm tra hồn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ 4.2.3.11 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu Sau xem xét tài liệu đạt chuẩn quy phạm đồ luận chứng kinh tế kỹ thuật cơng trình, chúng tơi đóng gói giao nộp tài liệu: - Các loại sổ đo - Bản đồ địa - Các loại bảng biểu 58 - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa - Đĩa CD ghi file số liệu 4.3 Những thuận lơi, khó khăn đề xuất giải pháp 4.3.1 Thuận lợi - Kết đo có độ xác cao - Thơng tin mới, thời, có độ tin cậy cao - Phản ánh trung thực, xác, nội dung đồ cần thể - Được người dân rõ ranh giới, mốc giới đất sử dụng - Có phần mềm ứng dụng công việc chỉnh sửa đo vẽ đồ 4.3.2 Khó khăn - Hầu hết thời gian làm việc thực địa - Ảnh hưởng thời tiết xấu mưa bão - Ảnh hưởng địa hình hiểm trở, khu dân cư đơng đúc khó di chuyển - Tranh chấp đất đai hộ gia đình 4.3.3 Đề xuất giải pháp - Sử dụng máy toàn đạc điện tử đời - Đặt cọc đứng máy bao quát nhiều điểm để sai số đo vẽ giảm thiểu - Sử dụng phần mềm đo vẽ đồ để đồ chuẩn xác sắc nét 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Được phân công hướng dẫn trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Công ty Bất động sản Sài Gòn với hướng dẫn thầy giáo TS.Nguyễn Ngọc Anh qua thời gian thực tập thực đo vẽ thành lập đồ địa cho phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội hoàn thành sản phẩm khối lượng hạng mục cơng việc cơng trình, khối lượng thi cơng cụ thể sau: Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: điểm địa 57 điểm lưới kinh vĩ có độ xác tương đối cao Hoàn thành tờ đồ số 20 tỷ lệ 1: 500 Đã thành lập mảnh đồ địa 1:500 thuộc phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, số hiệu tờ đồ thành lập kết thúc đợt thực tập tờ số 36 tờ đồ, tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStationSE, VIETMAP XM đạt kết tốt 5.2 Kiến nghị - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Vietmap XM modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Vietmap XM để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác 60 - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai câp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ công nghiệp hóa đại hóa đất nước - Nhà nước cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2014), Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 - Quy định thành lập BĐĐC Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2008), Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008 Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2008), Quyết định 08/2008/QĐBTNMT ngày 10/11/2008 - Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nông nghiệp Hà Nội Vũ Thị Thanh Thủy (2009), Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng phần mềm Vietmap XM – caddb 10 Viện nghiên cứu địa (2002), Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Hà Nội 11 Bộ Tài Ngun Và Mơi Trường (2013), Quy Trình Đo Vẽ Và Thành Lập đồ địa chính, Hà Nội 12 Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên PHỤ LỤC Bảng thành tọa độ phẳng độ cao bình sai HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG UTM***KINH TUYẾN TRỤC: 105 00 - MÚI CHIẾU: ĐỘ(k=0.9999)***ELLIPPSOID QUI CHIẾU: WGS-84 STT Số hiệu điểm 10 11 12 13 14 15 KV1-01 KV1-02 KV1-03 KV1-04 KV1-05 KV1-06 KV1-07 KV1-08 KV1-09 KV1-10 KV1-11 KV1-12 NTL-02 NTL-03 NTL-05 Sai số vị trí điểm: Tọa độ, Độ cao x(m) y(m) 2327919.313 578583.293 2327835.992 578798.773 2327552.697 579594.427 2327441.912 578850.976 2327206.807 579489.291 2327179.711 578734.445 2326538.219 578734.388 2326361.801 579193.511 2325522.550 578592.941 2325518.172 579037.075 2328120.191 579387.172 2327854.554 579703.841 2327101.839 578092.064 2326346.110 577648.385 2326097.290 578688.881 - nhỏ nhất: - lớn nhất: (Điểm (Điểm h(m) mx(m) 6.434 0.005 6.456 0.006 6.799 0.007 6.755 0.005 6.375 0.007 6.835 0.004 7.644 0.005 6.030 0.004 5.780 0.005 6.148 0.006 6.407 0.009 6.733 0.008 7.510 -5.642 -5.895 KV1-06 ) KV1-11 ) Sai số vị trí điểm my(m) mh(m) 0.006 0.019 0.007 0.021 0.007 0.028 0.006 0.018 0.008 0.028 0.004 0.015 0.005 0.016 0.004 0.016 0.004 0.013 0.005 0.017 0.012 0.037 0.009 0.032 - mp = 0.006m mp = 0.015m mp(m) 0.008 0.009 0.010 0.008 0.011 0.006 0.007 0.006 0.006 0.008 0.015 0.012 ... địa tờ số 20 tỷ lệ 1: 500 phường Phúc Diễn , quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 1. 2 Mục tiêu đề tài 1. 2 .1 Mục tiêu chung Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống... nghệ tin học máy tồn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 20 tỷ lệ 1: 500 Phường Phúc Diễn , Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Để hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐINH XN HỊA Tên đề tài: ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 20 TỶ LỆ 1: 500 PHƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 1 500, phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn