Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Gấu trắng là chúa tò mò

5 42 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 09:46

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: GẤU TRẮNG CHÚA I Mục tiêu 1Kiến thức: - Đọc lưu loát Đọc từ khó, dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ Các từ mới: Bắc cực, thủy thủ, khiếp đảm - Ngắt, nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ - Giọng đọc chậm rãi đoạn đầu, nhịp gấp dần đoạn sau - Nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm 2Kỹ năng: - Hiểu ý nghĩa từ Hiểu nội dung bài: Gấu Trắng Bắc Cực vật Nhờ biết đặc điểm gấu trắng mà chàng thủy thủ nạn 3Thái độ: Ham thích mơn học II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ tập đọc SGK Bảng phụ ghi sẵn từ, câu, đoạn cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Quả tim Khỉ - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi Quả tim Khỉ - Qua câu chuyện em rút học gì? - HS đọc theo vai (người dẫn chuyện, Khỉ, Cá Sấu) trả lời câu hỏi - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Treo tranh hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? - Cảnh bờ biển gấu xem mũ phía xa thủy thủ bỏ chạy - Mở SGK trang 53 - Gấu Trắng Bắc Cực vật đặc biệt Bài học hôm giúp thêm hiểu lồi Gấu Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn - Chú ý: Đoạn đầu giọng chậm rãi, nhịp gấp dần đoạn gấu rượt đuổi chàng thủy thủ b) Luyện phát âm - Theo dõi GV đọc đọc thầm theo - HS đọc cá nhân, nhóm, đồng - Ki-lô-gam, thủy thủ, trở về, khiếp đảm, đuổi theo, mũ, vứt tiếp, nữa, run cầm cập - Yêu cầu HS đọc câu Nghe chỉnh sửa lỗi cho HS, có c) Luyện đọc đoạn - Nêu yêu cầu luyện đọc đoạn sau hướng dẫn HS chia văn thành đoạn: + Đoạn 1: Ở Bắc Cực … 800 ki-lô-gam + Đoạn 2: Đặc biệt … ném lại mũ + Đoạn 3: Phần lại - Chỉ đồ vị trí Bắc Cực giải nghĩa từ này: Bắc Cực nơi tận - Mỗi HS đọc câu, đọc nối tiếp từ đầu hết - Dùng bút chì để phân chia đoạn theo hướng dẫn GV cùng phía Bắc Trái Đất, Bắc Cực quanh năm lạnh giá nơi sinh sống Gấu Trắng - Gọi HS đọc đoạn - Yêu cầu HS nêu cách ngắt giọng Sau đó, tổ chức cho HS luyện ngắt giọng, nhấn giọng từ ngữ gợi tả - HS đọc - HS nêu cách ngắt giọng, GV chỉnh sửa cho sau lớp luyện cách ngắt giọng: - Ơû Bắc Cực,/ hầu hết vật có lơng trắng:// chim ưng trắng,/ cú trắng,/ thỏ trắng,/ đến gấu trắng nốt.// Gấu trắng vật to khoẻ nhất.// Nó cao gần mét/ nặng tới 800 ki-lô-gam - HS đọc - HS đọc - Gọi HS đọc lại đoạn - Luyện ngắt giọng, nhấn giọng - Yêu cầu HS đọc đoạn - Theo dõi HS đọc chỉnh sửa lỗi có Hướng dẫn HS nhấn giọng từ ngữ: xơng tới, khiếp đảm, - Gọi HS đọc lại đoạn - Yêu cầu HS đọc đoạn - Yêu cầu HS khác đọc lại câu văn cuối nêu cách ngắt giọng câu văn này, sau GV tổ chức cho HS luyện ngắt giọng - HS đọc - HS đọc bài, lớp theo dõi đọc thầm theo - Tìm cách ngắt giọng luyện đọc câu: Nhưng chạy nhanh/ nên st tóm anh.// May mà anh kịp nhảy lên tàu./ vừa sợ vừa rét run cầm cập.// - Một số HS đọc trước lớp - Yêu cầu HS đọc lại đoạn - Yêu cầu HS đọc nối đoạn trước lớp, GV lớp theo dõi để nhận xét - Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo nhóm d) Thi đọc - Tổ chức cho nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân - Nối tiếp đọc đoạn 1, 2, (Đọc vòng) - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho - Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân, nhóm thi đọc nối tiếp, đọc đồng đoạn - Nhận xét, cho điểm e) Cả lớp đọc đồng - Yêu cầu HS lớp đọc đồng đoạn  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Gọi HS đọc phần giải - Gọi HS đọc đoạn - Động vật Bắc Cực có lạ? - Vẻ ngồi Gấu Trắng có đặc biệt? - HS đọc - HS đọc - Các vật có màu lơng trắng - Gấu có lơng trắng, to khoẻ nhất, cao gần mét nặng tới 800 kilôgam - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi - Nó mò, thấy vật xem xét - Gọi HS đọc phần lại - Anh bị Gấu Trắng đuổi theo làm cho anh sợ hãi - Tính nết Gấu Trắng có buồn cười? - Anh biết vật - Chuyện xảy với chàng thủy thủ? - Anh vừa chạy vừa vút dần mũ, găng tay, áo chồng,… để gấu xem xét - Người thủy thủ biết Gấu Trắng? - Khi đến tàu, anh vừa sợ vừa rét run cầm cập - Người thủy thủ làm cách để khỏi bị gấu vồ? - Anh người khôn ngoan thông minh - HS đọc - Tìm từ ngữ cho thấy anh thủy thủ sợ Gấu Trắng - Theo em anh thủy thủ người ntn? Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi HS đọc lại - Em thích nhân vật nào? Vì sao? - Nhận xét, cho điểm HS - Nhận xét học - Dặn HS nhà luyện đọc - Chuẩn bị sau: Voi nhà - HS trả lời ... ngồi Gấu Trắng có đặc biệt? - HS đọc - HS đọc - Các vật có màu lơng trắng - Gấu có lông trắng, to khoẻ nhất, cao gần mét nặng tới 800 kilôgam - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi - Nó tò mò, thấy... HS đọc - HS nêu cách ngắt giọng, GV chỉnh sửa cho sau lớp luyện cách ngắt giọng: - Ơû Bắc Cực,/ hầu hết vật có lơng trắng: // chim ưng trắng, / cú trắng, / thỏ trắng, / đến gấu trắng nốt.// Gấu trắng. .. nhận xét - Chia nhóm HS theo dõi HS đọc theo nhóm d) Thi đọc - Tổ chức cho nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân - Nối tiếp đọc đoạn 1, 2, (Đọc vòng) - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Gấu trắng là chúa tò mò, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Gấu trắng là chúa tò mò

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn