Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)

118 112 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 08:58

Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI VĂN ẦN QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG 22/2016/TT-BGDĐT CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI VĂN ẦN QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG 22/2016/TT-BGDĐT CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn: PGS TS TRẦN THỊ TUYẾT OANH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp công trình nghiên cứu thân Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, không trùng lặp với đề tài khác chưa cơng bố hình thức Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn có thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Bùi Văn Ần iii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo, Phòng Sau đại học, thầy giảng viên ngồi trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ, tạo điều kiện, cho nhiều ý kiến quý báu suốt trình học tập hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Oanh tận tình trực tiếp hướng dẫn khoa học, giúp đỡ suốt q trình tơi nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, chun viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nhiệt tình tạo điều kiện thời gian, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến giúp đỡ động viên tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian thực đề tài, điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến dẫn quý báu thầy cô, nhà khoa học hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Bùi Văn Ần MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu .3 Phạm vi nghiên cứu .3 Giả thuyết khoa học .4 Phương pháp nghiên cứu .4 Dự kiến cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường Tiểu học 1.1.1 Nghiên cứu giới 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Giáo viên tiểu học 10 1.2.2 Khái niệm đánh giá học sinh theo Thông 22, bồi dưỡng, bồi dưỡng giáo viên 11 1.2.3 Đánh giá học sinh, bồi dưỡng GVTH kỹ đánh giá học sinh 14 1.3 Giáo dục tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 18 1.3.1 Vị trí, nhiệm vụ giáo dục tiểu học 18 1.3.2 Yêu cầu giáo dục tiểu học 19 1.3.3 Quản trường Tiểu học 20 1.4 Hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông 22 cho GV tiểu học 21 1.4.1 Ý nghĩa, cần thiết hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường Tiểu học 21 1.4.2 Mục tiêu bồi dưỡng 22 1.4.3 Hình thức bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh 22 1.4.4 Phương pháp bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh 23 1.5 Quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên Tiểu học 24 1.5.1 Vị trí, vai trò Phòng GD&ĐT quản bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên Tiểu học 24 1.5.2 Nội dung Quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường Tiểu học 24 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho GVTH 33 1.6.1 Các yếu tố khách quan 33 1.6.2 Các yếu tố chủ quan 33 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 35 2.1 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 35 2.1.1 Xác định nội dung khảo sát 35 2.1.2 Xây dựng phiếu khảo sát 36 2.1.3 Đối tượng khảo sát 36 2.1.4 Cách xử số liệu 36 2.2 Khái quát huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 36 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển .36 2.2.2 Về chất lượng giáo dục 37 2.2.3 Thực trạng đội ngũ GV 37 iv 2.3 Thực trạng bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh đội ngũ GVTH huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 40 2.3.1 Nhu cầu bồi dưỡng GVTH 40 2.3.2 Nội dung bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho GVTH 41 2.3.3 Phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho GVTH 41 2.3.4 Các điều kiện cần thiết để thực hoạt động bồi dưỡng GV .44 2.3.5 Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng GVTH 45 2.4 Thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho GVTH huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên .46 2.4.1 Thực trạng nhận thức mục đích quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho GVTH 46 2.4.2 Thực trạng kỹ đánh giá HS GVTH nhằm xác định nhu cầu bồi dưỡng 46 2.4.3 Thực trạng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho GVTH 48 2.4.4 Thực trạng quản bồi dưỡng GVTH kỹ đánh giá HS 49 2.4.5 Thực trạng quản phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng GVTH kỹ đánh giá HS .50 2.4.6 Thực trạng quản kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng GVTH 52 2.4.7 Thực trạng quản lực lượng tham gia bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho GVTH 54 2.4.8 Thực trạng quản nguồn lực đáp ứng yêu cầu hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho GVTH 55 2.4.9 Thực trạng quản sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động bồi dưỡng GVTH 56 2.5 Đánh giá chung quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá HS cho GV trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 57 2.5.1 Mặt tích cực 57 2.5.2 Mặt hạn chế 58 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 60 v Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG 22/2016 TTBGDĐT CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN .62 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 62 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu bồi dưỡng 62 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp điều kiện đội ngũ giáo viên khu vực miền núi 62 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 63 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 63 3.2 Các biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho GVTH theo Thông 22/2016 64 3.2.1 Biện pháp 1: Tổ chức nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông 22/2016 64 3.2.2 Biện pháp 2: Xác định nhu cầu bồi dưỡng đánh giá HS theo Thông 22/2016 GVTH 69 3.2.3 Biện pháp 3: Xây dựng nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu GVTH 72 3.2.4 Biện pháp 4: Đa dạng hình thức bồi dưỡng kỹ đánh giá HS theo Thông 22/2016 cho GVTH 74 3.2.5 Biện pháp 5: Đổi kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng kỹ đánh giá HS theo Thông 22/2016 cho GVTH 76 3.2.6 Biện pháp 6: Huy động nguồn lực đáp ứng hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá HS theo Thông 22/2016 cho GVTH .78 3.3 Mối quan hệ biện pháp .81 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 81 3.4.1 Khái quát khảo nghiệm .81 3.4.2 Kết khảo nghiệm .82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO .90 PHỤ LỤC 93 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán quản GD&ĐT :Giáo dục đào tạo GDTH : Giáo dục tiểu học GV : Giáo viên GVTH : Giáo viên tiểu học HS : Học sinh QLGD : Quản giáo dục TH : Tiểu học ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số lượng học sinh đến trường năm học 2017-2018 36 Bảng 2.2 Chất lượng giáo dục tiểu học năm học 2016-2017 .37 Bảng 2.3 Cơ cấu đội ngũ giáo viên theo giới tính 37 Bảng 2.4 Cơ cấu đội ngũ giáo viên theo độ tuổi 38 Bảng 2.5 Tổng hợp trình độ chun mơn 38 Bảng 2.6 Tổng hợp kết kỹ đánh giá học sinh GVTH 39 Bảng 2.7 Tổng hợp ý kiến GVTH lĩnh vực cần bồi dưỡng .40 Bảng 2.8 Tổng hợp thực trạng nội dung bồi dưỡng GVTH 41 Bảng 2.9 Tổng hợp ý kiến đánh giá thực trạng phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng GVTH 42 Bảng 2.10 Tổng hợp ý kiến đánh giá thực trạng điều kiện cần thiết để thực hoạt động bồi dưỡng GVTH 44 Bảng 2.11 Tổng hợp ý kiến thực trạng kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng GVTH 45 Bảng 2.12 Tổng hợp ý kiến thực trạng nhận thức mục đích quản hoạt động bồi dưỡng GVTH 46 Bảng 2.13 Tổng hợp thực trạng nội dung GVTH sử dụng để đánh giá HSTH 47 Bảng 2.14 Tổng hợp ý kiến đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng GV nhà trường 48 Bảng 2.15 Tổng hợp ý kiến thực trạng nội dung bồi dưỡng GVTH 49 Bảng 2.16 Tổng hợp ý kiến thực trạng quản phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng kỹ đánh giá HS cho GVTH 51 Chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cho phù hợp với hoạt động GDTH với điều kiện thực tế nhà trường Tổ chức dự giờ, trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt chun mơn để giúp GV có hội học hỏi trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn Xây dựng GV cốt cán nhà trường làm nhân tố cho việc nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn chất lượng giáo dục nhà trường Tổ chức tốt chuyên đề, hội thi nhà trường, có động viên khen thưởng kịp thời, tạo động lực để GV học hỏi nâng cao trình độ 2.5 Đối với GV trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng GV Nghiêm túc, tự giác, tích cực tham gia hoạt động bồi dưỡng Phòng GD&ĐT nhà trường tổ chức Ln ln tự học, tự bồi dưỡng lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ nhằm hồn thành nhiệm vụ giao TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị 29-NQ/TW lần thứ (khóa XI) đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo Đặng Quốc Bảo (1999), Khoa học quản tổ chức NXB Thống kê, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2010), Quản nhà trường Bài giảng lớp Cao học Quản giáo dục K9, Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Đỗ Quốc Anh, Đinh Thị Kim Thoa (2007), Cẩm nan nâng cao lực phẩm chất ĐNGV, NXB luận trị Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Điều lệ trường tiểu học NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Chiến lược phát triển giáo dục Việt nam 2010-2020, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông số 26/2012/TT-BGDĐT, Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên GV mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên C.Mác ph.Ăng ghen (1993): Tồn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2001), luận đại cương quản NXB Hà Nội 10 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị 40/CT/TW ngày 15/6/2004 Ban chấp hành Trung ương việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Trần khánh Đức, 2002, Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp bồi dưỡng nguồn nhân lực NXB Giáo dục, Hà Nội 16 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề quản giáo dục khoa học giáo dục NXB Giáo dục Hà Nội 17 Trần Thị Hương, Cao Xuân Hùng (2017) Hoạt động lực đánh giá học sinh giáo viên trường Tiểu học quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 18 J Vianl (1993), “Lịch sử Thời phương pháp sư phạm” 19 J.A Centra (1998), cơng trình nghiên cứu “Xác định hiệu cơng tác giáo viên” 20 Trần Kiệm (2008), Những vấn đề khoa học quản giáo dục, NXB ĐH sư phạm Hà Nội 21 Đào Hài Nam (2014) Quản đánh giá hiệu trưởng trường Tiểu học thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên theo chuẩn Hiệu trưởng 22 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm luận quản giáo dục 23 Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (2005), Luật giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (2009), Luật giáo dục sửa đổi bổ sung số điều luật giáo dục 2005, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 định ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 26 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 định phê duyệt đề án “đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán quản sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025” 27 Thông số 26/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên GVMN, phổ thông giáo dục thường xuyên 28 Thông số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học 29 UNESCO (2005), vai trò UNESCO kỷ XX, NXB khoa học xã hội, Hà Nội 30 Nguyễn Thành Vinh (2012), Khoa học quản đại cương, NXB Giáo dục 31 Nguyễn Như Ý (Chủ biên), 1998, Đại từ điển tiếng việt, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SIN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN (Dùng cho CBQL, giáo viên trường Tiểu học) Để tìm hiểu thực trạng hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, xin thầy (cơ) vui lòng trả lời vấn đề sau đây, cách đánh dấu (x) vào mức độ mà thầy (cô) cho phù hợp Câu 1: Đồng chí đánh giá mức cần thiết nhu cầu bồi dưỡng lĩnh vực sau cho hoạt động bồi dưỡng GVTH? a) yêu cầu lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức lối sống Rất cần thiết Cần thiết Chưa cần thiết Không cần thiết b) Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức Rất cần thiết Cần thiết Chưa cần thiết Không cần thiết c) Các yêu cầu thuộc kỹ sư phạm Rất cần thiết Cần thiết Chưa cần thiết Không cần thiết Chưa cần thiết Không cần thiết d) Đạt chuẩn giáo viên cốt cán Rất cần thiết Cần thiết Câu 2: Các ý kiến đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GVTH? TT Nội dung Xác định nhu cầu bồi dưỡng GV Xây dựng hệ mục tiêu hoạt động bồi dưỡng GV Xác định nội dung, hình thức phương pháp bồi dưỡng GV Yêu cầu tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % Câu 3: Các ý kiến đánh giá thực trạng nội dung bồi dưỡng GVTH? TT Nội dung Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống Bồi dưỡng kiến thức Bồi dưỡng kỹ sư phạm Bồi dưỡng thực chuyên đề Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Câu 4: Các ý kiến đánh giá thực trạng phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng GVTH? Nội dung PP/HT Tốt Khá TB Thuyết trình giảng viên lớp bồi dưỡng Thuyết trình kết hợp minh hoạn hình ảnh Thuyết trình kết hợp luyện tập, thực hành Phương Nêu vấn đề thảo luận nhóm pháp Mức độ thực Nêu vấn đề, cá nhân nghiên cứu tài liệu, trình bày báo cáo Tọa đàm, trao đổi Phối hợp phương pháp Bồi dưỡng thường xuyên Hình Bồi dưỡng chỗ thức Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu Bồi dưỡng thường xuyên Yếu Câu 5: Ý kiến đánh giá thực trạng điều kiện cần thiết để thực hoạt động bồi dưỡng GVTH? TT Nội dung Đội ngũ giảng viên tham gia hoạt động bồi dưỡng Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng Tài liệu, giáo trình phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng Kinh phí phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Câu 6: Các ý kiến thực trạng kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng GVTH? TT Nội dung Làm thu hoạch cá nhân Kiểm tra viết trắc nghiệm Đánh giá sản phẩm theo nhóm Viết tiểu luận Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô! Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SIN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN (Dùng cho CBQL, giáo viên trường Tiểu học) Phần I: Để tìm hiểu thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, xin thầy (cơ) vui lòng trả lời vấn đề sau đây, cách đánh dấu (x) vào mức độ mà thầy (cô) cho phù hợp Câu 1: Thầy (cô) cho biết nhận thức mục đích quản hoạt động bồi dưỡng GVTH? Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Câu 2: Ý kiến thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường Tiểu học? TT Nội dung Chỉ đạo đánh giá theo bước hướng dẫn thực đánh giá HS theo Thông 22/2016/TT-BGDĐT Đánh giá phải dựa vào kết thông qua minh chứng phù hợp với yêu cầu đánh giá HS Đánh giá khách quan, dân chủ, công khai Phối hợp với lực lượng đánh giá Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Câu 3: Ý kiến đánh giá thực trạng nội dung bồi dưỡng GVTH? TT Nội dung Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Bồi dưỡng chuẩn hóa nâng chuẩn cho GV để nâng cao chất lượng đội ngũ Cấu trúc nội dung bồi dưỡng chuyên đề Bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên theo chu kỳ Yêu cầu sử dụng thành thạo máy tính khai thác ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy Bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn (kỹ đánh giá HS) Câu 4: Ý kiến thực trạng quản phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng GVTH? TT Nội dung Yêu cầu đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng thực nghiêm đạo đổi phương pháp bồi dưỡng Tổ chức chuyên đề, hội thảo đổi hình thức, phương pháp bồi dưỡng Quản việc trì đổi phương pháp BD đợt bồi dưỡng Tổ chức đánh giá, nhận xét mẫu HS, rút kinh nghiệm nhân rộng đợt bồi dưỡng Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng kỹ đánh giá HS cho GVTH Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Câu 5: Ý kiến thực trạng quản kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng GVTH? TT Nội dung Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Quy định hình thức phương pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn Quy định tiêu chí kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chun mơn Phối hợp lực lượng có liên quan kiểm tra, đánh giá Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm sau đợt bồi dưỡng chuyên môn Thực theo quy chế đề với GV không đạt yêu cầu sau bồi dưỡng chuyên môn Câu 6: Ý kiến thực trạng quản lực lượng tham gia bồi dưỡng GVTH? TT Nội dung Quản dạy lớp giảng viên thơng qua thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy lớp bồi dưỡng Được kiểm tra thực nhiệm vụ giao cá nhân GV tham gia bồi dưỡng Thực tốt chế độ sách cho lực lượng tham gia bồi dưỡng Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Câu 7: Ý kiến thực trạng quản nguồn lực đáp ứng yêu cầu hoạt động bồi dưỡng GVTH? TT Mức độ thực Nội dung Tốt Khá TB Yếu Tham mưu PGD&ĐT khen thưởng đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng Có sách hỗ trợ GVTH tham gia bồi dưỡng Phối hợp với lực lượng nhà trường xã hội tăng cường đầu hoạt động BD GVTH Câu 8: Ý kiến thực trạng quản sở vật chất kĩ thuật phục vụ hoạt động bồi dưỡng GVTH? TT Nội dung Mức độ thực Tốt Khá TB Yếu Bố trí phòng học bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu Đầu mua trang thiết bị phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng Đầu mua sắm giáo trình, tài liệu phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng Nguyên nhân khác PHẦN II: Trong trình quản hoạt động bồi dưỡng trường thầy (cô) thường gặp thuận, lợi khó khăn gì? Thuận lợi Khó khăn PHẦN III: Ngoài nội dung biện pháp quản nêu phiếu, theo thầy (cô) để nâng cao chất lượng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cần đưa thêm nội dung biện pháp quản phù hợp với điều kiện nhà trường nay? Nội dung quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Biện pháp quản PHẦN IV: Xin thầy (cô) cho biết đề nghị quan quản giáo dục nhằm thực tốt biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên? Bộ Giáo dục Đào tạo Sở Giáo dục Đào tạo Phòng Giáo dục Đào tạo Các trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy (cô) Nếu xin cho biết họ tên, chức vụ, nơi công tác thầy cô Họ Tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Xin chân thành cảm ơn thầy cô! Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Với mục đích đề xuất biện pháp quản bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, xin thầy (cơ) vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên trường tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đề xuất đây, cách đánh dấu (X) vào mức độ mà thầy (cô) cho phù hợp Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp quản Mức độ thực TT Các lĩnh vực cần thiết bồi dưỡng Tổ chức nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông 22/2016 Xác định nhu cầu bồi dưỡng đánh giá HS theo Thông 22/2016 GVTH Xây dựng nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu GVTH Đa dạng hình thức bồi dưỡng kỹ đánh giá HS theo Thông 22/2016 cho GVTH Đổi kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng kỹ đánh giá HS theo Thông 22/2016 cho GVTH Huy động nguồn lực đáp ứng hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá HS theo Thông 22/2016 cho GVTH Rất cần thiết Cần thiết SL SL % % Bình thường SL % Khơng cần thiết SL % Đánh giá tính khả thi biện pháp quản Mức độ thực TT Các lĩnh vực cần thiết bồi dưỡng Rất Không Cần Bình cần cần thiết thường thiết thiết SL % SL % SL % SL % Tổ chức nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông 22/2016 Xác định nhu cầu bồi dưỡng đánh giá HS theo Thông 22/2016 GVTH Xây dựng nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu GVTH Đa dạng hình thức bồi dưỡng kỹ đánh giá HS theo Thông 22/2016 cho GVTH Đổi kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng kỹ đánh giá HS theo Thông 22/2016 cho GVTH Huy động nguồn lực đáp ứng hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá HS theo Thông 22/2016 cho GVTH Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô! ... quản lý bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 22/ 2016 cho giáo viên trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HỌC... cứu Hoạt động bồi dưỡng giáo viên Tiểu học kỹ đánh giá học sinh 4.2 Khách thể nghiên cứu Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh theo Thông tư 22/ 2016/ TT- BGDĐT cho GV trường Tiểu học huyện. .. Cơ sở lý luận quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ đánh giá học sinh cho giáo viên Tiểu học Chương 2: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên kỹ đánh giá học sinh trường Tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ), Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh theo thông tư 22 2016 TT BGDĐT cho giáo viên tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ), DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, Dự kiến cấu trúc luận văn, Kết luận chương 1, Kết luận Chương 2, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Câu 2: Ý kiến thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng đánh giá học sinh cho giáo viên các trường Tiểu học?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn