LỜI MỞ ĐẦU, MỤC LỤC ĐỒ ÁN TIẾT CHẾ TRÊN XE TOYOTA

7 122 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2019, 08:32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA KT Ô TƠ & MÁY ĐỘNG LỰC CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Họ tên sinh viên: Lâm Minh T – MSSV : LỚP Lớp: Chuyên ngành: KT Ô TÔ & MÁY ĐỘNG LỰC Giáo viên hướng dẫn: Tên đề tài: ‘‘Nghiên cứu điều chỉnh điện áp xe ô tô du lịch đại ‘‘ Các thông số cho trước: Tham khảo xe Toyota Nội dung thuyết minh: - Các loại tiết chế thường gặp xe ô tô du lịch - Bộ tiết chế IC sử dụng xe Toyota - Nguyên lý hoạt động tiết chế IC - Kiểm tra,sửa chữa bảo dưỡng tiết chế IC Số lượng kích thước vẽ: 01 Bản vẽ A0 thể hiện: Sơ đồ mạch điều chỉnh điện áp xe Toyota Ngày giao đề tài: 07 tháng năm 2019 Ngày hoàn thành: 20 tháng năm 2019 TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA KT Ơ TƠ & MÁY ĐỘNG LỰC CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc LỊCH TRÌNH THƠNG ĐỒ ÁN Họ tên Sinh viên: ……………… Lớp: GVHD: … Tuần Nội dung Nhận xét GV GV ký xác nhận MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Chương I: Tổng quan hệ thống cung cấp điện 1.1 Lịch sử xu hướng phát triển hệ thống cung cấp điện 1.1.1 Nhiệm vụ hệ thống cung cấp điện 1.1.2 Yêu cầu hệ thống cung cấp điện 1.1.3 Phân loại hệ thống cung cấp điện 1.2 Bộ điều chỉnh điện áp (tiết chế) 1.2.1 Bộ tiết chế loại rung 1.2.1.1 Tiết chế loại tiếp điểm 1.2.1.2 Tiết chế loại tiếp điểm 1.2.2 Bộ tiết chế bán dẫn Chương II: Bộ tiết chế IC xe ô tô du lịch hiên đại (tham khảo xe Toyota) 2.1 Các phận cấu tạo tiết chế IC xe ô tô du lịch hiên đại 2.1.1 Cấu tạo tiết chế IC 2.1.2 Chức tiết chế IC 2.1.3 Các loại tiết chế IC thường dùng xe ô tô du lịch đại 2.1.3.1 Loại nhận biết ắc quy (tiết chế chân) 2.1.3.2 Loại nhận biết máy phát (tiết chế chân) 2.1.4 Các đặc tính tiết chế IC 2.2 Nguyên lý hoạt động tiết chế IC xe ô tô du lịch 2.2.1 Bộ tiết chế IC loại nhận biết ắc quy (tiết chế chân) 2.2.2 Bộ tiết chế IC loại nhận biết máy phát (tiết chế chân) 2.2.3 Bộ tiết chế vi mạch có cực M Chương III: Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa tiết chế IC 3.1 Hiện tượng nguyên nhân hư hỏng 3.2 Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa 3.2.1 Kiểm tra 3.2.2 Bảo dưỡng sửa chữa KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta bước đường cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Nước ta phát triển dần tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiên đại Ngày công nghiệp, mạch điều khiển người ta thường dùng kỹ thuật số với chương trình phần mềm đơn giản, linh hoạt dễ dàng thay đổi dược cấu trúc tham số luật điều khiển Nó làm tăng tốc độ tác động nhanh có độ xác cao cho hệ thống Như làm chuẩn hóa hệ thống truyền động điện điều khiển điện tự động đại, có đặc tính khác Trong ứng dụng việc áp dụng vào điều chỉnh điện áp máy phát tự động sử dụng rộng rãi có đặc tính ưu việt Chính việc nghiên cứu, chế tạo tiết chế cần thiết, bảo vệ cho phụ tải bảo vệ cho thân máy phát an toàn điều kiện chế độ làm việc phức tạp ô tô Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Ts.Lê Văn Quỳnh tồn thể thầy giáo Bộ mơn Ơ TƠ Trong tạo điều kiện giúp đỡ em nhiều trình làm đồ án KẾT LUẬN Sau khoảng thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thiết kế, với hướng dẫn thầy giáo Tiến sĩ Lê Văn Quỳnh, đén đồ án em hoàn thành Nội dung đồ án nêu vấn sau: - Các loại tiết chế thường gặp xe ô tô du lịch - Bộ tiết chế IC sử dụng xe Toyota - Nguyên lý hoạt động tiết chế IC - Kiểm tra,sửa chữa bảo dưỡng tiết chế IC Mặc dù cố gắng nhiều để hoàn thành đồ án cách tốt nhất, song hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế, nên trình làm khơng tránh sai sót em mong đóng góp thầy toàn thể bạn để đồ án em hoàn chỉnh Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Tiến sĩ Lê Văn Quỳnh tồn thể thầy giáo Bộ mơn Ơ TƠ Trong tạo điều kiện giúp đỡ em nhiều trình làm đồ án Thái Nguyên, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2014 Sinh Viên Thực Hiện : Lâm Minh Tú TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Th.S – Nguyễn Văn Liêm - Bài Giảng Học phần Trang Bị Điện Ô TÔ – Đại Học Kỹ Thuật Công nghiệp Thái Nguyên.2013 [2] PGS -T.S – Đỗ Văn Dũng - Hệ Thông Điện Động Cơ.- Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh.1990 [3] Chủ biên.Nguyễn Oanh – Kỹ Thuật Sửa Chữa Ô TÔ Và Động Cơ Nổ Hiện Đại (Tập 3)– Nhà Xuất Bản Giao Thơng Vận Tải 2009 [4] Trang tìm kiếm tài liệu: http://www.google.com.vn ... cách tốt nhất, song hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế, nên q trình làm khơng tránh sai sót em mong đóng góp thầy toàn thể bạn để đồ án em hoàn chỉnh Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: LỜI MỞ ĐẦU, MỤC LỤC ĐỒ ÁN TIẾT CHẾ TRÊN XE TOYOTA, LỜI MỞ ĐẦU, MỤC LỤC ĐỒ ÁN TIẾT CHẾ TRÊN XE TOYOTA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn