Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa (tt)

14 49 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THIÊN ĐỊNH BI PH QU L C HI TRƯ Ư Demo Version - Select.Pdf SDK CHUYÊN NGÀNH QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHÙNG ĐÌNH MẪN Huế, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố công trình khác Tác giả Luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK Lê Thiên Định ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Huế, Phòng Đào tạo sau đại học, Khoa Tâm lý-Giáo dục, quý Thầy Cô giảng dạy lớp Cao học Quản giáo dục Khoá XXI trường Đại học Sư phạm Huế nhiệt tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo phòng ban, Ban giám hiệu, q thầy giáo chủ nhiệm trường trung học phổ thơng ngồi cơng lập tỉnh Khánh Hòa bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả học tập hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phó giáo sư - Tiến sĩ Phùng Đình Mẫn, thầy giáo hướng dẫn luận văn,người giúp đỡ động viên tơi suốt q trình thực đề tài Trong trình thực đề tài, chắn luận văn không tránh khỏi Demo - Select.Pdf SDK hạn chế, thiếuVersion sót; tác giả mong nhận dẫn, góp ý nhà khoa học, quý thầy cô bạn đồng nghiệp Chân thành cảm ơn! Huế, tháng 11 năm 2014 Tác giả Lê Thiên Định iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤ Ữ VIẾT TẮT DANH MỤ B NG MỞ ĐẦU ý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu hách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu 10 hương pháp nghiên cứu 10 Phạm vi nghiên cứu 11 Demo Version - Select.Pdf SDK Cấu trúc luận văn 11 NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 12 1.1 hái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 12 1.2 Một số khái niệm đề tài 13 1.2.1 Quản 13 1.2.2 Quản giáo dục 15 1.2.3 Quản nhà trường 15 1.3 rường THPT hệ thống giáo dục quốc dân 16 1.3.1 Vị trí trường THPT 16 1.3.2 rường ngồi cơng lập 16 1.3.3 Mục tiêu cấp THPT 16 1.3.4 Một số đặc điểm cấp THPT 17 1.4 gười giáo viên chủ nhiệm lớp công tác chủ nhiệm lớp trường THPT 17 1.4.1 Chức giáo viên chủ nhiệm lớp 17 1.4.2 Nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp 19 1.4.3 Quyền hạn giáo viên chủ nhiệm lớp 19 1.4.4 Nội dung công tác chủ nhiệm lớp 20 1.5 ác yếu tố ảnh hưởng đến công tác chủ nhiệm lớp 25 1.5.1 Yếu tố người 25 1.5.2 Yếu tố môi trường 25 1.5.3 Yếu tố phương tiện 25 1.5.4 Yếu tố quản 26 1.6 Quản Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp 26 1.6.1 gười Hiệu trưởng trường THPT 26 1.6.2 Nội dung quản Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT 27 1.6.3 ình thức quản Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT 28 Chương THỰC TRẠNG QUẢN CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁCDemo CHỦ NHIỆM LỚP CÁC TRƯỜNG Version - Select.Pdf SDK TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NGỒI CƠNG LẬP THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 31 2.1 hái quát điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội giáo dục thành phố Nha Trang 31 2.1.1 iều kiện tự nhiên thành phố Nha Trang 31 2.1.2 ình hình kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang 32 2.1.3 ình hình giáo dục -đào tạo thành phố Nha Trang 33 2.1.4 hát triển giáo dục trung học phổ thông 33 2.1.5 hát triển giáo dục trung học phổ thơng ngồi cơng lập 35 2.2 hái quát trình khảo sát thực trạng 35 2.2.1 Mục đích khảo sát 35 2.2.2 Nội dung khảo sát 35 2.2.3 ối tượng khảo sát 35 2.2.4 Thời gian phương pháp khảo sát 35 2.3 Thực trạng cơng tác chủ nhiệm lớp trường ngồi công lập thành phố Nha Trang 36 2.3.1 Thực trạng số lượng cấu đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trường công lập thành phố Nha Trang 36 2.3.2 Thực trạng phẩm chất trị đạo đức, lối sống GVCN lớp 38 2.3.3 Thực trạng lực giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT công lập thành phố Nha Trang 39 2.3.4 Thực trạng mức độ thực công tác chủ nhiệm lớp GVCN trường ngồi cơng lập thành phố Nha Trang 42 2.3.5 ánh giá chung thực trạng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT ngồi cơng lập thành phố Nha Trang 43 2.4 Thực trạng quản hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường ngồi cơng lập thành phố Nha Trang, tỉnh hánh òa 45 2.4.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng công tác chủ nhiệm lớp 45 2.4.2 Việc xếp bố trí giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp 45 2.4.3 Việc quản công tác lập kế hoạch chủ nhiệm lớp 46 2.4.4 Thực trạng quản việc thực nội dung công tác chủ nhiệm lớp 47 2.4.5 Thực trạng quản giám sát theo dõi việc thực công tác chủ nhiệm lớp 49 2.4.6 Thực trạng việc kiểm tra đánh giá công tác chủ nhiệm lớp 50 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.4.7 Thực trạng quản điều kiện hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp 51 2.5 ánh giá chung thực trạng quản Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường ngồi cơng lập thành phố Nha Trang, tỉnh hánh òa 53 2.5.1 Mặt mạnh 53 2.5.2 Mặt yếu 54 2.5.3 Thời 54 2.5.4 hách thức 55 Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGỒI CƠNG LẬP THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HỊA 57 3.1 ịnh hướng xác lập biện pháp 57 3.1.1 Quan điểm ảng hà nước đổi giáo dục - đào tạo 57 3.1.2 Quan điểm đổi chế quản nhà trường 60 3.1.3 ịnh hướng phát triển giáo dục đào tạo thành phố Nha Trang, tỉnh hánh òa 61 3.2 ác biện pháp quản Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường ngồi cơng lập thành phố Nha Trang, tỉnh hánh òa 62 3.2.1 hóm biện pháp 1: âng cao nhận thức cho cán quản giáo viên công tác chủ nhiệm lớp 62 3.2.1.1 âng cao nhận thức vai trò vị trí tầm quan trọng công tác chủ nhiệm lớp việc giáo dục học sinh 62 3.2.1.2 Tổ chức học tập, phổ biến quy định, quy chế sách cơng tác chủ nhiệm lớp 63 3.2.1.3 Tổ chức hội nghị chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp 64 3.2.1.4 ưa kết công tác chủ nhiệm lớp vào tiêu chí thi đua 65 3.2.2 Nhóm biện pháp 2: chức bồi dưỡng nâng cao phẩm chất trị đạo đức, lối sống lực cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp 65 3.2.2.1 Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ GVCN lớp 66 3.2.2.2 ăng cường công tác bồi dưỡng lực sư phạm nghiệp vụ quản cho 66 3.2.2.3 Tổ chức bồi dưỡng kỹ thực công tác chủ nhiệm lớp 67 3.2.2.4 Khuyến khích tạo điều kiện để GVCN tự bồi dưỡng 68 3.2.2.5 Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập 69 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.2.3 hóm biện pháp 3: ổi quản việc thực công tác chủ nhiệm lớp 69 3.2.3.1 Quản việc xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp 70 3.2.3.2 ổi quản việc tổ chức thực kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp 70 3.2.3.3 ăng cường công tác kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp 71 3.2.4 hóm biện pháp 4: ăng cường điều kiện hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm lớp 72 3.2.4.1 áp ứng yêu cầu sở vật chất cho việc thực công tác chủ nhiệm lớp 72 3.2.4.2 Thực chế độ sách động viên khen thưởng kịp thời GVCN lớp 73 3.2.4.3 Tổ chức học tập đúc rút phổ biến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp 74 3.2.4.4 Xây dựng quy chế phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường 74 3.3 Mối quan hệ biện pháp 75 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 76 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 Kết Luận 80 Khuyến nghị 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Ban giám hiệu BGH: CBQL: án quản CBQLGD: án quản giáo dục CMHS: Cha mẹ học sinh CNH: ông nghiệp hóa CSVC: sở vật chất GD: iáo dục GD- : GDPT: iáo dục đào tạo iáo dục phổ thông GVBM:Version - Select.Pdf iáo viên SDK môn Demo GVCN: iáo viên chủ nhiệm : Hiện đại hóa NXB: hà xuất QL: Quản QLGD: Quản giáo dục QLNT: Quản nhà trường TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông XHCN: Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tổng hợp số lượng trường, lớp giáo viên học sinhTHPT 34 Bảng 2.2: Kết xếp loại học lực, hạnh kiểm qua năm 34 Bảng 2.3: Thống kê số lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ngồi cơng lập thành phố Nha Trang 36 Bảng 2.4: hâm niên cơng tác đảng viên đồn viên GVCN 36 Bảng 2.5: ìm hiểu trình độ chun mơn trị, tin học ngoại ngữ đội ngũ lớp 37 Bảng 2.6: Thực trạng phẩm chất trị đạo đức, lối sống GVCN lớp 38 Bảng 2.7: Thực trạng lực chuyên môn GVCN lớp 39 Bảng 2.8: Khảo sát lực quản công tác chủ nhiệm lớp 41 Bảng 2.9: Khảo sát khả thực công tác chủ nhiệm GVCN 42 Bảng 2.10: Tự đánh giá nhận xét cán quản 43 Bảng 2.11: Khảo sát nhận thức vai trò cơng tác chủ nhiệm lớp việc giáo dục toàn diện học sinh trường THPT 45 Demo Select.Pdf Bảng 2.12: Khảo sát Version lựa chọn - làm công tác chủSDK nhiệm lớp trường THPT 46 Bảng 2.13: Hiệu trưởng quản việc xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp 46 Bảng 2.14: Hiệu trưởng quản việc thực nội dung công tác chủ nhiệm lớp GVCN 48 Bảng 2.15: ánh giá công tác quản giám sát theo dõi việc thực kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp GVCN 49 Bảng 2.16: Việc kiểm tra đánh giá công tác chủ nhiệm lớp 50 Bảng 2.17 Việc quản điều kiện hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp 52 Bảng 3.1 Tổng hợp ý kiến đánh giá tính cấp thiêt khả thi biện pháp 76 MỞ ĐẦU chọn đề tài Quản Trọng thời Xuân hu nói: “Nhất niên chi kế, mạc thụ cốc; Thập niên chi kế, mạc thụ mộc; Bách niên chi kế mạc thụ nhân” ó nghĩa tính kế năm trồng ngũ cốc; tính kế mười năm trồng cây; tính kế lâu dài trăm năm trồng người “ rồng người” giáo dục đào tạo người có tâm huyết trí tuệ lực để phục vụ cho đất nước cho nhân dân Nhật Bản có câu chuyện ý nghĩa giáo dục sau: Chuyện kể buổi giao thời thời đại Edo quyền Minh Trị vào năm 1868 phiên agaoka (thuộc tỉnh Niigata phiên tương đương với huyện), gặp khó khăn thiếu lương thực Một phiên lân cận thương tình đem tặng 100 bao gạo (mỗi bao tương đương 60 kg) õ sĩ phiên agaoka Demo Version - Select.Pdf SDK vui mừng, phấn khởi ăn no ăn cơm khơng độn với ngô khoai uy nhiên obayashi orasaburo ại tham (chức vụ tương đương với phó chủ tịch huyện ngày nay) định không chia gạo cho võ sĩ mà đem bán lấy tiền lo tu sửa trường ốc xây thêm trường học Thấy nhiều võ sĩ bất bình thất vọng, ơng thuyết phục, giải thích sau: "Một trăm bao gạo chia ăn hết ngay, chi ta dùng vào việc chấn hưng giáo dục, tương lai ta có vạn, triệu bao gạo" Bác đáng kính nói “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây; lợi ích trăm năm phải trồng người” Những câu nói câu chuyện cho thấy tầm quan trọng to lớn việc trồng người giáo dục-đào tạo người ại hội ảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: “Phát triển giáo dụcđào tạo quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, điều kiện để phát huy nguồn lực người” Tại điều 9, Luật iáo dục khẳng định: “Phát triển Giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.” iáo dục Việt Nam năm qua đạt số thành tựu định uy nhiên so với giáo dục tiên tiến nước iáo dục Việt am phải làm nhiều việc theo kịp nước tiến khu vực quốc tế Nhất giai đoạn nay, nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước đòi hỏi tồn diện iáo dục Việt Nam phải có thay đổi mạnh mẽ ghị ại hội ảng lần thứ X khẳng định Một giải pháp mà hội nghị lần thứ Ban chấp hành rung ương khóa X nhấn mạnh “phát triển đội ngũ nhà giáo” có giáo viên chủ nhiệm, xem giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục ội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường có vai trò quan trọng việc tổ chức thực nhiệm vụ dạy học giáo dục nhà trường iáo viên chủ nhiệm cầu nối iệu trưởng tổ chức nhà trường giáo viên môn với tập thể học sinh lớp chủ nhiệm ới tư cách Demo - Select.Pdf nhà sư phạm giáoVersion viên chủ nhiệm có trách SDK nhiệm truyền đạt tới học sinh lớp chủ nhiệm tất yêu cầu kế hoạch giáo dục nhà trường ới kinh nghiệm sư phạm uy tín giáo viên chủ nhiệm có khả biến chủ trương kế hoạch đào tạo nhà trường thành chương trình hành động tập thể lớp học sinh iáo viên chủ nhiệm cầu nối nhà trường với cha mẹ học sinh giúp cho cha mẹ học sinh hiểu hoạt động nhà trường chủ trương đường lối sách ảng Nhà nước cơng tác giáo dục-đào tạo ói đến vai trò quan trọng người giáo viên chủ nhiệm không nhắc đến công tác chủ nhiệm ột giáo viên chủ nhiệm thành công phải người nắm vững nghiệp vụ công tác chủ nhiệm; quán triệt đường lối chủ trương ảng hà nước giáo dục; nắm bắt mục đích mục tiêu ý nghĩa nội dung hoạt động giáo dục nhà trường uy nhiên có thực tế trường phổ thông tập trung đầu tư chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cốt cho học sinh đỗ cao kỳ thi tốt nghiệp đại họcquan tâm đạo mức công tác chủ nhiệm lớp ơn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp từ học đại học không đào tạo cách chuyên sâu công tác chủ nhiệm lớp chủ yếu đào tạo chun mơn ả lại khơng có giáo trình thức đầy đủ cơng tác chủ nhiệm lớp âng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp vấn đề cấp bách cần thiết trường nói chung trường ngồi cơng lập nói riêng nhắm hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh ấn đề chưa quan tâm nghiên cứu cách đầy đủ mức thực tiễn quản giáo dục địa bàn thành phố rang tỉnh hánh òa Xuất phát từ chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường Trung học phổ thông ngồi cơng lập thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” Mục đích nghiên cứu rên sở nghiên cứu luận khảo sát đánh giá thực trạng quản công Demo Version - Select.Pdf SDK tác chủ nhiệm lớp iệu trưởng trường ngồi cơng lập thành phố Nha Trang, luận văn đề xuất biện pháp quản cơng tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 hách thể nghiên cứu oạt động quản công tác chủ nhiệm lớp iệu trưởng trường 3.2 ối tượng nghiên cứu Biện pháp quản trường iệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp ngồi cơng lập thành phố rang Giả thuyết khoa học ơng tác chủ nhiệm lớp đóng vai trò quan trọng việc giáo dục toàn diện học sinh uy nhiên biện pháp quản iệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường rung học phổ thơng ngồi cơng lập thành phố rang tỉnh hánh òa bộc lộ số hạn chế bất cập ếu iệu trưởng trường ngồi cơng lập địa bàn thành phố rang thực đồng biện pháp quản công tác chủ nhiệm phù hợp với điều kiện thực tiễn đảm bảo tính khoa học cơng tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu cao góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục iệt am giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 hái quát sở luận quản nhiệm lớp trường 5.2 iệu trưởng công tác chủ hảo sát đánh giá thực trạng quản tác chủ nhiệm lớp trường ngồi cơng lập thành phố rang 5.3 Xác lập biện pháp quản nhiệm lớp trường iệu trưởng công iệu trưởng cơng tác chủ ngồi cơng lập thành phố rang Phương pháp nghiên cứu 6.1 hóm phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp hệ thống hố hỉ thị ghị ảng hà nước ngành iáo dục văn tài liệu có Demo SDK liên quan nhằm xây Version dựng sở- Select.Pdf luận công tác chủ nhiệm lớp trường rung học phổ thơng 6.2 hóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - hương pháp điều tra: Sử dụng mẫu phiếu để lấy ý kiến cán quản nhằm khảo sát đánh giá thực trạng quản iệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp - hương pháp quan sát: nhằm khảo sát đánh giá thực trạng xây dựng sở thực tiễn cho việc đề xuất biện pháp - hương pháp vấn: nhằm tìm hiểu sâu số vấn đề quản iệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường - hương pháp tổng kết kinh nghiệm: tiến hành sưu tầm nghiên cứu phân tích kinh nghiệm điển hình việc quản công tác chủ nhiệm lớp trường - hương pháp lấy ý kiến chuyên gia: nhằm tìm hiểu mức độ tán thành biện pháp đề xuất 10 6.3 hương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống kê để xử kết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu ồm trường ngồi cơng lập thành phố rang tỉnh hánh òa Cấu trúc luận văn uận văn gồm phần chính: - Phần mở đầu: iới thiệu số vấn đề chung đề tài nghiên cứu - Phần nội dung: ó chương + hương 1: sở luận quản công tác chủ nhiệm lớp trường + hương 2: hực trạng quản iệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường + hương 3: ngồi cơng lập thành phố rang tỉnh hánh òa ác biện pháp quản nhiệm lớp trường iệu trưởng cơng tác chủ ngồi cơng lập thành phố rang tỉnh hánh òa - Kết luận khuyến nghị - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục Demo Version - Select.Pdf SDK 11 ... Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NGỒI CƠNG LẬP THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HỊA 57 3.1 ịnh hướng xác lập biện pháp. .. quản lý công tác chủ nhiệm lớp iệu trưởng trường 3.2 ối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý trường iệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp ngồi cơng lập thành phố rang Giả thuyết khoa học ơng tác chủ. .. lý Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp 26 1.6.1 gười Hiệu trưởng trường THPT 26 1.6.2 Nội dung quản lý Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT 27 1.6.3 ình thức quản lý Hiệu trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa (tt) , Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn