CHUYÊN ĐỀ CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 1941)

24 257 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 09:32

Sau khi học xong chủ đề , yêu cầu HS cần: Nắm được một cách có hệ thống những nét chính về tình hình nước Nga lần thế kỉ XX, hiểu được vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng: Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười. Nắm được những nét chính về diễn biến của cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười 1917. Thấy được nội dung cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Hiểu được ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Nắm được nét chính về nguyên nhân, nội dung, ý nghĩa của chính sách kinh tế mới. Thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (19211941) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI LIÊN (1921 - 1941) Giáo viên thực hiện: Chức vụ: Giáo viên Môn: Lịch sử 11 Số tiết dạy: 02 CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI LIÊN (1921 - 1941) I Mục tiêu chủ đê Kiến thức Sau học xong chủ đề , yêu cầu HS cần: - Nắm cách có hệ thống nét tình hình nước Nga lần kỉ XX, hiểu nước Nga năm 1917 lại có hai cách mạng: Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười - Nắm nét diễn biến Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười 1917 - Thấy nội dung đấu tranh chống thù giặc - Hiểu ý nghĩa lịch sử ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào giải phóng dân tộc giới - Nắm nét nguyên nhân, nội dung, ý nghĩa sách kinh tế - Thành tựu công xây dựng chủ nghĩa hội Liên (1921-1941) Vê kĩ - Rèn luyện phương pháp tư duy, khái quát để đến nhận định, đánh giá kiện, kĩ sử dụng lược đồ, phân tích tranh ảnh, giải thích - Rèn luyện khả đánh giá, nhận định nhân vật, kiện lịch sử Tư tưởng - Bồi dưỡng cho HS nhận thức đắn tình cảm cách mạng Cách mạng hội chủ nghĩa tháng Mười Nga - Giáo dục cho HS thấy tinh thần đấu tranh lao động nhân dân Liên - Hiểu rõ mối quan hệ cách mạng Việt Nam với Cách mạng tháng Mười - GD lòng yêu nước, yêu CNXH, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng Nhà nước Định hướng lực hình thành Qua học cần hình thành cho học sinh số lực: - Năng lực thực hành: Năng lực khai thác kênh hình có liên quan đến nội dung học - Năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, sâu chuỗi kiện lịch sử, phân tích, đánh giá II Bảng mơ tả mức đợ đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng V vận dụng cao Chủ đê Nêu Nắm kiến Hiểu thức lịch sử NgaLiên từ 1917 đến 1941 Hiểu tháiKể độdTường thuật lại nhân dân Nga trình diễn với Nga hoàng, hai mục tiêu cách cách mạng mạng Nga năm Nga 1917 Cạng CM tháng 10 Nga năm 1917 công xây dựng chủ nghĩa hội Liên Xô( 1921 Nhận Nhận biết Lí gi Hiểu tinhKhái Khái qt ýTrình Trình bày - 1941) Cách mạng thần tự cường nghĩa, tính quan điểm riêng tháng Mười sáng tạo chất hai lịch sử Nga Nga: hồn cảnh nhân dân viết cách năm 1917 lịch sự, q trình cơng mạng, so sánh cơng xây kết quả, tính xây dựng chủ hai cách dựng chủ nghĩa chất Qúa trình nghĩa hội mạng Nga hội từ 1921 Liên xây năm 1917 đến 1941 dựng chủ nghĩa hội truyệHiểu sâu sắc vềTấm cách mạng Nga năm 1917, sách kinh tế kế hoạch dài hạn Liên công xây dựng chủ nghĩa hội thân Liệt Liệt kê Hiểu chi tiết quan trọng liên quan đến lịch sử Nga Liên ( từ 1917 1941) Hiểu ướcThấy Thấy mối mơ, khát vọng quan hệ hoàn nhân dân Nga cảnh lịch sử cách mạng mục tiêu công cuộc xây dựng cách mạng đất nước Nga Liên hệ tầm ảnh hưởng vai trò cách mạng Nga công xây dựng chủ nghĩa hội Liên giới Việt Nam - Giúp em nhận thức sức mạnh, tính ưu việt thành tựu vĩ đại công xây dựng chủ nghĩa hội Liên - Tránh tư tưởng phủ định lịch sử, phủ nhận đóng góp to lớn chủ nghĩa hội với tiến trình phát triển lịch sử nhân loại III Bảng mô tả câu hỏi tập minh họa Nhận biết - Lập niên biểu cách mạng tháng Hai cách mạng tháng Mười Nga? - Hãy nêu tình hình Thơng hiểu Vận dụng +Em có suy nghĩ +Trình bày kết Cách mạng hình ảnh tháng Mười Nga người lính Nga Kết có ý ngồi mặt trận (01- nghĩa với nước Nga với giới 1917)? Vận dụng cao + Em học hỏi từ lãnh tụ Lê nin? + Lấy dẫn chứng ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Vệt Nam nước Nga trước cách mạng +Vì năm 1917 nước Nga diễn hai cách Cuộc sống mạng? người dân Nga cuối + Ý nghĩa Công XIX nào? xây dựng chủ + Những nét nghĩa hội Liên diễn biến (1925 - 1941)? cách mạng, + Lập bảng so sánh tính chất hai nguyên nhân bùng cách mạng nổ, hình thức, lực Nga năm 1917 + Cho biết lượng tham gia kết nước kết cách mạng Nga sau thực sách +Cơng khơi Kinh tế mới? phục xây dựng + Cách mạng tháng Mười có ảnh hưởng cách mạng Việt Nam? +Tại cách mạng hội chủ nghĩa lại diễn thành cơng nước Nga ? +Vai trò + Việt Nam học từ việc thực sách Kinh tế Liên trình xây dựng CNXH? + Lấy dẫn chứng giúp đỡ Liên Vệt Nam? + Theo em học xong chuyên đề em rút học cho thân? Lê Nin cách mạng tháng Mười Nga chủ nghĩa hội +Trong sách Liên (1925 +Tác động Kinh tế theo 1941) diễn em nội dung cách mạng ? quan trọng ? tháng Mười Nga với Vì sao? + Ý nghĩa, vai trò phong trào cách sách mạng giới Kinh tế mới? IV Kế hoạch thực chủ đê Nội dung: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 công xây dựng chủ nghĩa hội Liên (1921 - 1941) Hình thức tở chức dạy học: Trên lớp Thời lượng: tiết Thiết bị dạy học học liệu * Đối với giáo viên: - Sách giáo khoa - Sách giáo viên - Sách tập - Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - - Các tư liệu tham khảo có liên quan - Máy chiếu, giáo án, bảng phụ * Đối với học sinh: - Sách giáo khoa - Sách tập - Vở ghi, bút viết, bút dạ, giấy A0… Phương pháp thực Giáo viên phối hợp linh hoạt phương pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, gợi mở, thảo luận, so sánh… Kỹ thuật dạy học Công não, thông tin - phản hồi Kỹ thuật phòng tranh, mảnh ghép Kỹ thuật khăn trải bàn Học sinh làm việc độc lập kết hợp với thảo luận nhóm TIẾT : CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 1917 - 1921) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Sau học xong học, yêu cầu HS cần: - Nắm cách có hệ thống nét tình hình nước Nga đầu kỉ XX, hiểu nước Nga năm 1917 lại có hai cách mạng: Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười - Nắm nét diễn biến Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười 1917 - Hiểu ý nghĩa lịch sử ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào giải phóng dân tộc giới Tư tưởng - Bồi dưỡng cho HS nhận thức đắn tình cảm cách mạng Cách mạng hội chủ nghĩa tháng Mười Nga - Giáo dục cho HS thấy tinh thần đấu tranh lao động nhân dân Liên - Hiểu rõ mối quan hệ cách mạng Việt Nam với Cách mạng tháng Mười Kỹ - Biết sử dụng khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch sử, đồ, lược đồ giới nước Nga - Rèn kỹ tổng hợp hệ thống hóa kiện lịch sử Các lực cần hình thành Qua học cần hình thành cho học sinh số lực: - Năng lực chung: tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun mơn: tìm hiểu hội, ngôn ngữ, sử dụng công nghệ thông tin khai thác tư liệu + Năng lực khai thác kênh hình có liên quan đến nội dung học, lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, sâu chuỗi kiện lịch sử, phân tích, đánh giá + Năng lực liên hệ vấn đề lịch sử học với thực tiễn lịch sử dân tộc để rút mối liên hệ, tác động II CHUẨN BỊ 1.Phương tiện thực * Giáo viên: – Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng, máy chiếu, phiếu học tập – Các tư liệu tham khảo có liên quan tới học + Bản đồ nước Nga đầu kỉ XX (hoặc đồ châu Âu) +Tranh ảnh Cách mạng tháng Mười Nga + Tư liệu lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga Lê-nin - * Học sinh: - Sách giáo khoa, sách tập, ghi, soạn, bút, bút dạ, giấy A0… 2.Phương pháp thực - Giáo viên phối hợp linh hoạt phương pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, gợi mở, làm việc nhóm, so sánh… Kỹ thuật dạy học Công não, thông tin - phản hồi Đặt câu hỏi, chia nhóm, viết tích cực Kỹ thuật mảnh ghép Học sinh làm việc độc lập kết hợp với thảo luận nhóm III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ơn định tở chức Kiểm tra cũ Trong chiến tranh giới thứ nhất( 1914 - 1918) kiện diễn nằm ý muốn chủ quan nước đế quốc? Gợi ý trả lời: Thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga đời nước Nga Viết… Bài HOẠT ĐỘNG 1: TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP 1.Mục tiêu - HS nắm : Đầu kỉ XX có kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại có tác động ảnh hưởng lớn Sự kiện mở đầu mở đường cho phát triển phong trào cách mạng giới, đấu tranh giải phóng người lao động dân tộc bị áp bức, mở kỷ nguyên cho lịch sử lồi người, Cách mạng tháng Mười Nga - Từ kích thích tò mò, lòng khát khao mong muốn tìm hiểu điều chưa biết hoạt động hình thành kiến thức học Phương thức: GV cho HS xem ảnh Lê-nin với Cách mạng tháng Mười 3 - GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS trình bày: + Hãy cho biết hiểu biết LêNin Cách mạng tháng Mười? + Cách mạng tháng Mười kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại có tác đơng ảnh hưởng cho phát triển phong trào cách mạng giới? - Tùy theo tình hình lớp học, GV tổ chức hoạt động cho HS hoạt động cá nhân cặp đôi Gợi ý sản phẩm Mỗi HS trình bày sản phẩm với mức độ khác nhau, GV lựa chọn 01 sản phẩm HS để làm tình kết nối vào HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI I Cách mạng tháng Mười Nga 1917 a) Tình hình nước Nga trước cách mạng Mục tiêu - Trình bày tình hình kinh tế - hội nước Nga trước cách mạng từ thấy nước Nga trở thành nơi tập trung mâu thuẫn gay gắt thời đại Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế Nga Hồng diễn sơi Nước Nga tiến sát tới cách mạng Phương thức - GV sử dụng đồ đế quốc Nga 1914, hình ảnh để HS quan sát thấy vị trí đế quốc Nga với lãnh thổ chiếm 1/6 diện tích đất đai giới - GV tổ chức hoạt động ghép cặp (mỗi bàn HS cặp) giao nhiệm vụ: Đọc thông tin SGK , kết hợp quan sát số hình ảnh trả lời câu hỏi sau: + Cặp 1: Cuộc sống người dân Nga cuối XIX nào? + Cặp 2: Em có suy nghĩ hình ảnh người lính Nga ngồi mặt trận (01-1917)? - HS trình bày nét tình hình nước Nga trước cách mạng để thấy được: + Sự suy sụp kinh tế + Sự lạc hậu, bảo thủ trị + Những mâu thuẫn hội Nga trước cách mạng - Trong trình HS làm việc, GV ý đến các HS để gợi ý trợ giúp HS em gặp khó khăn - GV gọi đại diện cặp lên trình bày, cặp đối chiếu bổ sung Gợi ý sản phẩm Với câu hỏi trên, gợi ý sản phẩm là: - Về trị: +Đầu kỉ XX Nga nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu Nga hoàng + Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào chiến tranh đế quốc, gây nên hậu kinh tế hội nghiêm trọng -Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ chiến tranh, nạn đói xảy nhiều nơi, cơng nghiệp, nơng nghiệp đình đốn -Về hội: + Đời sống nơng dân, công nhân, dân tộc đế quốc Nga vô cực khổ + Phong trào phản đối chiến tranh , đòi lật đổ Nga hồng diễn khắp nơi =>Như vậy, năm 1917 nước Nga tiến sát tới cách mạng nhằm lật đổ chế độ Nga hoàng b, Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười Mục tiêu: Trình bày nét diễn biến cách mạng, nguyên nhân bùng nổ, hình thức, lực lượng tham gia kết cách mạng, biết năm 1917 nước Nga diễn hai cách mạng Phương thức - GV cung cấp hình ảnh chiếu HS xem đoạn phim tư liệu cách mạng tháng Mười - GV chia nhóm (mỗi nhóm HS tương ứng với dãy bàn học) cho HS làm việc sau trao đổi để tìm hiểu: + Nhóm 1,3: Những nét diễn biến cách mạng, nguyên nhân bùng nổ, hình thức, lực lượng tham gia kết cách mạng + Nhóm 2,4: Vì năm 1917 nước Nga diễn hai cách mạng? - Trong trình HS làm việc, GV ý đến HS để gợi ý học trợ giúp HS em gặp khó khăn - GV gọi đại diện nhóm lên trình bày, nhóm khác đối chiếu phần trình bày bổ sung, nhận xét 3 Gợi ý sản phẩm *Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917 -Ngày23/2/1917 cách mạng bùng nổ biểu tình vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát -Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi cơng trị sang khởi nghĩa vũ trang -Lực lượng tham gia đông đảo cơng nhân, binh lính, nơng dân… - Kết quả: + Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ nước Nga + Sau CMT2/1917 xuất cục diện hai quyền song song tồn tại: Một viết đại biểu cơng nhân binh lính thành lập (tháng 3/1917 tồn nước Nga có 555 viết) Hai Chính phủ lâm thời tư sản giai cấp tư sản thành lập =>Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 Nga cách mạng dân chủ tư sản kiểu * Cách mạng tháng Mười Nga 1917 Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn quyền song song: + Chính phủ lâm thời (tư sản) + viết đại biểu (vô sản) ⇒ Cục diện khơng thể kéo dài - Trước tình hình Lê-nin Đảng Bơn-sê-vích xác định đường lối cách mạng Nga chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng hội chủ nghĩa (lật đổ quyền tư sản lâm thời) - Diễn biến khởi nghĩa: + Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa + Đêm 25/10 công cung điện Mùa Đông, bắt giữ trưởng Chính phủ tư sản → Khởi nghĩa Pêtơrơgrát giành thắng lợi + Ngày 3/11/1918 quyền viết giành thắng lợi khắp nước Nga rộng lớn - Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất cách mạng hội chủ nghĩa c Ýnghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1.Mục tiêu: HS biết rút Cách mạng tháng Mười kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại có tác đơng ảnh hưởng phát triển phong trào cách mạng giới nói chung Việt Nam nói riêng Phương thức - GVcung cấp hình ảnh giao nhiệm vụ cho HS: Từ nội dung kiến thức học, HS thảo luận theo cặp (ghép đơi) tìm hiểu câu hỏi sau : +Cặp 1: Trình bày kết Cách mạng tháng Mười Nga Kết có ý nghĩa với nước Nga với giới + Cặp 2: Cách mạng tháng Mười có ảnh hưởng cách mạng Việt Nam? - Trong trình HS làm việc, GV ý đến HS cặp đơi nhóm để gợi ý học trợ giúp HS em gặp khó khăn - GV gọi đại diện lên trình bày, em trình bày qua sơ đồ tư phiếu học tập treo trước bảng Các cặp cá nhân lớp bổ sung nhận xét - GV chốt ý Gợi ý sản phẩm Với câu hỏi trên, gợi ý sản phẩm là: *Với nước Nga + Đập tan ách áp bức, bóc lột phong kiến, tư sản, giải phóng cơng nhân nhân dân lao động +Đưa cơng nhân nơng dân lên nắm quyền, xây dựng chủ nghĩa hội *Với giới: + Làm thay đổi cục diện giới + Cổ vũ để lại nhiều học kinh nghiệm cho cách mạng giới *Với Việt Nam :Cách mạng Việt Nam định hướng theo đường cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với CNXH HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP Mục tiêu: nhằm củng cố, hệ thống hóa, hồn thiện kiến thức mà HS lĩnh hội hoạt động hình thành kiến thức về: khái niệm cách mạng dân chủ tư sản kiểu cách mạng hội chủ nghĩa Cách mạng tháng Mười Nga kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại có tác đơng ảnh hưởng lớn, mở đầu mở đường cho phát triển phong trào cách mạng giới, đấu tranh giải phóng người lao động dân tộc bị áp bức, mở kỷ nguyên cho lịch sử loài người Phương thức - GV giao nhiệm vụ cho HS chủ yếu cho làm việc theo nhóm, q trình làm việc HS trao đổi với bạn thầy, giáo: *Nhóm 1,3: HS lập bảng so sánh cách mạng tháng Hai 1917 cách mạng DCTS kiểu cũ *Nhóm 2,4: HS lập bảng so sánh cách mạng tháng Hai 1917 cách mạng tháng Mười Nga - Các nhóm hồn thiện đối chiếu sản phẩm để bổ sung cho hồn thiện 3.Gợi ý sản phẩm Bảng so sánh cách mạng tháng Hai 1917 cách mạng tháng Mười Nga Nội dung Cách mạng tháng Hai 1917 CM Tháng Mười1917 Nhiệm vụ, mục tiêu Lật đổ chỉnh phủ chuyên chế Nga hoàng, giành quyền tay nhân dân Lật đổ phủ tư sản,đưa nước Nga tiến lên CNXH vô sản nắm quyền Lãnh đạo giai cấp Vô sản Giai cấp vơ sản thơng qua đảng Đảng Bơn sê vích Lê-nin Lực lượng Nơng dân - CN - binh lính Kết Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hồng, lập viết quyền tư sản Nơng dân - CN - binh lính Lật đổ phủ lâm thời tư sản, lập nhà nước XHCN giới Tính chất Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu Cuộc CMXHCN Xu cách mạng Tiếp tục làm cách mạng Cách mạng tới đích Bảng so sánh cách mạng tháng Hai 1917 cách mạng DCTS kiểu cũ Nội dung Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ Nhiệm vụ Lật đổ chế độ phong kiến Lãnh đạo Giai cấp tư sản Lực lượng Chính quyền giai cấp tư sản Chính quyền thành lập Phát triển lên CNTB Hướng phát triển CM Cách mạng dân chủ tư sản Phát triển lên CNTB Cách mạng tháng Hai 1917 Lật đổ chỉnh phủ chuyên chế Nga hoàng, giành quyền tay nhân dân giai cấp Vơ sản Nơng dân – CN – binh lính Lật đổ chế độ chun chế Nga hồng, lập viết quyền tư sản Tiếp tục làm cách mạng XHCN ( khơng tiếp tục làm cách mạng) Tính chất Cách mạng dân chủ tư sản Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Mục tiêu: nhằm vận dụng kiến thức mà HS lĩnh hội để giải vấn đề học tập thực tiễn về:Cách mạng tháng Mười Nga kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại có tác đơng ảnh hưởng lớn, mở đầu mở đường cho phát triển phong trào cách mạng giới, đấu tranh giải phóng người lao động dân tộc bị áp bức, mở kỷ nguyên cho lịch sử loài người Phương thức - GV giao nhiệm vụ cho HS: +Tại cách mạng hội chủ nghĩa lại diễn thành công nước Nga ? +Vai trò Lê Nin cách mạng tháng Mười Nga +Tác động cách mạng tháng Mười Nga với phong trào cách mạng giới Gợi ý sản phẩm - GV đưa thêm câu hỏi nhằm giúp HS có mong muốn, nhu cầu tìm hiểu sâu thêm nội dung, nhân vật lịch sử có liên quan đến học + Tìm hiểu thêm tư liệu liên quan đến học : tiền đề cách mạng ,vai trò cá nhân lịch sử + Sưu tầm hình ảnh Lê-Nin cách mạng tháng Mười Nga - GV hướng dẫn em lựa chọn số nội dung để tìm hiểu + HS viết báo cáo (đoạn văn hay trình chiếu hay sưu tập ảnh…) + HS chia sẻ với bạn bè việc: trao đổi sản phẩm cho bạn, trưng bày, triển lãm sản phẩm, gửi thư điện tử… - GV HS đánh giá sản phẩm HS: nhận xét, tuyên dương, khen ngợi… HOẠT ĐƠNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục tiêu : giúp học sinh có mong muốn, nhu cầu tìm kiếm thêm, học tập nội dung, nhân vật lịch sử có liên quan đến học + Em học hỏi từ Lê nin? + Lấy dẫn chứng ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Vệt Nam? Phương thức GV hướng dẫn em lựa chọn số nội dung tìm hiểu sau - HS viết đoạn văn sưu tầm hình ảnh cách mạng Nga, hoạt động cứu nước Bác Hồ chứng tỏ CM tác động đến lựa chọn đường cứu nước Người HS chia se với bạn bè việc : trao đổi sản phẩm cho bạn, trưng bày, triển lãm sản phẩm, gửi thư điện tử đoạn văn sưu tầm hình ảnh… Đánh giá sản phẩm học sinh : Nhận xét, tuyên dương, khen ngợi Gợi ý sản phẩm Đề mục tiêu lý tưởng cho thân…… TIẾT LIÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI (1921 - 1941) I.MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Sau học xong học, yêu cầu HS cần: - Thấy rõ tác dụng sách kinh tế - Nắm nội dung thành tựu chủ yếu công xây dựng chủ nghĩa hội Liên vòng thập niên (1921 - 1941) Tư tưởng - Giúp em nhận thức sức mạnh, tính ưu việt thành tựu vĩ đại công xây dựng chủ nghĩa hội Liên - Tránh tư tưởng phủ định lịch sử, phủ nhận đóng góp to lớn chủ nghĩa hội với tiến trình phát triển lịch sử nhân loại Kỹ - Rèn luyện tập hợp, phân tích tư liệu lịch sử, để hiểu chất kiện lịch sử - Tăng cường khả đối chiếu, so sánh kiện lịch sử để hiểu rõ đặc trưng lịch sử kiện Định hướng phát triển lực học sinh - Năng lực chung: Năng lực ngôn ngữ, lực diễn đạt, lực sưu tầm – phân loại, lực sử dụng CNTT - Năng lực riêng: Tư duy, phân tích lịch sử, nhận thức - đánh giá khách quan lịch sử… - II CHUẨN BỊ 1.Phương tiện thực * Giáo viên: - Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng, máy chiếu, phiếu học tập - Các tư liệu tham khảo có liên quan tới học * Học sinh: - Sách giáo khoa, sách tập, ghi, soạn, bút, bút dạ, giấy A0… 2.Phương pháp thực - Giáo viên phối hợp linh hoạt phương pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, gợi mở, làm việc nhóm, so sánh… Kỹ thuật dạy học Công não, thông tin - phản hồi Đặt câu hỏi, chia nhóm, viết tích cực Kỹ thuật mảnh ghép Học sinh làm việc độc lập kết hợp với thảo luận nhóm III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 1.Mục tiêu Với việc HS quan sát hình ảnh Lê nin soạn thảo sách Kinh tế - HS biết người có ảnh hưởng lớn nước Nga lúc em chưa thể hiểu Lê Nin lại đưa sách Kinh tế mới, sách Kinh tế đưa thực bối cảnh lịch sử tác dụng Từ kích thích tính tò mò, lòng khao khát mong muốn tìm hiểu điều chưa biết hoạt động hình thành kiến thức học Phương thức Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh Cụ thể sau: Hãy quan sát hình ảnh sau( Hình Lê Nin SGK) thảo luận số vấn đề đây: - Em biết nhân vật lịch sử này? - Vai trò ơng nước Nga viết? - Hồn cảnh, nội dung, tính chất, ý nghĩa , ảnh hưởng sách kinh tế nước Nga nước khác có Việt nam sau này? Gợi ý sản phẩm Mỗi học sinh trình bày với mức độ khác nhau, giáo viên chọn sản phẩm học sinh để làm tình để kết nối với - Ông Lê- Nin - Là người có cơng lớn cách mạng Nga HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC *Hoạt đợng 01 : Tìm hiểu tình hìn nước Nga sau chiến tranh 1.Mục tiêu : biết nét hồn cảnh nước Nga sau chiến tranh nguyên nhân dẫn tới việc thực Chính sách Kinh tế 2.Phương thức : (Hoạt động ghép cặp) cặp gồm HS ngồi theo vị trí bàn học GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin SGK trả lợi theo yêu cầu sau: + Cặp 1,3: Tìm hiểu mâu thẫn tồn kinh tế, trị , hội Nga sau CTTGI (1921) + Cặp 2,4 : Hướng giải Lê-Nin Đảng cộng sản Nga - Trong trình học sinh làm việc, giáo viên ý đến học sinh để gợi ý trợ giúp học sinh em gặp khó khăn - GV gọi 1-2 HS báo cáo, học sinh khác lắng nghe, sau phản biện, bổ sung, chỉnh sửa - GV tổ chức nhận xét theo kĩ thuật 3-2-1 Gợi ý sản phẩm Với câu hỏi gợi ý sản phẩm là: - Sau năm chiến tranh liên miên, kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng - Tình hình trị khơng ổn định ,các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn nhiều nơi - Chính sách cộng sản thời chiến lạc hậu kìm hãm kinh tế, khiên nhân dân bất bình → Nước Nga viết lâm vào khủng hoảng - Tháng 3/1921 Đảng Bơn-sê-vích định thực sách kinh tế Lê-nin đề xướng * Hoạt đợng : Tìm hiểu vê nợi dung sách Kinh tế Mục tiêu Trình bày nội dung sách Kinh tế từ hiểu rõ ý nghĩa, vai trò cải cách Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS đọc nội dung sách Kinh tế SGK trả lời câu hỏi : + Cho biết kết nước Nga sau thực sách Kinh tế mới? +Trong sách Kinh tế theo em nội dung quan trọng ? Vì sao? + Ý nghĩa, vai trò sách Kinh tế mới? - Trong hoạt động GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân , sau trao đổi đàm thoại cặp để tìm hiểu HS suy nghĩ, trao đổi thực theo yêu cầu Trong qua trình làm việc GV ý đến HS để gợi ý trợ giúp HS em gặp khó khăn - GV gọi 1-2 học sinh để báo cáo, HS khác lắng nghe, sau phản biện, bổ sung, chỉnh sửa Gợi ý sản phẩm - Trong nông nghiệp ban hành thuế nông nghiệp - Trong công nghiệp: Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng, tư nhân hóa xí nghiệp 20 cơng nhân Khuyến khích nước đầu tư vào nước ⇒ Thực chất chuyển kinh tế nhà nước độc quyền sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nhà nước kiểm soát * Tác dụng - ý nghĩa : - Thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân viết vượt qua khó khăn, hồn thành khơi phục kinh tế - Là học công xây dựng số nước hội chủ nghĩa * Hoạt đợng : Tìm hiểu vê Liên bang viết thành lập Mục tiêu : Biết hình thành Liên bang Viết Phương thức : GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: + Liên bang viết thành lập ? +Tại Liên lại thành lập, Sự phát triển nào? + Ý nghĩa thành lập đó? -Trong hoạt động giáo viên tổ chức hoạt động học tập cá nhân sau trao đởi nhóm báo cáo kết làm việc trước lớp - Trong trình học sinh làm việc , GV ý đến học sinh, nhóm để gợi ý trợ giúp học sinh em gặp khó khăn - GV sử dụng phương pháp dạy học trao đổi đàm thoại sử dụng đồ dùng trực quan để khai thác tranh ảnh hoạt động Gợi ý sản phẩm - Tháng 12/1922 Đại hội viết toàn Nga tuyên bố thành lập Liên Bang cộng hòa hội chủ nghĩa viết (Liên Xơ) - Gồm nước cộng hòa, đến năm 1940 có thêm 11 nước *Hoạt động : Công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội Liên (1925 - 1941) 1.Mục tiêu : Biết vè Công xây dựng chủ nghĩa hội Liên (1925 - 1941) 2.Phương thức : GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: +Công xây dựng chủ nghĩa hội Liên (1925 - 1941) ? + Sự phát triển nào? + Ý nghĩa Công xây dựng chủ nghĩa hội Liên (1925 - 1941)? -Trong hoạt động giáo viên tổ chức hoạt động học tập cá nhân sau trao đổi nhóm báo cáo kết làm việc trước lớp - Trong trình học sinh làm việc , GV ý đến học sinh, nhóm để gợi ý trợ giúp học sinh em gặp khó khăn - GV sử dụng phương pháp dạy học trao đổi đàm thoại sử dụng đồ dùng trực quan để khai thác tranh ảnh hoạt động Gợi ý sản phẩm 1.1 Những kế hoạch năm thành tựu * Trong cơng nghiệp: thực cơng nghiệp hóa hội chủ nghĩa - Sau công khôi phục kinh tế Liên nước nông nghiệp lạc hậu Kinh tế bị bao vây, kỹ thuật, thiết bị lệ thuộc nước ⇒ Đảng Cộng sản đề nhiệm vụ cơng nghiệp hóa hội chủ nghĩa - Mục đích: Đưa Liên trở thành nước cơng nghiệp có ngành cơng nghiệp chủ chốt - Biện pháp: + Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng + Có mục tiêu cụ thể cho kế hoạch dài hạn (1928 - 1932) (1933 - 1937) - Kết quả: Năm 1937 sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân + Trong nông nghiệp: Ưu tiên tập thể hóa nơng nghiệp, đưa 93% số nơng hộ với 90% diện tích đất canh tác vào nơng nghiệp tập thể hóa - Văn hóa - giáo dục: Thanh toán nạn mù chữ, phát triển mạng lưới giáo dục phổ thông, phổ cập tiểu học nước, phổ cập trung học sở thành phố * hội: Cơ cấu giai cấp thay đổi hội giai cấp lao động cơng nhân, nơng dân trí thức hội - Từ năm 1937 Liên tiếp tục thực kế hoạch năm lần ba, sang tháng 6/1941 Đức công Liên Xô, công xây dựng chủ nghĩa hội bị gián đoạn *Hoạt động : Quan hệ ngoại giao của Liên 1.Mục tiêu : Biết quan hệ ngoại giao Liên 2.Phương thức : GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: + Quan hệ ngoại giao Liên ? + Sự phát triển quan hệ ngoại giao nào? + Ý nghĩa? - Trong hoạt động giáo viên tổ chức hoạt động học tập cá nhân sau trao đởi nhóm báo cáo kết làm việc trước lớp - Trong trình học sinh làm việc , GV ý đến học sinh, nhóm để gợi ý trợ giúp học sinh em gặp khó khăn - GV sử dụng phương pháp dạy học trao đổi đàm thoại sử dụng đồ dùng trực quan để khai thác tranh ảnh hoạt động Gợi ý sản phẩm - Liên bước xác lập quan hệ ngoại giao với số nước láng giềng châu Á, châu Âu + Năm 1933 đặt quan hệ ngoại giao với Mĩ HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hồn thiện kiến thức mà học sinh lĩnh hội hoạt động hình thành kiến thức hoàn cảnh, nội dung , kết quả, ý nghĩa việc Liên xây dựng CNXH Phương thức: Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS chủ yếu cho làm việc cá nhân, q trình làm việc học sinh trao đổi với bạn GV Nội dung (CSKT mới) Kết quả Hồn cảnh Nội dung Kết T/C- Ý nghĩa Nợi dung (các kế hoạch dài hạn năm) Hoàn cảnh Nội dung Kết T/C- Ý nghĩa Kết quả - Yêu cầu nhằm củng cố kiến thức công xây dựng CNXH Liên Với việc điền nội dung phug hợp vào bảng thông kê học sinh phải dựa vào kiến thức học Gợi ý sản phẩm: GV chuẩn bị sẵn bảng thống kê để đối chiếu so sánh HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mà học sinh lĩnh hội để liên hệ với tình hình nước khu vực Việt Nam thời điểm Phương thức - Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi + Việt Nam học từ việc thực sách Kinh tế Liên q trình xây dựng CNXH? Gợi ý sản phẩm - Đây học công cuôc xây dựng chủ nghĩa hội cho Việt Nam nói riêng nước XHCN khác nói chung … HOẠT ĐƠNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục tiêu: giúp học sinh có mong muốn, nhu cầu tìm kiếm thêm, học tập nội dung, nhân vật lịch sử có liên quan đến học - Em học hỏi từ Lê nin? - Lấy đẫn chứng giúp đỡ Liên Vệt Nam? Phương thức - GV hướng dẫn em lựa chọn số nội dung tìm hiểu sau đây: + HS viết đoạn văn sưu tầm hình ảnh cơng cc xây dựng CNXH Liên Xơ, cơng trình Liên giúp việt Nam xây dựng + HS chia se với bạn bè việc: trao đổi sản phẩm cho bạn, trưng bày, triển lãm sản phảm Gửi thư điện tử đoạn văn sưu tầm hình ảnh… + Đánh giá sản phẩm học sinh: Nhận xét, tuyên dương, khen ngợi Gợi ý sản phẩm - Đề kế hoạch dài hạn cho thân mục tiêu dặt cần phấn đấu…… ...CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941) I Mục tiêu chủ đê Kiến thức Sau học xong chủ đề , yêu cầu HS cần: - Nắm cách có hệ... xã hội từ 1921 Liên Xô xây năm 1917 đến 1941 dựng chủ nghĩa xã hội truyệHiểu sâu sắc vềTấm cách mạng Nga năm 1917, sách kinh tế kế hoạch dài hạn Liên Xô công xây dựng chủ nghĩa xã hội thân Liệt... nước Nga năm 1917 lại có hai cách mạng: Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười - Nắm nét diễn biến Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười 1917 - Hiểu ý nghĩa lịch sử ảnh hưởng Cách mạng tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 1941), CHUYÊN ĐỀ CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 1941), Các năng lực cần hình thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn