ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (196)

23 112 6
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

HOÀNG NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG CÂU HỎI ĐẾM MÔN SINH HỌC CUỐN SÁCH GIÚP HỌC SINH CHINH PHỤC KÌ THI THPTQG LỜI NĨI ĐẦU Chỉ vài tháng bạn bước vào kì thi đại học vô khốc liệt.Ở thời điểm có vài lựa chọn ơn tập bạn:có thể đăng ký ơn trường,có thể ơn số lớp luyện thi,hoặc tự ôn theo hướng dẫn số sách số thầy cô giáo dậy online.Vậy bạn cầm tay sách tơi mong bạn dành trọn niềm tin cho nó,các bạn nên làm câu hỏi sách để luyện lấy điểm cao kì thi THPTQG bạn khơng kiến thức bạn bị sai.Tôi khuyên bạn làm sai câu vdc sai câu nhận biết thơng hiểu 0,25 đ câu Vì tơi lại nói điều đầu tiên,vì học sinh vào thời gian trình luyện đề luyện câu VD – VDC cho muốn thi trường Top nước học sinh thi Y.Khi thi khác với lúc bạn ngồi nhà tự làm đề áp lực đến thời gian giám thị coi thi nữa,chính mà minh mẫn số phận học sinh bị áp lực dẫn đến làm sai ,để kết kì thi khơng mong đợi,họ trở thành kẻ đổ lỗi giỏi ,hoặc kẻ tự ti nhất.Thi đại học kì thi bé nhỏ so với tương lai sau này,nhưng định hướng tương lai nghê nghiệp công việc tương lai bạn làm.Nhưng kì thi mang chất kì thi áp lực bậc nhất.Niềm tin qua trọng bạn ạ,ở đời khơng tin làm việc đề phòng trước mối nguy hiểm.Vậy nên cần tin tưởng thân để vượt qua kì thi THPTQG để làm thật tốt thực ước mơ Cuốn sách “ Câu Hỏi Đếm Môn Sinh Học” sưu tầm biên soạn từ đề thi thử trường toàn nước thầy dậy online mạng.Nó dạng câu hỏi đếm cần nhiều kiến thức vận dụng trí nhớ lâu để sử lí câu hỏi cách nhanh chóng để đáp án xác trước áp lực thời gian thi.Cuốn sách giúp bạn nhớ dạng hay thi lí thuyết sgk để bạn tự tin trước thi Sách bố trí theo trình tự thi từ lớp 12 đến lớp 11 câu hỏi hình ảnh đặc sắc giúp bạn có lượng kiến thức vững để chuẩn bị cho kì thi THPTQG tới Bộ GD&ĐT tổ chức.Đây bước ngoặt đời bạn bạn khơng cố gắng hơm tương lai bạn làm việc cho người cố gắng bạn để họ thành cơng bạn Những lời chúc lời động viên,nếu thân bạn khơng cố gắng đừng trách thân trách mình.Chúc bạn sớm thực ước mơ bước chân vào cánh cửa đại học bạn mong muốn LỜI CẢM ƠN Điều muốn cảm ơn bạn giúp đỡ người anh chị, thầy ln giúp đỡ em để e hồn thành tốt sách Một sách hoàn thiện chất lượng khơng có cơng sức tác giả mà công sức số người giúp đỡ tơi q trình hồn thiện sách này.Dù q trình viết sách có nhiều vấn đề phát sinh điều quan trọng người giúp đỡ lúc khó khắn để giải vượt qua khó khăn Đồng thời ,tôi xin cảm ơn anh Hàn Đặng Phương Nam ,cảm ơn anh giúp đỡ em việc em chưa biết.Tôi hi vọng sách mang đến cho bạn điều thú vị bổ ích sách mang cho bạn niềm tự tin Đừng nản bạn làm sai Đừng thờ tương lai thân Đừng cố gắng bạn phải học mà u thích Tác giả Hồng Nguyễn Tuấn Phương MỤC LỤC 56 105 121 132 152 .177 244 Câu Cho biết đoạn mạch gốc gen A mang thơng tin quy định trình tự axit amin có:3’AXG GXA AXG TAA GGG5’ Các cơđon mã hóa axit amin: 5’UGX3’, 5’UGU3’ quy định Cys;5’XGU3’, 5’XGX3’ ; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’, 5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly; 5’AUU3’, 5’AUX3’, 5’AUA3’ quy định Ile; 5’XXX3’, 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXG3’ quy định Pro; 5’UXX3’ quy định Ser Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến thay cặp A-T vị trí thứ 12 cặp G-X đột biến trung tính (2) Đột biến thay cặp A-T vị trí thứ cặp nuclêơtit gọi đột biến trung tính (3) Đột biến thay cặp A-T vị trí thứ đoạn ADN nói cặp G-X đột biến trung tính (4) Đột biến thay cặp G-X vị trí thứ 13 cặp X-G làm cho chuỗi polipeptit bị thay đổi axit amin A B C D Câu Một tế bào hợp tử mang nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tuy nhiên, lần phân bào, hai tế bào xảy tượng nhiễm sắc thể kép không phân li; tế mang nhiễm sắc thể bất thường tế bào khác nguyên phân bình thường với chu kì Kết thúc trình nguyên phân tạo 8064 tế bào mang nhiễm sắc thể bình thường Theo lí thuyết, phát biểu sau, có phát biểu sai? (1) Kết thúc trình nguyên phân tạo 32 tế bào mang nhiễm sắc thể 2n – (2) Kết thúc trình nguyên phân, tỉ lệ tế bào mang nhiễm sắc thể 2n + chiếm tỉ lệ 1/254 (3) Mỗi tế bào tạo từ trình nguyên phân bất thường hai tế bào trên, nguyên phân liên tiếp lần (4) Quá trình nguyên phân bất thường hai tế bào xảy lần nguyên phân thứ bảy A B C D Câu Ở loài thực vật có 2n = 6, có kiểu gen AaBbDd, xét trường hợp sau: (1) Nếu thể giảm phân bình thường số giao tử tạo (2) Khi giảm phân, số tế bào có cặp NST chứa Aa khơng phân li lần phân bào I, phân bào II bình thường cặp NST khác giảm phân bình thường số loại giao tử tối đa tạo 16 (3) Khi giảm phân, số tế bào có cặp NST chứa Aa không phân li lần phân bào II, phân bào I bình thường cặp NST khác không phân li lần phân bào I, phân bào II bình thường số loại giao tử tạo 80 (4) Gây đột biến đa bội consixin thể (có thể thành công không) tạo thể đột biến số lượng NST khác nhau, số thể đột biến có kiểu gen khác tìm thấy (5) Giả sử gây đột biến đa bội thành công tạo thể tứ bội có kiểu gen AAaaBBbbDDdd, đem thể tự thụ phấn đời có tỉ lệ phân li kiểu gen (35: 1)3 Số trường hợp cho kết là: A B C D Câu Cho phát biểu trình phiên mã sinh vật nhân sơ sau đây: (1) Enzym ARN polimeraza trượt mạch gốc theo chiều 3’ – 5’ (2) Quá trình phiên mã kết thúc hai mạch gen đóng xoắn trở lại (3) Các Ribonu tự liên kết với nulêôtit mạch gốc gen theo nguyên tắc bổ sung (4) Enzym ARN polimeraza có vai trò xúc tác q trình tổng hợp mARN (5) Phân tử mARN tổng hợp theo chiều 5’ – 3’ (6) Enzym ARN polimeraza bám vào vùng gen để thực trình phiên mã (7) Enzym ADN polimeraza tham gia xúc tác cho trình phiên mã (8) Khi Enzym ARN polimeraza di chuyển đến cuối gen gặp ba kết thúc trình phiên mã dừng lại Trong phát biểu có phát biểu khơng đúng? A B C D Câu Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, có phát biểu sau: (1) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (2) Trong trình dịch mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nucleotit phân tử mARN (3) Trong trình nhân đơi ADN, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nucleotit mạch đơn (4) Trong trình phiên mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất ác nucleotit mạch mã gốc vùng mã hóa (5) Trong q trình nhân đơi ADN, đơn vị tái bản, enzym ligaza tác động vào mạch tổng hợp Trong phát biểu trên, có phát biểu không đúng? A B C D Câu Khi nói tâm động NST, phát biểu sau có phát biểu (1) Tâm động trình tự nuclêơtit đặc biệt, NST có trình tự nuclêơtit (2) Tâm động vị trí liên kết NST với thoi phơi bòa, giúp NST di truyền cực TB trình phân bào (3) Tâm động nằm đầu tận NST (4) Tâm động điểm mà ADN bắt đầu tự nhân đơi (5) Tùy theo vị trí tâm động mà hình thái NST khác A B C D Câu Qua trình giảm phân bình thường lưỡng bội (cây B), xảy trao đổi chéo điểm cặp NST số số tạo tối đa 512 loại giao tử Quan sát trình phân bào tế bào (tế bào M) (cây A) loài với B, người ta phát tế bào M có 16 NST đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Cho biết khơng phát sinh đột biến q trình phân bào tế bào M diễn bình thường Theo lí thuyết, có dự đốn sau đúng? (1) Cây B có NST 2n = 16 (2) Tế bào M kì sau trình giảm phân II (3) Khi trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào có NST lệch bội (2n+1) (4) Cây A thể nhiễm A B C D Câu Có đáp án với lồi sinh sản hữu tính ? (1) Số lượng gen phân tử ADN lớn nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc tự nhiên lớn (2) Số lượng NST đơn bội lón có nguồn ngun liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên phong phú (3) Bố mẹ di truyền nguyên vẹn cho kiểu gen (4) Bộ NST trì ổn định qua hệ thể loài nhờ kết hợp trình nguyên phân,giảm phân,thụ tinh A B C D Câu Một nhiễm sắc thể có trình tự gen kí hiệu ABCDEG*HKM xảy đột biến.Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ABCDCDEG*HKM Cho phát biểu sau: (1) Trong thực tiễn,người ta thường áp dụng dạng đột biến để làm tăng hoạt tính enzim amilaza (2) Dạng đột biến thường làm xuất nhiều gen quần thể (3) Dạng đột biến thường gây chết cho thể mang nhiễm sắc thể đột biến (4) Đột biến làm tăng số lượng gen NST (5) Cơ chế phát sinh đột biến tiếp hợp trao đổi chéo hai NST kì đầu I Số phát biểu A B C D Câu 10 Cho biết NST 2n châu chấu 24, NST giới tính châu chấu XX, châu chấu đực XO Người ta lấy tinh hoàn châu chấu bình thường để làm tiêu NST Trong kết luận sau rút làm tiêu quan sát tiêu kính hiển vi, có kết luận đúng? (1) Nhỏ dung dịch cocxein axetic 4% - 5% lên tinh hoàn để nhuộm 15 phút quan sát NST (2) Trên tiêu tìm thấy tế bào chứa 12 NST kép tế bào chứa 11 NST kép (3) Nếu tiêu bản, tế bào có 23 NST kép xếp thành bảng tế bào kì I giảm phân (4) Quan sát NST tế bào tiêu kính hiển vi nhận biết số kì trình phân bào A B C D Câu Ở loài động vật có vú, cho lai cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài với cá thể mắt đỏ đuôi dài, F1 thu tỷ lệ sau - Ở giới cái: 75% mắt đỏ, đuôi dài ; 25% mắt trắng đuôi dài - Ở giới đực: 30% mắt đỏ đuôi dài: 42,5% mắt trắng đuôi ngắn: 20% mắt trắng đuôi dài: 7,5% mắt đỏ đuôi ngắn Theo lý thuyết, nói phép lai có phát biểu sau (1) Tính trạng màu mắt di truyền theo quy luật tương tác bổ sung (2) Tính trạng ngắn trội hồn tồn so với dài (3) Cả hai loại tính trạng liên kết với giới tính (4) Hốn vị gen xảy với tần số 20% A B C D Câu Một loài động vật, tính trạng màu mắt gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Thực hai phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể mắt nâu (P), thu F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cá thể mắt đỏ: cá thể mắt nâu: cá thể mắt vàng - Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể mắt vàng (P), thu F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ cá thể mắt vàng: cá thể mắt trắng Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở lồi này, kiểu hình mắt đỏ quy định nhiều loại kiểu gen (2) Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể có kiểu hình khác, có tối đa phép lai thu đời gồm toàn cá thể mắt nâu (3) F phép lai có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1: 2: 1 (4) Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1: 2: A B C D Câu Ở loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc lơng gen nằm NST thường có alen quy định Alen A1 quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen A2 quy định lông xám alen A3 quy định lông trắng; alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3 quy định lông trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có kiểu hình gồm: 75% lơng đen: 25% lông xám: 4% lông trắng Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận quần thể nói trên? (1) Nếu cho lông đen quần thể ngẫu phối đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:45 lông xám: lông trắng (2) Nếu cho lông đen quần thể ngẫu phối đời có kiểu hình lơng xám chủng chiếm 16% (3) Tổng số lông đen dị hợp lông trắng quần thể chiếm 54% (4) Số lơng đen có kiểu gen đồng hợp tử tổng số lông đen quần thể chiếm tỉ lệ 1/3 A B C D Câu Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa kép, alen B quy định cánh hoa dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh hoa ngắn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường cách 20 cM Lai chủng hoa đơn, cánh hoa dài với hoa kép, cánh hoa ngắn (P), thu F1 gồm 100% hoa đơn, cánh hoa dài Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 Biết khơng có đột biến xảy ra, diễn biến q trình sinh hạt phấn sinh nỗn giống Theo lí thuyết, phát biểu sau F2 có phát biểu đúng? (1) Ở F1 có tối đa loại kiểu gen hai cặp gen (2) Ở F2 kiểu gen Ab chiếm 2% aB (3) Ở F2 hoa đơn, cánh hoa dài có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 1/2 (4) Ở F2 gồm loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 66% hoa đơn, cánh dài: 9% hoa đơn, cánh ngắn: 9% hoa kép, cánh dài; 16% hoa kép, cánh ngắn A B C D Câu Ở loài thực vật, màu hoa gen quy định, thực hai phép lai: - Phép lai 1: P: ♀ Hoa đỏ × ♂ Hoa trắng → F1: 100% Hoa đỏ - Phép lai 2: P: ♀ Hoa trắng × ♂ Hoa đỏ → F1: 100% Hoa trắng Có kết luận sau: (1) Nếu lấy hạt phấn F1 phép lai thụ phấn cho F1 phép lai F2 phân ly tỷ lệ đỏ: trắng (2) Nếu gen quy định tính trạng bị đột biến biểu thành kiểu hình trường hợp không chịu ảnh hưởng môi trường (3) Nếu gen bị đột biến lặn biểu thành kiểu hình trạng thái đồng hợp (4) Gen quy định tính trạng có alen Số kết luận là: A B C D Câu Ở lồi trùng, màu thân locus NST thường có alen chi phối A – đen > a – xám > a1 – trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có kiểu hình gồm:75% đen; 24 xám; 1% trắng Cho phát biểu đặc điểm di truyền quần thể: (1) Số đen có kiểu gen đồng hợp tử tổng số đen quần thể chiếm 25% (2) Tổng số đen dị hợp tử trắng quần thể chiếm 48% (3) Chỉ cho đen quần thể ngẫu phối đời có kiểu hình xám chủng chiếm 16 (4) Nếu cho lông xám quần thể ngẫu phối đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 35 lông xám: lơng trắng Số phát biểu xác là: A B C D Câu Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có alen, alen A quy định lơng vằn trội hồn tồn so với alen a quy định lơng khơng vằn Gen quy định chiều cao chân nằm nhiễm sắc thể thường alen, alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp Cho gà trống lông vằn chân thấp chủng giao phối với gà mái lông không vằn chân cao chủng thu F1 Cho F1 giao phối với F2 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở F2, tỉ lệ gà trống lông vằn chân thấp tỉ lệ gà mái lông vằn chân thấp (2) Ở F2, tỉ lệ gà trống lông vằn chân cao tổng tỉ lệ gà mái lông vằn chân cao với gà mái lông không vằn chân cao (3) Ở F2, tỉ lệ gà trống lông vằn chân thấp tỉ lệ gà mái lơng vằn chân cao (4) Ở F2, có kiểu gen quy định kiểu hình gà trống lơng vằn chân cao (5) Nếu cho gà mái F1 giao phối với gà trống P đời có tỉ lệ gà trống lông vằn chân cao nhiều gà mái lông vằn chân cao A B C D Câu Nghiên cứu tính trạng loài chim, người ta cho giao phối đực chân cao, lông xám với kiểu hình (P), thu F1: - Giới đực: 75% chân cao, lông xám: 25% chân cao, lông vàng - Giới cái: 30% chân cao, lông xám: 7,5% chân thấp, lông xám: 42,5% chân thấp, lông vàng: 20% chân cao, lông vàng Biết không xảy đột biến, tính trạng chiều cao chân cặp gen có hai alen (A,a) quy định Trong nhận định sau đây, có nhận định phù hợp với kết trên? (1) Gen quy định chiều cao chân nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X, khơng có alen tương ứng Y (2) Ở F1, lơng xám lơng vàng có tỉ lệ tương ứng 9:7 (3) Một hai cặp gen quy định màu lông nằm vùng không tương đồng NST X (4) Con đực (P) xảy hoán vị gen với tần số 20% (5) Con đực chân cao, lông xám chủng F1 chiếm tỉ lệ 5% (6) Ở F1 có kiểu gen quy định chân cao, lông vàng A B C D Câu Ở loài thực vật,màu sắc hoa chịu chi phối ba gen A,B,D nằm cặp NST thường khác quy định.Trong kiểu gen có mặt ba gen trội cho kiểu hình hoa vàng,thiếu ba gen ba gen có hoa màu trắng.Lấy hạt phấn hòa vàng (P) thụ phấn với hai cây: Phép lai 1: lai với có kiểu gen aabbDD thu đời có 50% hoa vàng Phép lai 2: lai với có kiểu gen aaBBdd thu đời có 25% hoa vàng Theo lí thuyết,có kết luận sau đúng? (1) Hoa vàng chủng tạo từ hai phép lai 25% (2) Đời phép lai (1) có ba kiểu gen quy định hoa vàng (3) Cả hai phép lai xuất kiểu gen quy định hoa trắng chủng đời (4) Nếu cho hoa vàng (P) tự thụ phấn đời tối đa có kiểu gen (5) Nếu cho ba giao phấn ngẫu nhiên với tỉ lệ hoa trắng thu đời sau 41,67% A B C D Câu 180 Ở lồi thực vật,có ba kiểu hình cánh hoa khác nhau: Cánh hoa trắng chấm đỏ (TĐ),cánh hoa đỏ sẫm (ĐS) cánh hoa đỏ nhạt (ĐN).Có hai dòng TĐ khác (ký hiệu TDD1 TDD2) tiến hành đem lai với hai dòng DS ĐN thu kết sau: Số thứ phép lai tự Cặp bố mẹ đem lai TĐ1 × ĐN TĐ1 × ĐS ĐS × ĐN TĐ2 × ĐN TĐ2 × ĐS Kiểu hình F1 100% TĐ 100% TĐ 100% ĐS 100% TĐ 100% TĐ Kiểu hình F2 TĐ 192 226 376 720 ĐN 16 129 126 60 ĐS 48 76 396 179 Có kết luận sau đúng? (1) Theo lí thuyết,tỉ lệ kiểu gen F2 phép lai (2) phép lai (3) 1:1:2 (2) Theo lí thuyết,có loại kiểu gen quy định kiểu hình cánh hoa trắng đỏ (TĐ) F2 phép lai (4) (3) Kết phép lai (1) (5) cho thấy F2 có loại kiểu gen quy định tính trạng (4) Nếu F1 phép lai (1) lai phân tích kiểu hình hệ lai (Fa) là: 1ĐN:2TĐ:1ĐS A B C D Câu Ở người,bệnh A cặp alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định,alen trội quy định kiểu hình bình thường trội hồn tồn so với alen lặn quy định kiểu hình bị bệnh;bệnh B cặp gen alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen Y quy định,alen trội quy định kiểu hình bình thường trội hồn tồn so với alen lặn quy định kiểu hình bị bệnh.Cho sơ đồ phả hệ sau: Cho phát biểu sau: (1) Có người phả hệ xác định xác kiểu gen (2) Có tối đa người phả hệ không mang alen gây bệnh (3) Người II8 mang thai,sau làm sàng lọc trước sinh bác sĩ kết luận thai nhi hồn tồn bình thường,xác suất để thai nhi khơng mang alen lặn 12,5% (4) Người III10 kết hôn với đàn ông không bị bệnh đến từ quần thể khác (trong quần thể 100 người không bị bệnh A 10 người mang gen gây bệnh A),xác suất cặp vợ chồng sinh người trai bị bệnh A bệnh B 2,1% Số phát biểu đúng: A B C D Câu Ở người, gen quy định nhóm máu gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Theo dõi di truyền hai gen dòng họ, người ta vẽ phả hệ sau:Biết gen quy định nhóm máu gồm alen, kiểu gen IA IA IA IO quy định nhóm máu A, kiểu gen I B B I IB IO quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có alen, alen trội trội hoàn toàn; người số mang alen quy định tóc thẳng khơng phát sinh đột biến tất người phả hệ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ (2) Người số người số 10 có kiểu gen giống (3) Xác suất sinh có nhóm máu AB tóc xoăn cặp - 17/32 (4) Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/4 A B C D Câu Ở loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể có thành phần kiểu gen:0,04 AA:0,32Aa:0,64aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu trình sinh sản, có màu hoa giao phấn với tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ kiểu hình hoa trắng tăng dần, tỷ lệ kiểu hình hoa vàng giảm dần (2) Nếu trình sinh sản, hạt phấn hoa trắng khơng có khả thụ tinh tần số alen A giảm dần (3) Nếu F2, quần thể có tỷ lệ kiểu gen: 0,65 AA:0,35 Aathì chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên (4) Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa vàng tần số alen a tăng lên A B C D Câu Ở loài động vật ngẫu phối, xét gen có alen nhiễm sắc thể thường, alen A (lơng đen) trội hồn tồn so với alen a (lơng trắng) Có bốn quần thể thuộc lồi trạng thái cân di truyền gen có tỉ lệ kiểu hình lặn sau: Quần thể 1: 64%; Quần thể 2: 6,25%; Quần thể 3: 9%; Quần thể 4: 25% Trong nhận xét quần thể trên, có nhận xét đúng? (1) Trong bốn quần thể trên, quần thể có tỉ lệ kiểu gen dị hợp cao (2) Trong tổng số cá thể lông đen quần thể 2, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 40% (3) Quần thể có số cá thể lông đen đồng hợp lớn số cá thể lông đen đồng hợp quần thể (4) Quần thể có tần số kiểu gen đồng hợp tần số kiểu gen dị hợp tử A B C D Câu Ở loài thực vật sinh sản hình thức tự thụ phấn, alen A quy định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Dưới tác động chọn lọc tự nhiên, có kiểu gen quy định thân thấp đào thải hoàn toàn sau nảy mầm Một quần thể hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,24 AABB:0,12 AABb :0,24 Aabb:0,16 AaBB:0,08 AaBb:0,16 Aabb Biết không xảy đột biến, biểu kiểu hình khơng phụ thuộc mơi trường Theo lí thuyết, phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Ở hệ (P), tần số tương đối alen a 0,5; tần số tương đối alen B 0,5 (2) F1, tổng số thân cao, hoa đỏ; có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 4/11 (3) F1, tổng số thân cao, hoa trắng; có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 7/8 (4) Cho thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn; số bị đào thải hệ F2, có kiểu gen đồng lặn chiếm tỉ lệ 99/39204 A B C D Câu Có phát biểu sau khơng nói q trình hình thành lồi mới? (1) Hình thành lồi cách li sinh thái thường xảy với lồi động vật di chuyển xa (2) Cách li địa lí thời gian dài dẫn đến cách li sinh sản hình thành lồi (3) Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa (4) Hình thành lồi nhờ lai xa đa bội hóa thường xảy quần xã gồm nhiều loài thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi (5) Sự hình thành lồi khơng liên qua đến q trình phát sinh đột biến Số phương án là: A B C D Câu Trong phát biểu sau tiến hóa nhỏ, có phát biểu sai? (1) Tiến hóa nhỏ trình làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (2) Quá trình tiến hóa nhỏ diễn quy mơ quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa (3) Cá thể đơn vị nhỏ tiến hóa (4) Q trình tiến hóa nhỏ kết thúc xuất đơn vị phân loại loài A B C D Câu Trong thông tin q trình hình thành lồi sau đây, có thơng tin với q trình hình thành lồi đường địa lí (khác khu vực địa lí)? (1) Hai quần thể lồi sống khu vực địa lí hai ổ sinh thái khác lâu dần dẫn đến cách li sinh sản hình thành lồi (2) Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa (3) Xảy lồi động vật có khả phát tán mạnh (4) Một số cá thể quần thể đột biến có kiểu gen định làm thay đổi tập tính giao phối cá thể có xu hướng giao phối với tạo nên quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc (5) Những quần thể nhỏ sống cách biệt điều kiện môi trường khác nhân tố tiến hóa làm cho khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen A B C D Câu Theo quan niệm đại, nói chọn lọc tự nhiên, có phát biểu sau đúng? (1) Chọn lọc tự nhiên quy định nhịp điệu tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi quần thể (2) Khi mơi trường thay đổi theo hướng xác định chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định (3) Chọn lọc tự nhiên thực chất q trình phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể (4) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen qua làm biến đổi tần số alen quần thể (5) Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà khơng tạo kiểu gen thích nghi (6) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể A B C D Câu Trong phát biểu sau đây, có phát biểu q trình hình thành lồi đường địa lý đường sinh thái? (1) Hình thành loài đường sinh thái thường xảy lồi động vật có khả phát tán mạnh (2) Q trình hình thành lồi đường địa lý thường gắn liền với trình hình thành quần thể thích nghi, nhiên khơng phải q trình hình thành quần thể thích nghi thiết dẫn đến q trình hình thành lồi (3) Q trình hình thành lồi cách li địa lý thường diễn chậm qua nhiều qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp (4) Lồi hình thành lồi đường sinh thái hai quần thể loài sống khu vực địa lý thích nghi với điều kiện sinh thái khác dẫn đến cách li sinh sản hình thành lồi A B C D Câu Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái.Cho phát biểu sau,có phát biểu lưới thức ăn sau? (1) Lưới thức ăn có nhiều chuỗi thức ăn (2) Có lồi thuộc bậc dinh dưỡng cấp (3) Cáo vừa sinh vật tiêu thụ bậc ,vừa sinh vật tiêu thụ bậc (4) Loài sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn cáo A B C D Câu Trên đồi thông Đà lạt, thông mọc liền rễ nhau, nước muối khống rễ hút dẫn truyền sang khác Khả hút nước muối khống chúng tăng cường nhờ loại nấm rễ, để đổi lại thông cung cấp cho nấm rễ chất hữu từ trình quang hợp Cây thông phát triển tươi tốt cung cấp nguồn thức ăn cho xén tóc, xén tóc lại trở thành nguồn thức ăn cho chim gõ kiến thằn lăn Thằn lằn bị trăn sử dụng làm nguồn thức ăn, chim gõ kiến đối tượng săn mồi trăn diều hâu Khi nói quan hệ sinh vật trên, có phát biểu đúng? (1) Quan hệ thông quan hệ cộng sinh (2) Quan hệ thông với nấm rễ quan hệ kí sinh – vật chủ (3) Sinh vật tiêu thụ bậc bao gồm chim gõ kiến, thằn lằn trăn (4) Quan hệ gõ kiến thằn lằn quan hệ cạnh tranh (5) Nếu số lượng thằn lằn giảm mạnh cạnh tranh trăn diều hâu gay gắt A B C D Câu Cho nhận xét sau: (1) Đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S (2) Tuổi sinh lí thời gian sống thực tế cá thể (3) Tuổi sinh thái thời gian sống đạt tới cá thể quần thể (4) Mật độ cá thể quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm tùy điều kiện mơi trường sống (5) Tỷ lệ giới tính quần thể đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu sinh sản quần thể điều kiện môi trường thay đổi Trong số phát biểu có phát biểu đúng? A B C D Câu Trong phát biểu sau, có phát biểu mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? (1) Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể (2) Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể (3) Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể (4) Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể A B C D Câu Hiện tượng cạnh tranh loại trừ hai loài sống quần xã xảy lồi trì tốc độ phát triển, cạnh tranh với lồi lại khiến lồi lại giảm dần số lượng cá thể, cuối biến khỏi quần xã Trong số phát biểu tượng này: (1) Hai lồi có tượng cạnh tranh loại trừ ln có giao thoa ổ sinh thái (2) Lồi có kích thước thể nhỏ có ưu trình cạnh tranh loại trừ (3) Các loài thắng cạnh tranh loại trừ thường có tuổi thành thục sinh dục thấp, số sinh nhiều (4) Loài xuất quần xã muộn lồi có ưu q trình cạnh tranh Số phát biểu xác là: A B C D Câu Khi nói dòng lượng hệ sinh thái, xét phát biểu sau đây: (1) Năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng cao đến bậc dinh dưỡng thấp liền kề (2) Ở bậc dinh dưỡng, lượng chủ yếu bị hoạt động hô hấp sinh vật (3) Năng lượng tích lũy sản sinh chất sống bậc dinh dưỡng chiếm khoảng 50% lượng nhận từ bậc dinh dưỡng thấp liền kề (4) Năng lượng truyền theo chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới mơi trường Có phát biểu đúng? A B C D Câu Cho phát biểu sau: (1) Quần xã có số lượng loài số lượng cá thể loài ổn định khó bị diệt vong cạnh tranh diễn (2) Sự canh tranh loài nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến độ đa dạng quần xã (3) Số lượng cá thể loài bị số lượng cá thể lồi khác kìm hãm tượng khống chế sinh học (4) Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vùng vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp, từ bờ khơi đại dương (5) Có thể ứng dụng khống chế sinh học việc sử dụng thiên địch thay cho việc sử dụng thuốc trừ sâu góp phần tạo bền vững nơng nghiệp Có phát biểu không đúng? A B C D Câu Vai trò việc nghiên cứu giới hạn sinh thái là: (1) Tạo điều kiện tối thuận cho vật nuôi, trồng nhân tố sinh thái (2) Mỗi lồi có giới hạn sinh thái đặc trưng nhân tố sinh thái Do vật công tác nuôi trồng, ta bận tâm đến khu phân bố (3) Khi biết giới hạn sinh thái loài nhân tố sinh thái, ta phân bố chúng cách hợp lí Điều có ý nghĩa cơng tác di nhập vật ni, trồng (4) Nên giữ môi trường giới hạn giới hạn để sinh vật khỏi bị chết Số phương án là: A B C D Câu Khi nói nhân tố sinh thái hữu sinh, xét kết luận sau đây: (1) Tất nhân tố môi trường có ảnh hưởng đến sinh vật gọi nhân tố hữu sinh (2) Mối quan hệ sinh vật với sinh vật khác sống xung quanh gọi nhân tố hữu sinh (3) Nhân tố hữu sinh bao gồm mối quan hệ sinh vật với sinh vật giới hữu mơi trường (4) Những nhân tố vật lí, hóa học có liên quan đến sinh vật xếp vào nhân tố hữu sinh Có kết luận đúng? A B C D Câu 10 Khi nói đặc trưng quần thể, có phát biểu sau đúng? (1) Tuổi quần thể tuổi thọ trung bình cá thể quần thể (2) Cấu trúc tuổi quần thể thường khơng đổi theo thời gian (3) Trong vòng đời cá thể loài sinh vật trải qua nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản sau sinh sản (4) Các cá thể quần thể phân bố theo ba dạng: phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên phân bố theo nhóm A B C D Câu Có phát biểu sau nói quang hợp? (1) Để tạo phân tử C6H12O6 cần có tham gia 12 phân tử H2O (2) Trong sắc tố quang hợp, có diệp lục a tham gia trực tiếp vào chuyển hóa lượng ánh sáng hấp thụ thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH (3) Sản phẩm pha sáng chuyển cho pha tối ATP NADPH (4) Ở thực vật CAM, chất nhận CO2 trình quang hợp PEP A B C D Câu Trong phát biểu sau hô hấp hiếu khí lên men: (1) Hơ hấp hiếu khí cần oxi, lên men khơng cần ơxi (2) Trong hơ hấp hiếu khí có chuỗi chuyền điện tử lên men khơng (3) Sản phẩm cuối hơ hấp hiếu khí CO2 H2O lên men etanol axit lactic (4) Hô hấp hiếu khí xảy tế bào chất lên men xảy ti thể (5) Hiệu hô hấp hiếu khí thấp (2 ATP) so với lên men (36 – 38 ATP) Các phát biểu không là: A B C D Câu Để tìm hiểu trình quang hợp thực vật, học sinh đưa vào chuông thủy tinh có nồng độ CO2 ổn định tiến hành điều chỉnh cường độ chiếu sáng Sau thời gian làm thí nghiệm, đocác thơng số, học sinh viết vào nhật kí thí nghiệm nội dung sau: (1) Ở điểm bù ánh sáng, khơng có tích lũy chất hữu (2) Tính từ điểm bù ánh sáng, cường độ chiếu sáng tăng dần lượng chất hữu tích lũy tăng (3) Thay đổi cường độ chiếu sáng có ảnh hưởng đến lượng chất hữu tích lũy (4) Trong trường hợp, tăng cường độ chiếu sáng dẫn đến tăng suất quang hợp Số ghi xác là: A B C D Câu Khi nói chế hấp thụ nước ion khoáng thực vật, có phát biểu sau sai? (1) Nước thâm nhập thụ động theo chế thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất (2) Nước di chuyển từ nơi nước thấp(trong đất) vào tế bào lơng hút nơi nước cao (3) Các ion khoáng hấp thụ vào theo chế thụ động đòi hỏi phải tiêu tốn lượng ATP từ hô hấp (4) Nước ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ rễ theo hai đường: đường gian bào đường tế bào chất (5) Dịch tế bào biểu bì rễ(lơng hút) nhược trương so với dung dịch đất A B C D Câu Khi nói q trình hơ hấp thực vật,có phát biểu sau ? (1) Phân giải kị khí tạo ATP so với phân giải hiếu khí (2) Hơ hấp hiếu khí diễn mạnh mơ,cơ quan có hoạt động sinh lí mạnh hạt nảy mầm,hoa nở (3) Hô hấp sáng không tạo ATP,gây lãng phí nguyên liệu quang hợp tạo số axit amin (4) Phân giải hiếu khí gồm giai đoạn đường phân,chu trình Crep chuỗi chuyền eclectron.Trong chuỗi chuyền electron tạo nhiều ATP A B C D Câu Khi nói q trình tiêu hóa động vật,có phát biểu đúng? (1) Tiêu hóa động vật chưa có quan tiêu hóa tiêu hóa nội bào,nhờ enzim thủy phân lizơxơm (2) Tiêu hóa động vật có túi tiêu hóa,q trình tiêu hóa gồm tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào (3) Tiêu hóa động vật hình thành ống tiêu hóa tuyến tiêu hóa,với tham gia enzim chủ yếu tiêu hóa ngoại bào (4) Tiêu hóa động vật ăn thịt ăn tạp diễn quan tiêu hóa A B C D Câu Cây vườn có cường độ nước qua cutin mạnh đồi vì: (1) Cây vườn sống mơi trường có nhiều nước đồi (2) Cây đồi có q trình trao đổi chất diễn mạnh (3) Cây vườn có lớp cutin biểu bì mỏng lớp cutin biểu đồi (4) Lớp cutin mỏng nên khả thoát nước qua cutin mạnh A B C D Câu Sự khác tiêu hóa nội bào tiêu hóa ngoại bào là: (1) Tiêu hóa nội bào tiêu hóa xảy bên tế bào (2) Tiêu hóa nội bào tiêu hóa thức ăn xảy bên tế bào Thức ăn tiêu hóa hóa học khơng bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim lizơxơm cung cấp (3) Tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa thức ăn bên ngồi tế bào, thức ăn tiêu hóa hóa học túi tiêu hóa tiêu hóa mặt học hóa học ống tiêu hóa (4) Tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa xảy bên tế bào loài động vật bậc cao Số phát biểu là: A B C D Câu Có nguyên nhân sau giúp hiệu hoạt động hô hấp chim đạt cao động vật có xương sống cạn? (1) Khơng khí giàu O2 qua ống khí liên tục kể lúc hít vào lẫn lúc thở (2) Khơng có khí cặn phổi (3) Hoạt động hô hấp kép nhờ hệ thống ống khí túi khí (4) Chim có đời sống bay lượn cao nên sử dụng khơng khí sạch, giàu O2 A B C D Câu 10 Khi nói hoạt động hệ mạch hệ tuần hoàn người, có phát biểu sau đúng? (1) Máu di chuyển xa tim tốc độ lưu thơng máu chậm (2) Máu di chuyển xa tim áp lực máu lên thành mạch giảm (3) Vận tốc máu phụ thuộc chủ yếu vào tổng thiết diện mạch máu (4) Nếu giảm thể tích máu làm giảm huyết áp A B C D Câu Khi quan sát trình phân bào bình thường tế bào (tế bào A) lồi kính hiển vi, người ta bắt gặp tượng mô tả hình bên Có kết luận sau không đúng? (1) Tế bào A kì trình nguyên phân (2) Tế bào A có nhiễm sắc thể 2n = (3) Mỗi gen NST tế bào A giai đoạn có alen (4) Tế bào A kết thúc trình phân bào tạo tế bào có nhiễm sắc thể n = (5) Số tâm động tế bào A giai đoạn A B C D Câu Hình bên mơ tả trình sinh sản người Quan sát hình cho biết có khẳng định sau đúng? (1) Hình tượng đồng sinh khác trứng, hình tượng đồng sinh trứng (2) Xác suất để hai đứa trẻ (1) (2) có nhóm máu 100% (3) Xác suất để hai đứa trẻ (3) (4) có nhóm máu 50% (4) Xác suất để hai đứa trẻ (3) (4) có giới tính 50% (5) Hình xem tượng nhân vơ tính tự nhiên (6) Người ta có xác định mức phản ứng tính trạng đem ni hai đứa trẻ (3) (4) điều kiện môi trường khác A B C D Câu Khi quan sát trình phân bào tế bào (2n) thuộc mô loài sinh vật, học sinh vẽ lại sơ đồ với đầy đủ giai đoạn khác hình bên Cho phát biểu sau đây: (1) Quá trình phân bào tế bào trình nguyên phân (2) Bộ NST lưỡng bội loài 2n = (3) Ở giai đoạn (b), tế bào có phân tử ADN thuộc cặp nhiễm sắc thể (4) Thứ tự giai đoạn xảy (a) → (b) → (d) → (c) → (e) (5) Các tế bào quan sát tế bào loài động vật Số phát biểu là: A B C D Câu Một nhân tố tiến hóa X tác động vào quần thể theo thời gian mô tả qua hình vẽ đây: Aa AA AA Aa aa AA aa Aa aa X aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Có phát biểu sau nói nhân tố tiến hóa X này? (1) Nhân tố X nhân tố có hướng (2) Nhân tố X làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (3) Nhân tố X làm tăng đa dạng di truyền quần thể (4) Nhân tố X có xu hướng giảm dần kiểu gen dị hợp tử trì kiểu gen đồng hợp quần thể A B C D Câu Hình bên minh họa chế di truyền sinh vật nhân sơ, (1) (2) kí hiệu q trình chế Phân tích hình này, cho biết có phát biểu sau đúng? (a) Quá trình (1) (2) xảy theo nguyên tắc bổ sung (b) Hình minh họa chế truyền thông tin di truyền qua hệ tế bào (c) Thông qua chế di truyền mà thông tin di truyền gen biểu thành tính trạng (d) Q trình (1) diễn nhân tế bào q trình (2) diễn tế bào chất (e) Quá trình (1) trình (2) diễn gần đồng thời A B C D Câu Giống thỏ Himalaya sống tự nhiên nuôi điều kiện nhiệt độ thấp 20°C có lơng trắng muốt, ngoại trừ đầu mút thể tai, bàn chân, mõm có lơng đen hình bên Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: Cạo phần lơng trắng lưng thỏ buộc vào cục nước đá lông mọc lại Biết nuôi thỏ điều kiện nhiệt độ lớn 30°C tồn thân thỏ có màu trắng muốt Có phát biểu sau không đúng? (1) Các tế bào vùng thân có nhiệt độ cao tế bào đầu mút thể (2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin phiên mã điều kiện nhiệt độ thấp nên vùng đầu mút thể lơng có màu đen (3) Nhiệt độ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin (4) Khi buộc cục nước đá vào vùng lông bị cạo, phần lông mọc lại vùng có màu đen nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen A B C D Câu Hình sau biểu diễn q trình nhân đơi ADN vi khuẩn E.Coli? A Hình B B Hình C C Hình A D Hình D Câu Cho sơ đồ mối quan hệ quang hợp thực vật C3, C4 với cường độ ánh sáng (hình a) với nhiệt độ (hình b) Hãy cho biết kết luận sau sau đường cong nhóm thực vật đúng? A Thực vật C3 có đường II, IV C Thực vật C4 có đường II, III B Thực vật C4 có đường I, IV D Thực vật C3 có đường I, III Câu Khi làm thí nghiệm chứng minh hơ hấp hạt, người ta thiết kế thí nghiệm hình vẽ sau: Theo em giọt nước màu thí nghiệm di chuyển hướng nào? Vì sao? A Di chuyển phía bên phải q trình hơ hấp thải O2 B Di chuyển bên phải q trình hơ hấp thải thải CO2 C Khơng di chuyển lượng CO2 thải tương đương lượng O2 hút vào D Di chuyển bên trái q trình hơ hấp hút O2 Câu 10 Hình bên mơ tả hệ gen nhân tế bào hệ gen nhân (ngoài nhiễm sắc thể) tế bào nhân thực Quan sát hình cho biết khẳng định có khẳng định (1) Gen NST gen (ADN) tồn tế bào chất chứa bào quan như: ti thể, lạp thể sinh vật nhân thực hay plasmit vi khuẩn (2) ADN ngồi nhân có cấu trúc xoắn kép mạch vòng ADN nhân có cấu trúc xoắn kép dạng thẳng (3) ADN nhân có số loại nuclêơtit lớn so với ADN ngồi nhân (4) Gen ngồi NST bị đột biến di truyền (5) ADN nhân có nuclêơtit loại T, ADN ngồi nhân T thay U (6) Gen ngồi nhân có khả nhân đôi, phiên mã dịch mã A B C D B D A A C C D D B A B D C C C A B B C D C C D A B A B A D 10 B D B C D 10 D C A A A 10 D C 21 A 41 C 61 D 81 D C 22 C 42 B 62 A 82 A B Ả N G Đ Á P Á N 0B 0Ả C N Â G U Đ H Á Ó P IÁ Đ N Ế 5B M 0Ả C 0N H C G Ư Â Đ Ơ U Á N H P G Ó Á D IN IĐ 5T B Ế 0R M Ả 0U N C C Y H G Â Ề Đ Ư U N Ơ Á H P N Ó G Á 3IN D CĐ 5IẾ 23 0T CM 0R B C 43 C U Ả H DN Y Â Ư 63 U Ề G Ơ CĐ N H N 83 Ó Á G ID BP A 24 D 44 D 64 C 84 C A 25 B 45 B 65 B 85 C A 26 D 46 A 66 B 86 A A 27 A 47 D 67 D 87 B A 28 D 48 C 68 B 88 C A 29 D 49 D 69 D 89 D 10 B 30 D 50 C 70 C 90 A D C C D A A B A B B D B A A A A B B 10 A 10 C C 21 A 41 C 61 D 81 D 101 C 22 C 42 B 62 A 82 A 102 B Ả N G Đ Á P Á N 0B Ả C N Â G U Đ H Á Ó P IÁ Đ N Ế 0M C H C Ư Â Ơ U N H G Ó ID IĐ T Ế R M U C Y H Ề Ư N Ơ N G 3D CI T 23 CR U 43 DY Ề 63 CN 83 B 103 A 24 D 44 D 64 C 84 C 104 A 25 B 45 B 65 B 85 C 105 A 26 D 46 A 66 B 86 A 106 A 27 A 47 D 67 D 87 B 107 A 28 D 48 C 68 B 88 C 108 A 29 D 49 D 69 D 89 D 109 10 B 30 D 50 C 70 C 90 A 10 110 ... tiên,vì học sinh vào thời gian trình luyện đề luyện câu VD – VDC cho muốn thi trường Top nước học sinh thi Y.Khi thi khác với lúc bạn ngồi nhà tự làm đề áp lực đến thời gian giám thị coi thi nữa,chính... HOÀNG NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG CÂU HỎI ĐẾM MÔN SINH HỌC CUỐN SÁCH GIÚP HỌC SINH CHINH PHỤC KÌ THI THPTQG LỜI NĨI ĐẦU Chỉ vài tháng bạn bước vào kì thi đại học vô khốc liệt.Ở thời điểm có vài... C D Câu Khi nói nhân tố sinh thái hữu sinh, xét kết luận sau đây: (1) Tất nhân tố môi trường có ảnh hưởng đến sinh vật gọi nhân tố hữu sinh (2) Mối quan hệ sinh vật với sinh vật khác sống xung
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (196) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (196)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn