ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (136)

7 38 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

BẢNG ĐÁP ÁN B 21 A C 22 B D 23 C C 24 B A 25 A C 26 D B 27 B B 28 C A 29 D 10 A 30 A 11 C 31 D 12 D 32 A 13 A 33 A 14 B 34 B 15 A 35 C 16 A 36 B 17 D 37 A 18 A 38 B 19 D 39 B 20 C 40 A Câu Hướng dẫn giải: Đáp án B Bệnh pheninketoniu đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa phenylalanine thành tirozin Vì đột biến gen nên phân tích AND để phát bệnh giao đoạn sớm Câu Hướng dẫn giải: Đáp án C Đao hội chứng bệnh cặp NST 21 thừa tế bào Do rối loạn phân li NST cặp số 21 bố mẹ, tăng sinh theo lứa tuổi mẹ Câu Hướng dẫn giải: Đáp án D Liệu pháp gen kĩ thuật thay gen đột biến gen lành Câu Hướng dẫn giải: Đáp án C Đao hội chứng bệnh cặp NST 21 thừa tế bào Xảy cấp độ tế bào Câu Hướng dẫn giải: Đáp án A Máu khó đơng bệnh alen lặn nằm NST X Con trai nhận Y từ bố nên loại B, C, D Câu Hướng dẫn giải: Đáp án C NST giới tính gồm giống  XXX  giới nữ Cặp 21 chứa NST  Hội chứng Đao Câu Hướng dẫn giải: Đáp án B Bệnh pheninketoniu bệnh gây rối loạn chuyển hóa thể người Bệnh đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa phenylalanine thành tirozin Câu Hướng dẫn giải: Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol- bookgol.com Trang 1/7- Mã đề thi 022 Đáp án B en nằm N giới tính khơng có alen quy đ nh nên ta có , , nữ, nam bình thường nữ, nam b bệnh Người vợ có người em trai b bệnh, nên kiểu gen bố mẹ người vợ là: (kiểu hình người em trai b bệnh) => kiểu gen người vợ hay đưa giao tử ; 4 1 Kiểu gen người chồng bình thường hay : Y 2 1 Phép lai: ( , × =( ; ×( : Y) 4 2 => gái không mang alen bệnh Câu Hướng dẫn giải: Đáp án A Gánh nặng di truyền tượng: Trong quần thể người có gen gây chết nửa chết Câu 10 Hướng dẫn giải: Đáp án A Bệnh ung thư đặc trưng tăng sinh không kiểm soảt số tế bào dẫn đến hình thành khối u chén ép quan Câu 11 Hướng dẫn giải: Đáp án C vợ chồng bạch tạng lấy lại sinh bình thường sở tượng có đột biến gen lặn thành gen trội nên sinh không b bệnh Câu 12 Hướng dẫn giải: Đáp án D Hội chứng Đao có N số 21 Bệnh mù màu bệnh máu khó đơng đột biến gen Bệnh ung thư máu ác tính đột biến cấu trúc NST Câu 13 Hướng dẫn giải: Đáp án A Cặp vợ chồng, sinh trai bình thường: XMY gái mù màu XmXm → Kiểu gen cặp vợ chồng XM Xm × XmY Câu 14 Hướng dẫn giải: Đáp án B Chỉ cần người mẹ b bệnh LHON người b bệnh, không cần bắt buộc người bố phải b Câu 15 Hướng dẫn giải: Đáp án A a dùng phương pháp loại trừ Bố mẹ bình thường suy B không thỏa mãn, câu B, bố có kiểu gen XhY mang kiểu hình b bệnh, Con trai b hội chứng claipento ( ) máu khó đơng (hh) nên người có kiểu gen XhXhY h Đề xuất hai giao tử X nên khơng thể xảy bố Do loại C D Như A đáp án a có sau +XHXh  XH , Xh.,O, XHXH, Xh Xh (đột biến lệch bội xẩy mẹ, cặp NST giới tính khơng phân ly giảm phân II) + XHY  XH,Y tạo XhXhY Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol- bookgol.com Trang 2/7- Mã đề thi 022 Câu 16 Hướng dẫn giải: Đáp án A 1 1 Aa × Aa= ( AA: Aa: aa)  aa = 2,5.10-5 100 100 10000 4 Câu 17 Hướng dẫn giải: Đáp án D Do kích thước NST lớn, chứa nhiều gen nên b đột biến gây chết giai đoạn phơi (Kiến thức khơng có sách ta suy luận được) Câu 18 Hướng dẫn giải: Đáp án A Tác nhân sinh học gây đột biến gen virut Câu 19 Hướng dẫn giải: Đáp án D Gen ty thể gen ngồi tế bào chất di truyền theo đòng mẹ Câu 20 Hướng dẫn giải: Đáp án C A Đúng Nam giới chứa NST giới tính X, cần alen lặn nằm khơng có alen tương ứng biểu thành kiểu hình B Đúng Bồ có cặp NST giới tính XY, trai nhận Y từ bố bố truyền X cho gái C Con gái nhận I NST X từ mẹ D Đúng ự di truyền gen NST giới tính có tượng phân ly kiểu hình khác giới Câu 21 Hướng dẫn giải: Đáp án A Ung thư máu ác tính hội chứng tiếng khóc mèo kêu đột biến đoạn, dạng đột biến cấu trúc NST gây Bạch tạng đột biến gen, hội chứng Down đột biến lệch bội NST số 21, bệnh máu khó đông đột biến gen NST X, hội chứng ócnơ đột biến lệch bội NST giới tính, bệnh phenylketo niệu đột biến gen bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm đột biến gen chi phối Câu 22 Hướng dẫn giải: Đáp án B Hội chứng Edward Đột biến lệch bội NST Hội chứng Patau Đột biến lệch bội NST Hội chứng suy giảm miễn d ch mắc phải (AIDS): Do virus HIV gây Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm Đột biến gen Bệnh máu khó đơng Đột biến gen Klinefelter Đột biến lệch bội NST giới tính Bệnh tâm thần phân liệt Đột biến gen Các bệnh, hội chứng xác đ nh phương pháp tế bào bệnh, hội chứng đột biến lệch bội N gây Phương pháp không xác đ nh đột biến gen Câu 23 Hướng dẫn giải: Đáp án C (1) Đúng, ung thư rối loạn điều khiển chu kỳ tế bào (2) Sai, tế bào ung thư mắt tính bám dính nên dễ dàng di (3) Đúng, đột biến gen tiền ung thư thành gen ung thư gen trội (4) Đúng, đột biến gen ức chế khối u đột biến thành alen lặn Câu 24 Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol- bookgol.com Trang 3/7- Mã đề thi 022 Hướng dẫn giải: Đáp án B Bệnh, tật hội chứng di truyền đột biến gen lặn N thường quy đ nh bênh pheninketo niệu bạch tạng Ngoài ra, ung thu máu, siêu nữ, đao, claipento đột biến số lượng N Máu khó đơng mù màu đột biến gen lặn NST giới tính quy đ nh Câu 25 Hướng dẫn giải: Đáp án A Gánh nặng di truyền tồn quần thể gen gây chết, nửa gây chết đo đột biến, ảnh hưởng đến chất lượng hệ gen quần thể Các nguyên nhân gây thường môi trường ô nhiễm, tác nhân gây đột biến (1) Đúng, thuốc bảo vệ thực vật có ảnh hưởng đến chất lượng hệ gen (2) Đúng, chất phóng xạ gây đột biến (3) Sai, sàng lọc trước sinh giúp loại bỏ cắe gánh nặng d truyền (4) ai, tư vấn di truyền có thê làm giám khả xuất trì gánh nặng di truyền Câu 26 Hướng dẫn giải: Đáp án D Bệnh di truyền phân tử khơng có đặc điểm: Có thể lây truyền ngang người với người khác qua tiếp xúc Chữa tr cách cho dùng thuốc kháng sinh Câu 27 Hướng dẫn giải: Đáp án B Ung thư vú đột biến gen lặn, xảy nam nữ, gen ức chế khối u b đột biến, làm khả kiểm soát khối u tế bào ung thư xuất tạo nên khối u Câu 28 Hướng dẫn giải: Đáp án C Di truyền học tư vấn không nhằm mục đích xây dựng phả hệ dành cho người đến tư vấn mà nhằm: 1- giải thích ngun nhân, chế khả mắc bệnh di truyền hệ sau 2- Cho lời khuyên kết người có nguy mang gen lặn 3- Cho lời khuyên sinh sản để hạn chế việc sinh đứa trẻ tật nguyền Câu 29 Hướng dẫn giải: Đáp án D Cặp vợ chồng – bình thường, có b bệnh→A bình thường trội hoàn toàn so với a b bệnh Mà người b bệnh gái→ gen qui đ nh tính trạng nằm N thường Người 4, 8, 9, 17,21 có kiểu gen aa Người aa → bố mẹ × : Aa × Aa Người aa → 11, 12 bình thường : Aa , Aa Người 21 aa → bố mẹ 12 × 13 : Aa × Aa Người 13 Aa → bố mẹ × có người mang alen a kiểu gen → Vậy người có kiểu gen Aa : 1, 2, 11, 12, 13 Vậy có tổng cộng số người biết kiểu gen 10 người → sai, sai, 3, sai, Câu 30 Hướng dẫn giải: Đáp án A SGK CB/ Trang 94 I, II rước sử dụng virut sống thể người làm thể truyền, người ta loại bỏ gen bệnh virut ADN virut làm thể truyền không dễ b đột biến III Sai Virut làm thể truyền gắn gen lành (gen không b đột biến) xâm nhập vào tế bào người bệnh → Tế bào mang ADN tái tổ hợp bệnh nhân đưa trở lại thể bệnh nhân không tái tổ hợp với virut khác → Sinh tế bào bình thường thay tế bào bệnh IV Đúng Một số khó khăn mà kĩ thuật gặp phải chèn gen lành vào hệ gen người, vi Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol- bookgol.com Trang 4/7- Mã đề thi 022 rut gây hư hỏng gen khác (virut chèn gen lành vào v trí gen vốn có NST) Câu 31 Hướng dẫn giải: Đáp án D I Đúng Vì bố bình thường sinh đứa trẻ mắc bệnh di truyền gặp bố phải mang kiểu gen d hợp tử Khả bệnh gen lặn N thường gen liên kết với giới tính (ít có trường hợp gen bệnh nằm vùng tương đồng X Y) II Đúng Nếu bệnh gen lặn liên kết giới tính, bố bình thường có kiểu gen XAYa XaYA, mẹ bình thường có kiểu gen XAXa → xác suất ch gái d hợp gen gây bệnh XAXa 50% III Sai Nếu bệnh gen lặn liên kết N thường → Bố mẹ đứa trẻ mắc bệnh di truyền gặp (aa) có kiểu gen Aa → xác suất ch gái d hợp gen gây bệnh 2/3 Aa IV Đúng Câu 32 Hướng dẫn giải: Đáp án A Trình tự (3) Xây dựng bảng hỏi, phiêu khảo sát đề quan tâm (4) Cặp nam nữ hoàn thành bảng hỏi, bảng khảo sát để cung cấp thông tin (2) Xây dựng phả hệ từ thông tin cặp nam nữ cung cấp bệnh di truyền mà họ quan tâm (5) Tính tốn khả mắc bệnh di truyền đời sau (1) Đưa tư vấn di truyền kết hôn, sinh Câu 33 Hướng dẫn giải: Đáp án A Bố mẹ người đàn ơng có kg Aa Người đàn ơng có tỉ lệ kg là: ( AA : Aa) 3 ương tự người phụ nữ có tỉ lệ kg là: ( AA : Aa) 3 2 P: ( AA : Aa) × ( AA : Aa) 3 3 1 Xác suất b bệnh là: = 0,111 9 Câu 34 Hướng dẫn giải: Đáp án B Chồng có kiểu gen: XaY Vợ có kiểu gen: XAXa P: XaY × XAXa => XaY : XAXa : XAY : XaXa Sinh có tất kiểu hình có trường hợp: -2 nam bình thường, nam b bệnh, nữ bình thường, nữ b bệnh -1 nam bình thường, nam b bệnh, nữ bình thường, nữ b bệnh -1 nam bình thường, nam b bệnh, nữ bình thường, nữ b bệnh -1 nam bình thường, nam b bệnh, nữ bình thường, nữ b bệnh 1 1 Xác suất sinh người có tất kiểu hình là:     4.5!  0, 46875 4 4 Câu 35 Hướng dẫn giải: Đáp án C Cách 1: -Xác suất không b bệnh Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol- bookgol.com Trang 5/7- Mã đề thi 022 -Xác suất sinh đứa khác giới → Xác suất cần tìm 3 = Cách 2: - H1 đứa đầu gái → Xác suất xảy trường hợp → Xác suất đứa thứ không b bệnh trai 3 = - H2 đứa đầu trai → Xác suất xảy trường hợp → Xác suất đứa thứ không b bệnh gái → Xs cần tìm 3 = 3 + = 8 Câu 36 Hướng dẫn giải: Đáp án B Chồng vợ có tỉ lệ kiểu gen : AA: Aa 3 2 AA : Aa) × ( AA : Aa) 3 3 4 Aa : aa  AA : 9 ( Đứa đầu lòng khơng mang alen gây bệnh Câu 37 Hướng dẫn giải: Đáp án A AA: Aa) 3 Người đàn ơng có tỉ lệ kg: ( AA: Aa) 3 Để sinh người b bệnh, người bình thường cặp vợ chồng phải có kiểu gen là: Aa × Aa heo đề, xác suất cần tính là: × × × C21 = 4 Câu 38 Hướng dẫn giải: Đáp án B ét bệnh mù màu Bố mẹ vợ có kiểu gen XMXm × XMY M M M m Người vợ có kiểu gen X X : X X  ( XM: Xm) 2 4 Chồng có kiểu gen XMY 3 ác suất cặp vợ chồng sinh gái đầu lòng khơng mang alen bệnh × = ét bệnh điếc Bố mẹ vợ có kiểu gen Aa × Aa 2 Người vợ có kiểu gen AA : Aa ( A: a) 3 3 Người phụ nữ có tỉ lệ kg: ( Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol- bookgol.com Trang 6/7- Mã đề thi 022 Chồng có kiểu gen Aa ( 1 A: a) 2 ác suất cặp vợ chồng sinh không mang alen gây bệnh điếc 1 × = 3 ác suất cặp vợ chồng sinh đầu lòng gái khơng mắc hai bệnh 1 × = =12,5% 8 Câu 39 Hướng dẫn giải: Đáp án B Gọi a bệnh mù màu, b máu khó đơng Thì ta có KG II3 XAB Xab =>con gái ta III8 có TH là: 0,88XAB XAb 0,12 XaB XAb 5 KQ là: 0.88.0,25 + 0,12.(0,06.0,5) =0,124222 xấp xỉ 12,42% 9 Câu 40 Hướng dẫn giải: Đáp án A Bên vợ: + Bà ngoại b bạch tạng ↔ mẹ vợ có kiểu gen Aa + Ơng nội b bạch tạng ↔ bố vợ có kiểu gen Aa + Người vợ bình thường có tỉ lệ kg: ( AA: Aa) 3 - Bên chồng: + Bố chồng bình thường, người b bạch trạng, ơng bà nội bình thường → Ơng bà nội có kiểu gen Aa → Người bố chồng có dạng ( AA : Aa) 3 + Người mẹ chồng khơng có alen bệnh AA → Vậy người chồng có dạng ( AA : Aa) 3 * Xét bệnh máu khó đơng: - Bên vợ: Bố b máu khó đơng → người vợ có kiểu gen XBXb - Người chồng bình thường có kiểu gen XBY - Cặp vợ chồng: XBXb × XBY 2 * Xét bệnh: ( AA: Aa)XBXb × ( AA: Aa) XBY 3 3  1  17 - Tỉ lệ A  X B X   1  aa  X BX   1     36 1 - Tỉ lệ AAXBXB= × × × = 2 36 12 - Tỉ lệ gái bình thường mang alen gây bệnh = A-XBX- - AAXBXB = 36 - Cặp vợ chồng sinh đứa gái bình thường, xác suất để đứa mang alen gây bệnh 12 17 12 : = =70,59% 36 36 17 Xs có nhóm máu khác Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol- bookgol.com Trang 7/7- Mã đề thi 022 ... → Sinh tế bào bình thường thay tế bào bệnh IV Đúng Một số khó khăn mà kĩ thuật gặp phải chèn gen lành vào hệ gen người, vi Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol- bookgol.com Trang 4/7- Mã đề thi. .. Bookgol- bookgol.com Trang 6/7- Mã đề thi 022 Chồng có kiểu gen Aa ( 1 A: a) 2 ác suất cặp vợ chồng sinh không mang alen gây bệnh điếc 1 × = 3 ác suất cặp vợ chồng sinh đầu lòng gái khơng mắc hai... vợ chồng sinh đứa gái bình thường, xác suất để đứa mang alen gây bệnh 12 17 12 : = =70,59% 36 36 17 Xs có nhóm máu khác Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol- bookgol.com Trang 7/7- Mã đề thi 022
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (136) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (136)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn