Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền

4 41 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:15

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: (2tiết) NGƯỜI MẸ HIỀN I MỤC TIÊU: - Biết ngắt, nghỉ đúng; bước đầu đọc rõ lời nhân vật - Hiểu ND: Cô giáo người mẹ hiền, vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo em học sinh nên người - Lòng u thương, kính trọng cô giáo II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ đọc +Bảng phụ chép sẵn câu văn cần luyện đọc III LÊN LỚP : Tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ : - Gọi HS đọc “Thời khóa biểu” - HS1: Đọc thời khóa biểu theo (thứbuổi- tiết) - Nhận xét, ghi điểm B Bài mới: 1.Giới thiệu bài: Trực tiếp ghi đề 2.Hoạt động 1: Luyện đọc - HS2: Đọc thời khóa biểu theo (buổithứ- tiết) a Giáo viên đọc mẫu toàn -Theo dõi đọc SGK b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc câu: - HS tiếp nối đọc câu - Đọc câu: Rút từ : gánh xiếc, vùng vẫy, xấu hổ,về chỗ, hét toáng, … - Luyện đọc từ khó * Đọc đoạn trước lớp: (4 đoạn) - HS tiếp nối đọc đoạn + GVHD HS đọc nhấn giọng nghỉ đúng: - Đến lượt Nam cố lách ra/ bác bảo vệ - Luyện ngắt câu vừa tới,/ nắm chặt chân em:// “Cậu vào đây?/ Trốn học hả?// - Cô xoa đầu Nam/ gọi Minh thập thò cửa lớp vào,/ nghiêm giọng hỏi://“Từ … trốn học … không?”// + Giúp HS hiểu nghĩa từ mới: gánh xiếc, tò mò, lách, lấm lem, thập thò - Hiểu nghĩa từ Giảng thêm: thầm (nói nhỏ vào tai) ; vùng vẫy (cựa quậy mạnh, cố thoát) * Đọc đoạn nhóm * Thi đọc nhóm - Đọc đoạn nhóm (nhóm * HS đọc tồn - nhóm cử đại diện thi đọc đoạn 3.Nhận xét tiết học - Lắng nghe Tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ : - Gọi 2HS đọc “Người mẹ hiền” - Mỗi em đọc đoạn - Nhận xét – Ghi điểm B Bài : Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề - Lắng nghe Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu +1 HS đọc đoạn - Giờ chơi Minh rủ Nam đâu ? - Minh rủ Nam trốn học, phố xem xiếc - Hai bạn định phố cách ? - Hai bạn chui qua chỗ tường thủng + HS đọc thầm đoạn 2,3 - Ai Minh Nam chui qua - Bác bảo vệ chỗ tường thủng? - Khi bác bảo vệ làm gì? - Bác nắm chặt chân Nam nói: “Cậu đây? Trốn học hả?” - Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, giáo làm ? - Cơ nói với bác bảo vệ: “Bác nhẹ tay … học sinh lớp tôi”; cô đỡ em ngồi dậy, phủi đất … đưa em lớp + HS đọc đoạn - Cô xoa đầu Nam an ủi - Nam cảm thấy xấu hổ - Cô giáo làm Nam khóc ? - Minh thập thò cửa lớp, - Lúc Nam cảm thấy nào? cô giáo gọi vào em Nam - Còn Minh sao? Khi giáo gọi vào lớp em làm gì? - Người mẹ hiền ? Hoạt động 2: Luyện đọc lại - Chia nhóm, yêu cầu nhóm phân vai thi đọc toàn truyện - Gọi HS xung phong tự chọn vai lên thi đọc truyện theo vai - GV HS bình chọn cá nhân đọc hay Củng cố – Dặn dò : - Vì giáo gọi “Người mẹ hiền”? - Dặn HS luyện đọc lại Xem trước “Bàn tay dịu dàng” - Nhận xét tiết học xin lỗi cô - Là cô giáo - Hs phân vai đọc - em nhóm tự chọn vai lên thi đọc ...a Giáo viên đọc mẫu toàn -Theo dõi đọc SGK b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc câu: - HS tiếp nối đọc câu - Đọc câu: Rút từ : gánh xiếc, vùng vẫy, xấu hổ,về chỗ, hét tống, … - Luyện đọc. .. đọc đoạn 3.Nhận xét tiết học - Lắng nghe Tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ : - Gọi 2HS đọc Người mẹ hiền - Mỗi em đọc đoạn - Nhận xét – Ghi điểm B Bài : Giới thiệu bài:. .. Nam cảm thấy nào? cô giáo gọi vào em Nam - Còn Minh sao? Khi cô giáo gọi vào lớp em làm gì? - Người mẹ hiền ? Hoạt động 2: Luyện đọc lại - Chia nhóm, yêu cầu nhóm phân vai thi đọc tồn truyện - Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn