Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:14

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: NGƯỜI MẸ HIỀN I.Mục đích yêu cầu Rèn kĩ đọc thành tiếng: -HS đọc trơn toàn Đọc từ ngữ : cố lách, vùng vẫy, khóc tống, HS biết ngắt nghỉ đúng,bước đầu đọc rõ lời nhân vật - Hiểu nội dung : Cô giáo người mẹ hiền, vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo em HS nên người ( Trả lời câu hỏi SGK) - HS biết lời thầy cô II.Đồ dùng dạy học III.Các hoạt động dạy học Tiết 1: Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Bài cũ 5’ - Gọi HS đọc bài: Thời khoá biểu - em đọc trả lời câu hỏi ? Thời khố biểu dùng để làm ? - Cả lớp theo dõi , nhận xét -Nhận xét , cho điểm em Bài 30’ Hoạt động 1: Luyện đọc a Hướng dẫn đọc nối tiếp - Giới thiệu bài- Ghi đề -Đọc mẫu, hướng dẫn giọng đọc tồn nhẹ nhàng , tình cảm -Hướng dẫn HS đọc nối tiếp câu, theo dõi hướng dẫn HS phát âm tiếng chứa âm vần dấu dễ lẫn : Vùng vẫy , xấu hổ, cố lách , nghiêm giọng, - Lắng nghe -Đọc nối tiếp em câu đến hết lượt -Đọc nối tiếp đoạn câu - Hướng dẫn HS đọc nối tiếp đoạn - Nêu cách hiểu nghĩa từ phần giải -HD HS đọc nhấn giọng , ngắt nghỉ số câu b Hứơng dân đọc nối tiếp đoạn -Kết hợp giải nghĩa số từ : +Gánh xiếc: nhóm xiếc nhỏ thường biểu diễn nhiều nơi +Tò mò: Muốn biết chuyện +Thì thầm : Nói nhỏ vào tai - HD HS đọc theo nhóm - Theo dõi , giúp HS yếu Tổ chức cho HS thi đọc - Nhận xét , khen ngợi c HD đọc đồng - YC lớp đồng toàn lần - Đọc theo nhóm - Các nhóm thi đọc Thi đọc tiếp sức đoạn -1 em đọc toàn - Cả lớp đồng Tiết Hoạt động 2: -YC HS đọc thầm toàn Tìm hiểu ( Nêu câu hỏi 10-12’) - Chốt ý cho HS nhắc lại ? Giờ chơi Minh rủ Nam đâu? -Đọc thầm toàn lượt, suy nghĩ trả lời câu hỏi +Minh rủ Nam trốn học phố xem xiếc ? Các bạn định phố cách + Các bạn định phố nào? cách chui qua chỗ ?Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại tường thủng giáo làm gì? +Cơ nói với bác bảo vệ : ? Việc làm cô giáo thể điều gì? ? Cơ Giáo làm Nam khóc? ? Người mẹ hiền ? Hoạt động 3: Luyện đọc lại (12-15’) Củng cốDặn dò (4-5’) -GV đọc mẫu lần 2, hướng dẫn đọc giọng kể , giọng nhân vật -Tổ chức cho HS thi đọc toàn Bác nhẹ tay kẻo cháu đau Cháu hS lớp tôi, cô đỡ em ngồi dậy, phủi đất cát dính bẩn người em đưa em lớp + Cô dịu dàng thương u học trò + Cơ xoa đầu Nam + Người mẹ hiềngiáo -Thi đọc theo nhóm -Nhận xét , khen ngợi sau lượt HS thi HSTB+Y đọc thi đoạn ? Vì cô giáo đựơc gọi người mẹ hiền? - Cả lớp theo dõi , nhận xét , bình chọn nhóm , cá nhân đọc hay - Nhận xét học HSKG thi đọc tồn + Vì vừa yêu thương HS vừa nghiêm khắc dạy bảo HS giống người mẹ hiền -Lắng nghe ... + Người mẹ hiền giáo -Thi đọc theo nhóm -Nhận xét , khen ngợi sau lượt HS thi HSTB+Y đọc thi đoạn ? Vì giáo đựơc gọi người mẹ hiền? - Cả lớp theo dõi , nhận xét , bình chọn nhóm , cá nhân đọc. .. thủng giáo làm gì? +Cơ nói với bác bảo vệ : ? Việc làm giáo thể điều gì? ? Cơ Giáo làm Nam khóc? ? Người mẹ hiền ? Hoạt động 3: Luyện đọc lại ( 12- 15’) Củng cốDặn dò (4-5’) -GV đọc mẫu lần 2, hướng... HS đọc theo nhóm - Theo dõi , giúp HS yếu Tổ chức cho HS thi đọc - Nhận xét , khen ngợi c HD đọc đồng - YC lớp đồng toàn lần - Đọc theo nhóm - Các nhóm thi đọc Thi đọc tiếp sức đoạn -1 em đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập đọc Người mẹ hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn