Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

3 63 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 21:54

Giáo án Tiếng việt Môn: Tập làm văn Bài: MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Rèn kĩ nghe nói: - Biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình giao tiếp - Biết trả lời câu hỏi thầy giáo (cô giáo) lớp - Rèn kĩ viết, Dựa vào câu trả lời, viết đoạn văn 4, câu thầy cô giáo II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập *Mục tiêu: Biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề HOẠT ĐỘNG CỦA HS nghị phù hợp *Cách tiến hành: Bài 1: -Gọi học sinh nêu yêu cầu tập -Học sinh lặp lại tựa -Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành theo tình 1a -Giáo viên cho học sinh đóng vai em đóng a.HS1: Chào cậu / chào Nga, vai bạn đến nhà chơi – em nói lời mời bạn nhà bạn nhiều vào nhà -Tương tự: Giáo viên vho học sinh làm việc đơi, thực hành theo tình b, c Hs2: A Nam! Bạn vào b.Em thích hát mà bạn thuộc, em nhờ bạn chép lại -Học sinh thi nói theo tình hát cho -Lớp giáo viên nhận xét, bình chọn c bạn ngồi bên cạnh nói chuyện người biết mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị với bạn học Em yêu cầu bạn giữ trật tự Bài 2: (miệng) -Gọi học sinh đọc yêu cầu -Lớp đọc thầm suy nghĩ trả lời câu hỏi -Cô giáo lớp em tên gì? -Tình cảm thầy học sinh -Nhiều học sinh nối tiếp trả nào? lời -Em nhớ điều cơ? -Tình cảm em nào? -Học sinh thi trả lời -Nhận xét, khen ngợi ý kiến hay, có riêng Bình chọn người có câu trả lời hay -Học sinh viết vào Bài 3: Viết -Giáo viên nêu yêu cầu -Nhắc học sinh số yêu cầu viết lại điều em vừa kể tập -Giáo viên nhận xét góp ý rút kinh nghiệm chung cách dùng từ, đặt câu -Chấm Kết luận: - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại - Dặn dò HS học nhà Rút kinh nghiệm: -Nhiều học sinh đọc trước lớp ... nói chuyện người biết mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị với bạn học Em yêu cầu bạn giữ trật tự Bài 2: (miệng) -Gọi học sinh đọc yêu cầu -Lớp đọc thầm suy nghĩ trả lời câu hỏi -Cô giáo lớp em tên gì? -Tình... câu trả lời hay -Học sinh viết vào Bài 3: Viết -Giáo viên nêu yêu cầu -Nhắc học sinh số yêu cầu viết lại điều em vừa kể tập -Giáo viên nhận xét góp ý rút kinh nghiệm chung cách dùng từ, đặt câu. .. -Tương tự: Giáo viên vho học sinh làm việc đơi, thực hành theo tình b, c Hs2: A Nam! Bạn vào b.Em thích hát mà bạn thuộc, em nhờ bạn chép lại -Học sinh thi nói theo tình hát cho -Lớp giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8 bài: Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn