TIỂU LUẬN LỊCH sử các học THUYẾT KINH tế

18 315 6
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 17:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ -o0o - TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI SỐ 2: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA ADAM SMITH GVHD: TS.Lê Kiên Cường Lớp: D02 Sinh viên thực hiện: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng năm 2018 LỜI MỞ ĐẦU Thực tế, cho thấy để hiểu vấn đề kinh tế có hiệu học tập tốt, việc phải nắm vững lý thuyết kinh tế đòi hỏi sinh viên kinh tế nói chung sinh viên chuyên ngành kinh tế nói riêng cần phải biết vận dụng chúng cách hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế - xã hội đất nước Vì lẽ đó, bên cạnh việc học mơn chun ngành, chúng em học thêm môn tự chọn Lịch sử học thuyết kinh tế Nghiên cứu, học tập môn Lịch sử học thuyết kinh tế không giúp sinh viên kinh tế có hiểu biết tổng quát nguồn gốc đời nội dung của học thuyết kinh tế, mà trang bị sở lý luận vững cho việc nghiên ứu mơn khoa học kinh tế Và để tìm hiểu sâu mơn học này, em xin trình bày tiểu luận đề tài học thuyết kinh tế nhà kinh tế tư sản cổ điển, Adam Smith Qua tiểu luận, phần biết thêm Adam Smith lý luận kinh tế ơng Tiểu luận gồm có hai phần: - Phần A: Giới thiệu sơ lược học thuyết tư sản cổ điển, tìm hiểu Adam Smith đời tác phẩm bật ông - Phần B: Tìm hiểu sâu học thuyết kinh tế Adam Smith, quan điểm kinh tế kinh ông lý thuyết kinh tế Trong trình nghiên cứu làm việc, cố gắng việc tìm tòi, nghiên cứu đọc tài liệu sách báo lực hạn chế nên khơng thể tránh thiếu sót, mong thầy thơng cảm bỏ qua Em xin chân thành cảm ơn mong nhận góp ý từ thầy, để hồn thiện Sinh viên thực Phạm Mỹ Linh SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 MỤC LỤC A ADAM SMITH I SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỌC THUYẾT TƯ SẢN CỔ ĐIỂN .1 Hoàn cảnh xuất .1 Đặc điểm II B GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ ADAM SMITH VÀ CÁC TÁC PHẨM .1 Tác giả Adam Smith .1 Tác phẩm Adam Smith CÁCTHUYẾT KINH TẾ CỦA ADAM SMITH I QUAN ĐIỂM KINH TẾ CƠ BẢN CỦA ADAM SMITH Thế giới quan phương pháp luận Adam Smith .4 Phê phán chế độ phong kiến luận chứng cương lĩnh kinh tế giai cấp tư sản Phê phán chủ nghĩa trọng thương luận chính sách tự mậu dịch Phê phán chủ nghĩa trọng nông Lý luận thuế khóa II CÁCLUẬN KINH TẾ HÀNG HÓA CỦA ADAM SMITH Lý luận phân công lao động lợi tuyệt đối Lý luận giá trị hàng hóa Lý luận ba giai cấp ba loại thu nhập Lý luận tiền tệluận phân phối Lý luận tư 11 Lý luận tái sản xuất 11 Lý thuyết “ Bàn tay vơ hình” 12 KẾT LUẬN 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 SVTH: Phạm Mỹ Linh A I MSSV: 030633170228 ADAM SMITH SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỌC THUYẾT TƯ SẢN CỔ ĐIỂN Hoàn cảnh xuất Thế kỷ XVIII, Châu Âu bước vào cách mạng cơng nghiệp, thời kỳ tích lũy ngun thủy tư chấm dứt, thay vào tích lũy tư Chính sở quan trọng tạo điều kiện cho sản xuất tư chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, nhiều thành tựu khoa học xuất Sự phát triển sản xuất xã hội làm thay đổi cách nhanh chóng kinh tế chủ nghĩa tư bước khẳng định Sự biến đổi kinh tế tảng, động lực thúc đẩy phát triển thay đổi lý luận Triết học Kinh tế trị học Học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương tỏ khơng thích hợp với điều kiện kinh tế xã hội mới, trào lưu kinh tế học xuất hiện: Kinh tế trị học tư sản cổ điển đời Học thuyết kinh tế tư sản cổ điển đời phát triển từ cuối kỷ XVIII đến đầu kỷ XIX nước Tây Âu Nó hệ tư tưởng kinh tế tư sản thời kỳ đầu chủ nghĩa tư tự cạnh tranh Đặc điểm Khi nhận xét học thuyết kinh tế tư sản cổ điển, Karl Marx viết: ”Danh từ Kinh tế trị cổ điển, theo tơi hiểu, tồn khoa kinh tế trị, kể từ William Petty trở nghiên cứu nhũng mối liên hệ nội quan hệ sản xuất xã hội tư sản” Với quan điểm đó, đặc trưng kinh tế trị học tư sản cổ điển thể điểm sau đây: - Là tư tưởng kinh tế giai cấp tư sản giai đoạn chống chế độ phong kiến thiết lập phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Là trường phái kinh tế khoa học lịch sử học thuyết kinh tế - Chuyển đổi đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sâu nghiên cứu mối liên hệ nội tại, vấn dề kinh tế sản xuất tư chủ nghĩa đặt - Lần sử dụng phương pháp nghiên cứu: trừu tượng hóa khoa học số phương pháp cụ thể để phân tích kinh tế như: diễn dịch, qui nạp, phân tích, tổng hợp, mơ tả kiện, sử dụng phương pháp thống kê, mơ hình hóa, để minh họa - Xây dựng hệ thống phạm trù, quy luật kinh tế, phản ánh chất sản xuất tư chủ nghĩa như: giá trị, giá cả, tiền tệ, quy luật lưu thông tiền tệ, tiền lương, lợi nhuận, địa tô, tái sản xuất,… - Quan điểm họ qui luật kinh tế tự nhiên vĩnh cửu, quy định trật tự xã hội lý tưởng Họ ủng hộ tư tưởng tự kinh tế, tự sản xuất, tự SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 kinh doanh,tự thị trường, tự cạnh tranh, nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt động kinh tế II GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ ADAM SMITH VÀ CÁC TÁC PHẨM Tác giả Adam Smith Adam Smith nhân vật trầm lặng, sống đời ẩn dật, người viết thư từ lệnh đốt bỏ số thảo gần qua đời Vì người đời sau hiểu rõ tư tưởng Adam Smith đời ông Không có tài liệu ghi rõ ngày sinh Adam Smith, biết theo nhà thờ Scotland, ông rửa tội vào ngày tháng năm 1723 theo lịch cũ, tức ngày 16 tháng theo lịch (ngày coi sinh nhật ông), Kirkcaldy, làng đánh cá nhỏ thịnh vượng với dân số gần 1.500 người gần thành phố Edinburgh, xứ Scotland Adam Smith trai Adam Smith lần lập gia đình thứ hai với bà Magaret Douglas, gái chủ đất giàu có Ơng Adam Smith cha người kiểm soát thuế vụ, qua đời sau Adam sinh tháng Người ta tuổi trẻ Adam ngồi câu chuyện kể lại năm lên tuổi, Adam bị bắt cóc nhóm người Di Gan sống lang thang sau báo động tìm kiếm, cậu bé Adam nhóm người bỏ lại Năm 1737 vào tuổi 14, Adam Smith theo học hai trường đại học Oxford Cambridge; thời gian từ năm 1751 đến 1764, ông giáo trường Đại học Glasgow, vào thời gian trung tâm danh tiếng thời kỳ Khai sáng Giảng dạy đại học có giáo Francis Hutcheson danh ngành triết học luân lý, người dạy sinh viên tiếng Anh tiếng Latin Các quan điểm kinh tế triết học Hutcheson ảnh hưởng mạnh tới Adam Smith sau Trong thư viết 15 năm sau, Adam Smith nói "khơng quên tiến sĩ Hutcheson" Tốt nghiệp năm 1740, Adam Smith nhận học bổng, theo học trường Balliol thuộc Đại học Oxford Trong thời gian sáu năm trường đại học này, sinh viên học tập cách tự học để quán triệt tư tưởng triết học cổ điển đương thời Họ phải đọc tác phẩm tác giả Hy Lạp La Mã, với cơng trình giáo đại học thời Khi trở lại Glasgow, Adam Smith tìm việc làm Nhờ quan hệ gia đình bên mẹ, nhờ trợ giúp nhà luật học triết học Lord Henry Kames, Adam Smith nhận làm giảng Đại học Edinburgh với nhiệm vụ phụ trách buổi thuyết trình cơng (public lecture), hình thức giáo dục với tinh thần "cải tiến" nhà trí thức thời ưa chuộng Các thuyết trình cơng gồm nhiều đề tài từ môn tu từ học tới ngành kinh tế trị Trong điếu văn viết Adam Smith nhiều năm sau, Tạp chí Gentleman's Magazine bình luận "cách phát âm thể văn ông Adam Smith hẳn thứ dùng xứ Scotland" Trình độ hiểu biết Adam Smith khiến cho ông mời làm giáo luận (professor of logic) Đại học Glasgow vào năm 1751 tuổi 27, năm sau, trở thành giáo môn triết học luân lý, môn học bao gồm ngành thần học tự nhiên, đạo đức học, luật học kinh tế trị học SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 Thời gian đảm nhận chức vụ giáo Đại học Glasgow "thời kỳ sung sướng danh dự đời tôi", theo lời Adam Smith mô tả sau Mỗi ngày tuần lễ, ông Adam thuyết giảng từ 7:30 tới 8:30 sáng trước lớp học tối đa 90 sinh viên tuổi từ 14 tới 16, đợt giảng từ 11 tới 12 trưa thực lần tuần lễ Vào buổi chiều, ông lo công việc trường đại học khiến cho vào năm 1758, Adam Smith bầu làm trưởng khoa Các bạn người quen Adam Smith thời gian gồm số nhà quý tộc, nhiều người nắm giữ chức vụ cao cấp quyền Các nhà trí thức khoa học gồm có Joseph Black, người tiền phong ngành hóa học, James Watt nhà phát minh máy nước, Robert Foulis nhà sáng lập Viện hàn lâm Kiểu mẫu Anh quốc (The British Academy of Design), David Hume nhà triết học danh tiếng Adam Smith quen thân với Andrew Cochran, nhà bn, ngun viện phó Đại học Glasgow, người sáng lập Câu lạc Kinh tế trị (Political Economy Club) Nhờ đó, Adam Smith thu thập nhiều hiểu biết giới thương mại để sau viết tác phẩm Bàn tài sản quốc gia Vào năm 1767, ông bầu vào Hàn lâm viện Hoàng gia (The Royal Society) nhờ vậy, làm quen với nhân tài Edmund Burke, Samuel Johnson, Edward Gibbson có lẽ với Benjamin Franklin Tới cuối năm 1767, Adam Smith trở lại Kirkcaldy vòng năm đây, ơng sửa chữa tác phẩm "Bàn tài sản quốc gia" sau ba năm sống nơi thành phố London, tác phẩm kể hoàn thành xuất vào năm 1776 Adam Smith ngày 17 tháng năm 1790 Edinburgh, Scotland; đời không kết hôn khơng có Tác phẩm Adam Smith Năm 1759, Adam Smith công bố tác phẩm “ Lý luận tình cảm đạo đức”, làm cho ông tiếng Sự tiếng Adam Smith khiến cho nhà trị hàng đầu, Charles Townhend mời đến làm gia cho trai riêng ông công tước Bucc Leuch Năm 1763, ông du lịch sang nước châu Âu, chủ yếu Pháp, quan hệ giao tiếp với cá nhà kinh tế trường phái trọng nông Năm 1776, ông nước tập trung nghiên cứu xuất tác phẩm” The Wealth of Nations” ( Sự giàu có quốc gia) xuất năm 1776 Với tác phẩm này, ông trở thành tiếng nhà lý luận kinh tế vĩ đại lúc ảnh hưởng đến Nội dung chủ yếu tác phẩm bao gồm quyển: - Quyển 1: Trình bày lý luận giá trị, phân phối ( tiền lương, lợi nhuận, lợi tức, địa tơ) - Quyển 2: Trình bày tích lũy tư - tái sản xuất - Quyển 3: Lịch sử thời Trung cổ - phê phán chế độ phong kiến - Quyển 4: Phê phán lý luận phổ biến kinh tế trị - chủ ngĩa trọng thương, chủ nghĩa trọng nông SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 - Quyển 5: Thu chi nhà nước, sách thuế khóa, cho vay - Với tác phẩm làm cho ơng tiếng giới, 14 năm cuối đời ông làm quan chức nhỏ ngành thuế địa phương Năm 1787, ông bầu làm Hiệu trưởng trường Đại học Glasgow năm 1790 Edinburgh - Adam Smith đánh giá đại biểu xuất sắc trường phái kinh tế học trị tư sản cổ điển Thời kỳ nước Anh nước có cơng nghiệp phất triển mạnh sô với nước khác Giai cấp tư sản chiếm địa vị thống trị công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp Cùng với phát triển ngành giai cấp giai cấp cơng nhân khơng ngừng lớn mạnh Tuy nhiên mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp công nhân chưa mâu thuẫn chủ yếu xã hội lúc mà mâu thuẫn lúc mâu thuẫn giai cấp tư sản với tầng lớp q tộc, bảo hồng muốn trì trật tự phong kiến Trước thực tế, giai cấp tư sản phải có lý luận sắc bén để chứng minh tính ưu việt chủ nghĩa tư so với chế độ phong kiến Adam Smith người đưa lý thuyết bảo vệ chủ nghĩa tư bản, ơng chứng minh chứng minh tính ưu việt phương thức sản xuất tư chủ nghĩa so với phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu lỗi thời B CÁCTHUYẾT KINH TẾ CỦA ADAM SMITH I QUAN ĐIỂM KINH TẾ CƠ BẢN CỦA ADAM SMITH Thế giới quan phương pháp luận Adam Smith Thế giới quan triết học ông vật Ông thừa nhận quy luật khách quan tìm tòi phát quy luật Song chủ nghĩa vật ơng mang tính chất tự phát, máy móc, siêu hình Phương pháp luận Adam Smith: Adam Smith thực bước quan trọng việc phát triển phương pháp nghiên cứu khoa học lĩnh vực kinh tế trị học Công lao ông chỗ tiếp tục phương pháp trừu tượng hóa, sâu phân tích chât để tìm quy luật chi phối vận động tượng trình kinh tế Điểm xuất phát phân tích kinh tế ông nhân tố “con người kinh tế” Theo thuyết “con người kinh tế’’ động chủ yếu hoạt động kinh tế người lợi ích, vụ lợi Nhưng người theo đuổi lợi ích riêng cuả phục vụ lẫn nhau, trao đổi lao động sản phẩm lao động cho Sự phân công lao động buộc người có mối liên hệ với Người ta giúp đỡ lẫn tạo điều kiện cho phát triển xã hội Mặc dù, số người số ích kỷ, nung nấu lợi ích Xu hướng tự nhiên người cố gắng cải thiện tình trạng vật chất động lực mạnh mẽ Nếu hoạt động tự mà khơng SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 bị cản trở động lực tự tạo khả đưa xã hội đến phồn vinh Động lực chí có khả “ khắc phục hàng trăm điều trở ngại luật lệ người đặt gây khó khăn cho hoạt dộng nó.” Từ lý thuyết “con người kinh tế”, ông xây dựng tính tự do, tự nhiên người, tự bán tự mua, tự thuê người làm làm thuê, tự sản xuất tiêu dùng Mỗi người riêng biệt sử dụng tư sản cho sản phẩm có giá trị tối đa Ngay không nghĩ đến lợi ích xã hội khơng nhận thức góp phần lợi ích xã hội đến mức Anh ta thấy lợi ích riêng, “ trường hợp nhiều trường hợp khác, bàn tay vơ hình vươn tới mục tiêu khơng hồn tồn nằm ý định anh ta…Khi theo đuổi lợi ích riêng mình, thường lại phục vụ lợi ích xã hội thực cố tình làm việc tự giác” Nói “bàn tay vơ hình” nói hoạt động tự giác quy luật kinh tế khách quan Các quy luật kinh tế tác động khơng phụ thuộc vào ý chí người thường trái với ý muốn họ Đưa khái niệm cac quy luật kinh tế vào khoa học hình thức “ bàn tay vơ hình” “con người kinh tế” Adam Smith thực bước tiến quan trọng Ông gọi điều kiện hành động lợi ích, vụ lợi quy luật tự phát phát triển kinh tế tiến hành có hiệu trật tự tự nhiên Để cho “trật tự tự nhiên” – quy luật kinh tế khách quan hoạt động phải có điều kiện cần thiết: tồn phát triển sản xuât trao đổi hàng hóa, kinh tế phải phát triển sở tự kinh tế, tự mậu dịch Quan hệ người với ngời quan hệ phụ thuộc kinh tế Từ đó, theo ơng nhà nước khơng nên can thiệp vào kinh tế Nhà nước có chức tạo điều kiện cần thiết doanh nghiệp làm ăn cách trôi chảy, cạnh tranh tự do, bình đẳng hành lang pháp luật nhà nước Phê phán chế độ phong kiến luận chứng cương lĩnh kinh tế giai cấp tư sản Adam Smith đứng lập trường giai cấp tư sản công trường thủ công để phê phán chế độ phong kiến - Ông phê phán tính chất ăn bám bọn quý tộc phong kiến, theo ơng "các đại biểu kính trọng xã hội như: nhà vua, quan lại, sĩ quan, thầy tu giống người tớ, không sản xuất giá trị - Ông phê phán chế độ thuế khoá độc đoán thuế đánh theo đầu người, chế độ thuế thân có tính chất lãnh địa, chế độ thuế hà khắc ngăn cản việc tích luỹ nơng dân - Ơng lên án chế độ thừa kế tài sản nhằm bảo vệ đặc quyền quý tộc, coi "thể chế dã man" ngăn cản việc phát triển sản xuất nông nghiệp - Ơng bác bỏ việc hạn chế bn bán lúa mỳ gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 - Ơng vạch rõ tính chất vơ lý mặt kinh tế chế độ lao dịch chứng minh tính chất ưu việt chế độ lao động tự làm thuê - Ông kết luận: chế độ phong kiến chế độ "khơng bình thường": sản phẩm độc đoán, ngẫu nhiên dốt nát người, chế độ trái với trật tự ngẫu nhiên mâu thuẫn với yêu cầu khoa học kinh tế trị Theo ơng kinh tế bình thường kinh tế phát triển sở tự cạnh tranh, tự mậu dịch - Ông lên án gây gắt chế độ phong kiến khơng đòi thủ tiêu chế độ đại địa chủ Anh chế độ phong kiến châu Âu Phê phán chủ nghĩa trọng thương luận chính sách tự mậu dịch - Adam Smith người đứng lập trường tư công nghiệp để phê phán chủ nghĩa trọng thương Ông xác định đánh tan chủ nghĩa trọng thương niệm quan trọng bậc để đánh tan ảo tưởng làm giàu thương nghiệp - Ông phê phán chủ nghĩa trọng thương đề cao mức vai trò tiền tệ Theo ơng, giàu có khơng phải chỗ có tiền mà chỗ người ta mua với tiền Tiền cơng cụ trao đổi, phương tiện lý thuật để lưu thơng dễ dàng Ơng cho lưu thơng hàng hoá thu hút số tiền định khơng dung nạp q số - Ông phê phán chủ nghĩa trọng thương đề cao mức vai trò ngoại thương cách làm giàu cách trao đổi khơng ngang giá Ơng cho việc nâng cao tỷ suất lợi nhuận thương nghiệp độc quyền thương nghiệp làm chậm việc cải tiến sản xuất Muốn làm giàu phải phát triển sản xuất - Ông phê phán chủ nghĩa trọng thương dựa vào nhà nước để cưỡng kinh tế, ông cho chức nhà nước đấu tranh chống bọn tội phạm, kẻ thù nhà nước thực chức kinh tế chức vượt sức chủ xí nghiệp riêng lẻ xây dựng đường sá, sơng ngòi cơng trình lớn khác Theo ơng, phát triển kinh tế bình thường khơng cần có can thiệp nhà nước Phê phán chủ nghĩa trọng nông - Mục tiêu phê phán ông đánh tan ảo tưởng phái trọng nơng tính chất đặc biệt nông nghiệp, phá vỡ luận điểm kỳ lạ họ tính chất khơng sản xuất cơng nghiệp - Ơng phê phán quan điểm trọng nông coi giai cấp thợ thủ công, chủ công trường giai cấp khơng sản xuất - Ơng đưa nhiều luận điểm để chứng minh ngành công nghiệp ngành sản xuất vật chất luận điểm suất lao động, tích luỹ tư Lý luận thuế khóa SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 Adam Smith người luận chứng cương lĩnh thuế khoá giai cấp tư sản, chuyển gánh nặng thuế khoá cho địa chủ tầng lớp lao động, ông xác định thu nhập nhà nước từ hai nguồn: từ quỹ đặc biệt nhà nước, tư đem lại lợi nhuận, ruộng đất đem lại địa tô, hai lấy từ thu nhập tư nhân bắt nguồn từ địa tô lợi nhuận, tiền cơng - Ơng đưa bốn ngun tắc để thu thuế: + Các thần dân phải có nghĩa vụ ni phủ, "tuỳ theo khả sức lực mình" + Phần thuế người đóng phải quy định cách xác + Chỉ thu vào thời gian thuận tiện, với phương thức thích hợp + Nhà nước chi phí vào cơng việc thu thuế - Ơng đưa hai loại thuế phải thu: thuế trực thu thuế gián thu: + Thuế trực thu thuế đánh trực tiếp vào thu nhập: địa tô, lợi nhuận, tiền công, tài sản kế thừa + Thuế gián thu, ông cho không nên đánh thuế vào vật phẩm tiêu dùng thiết yếu, nên đánh thuế vào hàng xa xỉ để điều tiết thu nhập người "sống trung bình cao trung bình" II CÁCLUẬN KINH TẾ HÀNG HÓA CỦA ADAM SMITH Lý luận phân công lao động lợi tuyệt đối Lý luận phân công lao động Adam Smith chiếm vị trí hàng đầu lý luận kinh tế.Ông bắt đầu nghiên cứu kinh tế hàng hóa từ việc phân tích vai trò phân cơng lao động Ơng cho phân cơng lao động nâng cao suất lao động Ông đưa ví dụ: người sản xuất kim băng, tất quy trình thao tác người hồn thành ngày chưa làm 20 Nhưng có phân cơng lao động xưởng nhỏ có 10 cơng nhân, ngày sản xuất 48.000 chiếc, bình quân người 4800 Sở dĩ đạt kết lý sau đây: - Do có phân cơng lao động dẫn đến chun mơn hóa, trình độ, kỹ xảo, khéo léo, tài tháo vát công nhân phát huy ngày tiến bộ, từ nâng cao suất lao động - Do chun mơn hóa nên tiết kiệm thời gian, di chuyển từ công việc sang công việc khác, người phải tự hoàn thành sản phẩm - Tạo điều kiện để áp dụng máy móc, lao động trở nên giản dơn hơn, giảm bớt sức lao động - Tăng hiệu suất lao động, tăng suất lao động làm tăng lượng cải cho xã hội, “ mức độ giàu có xã hội tỉ lệ thuận với trình độ phân cơng lao động xã hội.” SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 Sau nghiên cứu phân công lao động, ông nghiên cứu tiếp trao đổi cho trao đổi nguồn gốc phân cơng lao động Ơng nêu ví dụ: có người giỏi săn bắn, có người giỏi làm cung tên, cuối cùng, - người làm cung tên“nhận thấy rằng, cách trao đổi cung tên, thu nhập cao việc săn bắn.” Và niềm tin vào khả trao đổi sản phẩm lao động dư thừa lấy phần sản phẩm lao động người khác mà cần đến thúc đẩy người dâng hiến đời cho công việc chuyên môn định phát triển đến mức hoàn hảo khả khiếu bẩm sinh tỏng lĩnh vực chun mơn Từ đó, đem lại lợi ích cho cá nhân cho xã hội Để tăng thêm cải quốc gia theo ơng có hai cách: Một là, tăng suất lao động,nhờ phân công lao động chuyên mơn hóa Hai là, tăng số lượng lao động trực tiếp sản xuất Tăng suất lao động tùy thuộc vào phát triển phân công lao động Theo ông: Sự tiến vĩ đại trình phát triển sức sản xuất lao động tỷ lệ đáng kể nghệ thuật, kỹ trí thông minh, rõ ràng xuất nhờ kết việc phân công lao động A.Smith Nhận thức rõ sở phân công lao động kinh tế thị trường, phân công lao động phát triển nước, cho phép nước phát huy lợi tuyệt đối Ông cho rằng: Cái coi thận trọng hành vi gia đình nói riêng khơng bị coi điên rồ hành vi đế chế lớn Nếu nước ngồi cung cấp cho thứ hàng hóa rẻ làm lấy, tốt mua nước đó, với phần sản phẩm cơng nghiệp nước ta, sản xuất cơng nghiệp đem dùng để sản xuất loại sản phẩm mà có lợi Như vậy, phân cơng lao động nước phát huy lợi tuyệt đối nước A.Smith cho trao đổi để phân công, đồng thời trao đổi phụ thuộc vào quy mô thị trường, phân công lao động phụ thuộc vào quy mô thị trường Hạn chế lý luận phân công lao động A.Smith ông chưa phân biệt phân công nội doanh nghiệp phân công lao động xã hội Lý luận giá trị hàng hóa Ơng khẳng định: lao động đo lường thực giá trị trao đổi hàng hóa, tiêu chuẩn tuyệt đối, nhất, xác đề đo lường giá trị Ơng phân tích lý luận giá trị từ hai định nghĩa: Thứ nhất, giá trị lao động hao phí để sản xuất hàng hóa định, lao động thước đo giá tị thực tế giá trị Với định nghĩa này, ông khắc phục hạn chế W.Petty phân tích vấn đề này, coi lao động khơng phải tự nhiên, nguồn gốc sinh giá trị SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 Thứ hai, giá trị lao động định, mà lao động mua bán đổi lấy hàng hóa Theo ông: Nếu giá loại hàng hóa phù hợp với điều kiện cần thiết cho việc tốn địa tơ, trả lương cho cơng nhân lợi nhuận tư chi phí cho khai thác, chế biến đưa thị trường Về hình thức biểu giá trị, theo ơng, nèn kinh tế hàng hóa nhỏ giá trị biểu giá trị trao đổi, trao đỏi với hàng hóa khác, sản xuất hàng hóa phát triển, biểu tiền tệ Ơng lượng giá trị hàng hóa tỉ lệ thuận với lượng thời gian hao phí lao động để sản xuất hàng hóa hao phí lao động trung bình định Ơng nghiên cứu lao động phức tạp lao động giản đơn, khác nhau, mối quan hệ chúng cho thời gian lao động nhau, lao động phức tạp tạo lượng giá trị nhiều so với lao động giản đơn Ông cho sản xuất trước chủ nghĩa tư giá trị lao động tạo tiêu dùng hết, sản xuất tư chủ nghĩa giá trị phân chia thành phận: tiền lương, lợi nhuận, địa tô; nguồn gốc tạo nên giá trị Với quan điểm này, A.Smith không thấy lao động khứ kết tinh hàng hóa K.Marx gọi “ tín điều A.Smith” A.Smith phân biệt giá trị sử dụng giá trị trao đổi cho giá trị sử dụng hay lợi ích sản phẩm khơng liên quan khơng định giá trị trao đổi, chẳng hạn không khí, nước tự nhiên có giá trị sử dụng lớn chúng lại khơng có giá trị trao đổi A.Smith phân biệt giá tự nhiên với giá thị trường khẳng định, hàng hóa bán theo giá tự nhiên, giá ngang với mức cần thiết để trả cho tiền lương, lợi nhuận địa tô Trên thị trường, giá hàng hóa ln thay đổi tác động quy luật cung cầu, thay đổi xoay quanh giá tự nhiên ln có khuynh hướng quay trở lại giá tự nhiên Tuy nhiên, thuyết giá trị A.Smith có hạn chế: - Chưa qn định nghĩa giá trị - Nhầm lẫn trình hình thành giá trị phân phối giá trị, giá trị hành hóa với giá trị sáng tạo - Bỏ qua yếu tố cần thiết câu thành giá trị hàng hàng hóa giá trị tư liệu sản xuất Ông viết: “ Tiền lương, lợi nhuận, địa tô ba nguồn gốc thu nhập giá trị trao đổi nào” Chia giá trị hàng hóa thành ba phần sai lầm Tóm lại, lý luận kinh tế A.Smith có đóng góp quan trọng cho khoa học kinh tế, đặc biệt kinh tế thị trường Ông người phát triển thêm lý luận giá trị - lao động dùng lý luận làm sở để nghiên cứu tiền lương, lợi nhuận, địa tô, nhiên ông lại không quán giá trị lao động Do hạn chế phương pháp luận nhận thức, nên lý luận giá trị ông vừa có yếu tố khoa học, vừa có yếu tố tầm thường chí có trường hợp rơi vào bế tắc SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 Lý luận ba giai cấp ba loại thu nhập Trong tác phẩm “ Sự giàu có quốc gia” xuất năm 1776, ông phân chia xã hội tư thành ba giai cấp bản: giai cấp công nhân, giai cấp tư sản giai cấp chiếm hữu ruộng đất, đồng thời ông chia ba loại thu nhập tương ứng với ba giai cấp tiền lương, lợi nhuận địa tơ Sự phân tích ông ba giai cấp ba loại thu nhập tiền lương Ông cho xã hội tư có tiền lương thu nhập lao động, “ sản phẩm lao động tạo thành thù lao tự nhiên lao động tiền lương tự nhiên” Quan điểm thống với lý luận giá trị - lao động, song ông coi nhẹ tính chất xã hội tính chất lịch sử tiền lương Do vậy, phân tích tiền lương ông coi trọng mặt số lượng dẫn đến quan niệm sai lầm phân tích mặt tính chất Lý luận phân chia ba giai cấp ba loại thu nhập có vị trí quan trọng lý luận kinh tế ông lịch sử học thuyết kinh tế Nó làm sáng tỏ cấu giai cấp xã hội tư bản, mô tả quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, đóng góp vào phát triên khoa học kinh tế Tuy nhiên, lý thuyết bên cạnh nội dung khoa học, yếu tố hạn chế chí sai lầm Lý luận tiền tệ Theo ông tiền tệ phát sinh khó khăn kỹ thuật việc trao đổi trực tiếp hàng hóa Do đó, tiền phương tiện kỹ thuật đảm bảo cho trao đổi thuận tiện dễ dàng, “ tiền bánh xe vĩ đại lưu thơng”, tiền tệ thúc đẩy lưu thơng hàng hóa nhanh chóng thuận lợi Theo ơng, tiền giấy có nhiều ưu điểm lại rẻ so với tiền vàng, lợi ích Ơng người tích cực chống lại việc giảm giá trị tiền đúc, điều gây lạm phát Về quy luật lưu thơng tiền tệ, ơng phân tích mối quan hệ nhân tố giải thích sau: “ Không phải số lượng tiền tệ định giá cả, mà giá định số lượng tiền tệ” Như vậy, ơng cho khối lượng hàng hóa với tổng giá định số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông Lý luận phân phối Theo Adam Smith có ba nhân tố: tiền lương, lợi nhuận, địa tô tương ứng với thu nhập ba gia cấp: lao động, tư chủ ruộng đất Tuy nhiên, thực tế có trường hợp ba loại người là một, ví dụ trường hợp người nơng dân vừa sở hữu chủ ruộng đất, vừa người canh tác người lao động - Lý luận tiền lương Ông cho tiên lương “ giá lao động” Giá thị trường lao động giống giá thị trường hàng hóa khác, bị chi phối cạnh tranh, cung cầu, người mua, người bán định 10 SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 Về cấu tiên lương, theo ông phải bao gồm giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống người công nhân anh ta, người tiếp tục thay thị trường lao động Ơng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tiền cơng cho phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, truyền thống văn hóa, tập quán dân tộc, đặc điểm lao động, điều kiện làm việc, tính chất cơng việc, trình độ chuyên môn nghề nghiệp,… Mặc dù ông cho tiền lương thu nhập có tính chất lao động, phải gắn liền với lao động Tuy nhiên, ơng lại nêu cách giải thích gắn với hai giai đoạn khác nhau: xã hội nguyên thủy, tiền lương toàn sản phẩm người lao động làm Còn chủ nghĩa tư đời, tích lũy tư tư hữu ruộng đất xuất tiền lương chiếm phần sản phẩm lao động Bởi lúc người lao động phải chia sản phẩm lao động với nhà tư địa chủ thành tiền lương, lợi nhuận địa tô A.Smith tuyên bố rằng, tiền lương cao điều tốt đẹp Ơng khơng tin lương cao làm cho người công nhân lười biếng quan niệm số tác giả đương thời, trái lại, ông coi tiền lương cao kích thích người lao động Ông viết: “ Hy vọng em dịu muốn cải thiện thân phận mình, đến lúc tuổi già nghỉ ngơi có phần dư dật thúc đẩy người thợ tận lực cố gắng, người ta thấy người công nhân trả công cao hoạt động hơn, lanh lẹ hơn nơi tiền công thấp Mặc dù tiền lương cao ảnh hưởng tới giá thành làm cho giá bán hàng hóa tăng, theo ơng: “ Sự tăng tiền cơng tình trạng tư phong phú có liên quan đến gia tăng suất lao động, gia tăng làm hạ giá sản phẩm Vì vậy, hai khuynh hướng trái ngược tương hủy giá hàng hóa khơng tăng” A.Smith không phũ nhận mâu thuẫn xã hội “ công nhân muốn lĩnh nhiều tiền cơng tốt, người chủ muốn trả hay” - Lý luận lợi nhuận A.Smith chia thời gian lao động người công nhân làm hai phận: + Thời gian lao động tạo tiền lương trả cho người công nhân (thời gian lao động cần thiết) + Thời gian lao động tạo lợi nhuận chủ thuê mướn ( thời gian lao động thặng dư) Ông viết: “ Với xuất tư thân giá trị mà công nhân thêm vào giá trị tư liệu phân giải thành hai phận: phận chi vào tiền cơng, phận để trả cho lợi nhuận nhà kinh doanh tính tồn tư bản” Như vậy, phân tích lợi nhuận qaun điểm ơng mang tính hai mặt Một mặt, coi lợi nhuận phận sản phẩm công nhân tạo ra, với quan điểm ơng coi lợi nhuận có nguồn gốc từ lao động Mặt khác, ông lại cho nguồn gốc lợi nhuận toàn tư đẻ ra, lợi nhuận phục vụ vào tài quản lý nhà tư bản, trình độ kỹ thuật cơng nghệ, lợi nhuận tăng hay giảm của cải, với quan điểm A.Smith xa rời lý luận giá trị lao động Ông coi lợi nhuận phạm trù lịch sử xuất với tư Ông nhìn 11 SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 thấy xu hướng giảm sút tỷ suất lợi nhuận tăng thêm tư đầu tư cạnh tranh nhà tư cơng, thương nghiệp Tóm lại: lý luận lợi nhuận A.Smith mang tính hai mặt, chứa đựng mâu thuẫn ông cho lợi nhuận “Thù lao tự nhiên” tư ứng trước mà tư chi trả cho sản xuất, nguồn gốc tạo hàng, lợi nhuận nguồn thu nhập cần thiết để nhà tư trì sống phải có tỷ lệ thích đáng với nhà tư bản, đồng thời chứng minh tồn lợi nhuận hợp lý, lợi nhuận sản phẩm tư tạo ra, khơng lao động tạo ra, mà có cơng lao quản lý, mạo hiểm nhà tư - Lý luận địa tô A.Smith nhà kinh tế học nghiên cứu cách hệ thống lý luận địa tô cho địa tô phạm trù kinh tế xuất nảy sinh quyền tư hứu ruộng đất, thu nhập giai cấp địa chủ Lý luận địa tô A.Smith mang tính hai mặt Một mặt ơng cho địa tô kết lao động giai cấp công nhân tạo ra, lọt vào tay địa chủ độc quyền tư hữu ruộng đất, giá chi trả cho việc sử dụng ruộng đất Mặt khác , ông lại cho địa tô sản phẩm tự nhiên, phận chi phí sản xuất, sản sinh địa tơ kết tự nhiên tham gia vào sản xuất nơng nghiệp, thù lao người sở hữu ruộng đất thu Ơng giải thích có địa tơ suất lao động nơng nghiệp cao suất lao động công nghiệp, nơng nghiệp có giúp đỡ tự nhiên Trong công nghiệp, thu nhập chia thành tiền lương lợi nhuận địa tô Hơn giá nông sản phẩm bán không theo giá trị mà giá độc quyền cầu lớn cung Ông phân biệt địa tô tiền tô, ông xem tiền tơ bao hàm địa tơ lợi tức tư chi phí việc cải tạo đất đai Tuy nhiên, lý luận địa tơ ơng có hạn chế như: Ông coi địa tô phạm trù vĩnh viễn, không thừa nhận địa tô tuyệt đối Lý luận tư Khác với học thuyết trọng nông coi cải tu bản, A.Smith cho “ tư cải mang lại lợi nhuận”, tư điều kiện vật chất cần thiết cho sản xuất xã hội tồn vĩnh viễn Theo ông, tư lưu động tư mang lại thu nhập cao cho người chủ kết việc thực hiện, tiêu thụ hàng hóa Nó bao gồm yếu tố: tiền lưu thông, nguồn dự trữ tay nhà tư bản, nguyên liệu bán thành phẩm nguồn hàng hóa dự trữ kho cửa hàng Như vậy, cấu thành tư lưu động, ơng khơng tính tiền lương khoản nằm sản xuất Về tư cố định, theo ơng, là: Tư mang lại thu nhập nằm tay người có tư bản, nghĩa phận tư mang lại lợi nhuận cho người chủ mà khơng chuyển từ tay kẻ sở hữu qua tay kể sở hữu khác, không 12 SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 lưu thơng Nó bao gồm cơng cụ sản xuất như: Máy móc, thiết bị, nhà xưởng, lao động Đóng góp lý luận tư A.Smith quan điểm tiết kiệm Ông cho rằng, muốn có tư phải tiết kiệm, nhiên ơng đề cao tiết kiệm cá nhà tư bản, tiết kiệm để mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm Lý luận tái sản xuất Ông xây dựng lý luận tái sản xuất dựa sở lý luận giá trị Tuy nhiên, ông lại sử dụng định nghĩa thứ hai giá trị, cho giá trị hàng hóa tiền lương, lợi nhuận, địa tơ; nghĩa ơng tính đến tái sản xuất phận lao động sống, chưa tính tới phận lao động khứ (tư liệu sản xuất) tổng sản phẩm xã hội Theo K.Marx, ông lẫn lộn tổng giá trị hàng hóa (c+v+m) với giá trị sáng tạo ra(v+m) Khi phân tích q trình tái sản xuất tư xã hội, ông thấy phận giá trị tư liệu sản xuất sản phẩm xã hội phải bù đắp tiếp tục q trình tái sản xuất Do đó,ơng đưa khái niệm tổng thu nhập thu nhập túy cho rằng: Tổng thu nhập toàn thể dân cư nước, bao gồm toàn sản phẩm năm lao động đất đai nước Tổng thu nhập trừ chi phí trì vốn cố định vốn lưu động, phần lại cung cấp cho nhân dân tự sử dụng gọi thu nhập túy Như vậy, theo ông tổng thu nhập tổng sản phẩm xã hội, thu nhập túy giá trị sáng tạo ra, nghĩa muốn tiến hành sản xuát giá trị tư liệu sản xuất phải bù đắp, phần lại dành cho nhân dân sử dụng, nên tái sản xuât xã hội mà ông nghiên cứu tái sản xuất giản đơn Như vậy, lý luận tái sản xuất A.Smith chủ yếu đề cập đến vấn đề khác sản xuất tư liệu tiêu dùng sản xuất tư liệu sản xuất, song chưa phân chia sản xuất xã hội thành hai khu vực Muốn tiến hành tái sản xuất xã hội phải bù đắp tư liệu sản xuất hao phí, khơng giá trị mà vật, song ơng chưa nói rõ bù đắp Chưa thấy mối quan hệ giá trị khu vực I ( khu vực sản xuất tư liệu sản xuất), với quỹ bù đắp tư liệu sản xuất khu vực II ( khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng) Lý thuyết “ Bàn tay vơ hình” Lý thuyết “ bàn tay vơ hình” dựa thúc đẩy lợi ích cá nhân điều tiết thị trường tự cạnh tranh Ơng giải thích việc để giá thị trường cân bằng, phải khơng xa rời chi phí sản xuất thực tế hàng hóa Ơng giải thích việc xã hội làm cho để hướng người sản xuất hàng hóa phải cung cấp hàng hóa mà xã hội cần, tương đồng thu nhập dân chúng trình độ sản xuất quốc gia Nghĩa ông tìm chế thị trường hệ thống tự điều tiết việc cung ứng cho xã hội cách có trật tự 13 SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 Theo ơng, nhiệm vụ nhà nước công cụ để chống ngoại xâm bảo vệ đất nước, chống tội phạm, gìn an ninh trật tự xã hội Tuy nhiên, nhà nước có chức kinh tế, vượt ngồi khả doanh nghiệp tư nhân đào sông, đắp đường, nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt động kinh tế, thị trường tự giải tất KẾT LUẬN Nói tóm lại, qua tiểu luận phần biết thêm Adam Smith, trường phái kinh tế học ơng gì, đời tác phẩm tiêu biểu Adam Smith, học thuyết kinh tế ơng có đóng góp to lớn cho kinh tế, sở để nhà kinh tế học thời kì sau nghiên cứu phát triển học thuyết kinh tế Mặc dù nhiều hạn chế tồn quan niệm chưa nhìn chung khơng thể phũ nhận vai trò quan trọng Adam Smith –“ cha đẻ lý luận kinh tế thị trường” Bên cạnh giúp nhận thức tầm quan trọng việc nghiên cứu học thuyết kinh tế học tập môn Lịch học thuyết kinh tế sở vững để sinh viên nghiên cứu mơn khoa học khác tạo điều kiện tìm hiểu sâu Cuối cùng, cảm ơn thầy đọc tiểu luận em Chúc thầy có nhiều sức khỏe, ngày thành công lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu khoa học 14 SVTH: Phạm Mỹ Linh MSSV: 030633170228 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình Lịch sử học thuyết kinh tế, GS.TS Chu Văn Cấp, PGS.TS Phan Huy Đường, PGS.TS Trần Quang Lâm, NXB Thống Kê, Hà Nội 2008  Giáo trình Lịch sử học thuyết kinh tế, TS.Nguyễn Minh Tuấn, TS Nguyễn Hữu Thảo, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  Hướng dẫn nghiên cứu ơn tập Lịch sử học thuyết kinh tế, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Luân, Đinh Sơn Hùng, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Văn Nghinh, Hoàng An Quốc, NXB Thống Kê, 1999  CN Nguyễn Quang Hạnh ( Quantri.vn biên tập hệ thống hóa), Học thuyết kinh tế Adam Smith http://quantri.vn/dict/details/9336-hoc-thuyet-kinhte-cua-adam-smith  Adam Smith , https://vi.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith 15 ... Kinh tế trị học Học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương tỏ khơng thích hợp với điều kiện kinh tế xã hội mới, trào lưu kinh tế học xuất hiện: Kinh tế trị học tư sản cổ điển đời Học thuyết kinh tế. .. hiểu sâu mơn học này, em xin trình bày tiểu luận đề tài học thuyết kinh tế nhà kinh tế tư sản cổ điển, Adam Smith Qua tiểu luận, phần biết thêm Adam Smith lý luận kinh tế ơng Tiểu luận gồm có... phái kinh tế học ơng gì, đời tác phẩm tiêu biểu Adam Smith, học thuyết kinh tế ơng có đóng góp to lớn cho kinh tế, sở để nhà kinh tế học thời kì sau nghiên cứu phát triển học thuyết kinh tế Mặc
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN LỊCH sử các học THUYẾT KINH tế, TIỂU LUẬN LỊCH sử các học THUYẾT KINH tế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn