THỰC TRẠNG về TUYỂN DỤNG, đào tạo PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC, THÙ LAO LAO ĐỘNG tại TỔNG CÔNG TY THĂM dò KHAI THÁC dầu KHÍ (PVEP)

11 82 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:34

THỰC TRẠNG VỀ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC, THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CƠNG TY THĂM DỊ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP) 1- TĨM TẮT VỀ PVEP: Năm 2006, Cơng ty Đầu tư & Phát triển Dầu khí Cơng ty Thăm Khai thác Dàu khí sáp nhập thành Tổng cơng ty Thăm Khai thác Dầu khí (PVEP) thành lập Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước thành viên Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) nắm giữ 100% vốn điều lệ Ngay từ đời PVEP hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Công ty PVEP Công ty mẹ Hoạt động PVEP Tìm kiếm, Thăm dò, Phát triển, Khai thác Dầu Khí nước ngồi nước Địa bàn hoạt động PVEP trải rộng nước giới với nhiều loại hình tổ chức, lao động Với tổng số 1.720 cán công nhân viên tồn Tổng Cơng ty, số cán có trình độ đại học (master) 10%, số cán kỹ sư, cử nhân chiếm 70% số cán có trình độ tiến sỹ (Dr) chiếm 3% Doanh thu đạt 28,201 nghìn tỷ/ năm Với đặc thù hoạt động rộng khắp theo vùng miền, PVEP áp dụng mơ hình quản lý cấu theo khu vực địa lý Ban lãnh đạo PVEP giao quyền cho người đứng đầu phận, công ty đảm nhiệm tất chức năng, thay phân chia chức cho nhà quản trị đảm nhiệm hay tập trung tất cơng việc văn phòng Tổng Công ty PVEP thành lập Chi nhánh, Công ty trực thuộc chịu trách nhiệm điều hành toàn hoạt động đề án giao PVEP hoạch định đường nghề nghiệp đánh giá thành tích Hoạch định đường nghề nghiệp trình đặt mục đích phương tiện để đạt đến mục đích cho đội ngũ nhân PVEP Đánh giá thành tích nhân viên tạo hội cho nhân viên tận dụng điểm mạnh họ vượt qua điểm yếu đạt đến thỏa mãn, suất cao Đãi ngộ vật chất phi vật chất (lương, thưởng vật chất, môi trường làm việc…), đem lại cho nhân viên phần thưởng tương ứng thích hợp với đóng góp họ vào q trình thực mục tiêu phát triển PVEP Quan tâm đến an toàn bảo vệ sức khỏe cho tập thể cán cơng nhân viên Để góp phần nâng cao hiệu hoạt động phát triển nguồn nhân lực PVEP, công tác “động viên quản lý nhân viên” thiếu Thúc đẩy nhân viên thỏa mãn kỳ vọng họ, đem lại cho họ động lực để hoàn thành mục tiêu PVEP 2: Phân tích nhận định quản trị nguồn nhân lực PVEP: Với cấu quản lý theo khu vực địa lý Chi nhánh, Cơng ty trực thuộc phải thiết lập phận chức năng, cấu máy PVEP cồng kềnh, Tổng Công ty phải đề nhiều quy chế, sách nhân viên quy định để phối hợp đảm bảo thống đơn vị thành viên Cần nhiều người cho việc tổng quản lý, vấn đề kiểm soát cấp quản lý cao khó khăn Cơ chế kiểm sốt nhân phức tạp Dẫn đến tải quản trị nhân PVEP Cơ cấu theo khu vực địa lý linh hoạt đối phó với thay đổi hình thức tổ chức khác Loại tổ chức (phân cấp theo nghành dọc) phù hợp với môi trường ổn định Như vậy, cần thiết phải có cấu nhân hợp lý cho tồn Tổng Cơng ty điều khơng tránh khỏi Cơ cấu nhân hợp lý, đáp ứng với tình hình thay đổi phát triển PVEP nhân tố tích cực làm cho PVEP thay đổi cấu quản lý thích nghi, tồn phát triển Vì mức độ thành công nhà quản trị nhân điều hành doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào khả sáng tạo đối phó với thay đổi họ Cần khuyến khích mơi trường văn hóa học tập, sáng tạo đổi Tuy nhiên, ngược lại thay đổi ln khơng phải q trình êm ái, mà trái lại ln có phản kháng chống lại thay đổi: chống đối cá nhân, chống đối tổ chức Chống đối cá nhân lợi ích thân/thiếu tin tưởng hiểu biết khơng chắn, có khác biệt cách đánh giá mục tiêu, khả chịu đựng thay đổi thấp Phản ứng lại thống trị người quản lý Chống đối tổ chức mối đe dọa tới quyền lực tầm ảnh hưởng, cấu tổ chức, nguồn lực có hạn làm cho thay đổi khó thành cơng Trước tăng trưởng nhanh quy mô với cấu máy cồng kềnh PVEP, công việc quản trị nhân Tổng Cơng ty ln gặp phải khó khăn thách thức Quán triệt mục tiêu chiến lược nghành gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu, khí PVEP đặt mục tiêu: Xây dựng Tổng Cơng ty Thăm Khai thác Dầu khí trở thành Tổng Cơng ty đầuthăm khai thác dầu khí nước với nguồn lực mạnh, điều hành tham gia nhiều dự án, có khả cạnh tranh với cơng ty dầu khí khu vực, có uy tín hợp tác kinh doanh quốc tế nhằm phát triển không ngừng nguồn vốn lợi nhuận, tăng cường nguồn thu cho Nhà nước Tập đoàn Dầu khí, góp phần đảm bảo an ninh lượng cho phát triển đất nước Đối với quản trị nhân ln phải đối phó với tình phức tạp đề án, đặc biệt phức tạp đề án Trung Đông khu vực Nam Mỹ Việc lập kế hoạch, ngân sách tổ chức, sếp lại công việc cho nhân viên, kiểm sốt giải cơng việc thực lãnh đạo PVEP hành động động, đối phó với thay đổi ảnh hưởng đến tiến độ dự án, PVEP đề hướng phù hợp với phát triển PVEP, xếp lại nhân cho phù hợp với lực quản lý Thúc đẩy người chung sức phấn đấu hăng say làm việc hoàn thành nhiệm vụ mình, góp phần vào hồn thành mục tiêu chung tồn Tổng Cơng ty Có thể thấy, quản lý nhân đơn giản “đầu kéo” cho máy PVEP vận hành, lãnh đạo tạo tầm nhìn chung cho PVEP tươi đẹp Công việc thiếu nhà quản trị nhân tài năng, họ thực nhiệm vụ giám sát với vô số công việc: liên lạc nội với bên ngoài, thuê chuyên gia, đào tạo, đánh giá, làm cho nhân viên ln có trách nhiệm với công việc, phát triển hệ thống, tạo phối hợp nhóm Trên cho ta thấy tầm quan trọng nhà quản lý nhân PVEP, giúp mang lại trật tự, ổn định dự đốn tình hình diễn biến PVEP Ở đây, quản trị nhân nói phương pháp tạo đội ngũ nhân tốt có thể, lãnh đạo nói ảnh hưởng Có lẽ phân định rõ ràng quan trọng Các nhà quản lý có quyền hạn để thực thi cơng việc Họ đạt điều sức mạnh (chế độ thưởng – phạt), sử dụng cương vị Nhưng nhà quản lý làm lãnh đạo, nhà lãnh đạo không làm quản lý, lại đạt mục tiêu họ thơng qua ảnh hưởng Ảnh hưởng có từ niềm tin người khác nhờ khả chuyên mơn, tính tồn diện tha giác (khả xác định hiểu tình cảm khó khăn người khác) người Ảnh hưởng tối đa thuộc người mạnh lĩnh vực Qua thấy người buộc phải tuân theo nhà quản trị nhân sự, lựa chọn nên theo nhà quản trị Chọn lựa giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho PVEP phù hợp tất người biến hoạt động giao dịch tẻ ngắt PVEP thành tốt hơn, tất nỗ lực người đáp ứng tốt thay đổi, phát triển đầy động PVEP Một số giải pháp như: hồn thiện sách nhân viên, luân chuyển cán bộ, mạnh dạn đề bạt cán trẻ có lực, xây dựng tiêu chuẩn chức danh hệ thống thang bảng lương theo chức danh, thực chương trình đào tạo tiên tiến, tổng thể nhằm sử dụng hiệu đội ngũ cán có thu hút lao động có trình độ cao làm việc cho PVEP PVEP ln cập nhật, hồn thiện nâng cao chế độ, sách dành cho người lao động, thể trách nhiệm lãnh đạo PVEP Song song với hệ thống lương theo quy định Chính phủ (Nghị định số 2005/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004), PVEP xây dựng hệ thống lương chức danh nguyên tắc làm công việc hưởng lương theo cơng việc PVEP nên triển khai xây dựng tiêu chuẩn chức danh nhằm chuẩn hóa kiến thức, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho bậc lương chức danh, nhằm xác định trả lương người, việc Đặc biệt cần có ngạch lương dành cho chuyên gia giỏi để họ tồn tâm tồn ý cho cơng tác chun mơn Hệ thống lương chức danh cần sửa đổi hàng năm cho hoàn thiện tiếp cận dần tới cạnh tranh thị trường lao động khu vực châu lục Về chế độ thưởng, khoản thưởng theo quy định dịp tết cổ truyền, ngày quốc khánh … tùy theo kết hoạt động sản xuất kinh doanh PVEP thưởng cho cán công nhân viên kỷ niêm thành lập PVEP, đón mừng phát mỏ dầu mới, đón mừng khai thác dòng dầu … Và khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Bên cạnh PVEP xây dựng hệ thống sách phúc lợi cho thân cán công nhân viên thành viên gia đình, bao gồm chế độ phúc lợi hàng tháng phụ cấp ăn trưa, lại, cước phí điện thoại…và chế độ phúc lợi hàng năm phụ cấp trang phục, chỗ ở, trợ cấp giáo dục cho cán công nhân viên Ngoài chế độ phúc lợi cho cá nhân, PVEP có chế độ phúc lợi cho tập thể lao động, động viên khuyến khích hoạt động giao lưu theo nhóm ngồi làm việc, nội phòng/ban, đơn vị phòng/ban, đơn vị với để tạo điều kiện thiết lập tăng cường mối quan hệ đồng nghiệp, hỗ trợ hợp tác làm việc lợi ích chung Đối với cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực PVEP thực nhiều hình thức đào tạo khác đào tạo ngắn hạn, dài hạn, đào tạo nươớcvà nước, đào tạo tập trung đào tạo chỗ, đào tạo kèm cặp tự đào tạo…Mỗi lãnh đạo có trách nhiệm xác định nhu cầu đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo cho cán công nhân viên đơn vị PVEP khuyến khích hỗ trợ tài cho cá nhân cán tự xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển chuyên mơn, nghiệp vụ, phù hợp với cơng việc PVEP tiến hành xác định nhu cầu đào tạo phát triển cho kỹ sư, chuyên viên, áp dụng hình thức học trực tuyến mạng (E learning) để thực cơng tác đào tạo chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo nên môi trường học tập động tồn PVEP Lãnh đạo khơng phải phương tiện để đạt mục đích cho cá nhân, lãnh đạo giúp người có ý thức đắn công việc chung giá trị có ý nghĩa quan trọng Ln tìm hội để người phát triển để ý kiến họ lắng nghe, thấy thúc đẩy người nỗ lực, chất bên tác động từ bên Đánh giá người sở cá nhân họ, ý đến họ với cá nhân PVEP cần nhà quản trị nhân giỏi; cần nhà lãnh đạo tài 3: Nhu cầu thay đổi, xúc tiến quản trị nhân sự: Cùng với giải pháp nhân đề xuất đây, gắn liền với nhu cầu thay đổi PVEP PVEP cần thiết có bước sau: Xác định định hướng: Các nhân viên tập trung vào mục đích cơng việc cụ thể họ cần nhà lãnh đạo để làm cầu nối mục tiêu PVEP với việc làm để công việc họ liên quan tới mục đích Việc định hướng ln giúp cho tất người trông thấy mục đích giảm thiểu khởi đầu sai lầm nỗ lực không cần thiết Điều quan trọng với PVEP, đặc biệt vào thời điểm mà PVEP chịu nhiều áp lực Đạt cam kết định hướng đó: Các nhân viên có nhu cầu bẩm sinh muốn quan tâm muốn có trách nhiệm lãnh đạo PVEP, nghĩa họ muốn lắng nghe Muốn PVEP đánh giá giá trị mà họ đóng góp Vậy nên nhân viên cảm thấy bị bỏ rơi khơng có nỗ lực thực để thu hút ý tưởng phản đối họ họ cảm thấy thất vọng tập trung vào giải công việc dù đơn giản Lâu dần, số nhân viên thực ngấm ngầm phá hoại mục đích PVEP họ khơng cảm thấy tin tưởng để giao việc trọng yếu Việc đạt cam kết làm gia tăng lợi mà người làm việc sáng tạo để thúc đẩy PVEP ngày phát triển, hoạt động theo định hướng xác định Thực hiện: Hướng xác định cam kết bỏ qua tiến hành thay đổi, cho dù nhân viên người có khả định hướng cơng việc bẩm sinh Thế nhưng, việc thực hành động quan trọng lãnh đạo PVEP, người có liên quan mật thiết việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Việc cân nhu cầu để đạt thứ với nhu cầu để có nhân viên xuất sắc thách thức vô lớn công tác nhân PVEP Việc thực bàn giấy tờ, mà phải trình việc đạt mục tiêu tài vừa thiết lập lên, việc nắm giữ nhân viên có trách nhiệm tất mức độ Thể người điển hình: Việc thể người điển hình, tích cực thực quan trọng lãnh đạo nhân viên Trong mơi trường thay đổi đầy áp lực PVEP, điều có nghĩa với mà lãnh đạo thực làm thơng qua lời nói hành động Các yếu tố môi trường , đặc biệt yếu tố nội ảnh hưởng không tốt đến kết hoạt động sản xuất PVEP Ảnh hưởng đáng kể yếu tố “nguồn nhân lực” “Khả nghiên cứu phát triển” Trong năm từ 1987 đến 1990, việc sử dụng công nghệ tìm kiếm - thăm dầu khí tiên tiến số Cơng ty dầu khí Việt Nam Shell, BP, Total, v.v thách thức lớn cán nhân viên (CBNV) PVEP Bên cạnh trở ngại khơng nhỏ ngoại ngữ Anh văn hầu hết CBNV PVEP đào tạo chủ yếu từ Liên xô cũ số nước XHCN khác Đặc biệt, vào năm đầu thập niên 90 kỷ XX, số lượng Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) tăng nhanh khiến cho Tổng cơng ty Thăm Khai thác Dầu khí nói riêng Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung đứng trước thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực số lượng, chất lượng chuyên môn lẫn khả ngoại ngữ Dưới giúp đỡ, hỗ trợ Chính phủ ngành, quan tâm đạo Tập đoàn với nỗ lực, tâm tập thể CBCNV Tổng Cơng ty, nhiều Hợp đồng dầu khí nước ngồi ký kết, Tổng Cơng ty triển khai nhiều Hợp đồng dầu khí : Hợp đồng Amara Iraq (năm 2001), Hợp đồng lô 433a&416b Algeria (năm 2002), Hợp đồng lô SK305 Malaysia (năm 2003), Hợp đồng lô Madura I II Indonesia (năm 2003), Hợp đồng dầu khí Cuba (năm 2007), Hợp đồng Dầu khí Tanit & Guallala - Tunisia, Hợp đồng Z47 & 162 - Peru, Hợp đồng Kossor – Uzbekistan (năm 2008), đề án trọng điểm Venezuela… Đứng trước yêu cầu phát triển đầu tư nước PVEP cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí nước Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu để phát triển công nghệ đưa vào khai thác Để thực hoàn thành mục tiêu đề ra, Tổng Công ty phải xây dựng đội ngũ cán giỏi chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động dầu khí quốc tế để đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất nước Trên sở xác định quy mô phát triển kinh doanh, thực trạng nguồn nhân lực PVEP, cần chủ động đào tạo lãnh đạo quản lý, cán khoa học công nghệ, công nhân kỹ thuật dầu khí, trọng có kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi để đảm bảo thực mục tiêu chiến lược phát triển PVEP Đồng thời tăng cường biện pháp thu hút lực lượng lao động giỏi, có kinh nghiệm ngồi nghành Việc đạt cam kết đòi hỏi nhà lãnh đạo phải thể thiện vẹn toàn người, hỗ trợ chuyên gia họ, phải có trách nhiệm hành độngnhân riêng họ - kể lỗi lầm Khơng có phá hoại niềm tin nhà lãnh đạo nhanh việc ủng hộ chuyên gia làm việc thân nhà lãnh đạo lại làm việc ngược lại Bốn yêu cầu tổng thể giải pháp phát triển nguồn nhân lực thể việc định hướng, cam kết thực nào, ba hoạt động quản trị nhân chính, bao quanh “con người điển hình” nằm chúng Và theo mơ hình hoạt động phải khía cạnh tự nhiên trọn vẹn việc quản lý chuyên gia, dự án hoạt động thời gian thực tế Mặc dù bốn yếu tố quản trị nhân tách biệt chúng có mối quan hệ tương quan lẫn Mơ hình đưa cho nhà quản trị nhân hướng nhìn tập trung vào Tổng Công ty mức độ hoạt động Nhờ việc tập trung nhiều hơn, nhà quản lý nhân khơng bị lãng phí thời gian cảm thấy thật đáng bị khiển trách mà chưa làm Và cả, nhà quản lý nhân cảm thấy tôn trọng quản lý chiến lược nhân lời nói hành động Thực áp dụng cách đồng giải pháp đây, giúp PVEP tháo gỡ khó khăn tồn Nâng cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực, khả nghiên cứu phát triển Mang lại hiệu cao công tác tìm kiếm, đánh giá hội đầu tư vào dự án số quốc gia khu vực giới Đẩy mạnh nâng cao trữ lượng dầu khí, đảm bảo an ninh lượng quốc gia Tài liệu tham khảo: Tư liệu Tổng Công ty Thăm Khai thác Dầu khí cơng bố website pvep.com.vn Tài liệu Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tác giả: PGS.TS Trần Thị Kim Dung (Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) Tài liệu Human Resource Management, 9th edition, R.Wayne Mondy Nguồn nhân lực trang web: www.HAY.com Bài giảng Giảng viên Bente Sternberg Bài giảng Giảng viên PGS.TS Vũ Hoàng Ngân – Đại Học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội ... lượng, sản lượng khai thác dầu, khí PVEP đặt mục tiêu: Xây dựng Tổng Cơng ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trở thành Tổng Cơng ty đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ngồi nước với nguồn lực mạnh, điều... động nghiên cứu phát triển cơng tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí ngồi nước Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu để phát triển công nghệ đưa vào khai thác Để thực hoàn thành mục tiêu đề ra, Tổng. .. chia sản phẩm dầu khí (PSC) tăng nhanh khiến cho Tổng cơng ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nói riêng Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung đứng trước thực trạng thiếu hụt nguồn nhân lực số lượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG về TUYỂN DỤNG, đào tạo PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC, THÙ LAO LAO ĐỘNG tại TỔNG CÔNG TY THĂM dò KHAI THÁC dầu KHÍ (PVEP) , THỰC TRẠNG về TUYỂN DỤNG, đào tạo PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC, THÙ LAO LAO ĐỘNG tại TỔNG CÔNG TY THĂM dò KHAI THÁC dầu KHÍ (PVEP)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn