thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hùng vương

11 64 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:33

THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG Trên sở đó, nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục Bài làm I Lời mở đầu Trong kinh tế động đầy thách thức lẫn thời cơ, doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển thị trường việc mở rộng quy mơ sản xuất, kinh doanh, tăng cường khả cạnh tranh chiếm lĩnh lợi thị trường xu tất yếu khách quan Song trước hết để tồn phát triển bền vững đòi hỏi doanh nghiệp ngồi lực vốn, cơng nghệ yếu tố người ngày trở nên quan trọng hết Chỉ có thu hút nhân tài, bố trí sử dụng nhân lực hợp lý tạo nên bước đột phá hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, để làm điều doanh nghiệp cần phải có hệ thơng đánh giá kết cơng việc Chính sách thưởng, đãi ngộ tốt Do đó, cơng tác đánh giá hồn thành cơng việc có ý nghĩa tất quan trọng II Lý thuyết công tác đánh giá thực công việc Một số vấn đề lý luận công tác đánh giá thực công việc tổ chức 1.1 Khái niệm Đánh giá thực cơng việc q trình mà thơng qua tổ chức so sánh tiêu cơng việc giao cho nhân viên với kết cơng việc thực người Đánh giá thực cơng việc q trình thu thập, phân tích, đánh giá trao đổi thông tin liên quan đến hành vi làm việc kết công tác cá nhân sau thời gian lao động Đánh giá thực công việc nhân viên xác định giá trị cá nhân thông qua số tiêu phẩm chất liên quan đến trình lao động họ 1.2 Nội dung công tác đánh giá thực công việc tổ chức 2.1 Vai trò ý nghĩa Mục tiêu đánh giá thực công việc đo lường kết thực công việc so với tiêu đề nên có ý nghĩa lớn doanh nghiệp người lao động: - Đối với doanh nghiệp: Thông tin kết thu qua đánh giá thực công việc nhân viên đạt số mục đích sau: + Kiểm tra tính chấp hành cơng việc nhân viên; + Kiểm tra thích ứng vị trí người đảm nhận nó; + Cung cấp thơng tin phản hồi để cải thiện công tác nhân viên; + Phát thiếu sót q trình thiết kế công việc; + Làm sở cho việc điều chỉnh nguồn nhân lực: Tiền lương, tiền thưởng, sa thải, đề bạt, thuyên chuyển + Nắm bắt tác động, thách thức từ môi trường bên ngồi - Đối với người lao động, thơng tin kết có tác dụng: + Qua lần đánh giá nhân viên tự xét lại so với yêu cầu vị trí làm việc so với đồng nghiệp để từ điều chỉnh phát triển cho thân + Đây hội tốt để trình bày tâm tư nguyện vọng cá nhân: Được đào tạo thêm, bổ sung kiến thức đại, giao thêm công việc tăng thêm trách nhiệm, đề bạt, tăng lương hay số nguyện vọng đặc biệt khác 2.2 Trình tự thực Để cơng tác đánh giá hiệu quả, trình tự để đánh giá thực cơng việc thường tiến hành theo bước sau : - Xác định công việc - Đánh giá việc thực công - Cung cấp thông tin phản hồi Các phương pháp đánh giá tình hình thực cơng việc Có nhiều phương pháp đánh cơng tác giá hồn thành cơng việc, số phương pháp thường sử dụng là: 2.1 Đánh giá bảng điểm đồ thị Đây phương pháp đơn giản phổ biến để đánh giá thực công việc Trong bảng liệt kê điểm yếu theo yêu cầu công việc chất lượng, số lượng công việc… xếp thứ tự theo đánh giá thực công việc từ mức đến xuất sắc, theo thang điểm Mỗi nhân viên cho điểm phù hợp với mức độ thực điểm theo u cầu cơng việc Sau tổng hợp lại, đưa đánh giá chung tình hình thực cơng việc nhân viên 2.2 Xếp hạng luân phiên Một phương pháp đơn giản để đánh giá nhân viên xếp họ từ người giỏi đến người nhất, theo số điểm như: Thái độ làm việc, kết cơng việc … 2.3 So sánh cặp Phương pháp so sánh cặp giúp cho việc xếp nhân viên theo phương pháp xếp, có hiệu cao Đối với yêu cầu (hay điểm) yếu số lượng chất lượng công việc… Mỗi nhân viên so sánh với nhân viên khác cặp 2.4 Phê bình lưu giữ Theo phương pháp cán nhân lưu giữ lại số vấn đề rắc rối, trục trặc liên quan đến tư cách thực công việc nhân viên, sau khoảng thời gian tháng, cán nhân gặp nhân viên để bàn việc thực công việc nhân viên, nhắc lại rắc rối hay trục trặc đó, kiểm tra xem nhân viên có tự giải rắc rối trục trặc chưa 2.5 Phương pháp mẫu tường thuật Cán nhân yêu cầu nhân viên quyền mô tả, tường thuật lại việc thực công việc nhân viên quyền nhằm sơ đề mục tiêu, kế hoạch hành động khuyến khích cho nhân viên làm việc vượt tiêu chuẩn mẫu Trong mẫu tường thuật có phần đánh giáthực cơng việc nhân viên mặt Yêu cầu giám sát, kinh nghiệm làm việc đánh giá chung thực công việc 2.6 Phương pháp phối hợp Phương pháp phối hợp ưu điểm phương pháp mẫu tường thuật phê bình cho điểm Trình tự thực sau: - Xác định điểm mấu chốt rắc rối công việc - Chia điểm mấu chốt rắc rối thành nhiều nhóm nhỏ Mỗi nhóm đại lượng - Với đại lượng cần đánh giá chia theo nhiều mức khác nhau, phân loại từ mức đến mức tốt Ở mức có minh họa giải thích điểm mấu chốt rắc rối thực công việc III Thực trạng công tác đánh giá thực công việc Agribank Hùng Vương Giới thiệu Agribank Hùng Vương Năm 1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) việc thành lập ngân hàng chuyên doanh, có Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thơn Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp hình thành sở tiếp nhận từ Ngân hàng Nhà nước: tất chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện, Phòng Tín dụng Nơng nghiệp, quỹ tiết kiệm chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp TW hình thành sở tiếp nhận Vụ Tín dụng Nơng nghiệp Ngân hàng Nhà nước số cán Vụ Tín dụng Thương nghiệp, Ngân hàng Đầu tư Xây dựng, Vụ Kế toán số đơn vị Nằm địa bàn khu thị Linh Đàm, nơi có mật độ ngân hàng dày đặc Agribank Hùng Vương khẳng định vị riêng với sở vật chất khang trang, bày trí đại, đội ngũ cán trẻ tận tâm, chuyên nghiệp Agribank Hùng Vương tạo sợi dây gắn bó thân thiết khách hàng ngân hàng Xác định phương hướng phát triển theo mơ hình ngân hàng đại, đối tượng khách hàng chủ yếu khu vực dân doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp cổ phần hoá, Agribank Hùng Vương nỗ lực khơng ngừng việc tiếp cận tìm kiếm khách hàng, tích cực thực cơng tác phát triển nguồn nhân lực, mở rộng phát triển mạng lưới, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao khả cạnh tranh đáp ứng tối đa nhu cầu đối tượng khách hàng Kết thành công đến ngày hôm phần lớn nhờ nỗ lực, phấn đấu tồn thể cán cơng nhân viên đơn vị Công tác đánh giá thực công việc Agribank Hùng Vương Với mục tiêu giữ vững người lao động, tạo động lực động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân phát huy nội lực, động, sáng tạo vươn lên hồn thành xuất sắc cơng việc giao, góp phần tích cực giữ vững phát huy truyền thống vốn có đơn vị Cơng tác đánh giá hồn thành cơng việc Agribank Hùng Vương ban giám đốc đặc quan tâm Một yếu tố góp phần nâng cao cơng tác đánh giá hồn thành cơng việc cán đơn vị ban hành quy định cụ thể nhằm chuẩn hoá thống nguyên tắc, tiêu chuẩn trinh tự thực công việc làm sở để nhân viên thực hiện, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công độc lập Hiện tại, phương pháp đánh giá hồn thành cơng việc thực theo nội dung sau : 2.1 Tiêu chí đánh giá Cơ sở đánh giá vào báo cáo chất lượng chuyên môn thành tích mặt hoạt động sau: - Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công tác chuyên môn Chỉ tiêu chủ yếu đánh giá tổng thể hoạt động phòng, sở để xác định tỷ lệ giới hạn mức độ hoàn thành tốt số lượng nhân viên phòng - Báo cáo đánh giá mức độ chấp hành quy định pháp luật Nhà nước, chấp hành chế độ, quy trình nghiệp vụ chuyên môn, đơn vị cá nhân thuộc doanh nghiệp Báo cáo mức độ phàn nàn khách hàng - Báo cáo đánh giá mức độ chấp hành quy định nội quy lao động, chấm công lao động, chế độ báo cáo thống kế - Báo cáo Kết nghiên cứu khoa học, sáng kiến đề xuất cải tiến mang lại hiệu đơn vị cá nhân - Báo cáo kết tham gia phong trào đoàn thể, xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh đoàn thể Trên sở tiêu chí có tiêu cụ thể để làm đánh giá cụ thể Kết đánh giá hồn thành cơng việc nhân viên đơn vị phân chia thành cấp độ sau: - Hoàn thành xuất sắc cơng việc; - Hồn thành tốt; - Hồn thành khơng hồn thành cơng việc 2.2 Phương pháp đánh giá Phương pháp đánh giá sử dụng bảng điểm 2.2.1.Đối với tập thể Xếp loại theo: - Nhóm tiêu “Hồn thành Nhiệm vụ Chun mơn” - Nhóm tiêu “Quản trị điều hành” - Nhóm tiêu “Xây dựng tập thể” 2.2.2 Đối với cá nhân Xếp loại theo: - Nhóm tiêu “Hồn thành Nhiệm vụ Chun mơn”: - Nhóm tiêu “Quản trị điều hành” - Nhóm tiêu “Ý thức tuân thủ Nội quy lao động” 2.3 Chu kỳ đánh giá Theo thoả thuận người sử dụng lao động cơng đồn đơn vị, chu kỳ đánh giá thống theo quý 2.4 Đối tượng đánh giá Đối tựng đánh giá tồn thể phòng nhân viên chi nhánh, nhiên, trưởng phòng không đánh giá trực tiếp cán mà dựa kết đánh giá xếp loại phòng sử để định IV Hạn chế giải pháp khắc phục cơng tác đánh giá hồn thành công việc Agribank Hùng Vương Những hạn chế cơng tác đánh giá hồn thành cơng việc Do đặc thù công việc phận nhân viên khác tiêu chí đánh giá, cho điểm cụ thể lại khơng có khác nên khó khăn cho số đơn nhân viên việc triển khai thực Việc khống chế, quy định tỷ lệ mức độ hồn thành cơng việc nhân phòng khó khăn việc đánh giá cán bộ, gây căng thẳng người đánh giá không phản ánh hết kết công việc nhân viên Một số giải pháp Xây dựng hồn thiện bảng mơ tả cơng việc chức danh, sở để đánh giá xác Xây dựng chế giám sát việc thực kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công tác thường xuyên theo tuần, tháng để có điều chỉnh kịp thời với ảnh hưởng tác động đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, Đảm bảo việc giao kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công việc hợp lý Việc quy định cụ thể chi tiết tiêu đánh giá cơng việc tương đối khó khăn, nhiên quy định riêng nhóm nghiệp vụ V Kết luận Đánh giá thực cơng việc q trình phức tạp chịu nhiều ảnh hưởng tình cảm người dựa đánh giá chủ quan người đánh giá kể tổ chức xây dựng sử dụng hệ thống tiêu chuẩn khách quan Việc hồn thiện cơng tác đánh giá giúp nhân viên nhà quản lý xác định mạnh nhược điểm nhân viên từ lên kế hoạch khai thác phát triển tiềm người nhằm hoàn thiện nâng cao kỹ làm việc tăng hiệu cá nhân toàn thể công ty ... mấu chốt rắc rối thực công việc III Thực trạng công tác đánh giá thực công việc Agribank Hùng Vương Giới thiệu Agribank Hùng Vương Năm 1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam thành lập theo... phủ) việc thành lập ngân hàng chuyên doanh, có Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp hình thành sở tiếp nhận từ Ngân. .. thuyết công tác đánh giá thực công việc Một số vấn đề lý luận công tác đánh giá thực công việc tổ chức 1.1 Khái niệm Đánh giá thực công việc q trình mà thơng qua tổ chức so sánh tiêu công việc
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hùng vương , thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hùng vương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn