Thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

17 21 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:33

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Trên thị trường ngày nay, doanh nghiệp đứng trước thách thức phải tăng cường tối đa hiệu cung cấp sản phẩm dịch vụ Các doanh nghiệp ln cố gắng để tạo cân tính chất quán sáng tạo Để đạt mục tiêu họ phải dựa vào tài sản lớn mình, nguồn nhân lực Cơng tác quản trị nhân giúp tìm kiếm, phát triển, trì đội ngũ nhân viên quản lý có chất lượng – người tham gia tích cực vào thành công doanh nghiệp Các tổ chức trông mong vào nhà chuyên môn quản trị nhân sự, người giúp họ đạt hiệu suất cao với hạn chế lực lượng lao động Mục tiêu chủ yếu quản trị nhân nhằm đảm bảo đủ số lượng lao động có trình độ kỹ phù hợp, bố trí họ vào người việc vào thời điểm để đạt mục tiêu doanh nghiệp Nhưng dù xã hội nào, vấn đề mấu chốt quản trị quản trị nhân Một doanh nghiệp dù có nguồn tài dồi dào, nguồn tài nguyên vật chất phong phú, hệ thống thiết bị máy móc đại trở nên vơ ích khơng biết quản trị nguồn nhân Chính cung cách quản trị nhân định mặt văn hóa tổ chức, định bầu khơng khí có đồn kết giúp đỡ lẫn hay lúc căng thẳng, bất ổn định Quản trị Nhân học phần quan trọng chương trình đào tạo MBA, qua môn học cho em nhìn nhận rõ vai trò tầm quan trọng Quản trị Nhân trình xây dựng phát triển doanh nghiệp Trong khuôn khổ yêu cầu chủ đề, em xin phép trình bày thực trạng cơng tác “Thực trạng công tác tuyển dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” nơi em công tác làm việc Lý luận tuyển dụng: 1.1 Khái niệm tuyển dụng: Có nhiều khái niệm tuyển dụng, nhiên quan điểm mà cá nhân thấy tâm đắc: Tuyển dụng tập hợp hoạt động tập trung vào việc tìm kiếm xác định nguồn nhân lực có phẩm chất tốt để bổ sung vào vị trí trống tổ chức Nói cách khác tuyển dụng trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Một tổ chức phải có đầy đủ khả để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động đế nhằm đạt mục tiêu Trong thực tế có người lao động có trình độ cao họ khơng tuyển chọn họ khơng biết thông tin tuyển dụng, họ hội nộp đơn xin việc Chất lượng q trình lựa chọn khơng đạt yêu cầu mong muốn hay hiệu thấp số lượng người nộp đơn xin việc số nhu cầu cần tuyển chọn 1.2 Nội dung tuyển dụng: - Nguồn tuyển dụng: Khi có nhu cầu, tổ chức tuyển dụng từ lực lượng lao động bên tổ chức từ thị trường lao động bên Nguồn bên thường ưu tiên Tuy nhiên nhiều trường hợp tuyển dụng từ nguồn bên ngồi có ý nghĩa - Giải pháp tuyển dụng: Ngày nay, kiểu tìm kiếm nguồn nhân lực truyền thống đăng quảng cáo tuyển dụng báo chí, Internet, hợp tác với trung tâm giới thiệu việc làm, dịch vụ khác…vẫn coi tương đối phổ biến dĩ nhiên, phương pháp tuyển dụng chiếm ưu tương lai Tuy nhiên, nhiều trường hợp, phương pháp chưa hẳn mang lại kết mong muốn nhà tuyển dụng lại phải vắt óc tìm kiếm giải pháp khác hữu hiệu hơn, số giải pháp tuyển dụng: + Treo bảng quảng cáo tuyển dụng bên cạnh văn phòng đối thủ cạnh tranh Ưu điểm: Có thể thu hút nhân cách nhanh chóng Nhược điểm: Có thể làm giảm hình ảnh uy tín tổ chức + Tuyển dụng theo lối đánh du kích tham gia vào chương trình hội thảo, hội nghị hay triển lãm Ưu điểm: Có thể làm quen với ứng viên tiềm Nhược điểm: Khó dự báo trước kết + Tổ chức thi chuyên ngành có giải thưởng Ưu điểm: Có thể tìm nhân tài Nhược điểm: Đòi hỏi thời gian, cơng sức không phù hợp với việc giải nhiệm vụ mang tính chiến thuật + Tổ chức giao lưu, giới thiệu hội việc làm Ưu điểm: Tạo nguồn nhân lực từ bên Nhược điểm: Chi phí cao cho việc tổ chức Tóm lại, phương pháp thu hút nguồn nhân lực coi hiệu số trường hợp Tuy nhiên, nhà tuyển dụng phải cân nhắc kỹ trước thực hiện, bên cạnh lợi ích rõ ràng, phương pháp bộc lộ số điểm hạn chế 1.3 Qui trình tuyển dụng: Sơ đồ tuyển dụng: Bước Trách nhiệm Hành động Nhu cầu Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Nguồn nội Nguồn bên ngồi Sơ tuyển Phòng Tổ chức Lao động Phỏng vấn sát hạch Phòng Tổ chức Lao động Tuyển chọn Thử việc Phòng Tổ chức Lao động, Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Lao động Các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Nhận việc thức Các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Thực trạng công tác tuyển dụng AGRIBANK: 2.1 Giới thiệu chung AGRIBANK: AGRIBANK tiền thân Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) việc thành lập Ngân hàng chuyên doanh, có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngày 15/11/1996, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam hoạt động theo mơ hình Tổng Cơng ty 90, Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng chịu quản lý trực tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam AGRIBANK Ngân hàng Thương mại lớn Việt Nam tài sản, vốn, dư nợ, đội ngũ CBCNV, màng lưới hoạt động số lượng khách hàng lớn 2.2 Sơ đồ máy tổ chức AGRIBANK: Mơ hình quản lý AGRIBANK thực theo Điều lệ Tổ chức hoạt động AGRIBANK ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ/HĐQTNHNo ngày 03/06/2002 Hội đồng Quản trị AGRIBANK Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y Chủ tịch Hội đồng Quản trị người có quyền lực điều hành cao nhất, đại diện hợp pháp AGRIBANK Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm MƠ HÌNH TỔ CHỨC CỦA AGRIBANK Hội đồng Quản trị Bộ phận giúp việc HĐQT Ban kiểm soát Uỷ ban Quản lý Rủi ro Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Phó Tổng Giám đốc Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội Hệ thống ban chuyên môn nghiệp vụ Sở Giao dịch Chi nhánh cấp Văn phòng Đại diện Đơn vị nghiệp Cơng ty trực thuộc 2.3 Tình hình sử dụng lao động AGRIBANK: Hình thức lao động AGRIBANK: Lao động AGRIBANK chủ yếu lao động biên chế (lao động ký Hợp đồng không xác định thời hạn với AGRIBANK) Phần lớn lao động Đơn vị trực tiếp tuyển dụng với chức danh nhân viên, với chức danh quản lý điều hành Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Kế tốn Ngân quỹ, Trưởng Phòng Kiểm tra Kiểm sốt nội Đơn vị chức danh Trụ sở Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc AGRIBANK bổ nhiệm 2.3.1 Chất lượng đội ngũ lao động: Nhìn chung đội ngũ lao động AGRIBANK người có trình độ định, đáp ứng nhu cầu cơng việc Do tính chất công việc nên bắt buộc người lao động đơn vị phải nắm quy trình cơng việc, có xử lý nhanh chóng, xác mang lại hiệu cao 2.3.2 Cơ cấu lao động: * Về cấu tuổi: - Độ tuổi CBCNV 30: 42,07% - Độ tuổi CBCNV từ 30 – 39: 32,02% - Độ tuổi CBCNV từ 40 – 49: 38,84% - Độ tuổi CBCNV từ 50 – 59: 12,08% Cơ cấu tuổi lực lượng lao động AGRIBANK trẻ, góp phần nâng cao hiệu lao động sản xuất, tiếp thu trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh đơn vị *Về cấu trình độ: Đội ngũ cán làm việc Phòng, Ban nghiệp vụ Đơn vị phần lớn tốt nghiệp đại học với ngành tương ứng Một số lao động đặc thù lái xe, nhân viên kho quỹ, bảo vệ phần lớn đào tạo theo công việc tương ứng Lao động có trình độ đại học chiếm 8%, lao động có trình độ đại học chiếm 76%, lao động có trình độ cao đẳng trung học chiếm 16% Như vậy, phần lớn cán quản lý người có trình độ học vấn tương xứng với chức danh cơng tác mà đảm nhiệm Nhìn vào biểu ta thấy lực lượng viên chức, chun viên nghiệp vụ có trình độ phần lớn tập trung phòng ban chức khơng tham gia sản xuất trực tiếp Do phận trực tiếp tham gia vào sản xuất kinh doanh AGRIBANK Chi nhánh cần bố trí xếp, tăng cường thêm lao động có trình độ, tăng cường đào tạo tuyển bổ xung lao động có trình độ chun mơn nghiệp vụ đào tạo 2.4 Thực trạng công tác tuyển dụng AGRIBANK: Hiện nay, việc tuyển dụng lao động AGRIBANK thực theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT-LĐTL ngày 28/02/2007 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Cụ thể sau: 2.4.1 Đối tượng, phạm vi áp dụng: - Đối tượng áp dụng: Trụ sở chính, Văn phòng Đại diện, Sở Giao dịch, Chi nhánh cấp I, Công ty trực thuộc, Đơn vị nghiệp (gọi tắt Đơn vị) - Phạm vi áp dụng: Tuyển dụng lao động vào làm việc đơn vị theo loại hợp đồng từ đến ba năm hợp đồng khơng xác định thời hạn 2.4.2 Qui trình tuyển dụng: - Quý I hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch lao động định biên năm: số lượng cần tuyển dụng số xét tuyển tuyển thẳng (nêu trường hợp), chức danh, nghiệp vụ cụ thể lao động đặc thù cần tuyển dụng, trình độ cần tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng gửi Ban Lao động Tiền lương để trình Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị AGRIBANK phê duyệt - Sau phê duyệt số lượng lao động cần tăng thêm, kế hoạch phát triển lao động định biên đơn vị hàng năm, Đơn vị thành lập Hội đồng tuyển dụng (bao gồm Giám đốc, Chủ tịch Cơng đồn, Trưởng Phòng Hành Nhân số Trưởng Phòng nghiệp vụ Giám đốc định) Riêng Đơn vị địa bàn Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh khơng tổ chức thi tuyển đơn vị mà Trụ sở AGRIBANK tổ chức thi tuyển thơng báo danh sách ứng viên trúng cử cho Đơn vị Hội đồng tuyển dụng họp xét tuyển (không thi tuyển) theo thông báo kết hoạch tuyển dụng hàng năm Tổng Giám đốc phê duyệt đối tượng sau: Con cán làm việc liên tục AGRIBANK 15 năm trở lên người có đóng góp lớn hoạt động AGRIBANK - Ít 07 ngày trước nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, đơn vị AGRIBANK thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng Báo, Đài phát hay Đài truyền hinh đồng thời niên yết nơi thuận tiện Trụ sở đơn vị cho người biết nhu cầu tuyển dụng: Số lượng lao động cần tuyển dụng, nghề, công việc cần tuyển dụng, yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên, yêu cầu hồ sơ dự tuyển - Việc thi tuyển tiến hành qua 02 vòng chính: vòng thi viết, thực hành gồm môn thi: chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ vòng thi vấn đáp nghiệp vụ (dành cho người dự tuyển đạt yêu cầu vòng 1) - Sau thơng báo kết thi tuyển, ứng viên đạt yêu cầu Đơn vị ký Hợp đồng thử việc tháng hưởng 70% lương - Hết thời gian thử việc, ứng viên phải báo cáo kết làm việc thời gian thử việc có người quản lý trực tiếp nhận xét trước Hội đồng tuyển dụng Trường hợp đạt yêu cầu, Đơn vị tiến hành ký Hợp đồng Lao động có thời hạn từ 01 đến 03 năm Hợp đồng Lao động không xác định (tuỳ công việc) hưởng 100% lương Quy trình tuyển dụng lao động theo sơ đồ cụ thể sau: Đề xuất nhu cầu Quyết định nhu cầu tuyển dụng Đăng tuyển, nhận hồ sơ, lọc hồ sơ Tuyển thẳng Thi tuyển Trình TGĐ Thơng báo Khơng đồng ý Bước Trách nhiệm Phòng/Giám đốc/Tổng Thi viết Phỏng vấn Đồng ý Xét tuyển Không đạt Thông báo Quyết định tuyển dụng Tiếp xúc với nhân viên Nội dung công việc Tài liệu Phiếu/Đề Tiếp nhận nghị tuyển Giám đốc/HĐQT dụng Thử việc, đào tạo Không đạt Đánh giá nhân viên Ký hợp đồng thức, Đạt thực chế độ Dừng Hội đồng Mẫu đăng tuyển dụng tuyển, danh sách, hồ sơ trúng tuyển, đánh giá sơ Hội đồng Bài thi viết, thi/Ban Giám bảng kết thị, Giám điểm khảo Giám Mẫu đốc/Tổng định tuyển Giám đốc dụng Ban/Phòng Nội quy TCCB lao động quan Phòng TCCB, Chương Phòng nghiệp trình đào vụ chun tạo mơn Trưởng Phòng nghiệp vụ Biên chun HĐ thử môn/Giám việc, báo đốc/Tổng cáo kết Giám đốc thử việc, định chấm dứt Hợp đồng Phòng TCCB lao động chế độ bảo hiểm 2.5 Đánh giá chung: 2.5.1 Ưu điểm: - Khai thác hợp lý tiềm lao động trí tuệ đội ngũ nhân viên - Xây dựng cấu tổ chức hợp lý với phân cấp quản lý chức danh rõ ràng - Bố trí xếp đội ngũ lao động theo chức danh rõ ràng - Xây dựng áp dụng thời gian làm việc cho nhân viên phận cách hợp lý - Có biện pháp quản lý đánh giá thực công việc người lao động khác nhau, cho phép có thơng tin đầy đủ nhiều chiều phục vụ cho công tác quản lý nhân lực AGRIBANK 2.5.2 Nhược điểm: - Các tiêu chuẩn tuyển chọn đặt khơng qn, phù hợp với tính chất thực tế cơng việc, cơng tác tuyển chọn nhân lực gặp nhiều khó khăn - Nội dung thi tuyển Đơn vị (trừ địa bàn Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh) đơn giản, thiếu vòng vấn trực tiếp ứng viên làm hạn chế thông tin ứng viên - Chưa có thống cơng tác tuyển dụng tồn AGRIBANK (có lúc AGRIBANK tổ chức thi tuyển cho đơn vị tồn quốc, có lúc đơn vị tổ chức) Do cần phân cấp thống qui trình tuyển dụng) Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng AGRIBANK: Qua phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng AGRIBANK cho thấy nhiều bất cập cần hoàn thiện nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào cán nhân viên AGRIBANK Đó vấn đề cấu tổ chức AGRIBANK cồng kềnh, tỷ lệ lao động gián tiếp cao, vấn đề tuyển chọn lao động chưa thực công bằng, khoa học, việc phân cơng bố trí, xếp lao động chưa hợp lý: phận thừa người gây lãng phí, phận thiếu người làm cho suất hiệu công việc thấp…Do việc hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực nói chung cơng tác tuyển dụng nói riêng để góp phần cao chất lượng lao động nhân tố định đến thành công hay thất bại hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp 3.1 Hoàn thiện cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức yếu tố quan trọng tổ chức Việc bố trí cấu tổ chức lao động hợp lý giúp cho tổ chức tiết kiệm lao động, giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh Như vậy, tổ chức muốn sản xuất kinh doanh có hiệu trước hết phải hoàn thiện cấu tổ chức Hiện đội ngũ lao động gián tiếp AGRIBANK hoạt động động Một vài Phòng, Ban cồng kềnh tổ chức nhân Giám đốc điều hành qua Trưởng phòng, Trưởng phòng triển khai đến Tổ trưởng, Tổ trưởng phân công xếp đến nhân viên…Như phải trải qua khâu trung gian Tổ trưởng đến nhân viên Do cơng việc triển khai khơng linh hoạt Vì vậy, AGRIBANK nên tinh giảm cấu quản lý cách bớt khâu trung gian bổ sung thêm vào phận cần thiết thiếu nhân viên 3.2 Đổi sách tuyển chọn lao động: - Tuyển chọn: Không nên tin cậy vào hai phương thức tuyển dụng để phát ứng viên tài Để tuyển ứng viên ưng ý, nên sử dụng nhiều cách thức khác nhau, ví dụ tiến cử nhân viên có uy tín cơng ty, thông báo tuyển dụng, thuê công ty chuyên làm dịch vụ tuyển dụng, hợp tác với chuyên viên giỏi Có ý kiến cho nên mời nhiều phòng ban có liên quan tham gia vào buổi vấn tốt Thế điều lại khiến buổi vấn khơng thành cơng mong đợi khơng có thời gian đào sâu, tìm hiểu rõ kỹ ứng viên Một điểm cần ý phải có biên vấn cần có xem xét, phân tích thấu đáo biên để làm sở cho định sau Tìm người tài giỏi, phù hợp với yêu cầu công ty không dễ dàng Phải phối hợp việc phân tích thơng tin ứng viên chuẩn bị chu đáo cho vòng vấn để định cuối rõ ràng xác Đó nguyên tắc để giành phần thắng chiến thu hút nhân tài thời đại ngày Cơng tác tuyển chon lao động có ý nghĩa lớn chất lượng lao động phận sau AGRIBANK Thực tốt công tác tuyển chọn giảm bớt thời gian chi phí đào tạo, điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ lao động mặt nghiệp vụ, chun mơn, khả giao tiếp Vì đổi cơng tác tuyển chọn có ý nghĩa lớn tổ chức quản lý nhân AGRIBANK Như trình bày cơng tác tuyển chọn AGRIBANK có nhiều đổi mới, thực tế nhiều tồn Hầu hết lực lượng lao động làm việc đơn vị mối quan hệ ưu tiên em ngành Nhiều tuyển chọn không đáp ứng yêu cầu cho chức danh thiếu cần nội Công ty Xuất phát từ thực tiễn nhằm thu hút cán có đầy đủ lực, trình độ phục vụ cho ngành mình, vấn đề đặt Công ty cần quan tâm đến vấn đề tuyển chọn bố trí lao động quản lý Nguyên tắc tuyển chọn, bố trí lao động cần phải xác; phải xây dựng tiêu chuẩn phẩm chất cho đối tượng cần tuyển, xác định nguồn tuyển có phương pháp truyển chọn hợp lý + Tiêu chuẩn lao động quản lý: Trình độ chun mơn, đặc điểm sinh lý, lực tổ chức Đối với lãnh đạo yếu tố lực tổ chức quan trọng đồi hỏi người lãnh đạo phải có uy tín để thuyêt phục nhân viên thực định mình, biết phân công cụ thể cho cấp dưới, biết tổ chức cơng việc cơng việc người quyền, đoàn kết tập thể thực tốt mục tiêu đề ra… Kết luận Tuyển dụng có vai trò định tạo điều kiện sử dụng nhân nhằm nâng cao hiệu cho doanh nghiệp Do vấn đề đặt để tuyển dụng đạt hiệu quả, đạt mục tiêu mà doanh nghiệp đặt Tuyển dụng tốt giúp cho doanh nghiệp có người có kỹ phù hợp với phát triển tương lai doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp trình phát triển khơng tránh khỏi khó khăn, bất cập lĩnh vực quản lý điều hành đặc biệt yếu tố người, Viettel doanh nghiệp không ngoại lệ Trên em sơ lược thực trạng tuyển dụng nhân AGRIBANK, từ thành lập lãnh đạo AGRIBANK lấy yếu tố người làm trọng tâm để thực mục tiêu phát triển doanh nghiệp mình, đề cao sách chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài, nên công tác tuyển dụng AGRIBANK khắt khe đòi hỏi nhân viên AGRIBANK phải sáng tạo để đáp ứng nhu cầu công việc góp phần nâng cao tính cạnh tranh, khẳng định thương hiệu AGRIBANK thương trường -HẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bài giảng “Quản trị nguồn nhân lực” – Chương trình đạo tạo MBA Đại học Griggs – Hoa Kỳ, PGS-TS Vũ Hoàng Ngân Quản trị nhân - Tác giá Nguyễn Hữu Thân – NXB Lao động – Xã hội Các tài liệu tham khảo khác từ Internet Tạp chí Ngân hàng Thời báo Ngân hàng ... nghiệp Việt Nam thay Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngày 15/11/1996, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông. .. nghiệp vụ, Đơn vị Nhận việc thức Các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Thực trạng công tác tuyển dụng AGRIBANK: 2.1 Giới thiệu chung AGRIBANK: AGRIBANK tiền thân Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. .. Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam hoạt động theo mơ hình Tổng Cơng ty 90, Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , Thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn