Quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng giao thông 01

13 65 0
  • Loading ...
1/13 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 13:33

Quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Đầu Thương mại Xây dựng Giao thông 01, gọi tắt là:TRICO Hà Nội, ngày 09 tháng năm 2011 Đề bài: “Phân tích thực trạng hoạt động thù lao lao động công ty cổ phần đầu thương mại xây dựng giao thông Trên sở nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục” Vơi yêu cầu đầy xin đưa nghiên cứu hoạt động lao Công ty cổ phần đầu thương mại xây dựng giao thông 01 gọi tắt là: TRICO, thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thơng cơng ty mà tơi công tác Giới thiệu TRICO Công ty Cổ phần Đầu Thương mại Xây dựng giao thông ( gọi tắt Trico) doanh nghiệp Nhà nước, thành lập ngày 28 tháng 12 năm Thù lao lao động TRICO 1982.Công ty doanh nghiệp kinh doanh tín nhiệm lĩnh vực: Đầu tư, thương mại xây dựng cơng trình giao thơng Việt Nam nước khu vực Ra đời giai đoạn xây dựng cầu Chương Dương lịch sử (1982), Công ty bước phát triển mặt: kỹ thuật, công nghệ, quản lý, đầu tư, dịch vụ thương mại dành uy tín thị trường đưa vị công ty đứng vào hàng ngũ đơn vị xây dựng giao thông hàng đầu, đạt mục tiêu tiến độ, chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty tiến hành cổ phần hóa theo chủ chương nhà nước vào năm 2005 với tỳ lệ vốn nhà nước chiếm 49% đến năm 2010 tỷ lệ vốn sở hữu nhà nước 23% Cơng ty đội ngũ cán kỹ thuật, quản lý kỹ sư, cử nhân công nhân lành nghề bậc cao đào tạo nước nước ngoài, đủ sức quản lý dự án đầu tư, làm chủ công nghệ tổ chức quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000 Công ty chủ sở hữu thiết bị thi công đồng đại đủ lực thi công nền, mặt đường, cơng trình cầu, cống, cấp nước khu côngnghiệp dân dụng theo tiêu chuẩn quốc tế Sơ đồ tổ chức Trico Sản phẩm/dịch vụ, khách hàng Trico Thù lao lao động TRICO Thù lao lao động TRICO Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu khơng, phát triển tốt hay khơng nhiều yếu tố định yếu tố quan trọng thiếu người tổ chức doanh nghiệp Với sực phát triển khoa học văn minh loài người cơng việc xếp tổ chức người máy doanh nghiệp ngày ứng dụng lý thuyết quản trị nguồn nhân lực Ở lý thuyết cho ta thấy thù lao lao động nhân tố quan trọng, nhìn cách trực quan xem xét trình thực chế độ thù lao cho người lao động doanh nghiệp chung ta biết gần hồn tồn mặt doanh nghiệp đó: Chế độ thù lao lao động doanh nghiệp gập khó khăn, chế độ thù lao lao động tốt doanh nghiệp phát triển tốt ổn định bền vững Con người nguồn lực q giá khó quản lý Hành vi người phức tạp khó đốn trước Tuy vậy, cơng việc quan trọng người quản lý nắm bắt động thực thúc đẩy nhân viên hăng say thực công việc Động lực làm việc bao gồm yếu tố hữu hình vơ hình Yếu tố hữu hình phổ biến tiền, thông qua thu nhập hay điều kiện vật chất mà doanh nghiệp mang lại cho người lao động Điều dễ hiểu phần lớn người lao động làm biết trả lương Song, yếu tố hữu hình thường đủ để người bắt đầu làm việc cố gắng đạt tới hiệu mức doanh nghiệp chấp nhận Yếu tố vơ hình lý thuyết quản trị đại coi trọng xem khả mang lại kết vượt xa kỳ vọng doanh nghiệp Các yếu tố vơ hình mà kể đến tơn trọng doanh nghiệp đồng nghiệp, nỗ lực đóng góp ghi nhận xứng đáng, tạo điều kiện chứng minh lực thân hồn thiện Quản trị đại chuyển từ xu hướng kiếm soát sang tạo điều kiện để người lao động tham gia vào trình điều hành triển khai cơng việc Gắn bó lợi ích vật chất thành công nghiệp cá nhân người lao động với hiệu thành tựu doanh nghiệp xem biện pháp tạo động lực hiệu Một số vấn đề lý luận thù lao lao động tổ chức 1.1Khái niệm thù lao lao động: Thù lao lao động TRICO “Thù lao lao động tổng số tất khoản bao gồm tài phi tài mà người lao động nhận từ tổ chức nơi làm việc trả cho họ” 1.2 Thành phần thù lao lao dộng: THÙ LAO LAO ĐỘNG TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP PHI TÀI CHÍNH GIÁN TIẾP BẢN THÂN MƠI TRƯỜNG CƠNG VIỆC LÀM VIỆC Thù lao lao động gồm phần: - Thù lao tài chính: + Thù lao tài trực tiếp: Là tiền mà người lao động nhận dạng tiền công, lương, tiền thưởng, hoa hồng, phân chia suất, phân chia lợi nhuận… + Thù lao tài gián tiếp: (Phúc lợi) tất phần thưởng tài mà khơng trả trực tiếp cho người lao động Ví dụ: Bảo hiểm, trợ cấp xã hội, phúc lợi,những kỳ nghỉ dưỡng, nghỉ ốm, an sinh xã hội… - Thù lao phi tài chính: + Chính thỏa mãn, hài lòng mà người nhận từ Bản thân cơng việc: Nhiệm vụ thích thú, phấn đấu, trách nhiệm công việc, hội cấp nhận biết, hội thăng tiến, hội đào tạo, cảm giác hồn thành cơng tác… + Mơi trường làm việc: Chính sách hợp lý, kiểm tra khéo léo, đồng nghiệp hợp tính, điều kiện làm việc thoải mái, chia xẻ công việc… Chế độ thù lao lao động Công ty CPĐTTM&XDGT1 (TRICO) 2.1 Giới thiệu Đặc điểm nguồn nhân lực trico Đặc điểm nguồn nhân lực: Cơng ty tổng số 500 cán cơng nhân viên thuộc biên chế thức cơng ty th ngồi địa phương cơng trình thi công khoảng 400 người - Cán Quản lý (Ban giám đốc, trưởng phó phòng nghiệp vụ, độ trưởng huy công trường) công ty trình độ từ đại học trở lên, chủ yếu tuyển từ trường đại học nước điều động từ công ty khác Tổng công ty - Chuyên viên kỹ thuật: trình độ từ trung cấp trở lên, đa phần tuyển từ trường trung cấp, cao đẳng đại học Thù lao lao động TRICO - Công nhân lao động trực tiếp thuộc biên chế công ty: Thường công nhân đào tạo nghề từ trường trung cấp trường nghề nước -Lao động th ngồi khơng thuộc biên chế công ty: Thường người địa phương nơi cơng trình cầu, đường mà cơng ty thi công họ thường làm công việc lao động phổ thơng, họ người sức khỏe ý thức kỷ luật lao động tốt huy công trường tuyển chọn đào tạo 2.2 Phân tích thực trạng chế độ thù lao lao động công ty trico Công ty doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa nên qui trình sản xuất quảnnhân mang đận nết chế bao cấp(nhà nước).Các công ty liên doanh nhân mọc nên nhiều họ ln ln lơi kéo cán bộ, cơng nhân tay trình độ chun mơn vững tay nghề tốt với mức lương hấp dẫn, Với đặc điểm máy lãnh đạo Trico phải đưa chiến lược khéo léo vận dụng chế độ thù lao phải thật hợp lý chánh chẩy máu chất sám thất nguồn nhân lực Cơng ty thực sách thù lao lao động sau: Đối với cán quản lý cấp cao công ty, để thu hút giữ người tài công ty thực sách thù lao cao mức trung bình so doanh nghiệp giao thông Đối với công nhân lao động trực tiếp công ty trả thù lao lao động tối thiểu theo giá thị trường, nghĩa trả với hầu hết công ty ngành trả cho loại công việc Thù lao lao động công ty bao gồm: 2.2.1 Thù lao tài trực tiếp Hàng năm tổng kết tài vào cuối năm cơng ty dự trù sản lượng, doanh thu năm sau thường xác đến 90% từ tính tốn quĩ lương, tính tốn lợi nhuận, trích khoản khen thưởng; thiếu lấy từ quĩ dự phòng năm trước giản cổ tức hay trích lập dự phòng năm xẽ cân đối lại vào năm sau: Năm Doanh thu Lương trung bình/tháng Trích lập dự phòng Khen thưởng phúc lợi 2008 495 tỷ 4,5 triệu/ người tỷ 1,5 tỷ 2009 630 tỷ 5,5 triệu/ người tỷ 2,5 tỷ 2010 710 tỷ triệu/ người tỷ tỷ Thù lao lao động TRICO Thù lao tài trực tiếp bao gồm tiền lương, tiền thưởng Công ty thực sách tiền lương sau: Tiền lương trả cho cán quản lý: ban giám đốc phòng ban thuộc cơng ty làm việc Hà Nội ấn định theo quí (năm 2010: Giám đốc 20 triệu/ tháng, phó giám đốc 13 triệu/tháng, trưởng phòng 10 triệu/ tháng, phó phòng triêu/ tháng, nhân viên phòng ban từ 6-7 triệu/ tháng) ngồi tăng thêm sản lượng q tăng so với dự kiến phụ cấp thêm khối lượng công việc thực tế cá nhân phòng ban tăng bình thường Cán quảncông nhân trực tiếp sản xuất trả theo đơn giá giao khoán sản phẩm mà đội nhận khốn với cơng ty điều kiện khách quan khơng sản phẩm vay hoạc tạm ứng lương trước không 20% lương khoán Tiền lương trả chi tiết cho đối tượng Công ty phân chia dựa vị trí cơng tác, đặc thù cơng việc, hiệu cơng việc tháng cá nhân, thể quy chế trả lương Công ty theo bảng Hàng tháng, q Ban giám đốc trưởng phòng nhận xét hiệu cơng việc tình thần trách nhiệm làm việc cá nhân cấp để cơng ty lấy làm sở phụ cấp thêm lương cuối năm kết hợp với bình bầu lao động giỏi, suất sắc chích thưởng riêng cho cá nhân 2.2.2 Thù lao tài gián tiếp Thù lao gián tiếp với cán công nhân thuộc biên chế công ty Thù lao tài gián tiếp người lao động bao gồm: - Bảo hiểm: gồm BHXH + BHYT + BHTN * Bảo hiểm xã hội: tính sở mức lương bản, cụ thể 22% lương tối thiểu, Cơng ty chi trả 16%, lại 6% thu cán cơng nhân viên Công ty ( khoản thu trực tiếp bảng lương hàng tháng) * Bảo hiểm y tế: 3% lương Cơng ty chi trả tồn Ngồi năm cán cơng nhân viên công ty khám sức khỏe định kỳ lần * Bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động phải nộp: 1%, Doanh nghiệp nộp: 1%; - Cơng ty trích nộp 2% lương nộp cho cơng đồn cấp để tổ chức thực hoạt động cơng đồn cho cán cơng nhân Thù lao lao động TRICO - Chế độ nghỉ dưỡng, nghỉ mát hàng năm áp dụng cho toàn cán cơng nhân viên cơng ty thời gian làm việc công ty tối thiểu 12 tháng - Chế độ nghỉ phép theo qui định luật lao động - Chế độ nghỉ ốm theo qui định luật lao động - Thực chi trả lương chờ việc cho công nhân, VD năm 2010 là: 1,5 triệu đồng/tháng - Chế độ nghỉ ốm theo qui định luật lao động - Trợ cấp đền bù thất nghiệp: cá nhân bị cho nghỉ việc nhận tiền đền bù tháng lương - Chế độ ăn ca - Phụ cấp độc hại: chi trả cho công nhân phận nguy hiểm độc hại như: Dây chuyền sản xuất bê tong nhựa nóng, Lái lu dung 2.2.3 Thù lao phi tài Khơng phải yếu tố tài tiền tạo động viên đãi ngộ cán mà đãi ngộ kích thích phi tài phi Trong bố cảnh hội nhập xã hội Việt Nam nói chung nghành giao thơng nói riêng đối mặt vói thừa thầy thiếu thợ người chình độ cao tay nghề giỏi chiếm tỷ lệ họ ln bị công ty liên doanh công ty Thù lao lao động TRICO nhân thành lập lôi kéo với mức lương hấp dẫn Trico đề với ban lãnh đạo công ty, người phụ trách trực tiếp phải coi nhân viên thượng đế từ đề đãi ngộ phi tài quan trọng khơng để thỏa mãn nhu cầu cao cán công nhân công ty Những đãi ngộ thể qua: Chính sách cơng việc với nhân viên phòng ban cởi mở sách Cơng ty Tri co, với điều kiện làm việc vô thoải mái, giấc làm việc uyển chuyển’ không thiếu hình thức quảnCơng ty ln cố gắng phân công công việc thách thức tùy theo lực tạo động lực phấn đấu đóng góp cán Với công việc vậy, cán cần phải động hơn, sáng tạo tìm giải pháp đem lại lợi nhuận cho Công ty Với kết đạt được, cảm giác hoàn thành công việc đem lại cho cán cảm tự tin vào thân, lãnh đạo trực tiếp/ lãnh đạo cao cấp Cơng ty nhìn cụ thể với cán bộ, qua giúp cán thêm hội thăng tiến Cơng ty Hàng năm cơng ty tổ chức đại hội người lao động, đại hội diễn đàn sản xuất chế độ thù lao cho người lao động… tổng kết bình bầu chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến, lao động giỏi, xuất sắc… Cơng ty giao cho chủ tịch cơng đồn cơng ty bí thư đồn niên kết hợp với phòng ban liên quan tổ chức phong trào thi đua công việc, phong trào thể thao văn hóa phòng ban, đội thi cơng, cá nhân tổ chức như: Giải vô địch bong đá vào ngày quân đầu năm, Thi giọng hát hay toàn Cơng ty nhân ngày 26/3, , bóng bàn, cầu lơng tồn Cơng ty, thi nữ cơng… để cán tham gia Những hoạt động làm cho người lao động thấy thoải mái, giảm căng thẳng sau làm việc mệt mỏi Nó khơng tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động, nâng cao suất lao động mà làm cho đời sống tinh thần người lao động thêm phong phú, tạo hội cho nhân viên, cán lãnh đạo đoàn kết, gần gũi, thân thiện Tất điều góp phần nâng cao hiệu lao động, hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Thù lao lao động TRICO Cơng ty nguồn gốc doanh nghiệp nhà nước nên Đảng đóng vai tro quan trọng chiến lược lãnh đạo sản xuất kinh doanh công ty Các cán công nhân suất sắc ý thức kỷ luật tốt, yêu nươc, lĩnh trị vững vàng chi giới thiệu kết nạp đảng Đây nguồn động viên quan trọng với cán công nhân công ty Với chế độ thù lao phi tài cơng ty Trico giữ thu hút lực lượng lao động chất lượng giúp phần phát triển công ty ngày vững mạnh 2.3 Những hạn chế liên quan đến chế độ thù lao lao động công ty Trico -Về thù lao tài trực tiếp: Tổng mức lương thưởng phụ cấp mà cán phòng ban nhận so với doanh nghiệp nghành tương đối cao so với số nghành khác lại thấp Cũng tương tự cán bộ, công nhân thi công công trường thường xuyên phải xa đến tất miền tổ quốc, điều kiện sống sấu Thù lao lao động TRICO 10 mà thu nhập họ năm 2010 đạt trung bình gần triệu đồng 01 tháng thấp so với họ bỏ Hầu hết cơng trình giao khốn nhân cơng nên cơng trình thuận lợi cho việc thi cơng người lao đơng tnhu nhập cao cơng trình bị chậm tiến độ nghuyên nhân khách quan người lao động thu nhập thấp, chí phải nhận lương chờ việc hàng nửa năm Về thù lao phi tài chính: Hầu hết cơng ty quan tâm đến điều kiện làm việc cán quản lý hay nhân viên văn phòng chưa thực quan tâm nhiều đến người lao động trực tiếp công trường Các Lãnh đạo công ty không thường xuyên đến thăm đời sống Anh Em công trường mà phó mặc cho huy cơng trường Cơng ty chưa trọng đến công tác đào tạo nâng cao chình độ chun mơn, chình độ quản lý cán bộ, công nhân Một số giải pháp hồn thiện chế độ thù lao lao động cơng ty Trico Để hoàn thiện chế độ thù lao lao động công ty cần áp dụng giải pháp sau: Về thù lao tài trực tiếp Trong tổ chức, doanh nghiệp tiền lương, tiền công coi yếu tố quan trọng kích thích người lao động làm việc Nó phần thu nhập người lao động giúp trang trải chi tiêu, sinh hoạt dịch vụ cần thiết mà ảnh hưởng đến địa vị họ xã hội Chính vậy, mức tiền công hợp lý, đảm bảo sống công tạo động lực thúc đẩy người lao động sức học tập, nâng cao trình độ nhằm đóng góp cách tối đa cho tổ chức Trong ngắn hạn xem xét giản cổ tức(cổ tức năm 2010 22%) giảm số tri khác để coa thu nhập cho cán công nhân công ty Trong dài hạn phải cách nâng cao hiệu sản xuất phát huy lợi cơng ty kinh doanh thêm số lĩnh vực khác Năng cấp trụ sở cơng ty lên thành tòa nhà văn phòng cho th … để tăng lợi nhuận dẫn đến tăng thu nhập cho người lao động Thù lao lao động TRICO 11 Với đội thi cơng xa nên thường xuyên kiểm tra xem xét kỹ điều kiện thi công để không đảm bảo việc làm thu nhập cho cán cơng nhân phải ln chuyển công trường khác bổ sung kịp thời vào quĩ tiền lương khoán cho đội Về thù lao phi tài chính: Cần quan tâm tới điều kiện làm việc, hội thăng tiến người lao động trực tiếp Công ty thường xuyên gửi cán cơng nhân đào tạo nâng cao chình độ chun mơn, chình độ quản lý, lý luận trị trung tâm trường nước, để dần đưa họ vào vị trí quảncơng ty Các lãnh đạo cơng ty Lãnh đạo đồn thể công ty phải thường xuyên đến công trường kiểm tra động viên đời sồng An hem công trường Các Chỉ huy công trường phải tạo điều kiện cho cơng đồn phận phát triển tốt, thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với đơn vị bạn với địa phương để tạo tinh thần phấn chấn thoải mái, giảm căng thẳng sau làm việc mệt mỏi Nó tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động, nâng cao suất lao động KẾT LUẬN Trong triết học Marx-Lenin nói lực lượng sản xuất định phương thức sanrt xuất Trong doanh nghiệp ngồi cơng cụ thiết bị sản xuất… yếu tố định xem họ nên kinh doanh sản xuất phải Con người họ Con người nguồn lực cốt lõi tổ chức Do quản trị nguồn nhân lực cần phải mang tính chiến lược “Quản trị nguồn nhân lực thiết kế sách thực lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho người đóng góp giá trị hữu hiệu cho tổ chức, bao gồm lĩnh vực hoạch định nguồn nhân lực, phân tích thiết kế cơng việc, chiêu mộ lựa chọn, đào tạo phát triển, đánh giá thành tích thù lao; sức khoẻ an toàn lao động tương quan lao động,…” Mọi chức quản trị nguồn nhân lực cần thiết Việc đánh giá hay quan tâm tới chức tùy thuộc vào loại hình đặc điểm Thù lao lao động TRICO 12 tổ chức Song nhìn chung tổ chức thù lao lao động ln giải pháp thúc đẩy động lực phát triển Phẩm chất, kinh nghiệm, kiến thức, óc sáng tạo nhiệt tình người lao động phát huy phụ thuộc nhiều vào chế độ thù lao mà tổ chức trả cho người lao động Nhìn chung chế độ thù lao lao động doanh nghiệp bơ mặt vũ khí thành cơng doanh nghiệp Quá trình thực chế độ thù lao lao động tốt doanh nghiệp phất triển tốt cách bền vững Phân tích thực trạng hoạt động thù lao lao động sở xem xét mặt hạn chế tìm giải pháp để khắc phục nhằm hoàn thiện chế độ thù lao lao động doanh nghiệp đem lại động lực to lớn góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ngày bền vững Tài liệu tham khảo  Tài liệu nội Trico Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh- Công ty Trico năm 2008-năm 2010  Tài liệu môn học “Quản trị nguồn nhân lực” chương trình GaMBA Đại học Griggs – Hoa Kỳ  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực GaMBA Đại học Griggs – Hoa Kỳ  Tài liệu: Managing Human Capital trang Web: www.moodle.griggs.edu.vn  'The Association of Business Executives Study Manual: Human resource management In Diplopma in Business Administration 2005  Trang Web: www.saga.vn/ /nhanluc  Tài liệu: Quản Trị Nhân Sự, Tác giả: Nguyễn Hữu Thân, Nhà xuất bản: Nxb Lao động Xã hội  Kiến thức thu từ giảng lớp giảng viên Thù lao lao động TRICO 13 ... (1982), Công ty bước phát triển mặt: kỹ thuật, công nghệ, quản lý, đầu tư, dịch vụ thương mại dành uy tín thị trường đưa vị công ty đứng vào hàng ngũ đơn vị xây dựng giao thông hàng đầu, đạt mục... người nguồn lực cốt lõi tổ chức Do quản trị nguồn nhân lực cần phải mang tính chiến lược Quản trị nguồn nhân lực thiết kế sách thực lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho người đóng góp giá trị hữu... mái, chia xẻ công việc… Chế độ thù lao lao động Công ty CPĐTTM&XDGT1 (TRICO) 2.1 Giới thiệu Đặc điểm nguồn nhân lực trico Đặc điểm nguồn nhân lực: Cơng ty có tổng số 500 cán công nhân viên thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng giao thông 01 , Quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng giao thông 01

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn