ĐỀ CHUYÊN đh VINH lần 2 năm 2019 vừa thi hôm nay

4 209 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 22:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Bài thi: Tổ hợp Tự nhiên; Phân môn: Vật lí Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề: 209 THẦY ĐỖ NGỌC HÀ LIVESTREAM CHỮA ĐỀ NGÀY 31/3/2019 Câu 1: Giới hạn quang điện kim loại tùy thuộc vào A chất kim loại B cường độ chùm sáng chiếu vào C bước sóng ánh sáng chiếu vào D điện kim loại Câu 2: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số pha có biên độ A A  A12  A 22  A1A B A = A1 + A2 C A = |A1 – A2| D A  A12  A 22 Câu 3: Trong hình vẽ A động khơng đồng ba pha B máy biến áp C động không đồng pha D máy phát điện xoay chiều Câu 4: Một sóng điện từ truyền chân khơng, phát biểu sai? c c A c  f B   cf C   D f    Câu 5: Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A dây treo có khối lượng đáng kể B trọng lực tác dụng lên vật C lực cản môi trường D lực căng dây treo Câu 6: Trong sơ đồ khối máy phát dùng vơ tuyến khơng có phận đây? A Anten B Mạch khuếch đại C Mạch biến điệu D Mạch tách sóng Câu 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  A cos  t    (trong A, ω số dương, φ số) Tần số góc dao động 2  A ω B C D t    2 Câu 8: Mức cường độ âm xác định theo biểu thức I I I I A L  10 log (dB) B L  10 log (B) C L  log (dB) D L  log (B) I0 I0 I0 I Câu 9: Dòng điện xoay chiều khơng sử dụng để A chạy trực tiếp qua bình điện phân B thắp sáng C chạy qua dụng cụ tỏa nhiệt nồi cơm điện D chạy động không đồng Câu 10: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác A tần số thay đổi tốc độ không đổi B tần số không đổi tốc độ không đổi C tần số thay đổi tốc độ thay đổi D tần số không đổi tốc độ thay đổi Câu 11: Tốc độ sóng truyền dọc theo trục lò xo phụ thuộc vào A biên độ sóng B hệ số đàn hồi lò xo C tần số sóng D bước sóng   Câu 12: Một lắc lò xo dao động với phương trình x  cos  t   (cm) (t tính s) Tại thời điểm t = 2  0, vật nặng có li độ A cm B cm C Câu 13: Quang phổ ánh sáng mặt trời thu đuwọc trái đất A Quang phổ liên tục B Quang phổ vạch hấp thụ khí Trái đất C Quang phổ vạch hấp thụ lớp khí bên ngồi Mặt trời D Quang phổ vạch phát xạ Mặt trời D cm Trang 1/4 - Mã đề thi 209 Câu 14: Trong tượng giao thoa, gọi Δφ độ lệch pha hai sóng thành phần tần số điểm M Với n số nguyên, biên độ dao động tổng hợp M vùng giao thoa cực đại Δφ có trị số  A  2n  1 B n C 2n D  2n  1  Câu 15: Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang ánh sáng đây? A Ánh sáng đỏ B Ánh sáng lục C Ánh sáng vàng D Ánh sáng chàm Câu 16: Hiện người ta thường dùng cách để giảm hao phí truyền tải điện ? A Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải B Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ C Làm dây dẫn vật liệu siêu dẫn D Tăng điện áp trước truyền tải điện xa Câu 17: Cho đường đặc trưng Vơn – Ampe hai vật dẫn có điện trở R1, R2 hình vẽ I R1 Chọn kết luận đúng? R2 A R1 < R2 B R1 > R2 C Không thể so sánh R1, R2 D R1 = R2 O U Câu 18: Chu kì lắc lò xo xác định theo biểu thức m m k k B T  2 C T  D T  2 k k m m Câu 19: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa tượng A quang điện B tự cảm C nhiệt điện D cảm ứng điện từ Câu 20: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L điện xoay xoay chiều có tần số f Cảm kháng cuộn dây có biểu thức f L A Z L  B Z L  C Z L  2fL D Z L  fL L f Câu 21: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện có độ lớn 10-8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 20π (mA) Tần số dao động điện từ tự mạch A 103 kHz B 3.103 kHz C 2.103 kHz D 2,5.103 kHz Câu 22: Trong quang phổ vạch Hidro: Khi electrôn từ quỹ đạo N chuyển L phát phơtơn có bước sóng λ1, electrơn từ quỹ đạo L chuyển K phát phơtơn có bước sóng λ2 Khi electrôn từ quỹ đạo N chuyển K phát phơtơn có bước sóng A T  A   1 1   B   1 1   C     1 D   1   Câu 23: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A Gọi L khoảng cách A B thời điểm t Biết giá trị L2 phụ thuộc vào thời gian t mơ tả đồ thị hình bên Điểm N dây có vị trí cân trung điểm AB dây duỗi thẳng Gia tốc dao động N có giá trị lớn A 5π2 (m/s2) B 2,5π2 (m/s2) C 2, 2 (m/s2) D 10 2 L2 (cm2) 169 144 O 0,05 t (s) (m/s2) Câu 24: Đồ thị biểu diễn chu kì dao động bé lắc đơn theo chiều dài dây treo đường A hypebol B parabol C elip D thẳng bậc Câu 25: Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B mặt thống chất lỏng dao động theo phương trình u A  cos 20t (mm), u B  cos 20t (mm) Coi biên độ sóng khơng giảm theo khoảng cách, tốc độ truyền sóng v = 40 cm/s Khoảng cách hai nguồn AB = 20 cm Số điểm dao động với tốc độ cực đại 16π cm/s đoạn AB A 10 B C 20 D 18 Trang 2/4 - Mã đề thi 209 Câu 26: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây không cảm nối tiếp với tụ điện Nối đoạn mạch vào hai cực acquy có suất điện động 12 V tụ tích điện tích Q Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 12 V điện tích tụ biến thiên điều hòa với giá  trị cực đại Q chậm pha điện áp hai đầu mạch Hệ số công suất cuộn dây 3 B C D 2 Câu 27: Cho hai điểm A B nằm đường sức điện trường điện tích điểm đặt điểm O gây Biết cường độ điện trường A 36 V/m B V/m Cường độ điện trường điểm M có 1   khoảng cách OM thỏa mãn 2 OM OA OB A 18 V/m B 45 V/m C 16 V/m D 22,5 V/m Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc xạ màu đỏ có bước sóng λ1 = 720 nm xạ màu lục có bước sóng λ2 = 560 nm Hỏi quan sát, hai vân tối gần có vân sáng màu lục? A B C D Câu 29: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng k Khi lắc dao động điều hòa tự theo phương thẳng đứng với biên độ A vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, vật có tốc độ Nhưng lắc dao động điều hòa tự mặt phẳng nghiêng 300 so với phương ngang với biên độ A vị trí lò xo tự nhiên, vật có tốc độ v Nếu lắc dao động điều hòa tự theo phương ngang với biên độ A vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên, vật có tốc độ A 2v v B C 2v D Câu 30: Để đo độ sâu vực sâu giới Mariana Thái Bình Dương, người ta dùng phương pháp định vị hồi âm sóng siêu âm Sua phát siêu âm hướng xuống biển sau 14,53 giây, người ta nhận tín hiệu phản xạ từ đáy biển Tốc độ truyền sóng siêu âm nước biển 1500 m/s khơng khí 340 m/s Độ sâu vực Mariana A 2470,1 m B 4940,2 m C 21795 m/s D 10897,5 m Câu 31: Hai đoạn mạch xoay chiều X Y gồm phần tử điện trở thuần, tụ điện cuộn dây mắc nối tiếp Khi mắc X vào nguồn điện xoay chiều cường độ dòng điện hiệu dụng qua X A Khi mắc Y vào nguồn điện cường độ dòng điện hiệu dụng qua Y A Nếu mắc nối tiếp X Y vào nguồn điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch khơng thể nhận giá trị A A B A C A D A 3 Câu 32: Vật sáng AB vng góc với trục thấu kính cho ảnh ngược chiều lớn gấp lần AB cách AB 100 cm Tiêu cự f thấu kính A 20 cm B 40 cm C 16 cm D 25 cm Câu 33: Trong động điện không đồng bộ, từ trường quay với tốc độ 3000 vòng/phút, roto quay với tốc độ 48 vòng/s Dòng điện cảm ứng roto biến thiên với tần số A 98 Hz B 50 Hz C Hz D 48 Hz Câu 34: Một sóng truyền sợi dây dài theo trục Ox Tại u (cm) thời điểm đó, sợi dây có dạng hình vẽ, phần tử M M A xuống với tốc độ 20 cm/s Biết rằng, khoảng cách từ vị trí cân phần tử M đến vị trí cân phần tử O cm Chiều tốc độ truyền sóng A từ phải sang trái, với tốc độ 1,2 m/s B từ trái sang phải, với tốc độ 1,2 m/s C từ phải sang trái, với tốc độ 0,6 m/s D từ trái sang phải, với tốc độ 0,6 m/s 2 O  vM x (cm) Trang 3/4 - Mã đề thi 209 Câu 35: Cảm ứng từ bên ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên A số vòng dây quấn đơn vị chiều dài tăng lên B chiều dài hình trụ tăng lên C cường độ dòng điện giảm D đường kính hình trụ giảm Câu 36: Một lắc đơn dao động điều hòa điện trường thẳng đứng hướng xuống Vật dao động tích điện nên chịu tác dụng lực điện hướng xuống Khi vật dao động điện trường đột ngột bị tắt Phát biểu sau không đúng? A Nếu điện trường ngắt vật qua vị trí cân lượng dao động hệ không đổi B Nếu điện trường ngắt vật qua vị trí cân biên độ dao động hệ không đổi C Nếu điện trường ngắt vật qua vị trí biên biên độ dao động hệ không đổi D Nếu điện trường ngắt vật qua vị trí biên lượng dao động hệ bị giảm Câu 37: Giao thoa khe Y-âng khơng khí, ánh sáng dùng có bước sóng λ, khoảng cách hai khe 2,5 m Khoảng vân đo 0,8 mm Nếu nhúng tồn thí nghiệm chất lỏng có chiết suất n = 1,6 dịch chuyển quan sát cách xa mặt phẳng chứa hai khe thêm 0,5 m khoảng vân A 0,5 mm B 0,2 mm C 0,4 mm D 0,6 mm Câu 38: Một sóng ngang lan truyền mặt nước với tần số góc ω = 10 rad/s, biên độ A = 20 cm Khi miếng gỗ nằm n mặt nước sóng bắt đầu truyền qua Hỏi miếng gỗ sóng làm văng lên đến độ cao (so với mặt nước yên lặng) lớn bao nhiêu? (coi miếng gỗ rời khỏi mặt nước gia tốc sóng tạo gia tốc trọng trường g = 10m/s2) A 25 cm B 35 cm C 20 cm D 30 cm Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ, giá trị biến trở R điện R L C dung C tụ thay đổi được, cuộn dây cảm có độ tự cảm L Đặt giá trị điện dung C  C1  A M B 10 4 F thay đổi giá trị biến trở R nhận thấy điện áp hiệu dụng UAM đạt giá trị nhỏ  U1 R = Đặt giá trị điện dung C  C1  10 3 F thay đổi giá trị biến trở R nhận thấy điện áp hiệu 6 dụng UAM đạt giá trị lớn U2 = 3U1 R = Biết tần số dòng điện 50 Hz Giá trị độ tự cảm L 10 0, 0,8 B C H H H 3   Câu 40: Hai lắc lò xo giống dao động điều hòa biên độ A = 10 cm mặt phẳng nằm ngang hai trục O1x1 O2x2 vng góc với hình vẽ Con lắc thứ có vị trí cân O1, dao động theo phương trình x1  10 cos t (cm) Con lắc thứ hai A D H  x2 O2 O1 x1 có vị trí cân O2, dao động theo phương trình x  10 cos  t    (cm) Biết O1O2 = cm Để vật (có kích thước nhỏ) khơng va chạm vào lò xo q trình dao động giá trị φ  2 A    B    C    D   Trang 4/4 - Mã đề thi 209 ... L2 phụ thuộc vào thời gian t mô tả đồ thị hình bên Điểm N dây có vị trí cân trung điểm AB dây duỗi thẳng Gia tốc dao động N có giá trị lớn A 5 2 (m/s2) B 2, 5 2 (m/s2) C 2, 2 (m/s2) D 10 2 L2... trở R1, R2 hình vẽ I R1 Chọn kết luận đúng? R2 A R1 < R2 B R1 > R2 C Không thể so sánh R1, R2 D R1 = R2 O U Câu 18: Chu kì lắc lò xo xác định theo biểu thức m m k k B T  2 C T  D T  2 ... đoạn AB A 10 B C 20 D 18 Trang 2/ 4 - Mã đề thi 20 9 Câu 26 : Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây không cảm nối tiếp với tụ điện Nối đoạn mạch vào hai cực acquy có suất điện động 12 V tụ tích điện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CHUYÊN đh VINH lần 2 năm 2019 vừa thi hôm nay , ĐỀ CHUYÊN đh VINH lần 2 năm 2019 vừa thi hôm nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn